در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من گزارش یک بیمار جالب !
گزارش یک بیمار جالب ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 12 مهر 1390 ساعت 17:01

تنگی کانال نخاعی

و لغزندگی / در رفتگی

مهره ی کمری

 بیمار خانمی ۸۰ ساله

بسیار چاق

که سابقه ی کمردرد های

قدیمی

را داشته است .


از سه سال پیش بتدریج

بر شدت درد های

بیمار افزوده شده بحدی

که از دو سال

پیش راه رفتن حتا در

مسیرهای کوتاه

امکان پذیر نبوده و از هشت ماه پیش

کاملا زمینگیر شده و غذا  را نیز در حالت

دراز کش میخورد چون با نشستن و

ایستادن درد های شدیدی در هر دو پا

احساس میکرد .


اندام تحتانی کاملا لاغر شده و هیچ تناسبی

با تنه ی ایشان نداشت ، در بررسی های انجام شده

تنگی کانال نخاعی همراه با در رفتگی مهره ی

پنجم کمری بخوبی مشهود بود

بحدی که ریشه های عصبی شدیدا

تحت فشار بودند و نیاز به عمل جراحی

در بیمار کاملا حس میشد ، و جای هیچ

تردیدی باقی نمیگذاشت ...
http://www.drzohrabi.ir


توضیح : این تصویر مربوط به

بیمار فوق نبوده و تنها جهت نشان

دادن فشار بر نخاع و

ریشه های عصبی ( به صورت شماتیک ) ،

آورده شده است .
اما از طرف دیگر  فشار خون بالا ، دیابت ،

چاقی  مفرط و افزایش یابنده ، همچنین

سن زیاد ایشان موجب وحشت و نگرانی

خانواده و خود بیمار شده بود

تا جائیکه انجام عمل جراحی را

با مرگ بیمار مساوی میدانستند ...

http://www.drzohrabi.ir
با این شرایط به کلینیک اینجانب مراجعه

و خواستار اظهار نظر اینجانب شدند ...

http://www.drzohrabi.ir


در تصویر MRI بیمار ،

تنگی شدید کانال نخاعی

و در رفتگی مهره ی پنجم

بخوبی مشهود است .

تمام شرایط به نفع ضرورت  انجام عمل جراحی

و آزاد سازی نخاع همراه با فیکس کردن

مهره های جابجا شده بودولی استرس ها و وحشت همراهان

به طرز آزار دهنده ای کار را با مشکل

مواجه میساخت ...

http://www.drzohrabi.ir


در این تصویر شماتیک جابجایی

و دررفتگی مهره ی پنجم

دیده میشود.

این جابجایی از طرفی موجب درد های

تدریجا تشدید شونده کمر

و احساس جدا شدگی مهره های کمر ،

و از طرف دیگر فشار بر ریشه های  عصبی و

ایجاد علامتهایی مثل درد های سیاتیکی یک یا هر دو پا ،

لنگش  عصبی ، خستگی زودرس پا

با مختصر راه رفتن ، گز گز و مور مور شدن ،

کاهش قدرت ماهیچه ها ، و در مراحل پیشرفته تر

اختلال در کنترل ادرار و یا مدفوع ، خواهد شد .


نهایتا قرار شد بیمار در بخش بستری و ابتدا بوسیله ی

همکاران قلب و داخلی و بیهوشی بررسی شود

تا میزان خطر بیهوشی تعیین  گردد ،

و آنگاه برای تصمیم گیری نهایی با

همراهان بیمار مشورت شود ...


http://www.drzohrabi.ir


این کار انجام شد و بررسی های لازم صورت پذیرفت

ریسک متوسط تا زیاد برای عمل جراحی

ایشان پیش بینی شد ...

