در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من خاطرات یک خانم جوان مبتلا به لقی مهره های کمر ...
خاطرات یک خانم جوان مبتلا به لقی مهره های کمر ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 16 اردیبهشت 1390 ساعت 16:54

درد های من به حدی آزار دهنده بودند

که بتدریج اعتماد به نفس

را از من گرفته بودند...

 

ضمن تشکر از سرکار خانم ر.

متن ایمیل ایشان بدون تغییر

خدمت بازدیدکنندگان محترم

سایت تقدیم میگردد :وقتی درد شروع می شد

وقتی مدام سوزن سوزن شدن

داخل باسن و ران را احساس میکردم


و وقتی درد انقدر شدید می شد

که ساق پا هم از ان بی نصیب نمی ماند.


آن وقت فقط درد جسمی نبود

که من را اذیت میکرد .

احساس ناتوانی . پيری

زودرس .............و درنهایت

از دست دادن اعتماد به نفس ...

 

 

 

http://drzohrabi.ir


 

 

بیشتر از درد جسمی من را اذيت میکرد.

تصور اینکه آیا میتوانم دوباره بدون درد بدوم .

یا خارج از خانه کار کنم ...

 

 

 

 

 

توضیح : درد های مزمن

موجب درجات متفاوتی از افسردگی

در شخص مبتلا شده و

نقش تشدید کننده و مخربی در

دردهای بیمار ایفا میکنند ،

بهترین روش درمان این افسردگی واکنشی ،

برطرف کردن عامل ایجاد کننده ی آن میباشد.

 

 


ويا حتی چند دقیقه بیشتر بایستم و..................

فکرم را شب و روز مشغول کرده بود

تا اینکه بواسطه یکی از پزشکان

آقای دکتر ظهرابی به من معرفی شدند .

 

 


 

 

 

http://drzohrabi.ir

توضیح : در لقی مهره ی کمری ،

نقص بخشی از مفصل های بین مهره ای

موجب دردهای کمر ، سیاتیک

و بمرور زمان ناتوانیهای فزاینده در زندگی روز مره

میشود. تصویربالا

نقص نامبرده را بصورت شماتیک نشان داده  است.

 

 

 


بعد از 11 روز استراحت که هیچ تاثیری نداشت

من به ایشان مراجعه کردم اقای دکتر ظهرابی

به من اطمينان دادند که جراحي (فیکساسیون)

تنها راه نجات من از این وضعيت می باشد .

 


ایشان صد در صد مطمئن بودند

که هیچ مشکلي پیش نخواهد امد

واین اعتماد به نفس بالای ایشان بود

که وسواس همراه با ترس را در من از بين برد

و تصمیم به جراحي گرفتم .

 


 

http://drzohrabi.ir

توضیح : بیمار با تشخیص اسپوندیلو لیزیس

یا لقی مهره ی کمری همراه با

تنگی فورامن های بین مهره ای

تحت عمل جراحی دکمپرسیون عصب های سیاتیک

و فیکساسیون با یکی از پیشرفته ترین

سیستم های موجود قرار گرفت

و ظهر روز بعد بدون کمک و

بدون نیاز به همراه ،

بر روی پاهای خود ایستاد و راه رفت .

 

 

 

هیچ جراحی بدون درد نیست

و من ترجیح دادم چند روز بیشتر

درد بکشم تا یک عمر از این درد راحت شوم .

 

 

 

http://drzohrabi.ir

توضیح :در این سی تی اسکن 3 بعدی

فیکساسیون مطلوب مهره ی لق کمری

بخوبی مشهود است ،

پیچ هایی که در تصویر دیده میشوند

در حقیقت نقش جایگزین مصنوعی نواحی ناقص مهره ها

را ایفا میکنند و موجب برطرف شدن درد

و مشکلات بیمار میشوند.

نکته ی مهم اینکه این جراحی

هیچ گونه محدودیت حرکتی برای بیمار

ایجاد نخواهد کرد.


 

 

الان یکسال از جراحی من میگذرد

و من هیچ مشکلي ندارم ومن این را

بعد از خداي مهربان مدیون اقای دکتر ظهرابی هستم .

آقای دکتر ظهرابی

متشکرم .متشکرم .متشکرم . متشکرم .متشکرم .متشکرم ..................................

1/2/90

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدئو های جالب ( از زبان بیماران من ) اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم نمایش داده خواهند شد .


