در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من یک خانم خانه دار ۶ سال پس از عمل جراحی لغزندگی مهره های کمری
یک خانم خانه دار ۶ سال پس از عمل جراحی لغزندگی مهره های کمری چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 21 اسفند 1390 ساعت 15:54

سالهای سال درد داشتم ،

اما ...

 

اکنون ۶ سال

پس از جراحی

خودم را مثل یک

دختر ۱۸ ساله میبینم ،

همه ی کارهایم

را انجام میدهم

و هیچ مشکلی ندارم ...


توضیح ضروری :

کلمه ی لغزندگی مهره ( اسپوندیلولیستزیس )

به حالاتی اشاره دارد که در آن مفصلهای

نگه دارنده ی مهره ها به دلایل متفاوت

نمیتوانند وظیفه ی نگه دارندگی خود

را انجام داده و به همین دلیل دو مهره ی

مجاور به تدریج و به مرور زمان دچار

جا به جایی و یا در رفتگی میشوند .


www.drzohrabi.ir

در اکثر موارد این در رفتگی یا لغزندگی

به دلیل لقی ( اسپوندیلولیزیس )

مادرزادی مفصلها ایجاد میشود .


این حالت ها میتوانند در سنین مختلفی

دیده شوند اما اغلب موارد پس از سنین

نوجوانی یا جوانی خود را به صورت

درد های تدریجا افزایش یابنده کمر

که میتوانند به مرور به اندام تحتانی

هم منتشر شوند نشان میدهند ،

www.drzohrabi.ir
البته علامت ها در تمام افراد به یک صورت دیده نمیشوند

ولی بسیاری از بیماران از درد های مکانیکی

( یعنی درد هایی که با حرکت تشدید میشوند

و با خوابیدن بهبود می یابند )

مراجعه میکنند .به صورت تیپیک اغلب بیماران اظهار میکنند

که وقتی از روی صندلی بلند میشوند

باید مسافتی را به صورت خمیده

راه بروند تا بتدریج صاف شوند ،

این درد ها معمولا با خمیدگی ،

چرخش و خم شدن به سمت عقب

تشدید میشوند ،

www.drzohrabi.ir


با پیشرفت بیماری و افزایش فشار

بر ریشه های عصب سیاتیک

درد های پا نیز به کمر درد افزوده میشود ...
پیشرفت بیشتر بیماری موجب دائمی شدن

تدریجی دردها و لنگش های عصبی خواهد شد ...

www.drzohrabi.ir
در این حالت توان راه رفتن از بیمار سلب

شده و با پیمودن مسافتهای کوتاه علاوه

بر درد های شدید کمر ،دچار احساس

سنگینی پاها و ناتوانی در راه رفتن ،

خمیده شدن به سمت جلو ،

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

تشدید دردهای زانو و در موارد شدید

ناتوانی در کنترل ادرار وحتا مدفوع و

بمرور فلج اندام تحتانی خواهد شد ...www.drzohrabi.ir

تشخیص صحیح این حالت در انجام

درمان صحیح نقش بسیار مهمی دارد

و اگر این اتفاق نیفتد موجب درمانهای

اشتباه و در موارد زیادی موجب

تشدید درد و مشکلات بیمار خواهد شد .


معاینه بالینی ،رادیوگرافی ساده ۴ جهت کمر

و ام.آر.ای ، همچنین در مواردی سی تی اسکن

در نماهای مخصوص در بررسی های

تشخیصی اهمیت بسیار زیادی دارند .


درمان :

در مراحل اولیه میتوان از روش های غیر جراحی

مثل حرکت درمانی ، تقویت ماهیچه ها ،

مراقبت از ستون فقرات و کاهش فشارهای وارده بر آن ،

شنای داخل آب و ...استفاده کرد
اما در صورتیکه این اقدامات نتوانند سیر

پیشرفت بیماری را کند کنند و علامتهای

بیمار افزایش یابند ، دردهای پیشرونده و

آزار دهنده ای که موجب اختلال در زندگی

روز مره ی بیمار شوند ،
www.drzohrabi.ir
علامتهایی مثل کاهش قدرت ماهیچه ها ،

افتادگی یک یا هر دو پا ، بیحس شدن

بخشی یا کل یک یا هر دو پا ، اختلالات ادراری

( به هر شکل ) ، کاهش توانایی راه رفتن ،

لنگش های عصبی ، و موارد دیگری که

پزشک جراح مغز و اعصاب آنها را تشخیص میدهد ،


نیاز به انجام جراحی ، باز کردن کانال

تنگ شده نخاعی ، آزاد سازی عصب های سیاتیک ،

جا اندازی مهره های جابجا شده

( به صلاحدید جراح مربوطه ) و فیکس کردن

مهره های جابجا شده با وسایل

مخصوص خواهد بود .اهداف جراحی در این بیماران :

بر طرف کردن مشکل در رفتگی ( یا لقی ) ،

آزاد کردن ریشه های عصبی و نخاعی ،

افزایش کارایی ستون فقرات

و پیشگیری از تشدید مشکلات نخاعی .