اما با توجه به شرایط نامناسب و مشکلات  رو به تشدید بیمار

با موافقت همراهان ، بیمار در لیست عمل جراحی قرار گرفتو در شرایط کاملا کنترل شده ،

و با امکانات لازم در بهترین شرایط اتاق عمل ،

تحت عمل جراحی قرار گرفتند ، ...http://www.drzohrabi.ir


آزاد سازی نخاعی ، برداشتن بافت هایی که

بر ریشه های عصبی  فشار وارد ساخته بودند ،

جا اندازی مهره ی در رفته ، فیکساسیون مهره ها

( بوسیله ی یکی از پیشرفته ترین

سیستم های فرانسوی  موجود در ایران )

و پیوند استخوانی لبه ی مهره های جابجا شده ،

در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت

و خوشبختانه هیچگونه مشکلی در طول عمل

و یا ساعت های پس از آن پدید نیامد ...


http://www.drzohrabi.ir

پس از بهوش آمدن بیمار ، برای مراقبت های ویژه

به  آی . سی . یو  انتقال داده شد ...

روز پس از عمل بیمار کاملا سر حال و خندان بود ،

هیچ گونه دردی را ذکر نمیکرد ، و بخوبی میتوانست

اندام تحتانی خود را حرکت دهد ...

بیمار ظهر روز پس از عمل ( تقریبا ۱۸ ساعت بعد ازجراحی ) ،

یعنی در ویزیت روز اول پس از عمل شدیدا نگران بود

و بخاطر اطلاعات اشتباه و استرس های ایجاد

شده قبلی , فکر میکرد دیگر باید خود را برای مرگ آماده کند ...


جالب اینکه هیچ مشکلی در هیچ جای بدن نداشت

و حتا از دردهای گذشته ی و ی نیز خبری نبود ...

با دیدن من و صحبتهایی که برای چند دقیقه

با هم داشتیم ، و توضیحاتی که در مورد اقدامات

انجام شده به ایشان داده شد ،

تغییر حالت چهره و تبدیل نگرانی به

شادمانی و لبخند های محتاطانه با

ادامه ی صحبتها نشانگر این بود

که در حال تغییر دیدگاه تلقین شده

و اشتباه خود است ...


 


لحظاتی بعد و با آموزش هایی که به ایشان داده شد

ابتدا بدون هر گونه کمک فیزیکی همراهان

بتدریج و با احتیاط ابتدا کنار تخت نشست

وسپس  بدون کمک به آرامی از تخت پایین آمد

و چند قدمی بدون درد و مشکل قدم زد ...


حالا دیگر خنده های و کاملا مشهود بود و

توانسته بود گرد غم و نگرانی و یاس

را از خود دور کند ...

http://www.drzohrabi.ir
و حالا میتوانست پس از ماه ها

درد و عذاب و ناراحتی و دلهره ،

باز هم  بتنهایی و بدون کمک راه برود  ...نکته ی جالبتر اینکه

ایشان نیز برخلاف نگرانیهایی که داشتند ،

مثل سایر بیماران مشابه  در روز دوم پس از عمل

با حال عمومی کاملا مطلوب و با پای خود بیمارستان

را ترک کرد و برای شروع دوباره ی

یک  زندگی شاد به منزل رفت ...به جرات میتوانم بگویم یکی از شیرینترین

لحظه های زندگی من اینگونه لحظه هاست ...
http://www.drzohrabi.irحس خوب  باز گرداندن امید و سلامتی ،

و زندگی راحت و بدون درد ،

ایجاد امید دوباره به داشتن یک زندگی سالم ،

و بدون وابستگی به سایرین چیزیست

که هیچ جایگزینی ندارد ...
و خدای را شاکرم که باز هم دستان مرا قادر ساخت

تا دردی جانکاه را از تن رنجوری بر دارم ...


 

 

 


تصویر بیمار دو هفته پس از عمل جراحی در مطب

 


یک بار برای دوستی نوشتم من خیلی خوشبختم

چرا که خنده های مرده

و امید های از دست رفته زیادی


را به لطف خدا دوباره  زنده کرده ام ...از خدا بخاطر این لطفی که

در حق من کرده است سپاسگزارم ...

 

 

 

 


http://www.drzohrabi.ir


برای دیدن ویدئو های جالب ( از زبان بیماران من ) اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم نمایش داده خواهند شد .