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 11:50
الهی شکر !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 13:10
با سلام و خسته نباشید فراوان  
خیلی جالب بود امیدوارم خدا همه مریضها را شفا ببخشد همچنین خدا عمر جاودان به امثال شما دکتر ها بدهد 
 
ممنون / پاسخ : متقابلا برای شما و همه ی دوستان عزیزم آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 14:31
سلام آقاي دكتر  
كارهاي شما همه شان جالب و قابل تامل هست  
و بنظرم بزرگترين خوشحالي يك پزشك زماني هست كه احساس رضايت رو در چشمان بيمارش ميبينه  
براي شما آرزوي سلامتي و موفقيت ميكنم  
در پناه خدا  
 
مينا از اوكراين

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده slp afaghi در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 09:39
به امید موفقیت روز افزون شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Hosna Kh. مهمان در تاریخ شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 22:24
bravooooooooo 
that was great 
jaleb va lezat bakhsh 
mersi az shoma

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بهمن از تهران در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 13:20
با سلام و شکر خدای مهربان و تشکر از آقای دکتر که از الطاف خداوندی میباشد و نظر لطف خداوند بوده که اقای دکتر در در سر راه خیلی از بیماران قرارداده با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جناب اقای دکتر ظهرابی و سلامتی برای شما خانووم خوب/پاسخ: از لطف و محبت شما و همه ی عزیزانی که اینجانب را مورد لطف خود قرار داده اند سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 23:41
با دورود وسلام وخسته نباشید به محضر آقای دکتر ظهرابی که خود من یکی از بیماران ایشان هستم از صمیم قلب خوشحالم برای خواهر عزیزم که به لطف خداوند وتشخیص به مو قع آقا ی دکتر ایشان سلامتی خودرا بدست آوردند بیا ئید همه از پروردگار خوبه مان شفا ی همه درد مندان را خواستار باشیم وهمچنین آرزوی سلامتی عمری با برکت را برای دکتر خوب وخوش برخورد ونیکو .محمد ازقم / پاسخ: متقابلا برای شما و همه ی عزیزانیکه نسبت به من ابراز لطف و محبت میکنند آرزوی سلامتی و شادکامی دارم ، همواره سربلند و پیروز باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دکتر شاکری در تاریخ دوشنبه, 19 اردیبهشت 1390 ساعت 17:46
باسلام خدمت استاد گرامی  
 
شادی و شفای بیماران برای یک پزشک بسیار بسیار ارزشمند هست 
ضمن تبریک و شادباش به خانم راضی به خاطر انتخاب خوبشان (چرا که مادرم نیز بدلیل مشکل مشابه ، حدود 4سال هست که توسط استاد عزیز عمل شده و بسیار راضی هستن) 
 
ارزوی توفیق روز افزون را برای ایشان و دستان توانمندشان دارم / پاسخ: سرکار خانم دکتر شاکری از لطف و ابراز محبت شما سپاسگزارم ، خدمت خانواده گرامی سلام های گرم اینجانب را ابلاغ فرمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 04 خرداد 1390 ساعت 04:44
سلام خداراشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 خرداد 1390 ساعت 10:22
خدا کنه دست همه پزشکا برای همه ی مریضا شفا باشه مخصوصا دست شما پزشک بزرگوار./پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم ، و آرزومند شفای تمام بیماران هستم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 25 خرداد 1390 ساعت 12:28
الان که دارم مینویسم چشام پر از اشک و امیدواره که یتونم در تاریخ 8/4/90 که در تهران هستم دکتر رو ملاقات کنم و ویزیت بشم چون واقعا درد دارم و همیشه به این فکر میکنم که آیا رور بدون درد هم وجود داره! به امید آنروز / پاسخ : تمام تلاشم را خواهم كرد تا شما را شاد و سلامت به شهرتان باز گردانم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فر مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:33
با سلام 
من بعد از زایمانم متوجه این مشکل شده ام و الان کودک 6 ماهه دارم که با بغل کردن او کمر دردم بیشتر میشود. بعد از جراحی تا چه مدت باید استراحت کرد و تا چه مدت نمی توانم بچه را بغل کنم؟/پاسخ:امروزه استراحت به معنی اینکه پس از عمل دائما خوابیده یا دست به هیچ کاری زده نشود، مطلقا پیشنهاد نمیشود.حتا میتوان در صورتیکه شخص همکاری لازم را داشته باشد،میتوان از چند روز پس از عمل کارهای سبک را شروع کرد ولی یک اصل که توجه شما و سایر دوستان را به آن جلب میکنم این است که یکی از دلیل مهم زیاد بودن مشکلات ستون فقرات در جامعه ی ما ، همین بغل کردن کودک است. با انجام عمل جراحی مشکل لق بودنه مهره از بین میرود ولی به یاد داشته باشد که سایر قسمتهای بدن و ستون فقرات را نیز باید مراقبت کرد تا در آینده دچار مشکلات مشابه نشویم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علیرضایی مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 تیر 1390 ساعت 19:37
سلام بر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ظهرابی . 
هر دفعه که سری به اینترنت میزنم یاد شما و وب سایت شما می افتم .نا خوداگاه وارد وب سایت شما میشم ویاد خدمت بزرگی که به مادرم در خصوص جراحی ایشان نمودید می افتم.با آن که جوان هستید اما روح و تجربه بزرگی دارید .همواره آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما وعزیزانتان دارم.به یاد داشته باشید خداوند متعال چهره ورفتاری بسیار دلنشین به شما عطا نموده که روحیه بسیار مطلوبی به بیمار خود منتقل میکنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یکی از بیماران دکتر ظهرابی در تاریخ چهارشنبه, 08 تیر 1390 ساعت 20:48
با سالم و عرض ارادت ! 
داوری هستم . یکی از بیماران دکتر ظهرابی که روز 21 اردیبهشت 90 تحت عمل جراحی قرار گرفتم . امروز که حالم خیلی عالی است ، خواستم چند خطی در سایت دکتر بنویسم که جایی را برای نوشتن پیدا نکردم . به همین علت تصمیم گرفتم فعلاٌ ایمیل بزنم و چگونگی نوشتن در بخش با بیماران من را از شما سوال کنم . منتظر پاسخ شما هستم . ضمناٌ چند خط خیلی کوتاه کارت مانند هم برای جناب آقای دکتر می فرستم . البته احساس دوباره زنده شدن بدست ایشان را در سایت مفصلاٌ بیان خواهم کرد . 
با تشکر و تقدیم احترام 
 