پاسخ به جراحی :

خوشبختانه اغلب بیمارانیکه

بطور صحیح انتخاب شده اند و با روش های صحیح

و وسایل پیشرفته فیکسسیون تحت عمل قرار گرفته اند ،

پاسخ مناسبی به جراحی خواهند داد

و به زندگی طبیعی خویش باز خواهند گشت .
www.drzohrabi.ir
وسایل جدید فیکساسیون هیچ محدودیتی

در حرکات معمولی فرد ایجاد نمیکنند

و بیمار خواهد توانست به زندگی

و کار خود ادامه دهد .
نکته ی مهم :

جا اندازی با دست که اخیرا و متاسفانه

به دلیل تبلیغات غلط برخی افراد بسیار

رایج شده است ، هرگز نخواهد توانست

مهره های در رفته ی واقعی ( نه تلقینی )

را به جای خود باز گرداند و یا در محل

خود فیکس کند، اینگونه کارها تنها

با ماساژ ماهیچه ها موجب کاهش

اسپاسم ها شده و برای مدتی ( اغلب کوتاه )

تنها میتوانند درد بیمار را ( که در حقیقت

مثل آژیر خطر کار میکند و بیمار را

از وجود یک مشکل مهم با خبر

میسازد ) کاهش دهند .

گر چه جایگاه ماساژ درمانی

در مورد رفع اسپاسم های ماهیچه ای

و درد های غیر اختصاصی ستون فقرات

مورد تائید است اما متاسفانه افراط

در استفاده از آن ، همچنین استفاده های

نا به جا و غیر اصولی از این روش ها

در بسیاری از موارد درمانهای ضروری

و صحیح را به تعویق انداخته و مشکلات

جبران ناپذیری را به بیماران تحمیل

خواهند کرد .
www.drzohrabi.ir
در این صفحه شرح حالی

از زبان یکی از مبتلایان به در رفتگی ،

لغزندگی مهره های کمر بیان خواهد شد

که ۶ سال قبل و به دلیل دردهای شدید

و ناتوان کننده و زمینگیر شدن ،

تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت

و اکنون کاملا به زندگی عادی

خود باز گشته و هیچ مشکلی ندارد .

 ببینید :

 

 

 

 

برای دیدن ویدئوهای مشابه اینجا را کلیک کنید.

 

توضیح ضروری:

در صورتی که  سرعت اینترنت شما پایین است

میتوانید برای دیدن نوشتارهای این بیماران

به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://www.drzohrabi.ir/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86.html

 یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده حسین عزلتی مهمان در تاریخ شنبه, 27 اسفند 1390 ساعت 06:57
حسین عزلتی 
 
34 ساله 
 
به دنبال یک حادثه مبتلا به پارگی دیسک 6-5 گردن شدم که به دنبال آن دردهای فراوانی در قسمت پشت گردن، دست چپ و پیشانی را تجربه نمودم که پس از رنجهای فراوان با دکتر ظهرابی نازنین آشنا گشتم که این مرد بزرگ زندگی دوباره ای به من بخشید و تمام دردو افسردگی ناشی از این بیماری را از من گرفت . جا دارد که بار دیگر به خاطر تلاشهای این مرد بزرگ و دوست داشتنی در جهت بهبودی بیماران تشکر نمایم و برای ایشان و خانواده گرامیشان سلامتی روزافزون آرزو می نمایم . 
 
سلامت و پیروز باشید 
/پاسخ: دوست عزیز و گرامیم ، از لطف و محبتتان سپاسگزارم و آرزو میکنم همواره شاد و سربلند باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 فروردین 1391 ساعت 16:07
سلام خسته نباشید اقای دکتر.من 7ماه پیش دیسک کمرم رو عمل کردم.الان میتونم ورزشهای رزمی که بیشت حرکات دست هستش رو انجام بدن.درضمن ضربه هم به بدن اصابت نمی کنه.مثل ورزش وینگ چون /پاسخ: بدون انجام معاینه و سایر بررسی ها نمیتوان اظهار نظر نمود، پیشنهاد میکنم با پزشک محترم خودتان مشورت کنید.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 10 آبان 1391 ساعت 03:59
تعداد مشاهده مطلب : 7029
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 6891
بازدید دیروز 19963
بازدید کل 34105239
کاربران حاضر 227
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.