برای دیدن مطالب مشابه اینجا را کلیک کنید .یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده نقطه در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 05:41
دستانی پر توان دلی همیشه مطمئن و روحی همیشه استوار براتون آرزو دارم./پاسخ: از لطفتون سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 06:04
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من 
آری به لطف همت تو خاک زر شود !/پاسخ: واقعا با احساس و زیبا بود . سپاسگزارم دوست خوبم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 06:38
صفا وصميميت شما قابل تقدير است ./پاسخ: و همچنین لطف و محبتی که دوستان به اینجانب دارند بی نهایت ارزشمند و روح بخش ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده seyran مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 07:14
be shoma eftekhar mikonim aghaye doctor. paayande bashid

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ستایش مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 09:45
عالی بود خوشحالم که تو ایران هم جراحی انجام می دید با اینکار می تونید پیشرفتهای جراحی تو کشورهای پیشرفته رو هم به ایران انتقال بدید شاد و پیروز باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده صمصار-دزفول مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 09:49
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند کز کار خلق یک گره بسته وا کند 
زندگی سراسر شادی و آرامش را برای شما وخانواده آرزومندم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده گرامی - تهران مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 17:22
خیلی خوشحالم که چنین دکترهای رو توی ایران داری ،انشاا... همیشه سلامت باشین و به کسانی که بهتون احتیاج دارن کمک کنید  
آقای دکتر ازتون ممنونم چون باعث شدید که بعد از ملاقاتتون روحیمون خیلی تأثیر بزاره/ پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 20:37
سلام دكتر جان. 
مطلب بسيار زيباتون رو خوندم. 
حقيقتا براي اين طرز تفكر و حس انسان دوستي ، همچنين اين پنجه هاي طلايي به وجود شما افتخار ميكنم. 
در حين خواندن مطلب، صحنه هاي سريال \" آناتومي گري \" برام مرور ميشد. 
اگر نديدينش، حتما بگيريد و ببينيد. 
مخصوصا براي شما كه جراح هم هستيد لذت بخشه. 
به اميد ديدار. 
علي./پاسخ: از لطف و محبت شما تشکر میکنم ، برای شما نیز آرزوی موفقیت و شادکامی دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 20:38
با سلام 
به جنابعالی تبریک می گویم که هم این توفیق را پیدا کرده اید که تسلی بخش آلام مردم باشید و هم اینکه توجه دارید که این نعمت از خداوند است و مثل بعضی ها با غرور یا منت این نعمت را ضایع نمی کنید 
به امثال شما افتخار می کنم و .../پاسخ: از لطف و محبت شما تشکر میکنم ، برای شما نیز آرزوی موفقیت و شادکامی دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 20:32
سلام 
خدا شما را برای مردم بیمار نگه دارد.موفق باشید. 
/پاسخ: از لطف و محبت شما تشکر میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Shiva مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 20:37
che lezati azin balatar! khosh be saadate shoma. 
harsakhti ke bekeshin va harcheghadr ke beheton feshar biad , ama in lahzas ke shoma hame khastegiton dar mire. 
arezoye shadio salamtie hamishegi mikonam baraton. hamishe lezat mibaram az khondan va didane siteton./پاسخ: از لطف و محبت شما تشکر میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هاشم پور در تاریخ شنبه, 16 مهر 1390 ساعت 21:44
سلام جناب آقاي دكتر . بسيار مايه مباهات ايران زمين هستيد . مستدام و برقرار باشيد. جداً كلام شما و روحيه فوق العاده شما در هنگام بررسي وضعيت بيمار شايسته تحسين مي باشد. با بهترين آرزوهاي قلبي براي سلامتي وجود معزز شما./پاسخ: از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 18 مهر 1390 ساعت 06:49
khoda ghovvat dooste aziz 
jalebe ke inghadr ham zood alae, bar taraf shode 
por tavan bashid 
dr.afshari