 
هـر آنکـه جـانب اهـل وفـا نگهـدارد / خداش در همه حال از بلا نگهدارد 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنـا سخــن آشنـا نگهــدارد 
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات بدو دست دعـا نگهدارد 
" حافظ "  
استاد عالیقدر ، پزشک حاذق  
جناب آقای دکترظهرابی ! 
دستان پر توان شما به همراه وجدان پزشکی اتان است که هر روزه به انسانهای ناتوان و آسیب دیده ، زندگی دوباره ای می بخشد . 
ضمن تشکـر و قـدردانـی از جـنـابعـالی برای عمل جـراحی ، برایتان سلامتـی ، موفقیـت و تـوانمنـدی هر چه بیشتــر آرزومنـــدم .  
تهـران – تیرماه 90  
داوری

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مولود زارعی مهمان در تاریخ جمعه, 07 مرداد 1390 ساعت 12:40
سلام دکتر عزیز از زحمات شما به جهت عمل جراحی دیسک گردن که سالها از درد ان رنج میبردم صمیمانه متشکرم خدواند به شما سلامتی وطول عمر عنایت نمایید مولود زارعی قم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 11 مرداد 1390 ساعت 23:17
باسلام و درود بر شما پزشک ایرانی 
دکتر ظهرابی عزیز شما و پزشکانی چون شما غرور ایرانی بودن را در وجود همه ما ایرانیها پررنگ می کنین به شما افتخار می کنم 
مصی از بجنورد/پاسخ: من هم از داشتن دوستان خوب و ارزشمندی چون شما بر خود میبالم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 11:42
با سلام ایا بیماری لقی کمر با عمل جراحی به شکل کامل رفع خواهد شد؟ 
مشخصات: 
مرد-30 ساله-190 قد-110وزن-/پاسخ: بله این مشکل کاملا برطرف میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 فروردین 1391 ساعت 10:53
سلام اقای دکترمن یدوست پانزده ساله دارم که دارای لقی مهره کمراست کدراندامهای پایینی دومهره کاملا به بیرون زده اومیخاهدفوتبالیست بشه ایاراه درمانی هست که اودوباره به حالت اول بازگردد خاهش میکنم پاسخ دهیدچون مادرشهرستان هستیم خاهش میکنم /پاسخ: بله جا اندازی به روش جراحی اگر درست و با وسایل مناسب صورت گیرد ، بیمار خواهد توانست به زندگی کاملا عادی خود باز گردد و حتا فوتبال نیز بازی کند ، از اینگونه موارد در بیماران خود داشته ام .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 10:16
تعداد مشاهده مطلب : 9989
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 7086
بازدید دیروز 19963
بازدید کل 34105432
کاربران حاضر 229
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.