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 21:49
سلام آقای دکتر ضمن آرزوی سلامتی برای جنابعالی ؛ بعرض مرسانم در ام ار ای از گردن اینجانب مشخص شد که کیاری نوع 1 دارم ولی دکتر می گوید 2 است لطفا مرا راهنمائی نمائید آیا جراحی سختی در ÷یش رو دارم یا خیر ؟ راستش خیلی نگرانم و میترسم بخصوص اطرافیانم ./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما میباشد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید. عمل جراحی هیچ کدام از این دو حالت با وجود حساسیت زیاد ، اغلب نگران کننده نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 آبان 1390 ساعت 23:59
درود به شرفت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 آبان 1390 ساعت 09:21
سلام جناب دکتر خسته نباشین بنده جوانی 20 ساله با قد165 و وزن 60 کیلو گرم هستم و مشغول به ورزش" ووشو" به صورت حرفه ای هستم اینجانب لغزندگی مهره l5 on s1دارم سوال بنده از جنابعالی این است که ایا میتوانم بعد از عمل کردن به ورزش خود به صورت حرفه ای ادامه بدهم؟در ضمن لغزندگی بنده 3 الی 6 میلی متر هست و فقط در ناحیه باسن احساس درد دارم/پاسخ: خوشبختانه اغلب بیماران اینجانب توانسته اند پس از جراحی به ورزش های خود( کاراته ، فوتبال ، کشتی و ... ) ادامه دهند،

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 17:56
با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./پاسخ: این سوال بسیار گسترده بوده و نیازمند ساعتها وقت و صفحات فراوانی برای نوشتن پاسخ آن میباشد من تلاش میکنم پاسخ شما را در چند سطر بنویسم اما در صورتیکه مایل بودید میتوانید به صورت حضوری مراجعه کنید تا بیشتر و به صورت عملی تر در این مورد صحبت کنیم . به صورت خلاصه : اگر فتق دیسک نیازمند انجام جراحی باشد، باید همه ی دیسک تخریب شده را تخلیه کرد تا از بازگشت مجدد ان پیشگیری شود.بیماران زیادی را دیده ام که متاسفانه به دلیل تخلیه ی ناقص و نه کافی دیسک اسب دیده دچار ود الائم شده و حتا در مواردی ۴ بر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ، همچنین حتا در بسیاری از موارد برداشتن همه ی دیسک بیرون زده نیز با این روش امکان پذیر نیست ، برداشتن قطعات سفت و کلسیفیه شده در این روش غیر ممکن است. دیسک های مرکزی را نمیتوان خارج ساخت ، امکان بر طرف ساختن تنگی کانال نخاعی با این روش وجود ندارد ,این اشکالات و بسیاری از معایب دیگر موجب غیر قابل اطمینان بودن این روش میشوند ، این روش برای افرادیکه بخواهند پس از جراحی به کار های روز مره ی خود باز گردند مناسب نیست چون ریسک عود بسیار بالاست . برش در این روش نزدیک ۲ سانتیمتر است که تفاوت چندانی با روش میکروسکوپی ( که اینجانب آن را ترجیح میدهم ) ندارد با این تفاوت که در روش میکروسکوپی هیچ یک از معایب روش فورامینوسکوپی وجود ندارد و پاسخ بسیار درخشان بوده ریسک عود بسیار پایینی دارد . یک تفاوت دیگر هم این است که در روش فورامینوسکوپی ماهیچه ها باز میشوند که هم جای برش جراحی را نازیبا میسازد و هم آسیب هایی را به ماهیچه های مسیر وارد میسازد اما در روش میکروسکوپی برش تمیز تر ، و بدون ورود به ماهیچه ها میباشد. به طور خلاصه اگر روزی قرار باشد کسی فتق دیسک اینجانب را جراحی کند بدون تردید من روش میکروسکوپی را انتخاب خواهم کرد !!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 10:10
باسلام به آقای دکتر دوتاازمهره های کمرمادرم فاصله افتاده فکرکنم مهره های چهاروپنج باشه یاهمون لغزندگی مهره بعددردشدیدی درناحیه کمروپادارد میخواستم ازشماخواهش کنم درمانی غیرازعمل برای مادرم سراغ دارید که انجام بدیم بعدآقای دکترمحل زندگی مابا شمافاصله داردتابه خدمت شمابرسیم اگرمیتوانیدپاسخ مرابدهید باتشکر فراوان ازشما دکتر عزیز/پاسخ: اغلب اینگونه موارد بدون انجام عمل صحیح جراحی ( البته با روش های مناسب و وسایل استاندارد ) پاسخ مناسبی نخواهند گرفت ، اما برای انجام روش های غیر جراحی این بیماری , مطالب مرتبط با روش های غیر جراحی دیسک کمر رادر همین سایت دقیقا بخوانید ودستورات آنها را به دقت انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 15:34
با عرض سلام و خسته نباشید.از اینکه وقتتونو میگیرم عذر میخوام. یه سوال داشتم؟ مادر من 8ماه پیش ام آر آی گرفتن و گفتن کانال کمرشون تنگ شده و 5 تا از مهره های کمر ایشون فاصله پیدا کرده. پاهای مادرم بدجوری گزگز میکرد و مسکن آرومش نمیکرد تا اینکه به یکی از دکترای تهران رفتن که بیماراشونو با ورزش مداوا میکردن، ایشون گفتن عمل لازم نیست، به توصیه ایشون از ماه رمضون مادرم ورزش میکنه و دارو هم (mobic meloxicam،باکلوفن10، tizanidin، لوسیون موضعی سی ام) مصرف میکنه، الان یه کم بهتر شدن، یعنی بعضی وقتا خوبن بعضی وقتا مثل اولش میشن و شدید گزگز میکنه، راستی مادرم در راه رفتن هم یه کم دچار مشکل شدن و بعضی وقتا یهو زانوش خم میشه. به نظر شما اگه عمل کنه بهتره یا عمل نکنه؟ با تشکر، خدا خیرتان دهد. 
 
پاسخ: متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب زیادی هستند که با دامن زدن به ترس و نگرانی مردم از عمل های جراحی ستون فقرات ، سودهای کلانی به جیب میزنند و برایشان مهم نیست که تاخیر در عمل جراحی یکی بیمار میتواند خانه ای را ویران کند و خانواده ای را زمینگیر کند و تک تک آنها را تا سالیان سال درگیر افراد زمینگیر شده و ناتوان سازد ...دوست عزیزاگر چه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ،علائمی که نوشته ا ید و به آنها اشاره کرده ید به معنی فلجی تدریجا پیشرونده و زمینگیر کننده میباشد ، اما بر اساس نوشته های شما ، مادرتان نیازمند انجام عمل جراحی هر چه سریعتر میباشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 07:36
با سلام من 41 ساله و ساکن یکی از استانهای شمالی کشور میباشم .متاسفانه دچار ضایعه اسپوندولیسیزوزیس شده ام که اکثر همکاران محترمتان جراحی به شیوه فیکساسیون را تنها و بهترین راه درمان ذکر نمودند.سوال بنده از حضرتعالی این است که بعد از عمل چه مقدار باید استراحت نمود و دوران نقاهت به چه مدتی است.وبا توجه به داشتن شغل ساختمانی (تکنسین برق) چه مدتی بعد از جراحی میتوانم به کار خود مشغول شوم و امرار معاش نمایم.در ضمن اگر از نحوه جراحیتان در این مورد بیشتر توضییح دهید ممنونتان خواهم بود و در نهایت از راه دور دستان توانایتان را میفشارم. متشکرم/پاسخ: روش اینجانب در اینگونه موارد به این صورت است که بیمار( اگر از نظر شرایط عمومی و قالب و عروق مشکل خاصی نداشته باشد ) برای مدت ۲ شب بستری میگردد ، جراحی در همان روز اول انجام میشود ، پیش از ظهر روز پس از عمل و بعد از آموزش های لازم بیمار بدون کمک به راه افتاده و پس از آن به مرور بر میزان راه رفتن خواهد افزود ، و ظهر روز دوم ترخیص شده و در اغلب موارد با ماشین شخصی ( بدون نیاز به آمبولانس ) به شهر خود باز خواهد گشت . پس از یکهفته دستور به راه رفتن بیرون از منزل داده خواهد شد ، بخیه ها اغلب از نوع جذبی بوده و نیازی به کشیدن ندارند ، شروع به کار های سبک و رانندگی از ۲-۳ هفته ی بعد و کارهای سنگین از ۱_۲ ماه بعد مجاز میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 20 بهمن 1390 ساعت 08:36
سلام 
خدا قوت 
از خدا میخوام قدرتی که در دستان شما افریده هر لحظه بیشتر ز لحظه قبل شود. 
رحمانی از ساری 
پایدار باشید
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 29 بهمن 1390 ساعت 22:24
تعداد مشاهده مطلب : 6785
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 6984
بازدید دیروز 19963
بازدید کل 34105327
کاربران حاضر 232
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.