در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من در رفتگی مهره و فتق شدید دیسک کمر داشتم
در رفتگی مهره و فتق شدید دیسک کمر داشتم چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 02 فروردین 1391 ساعت 16:51

سالها با اینکه درد داشتم

در مقابل جراحی مقاومت میکردم


 بیماری که کلیپ ایشان

را در پایین مشاهده

خواهید کرد ،خانومی ۴۶ ساله هستند

که که دچار دردهای شدید

سیاتیکی در هر دو پا بودند ،در بررسی های تشخیصی

معلوم شد که دلیل این دردها ،

دررفتگی مهره های کمری
www.drzohrabi.ir
و بیرون زدگی دیسک های

بین این مهره ها و فشار

بر ریشه های عصب

سیاتیک میباشد ، تدریجا

با پیشرفت بیماری

( بر خلاف مراقبتها و

درمانهای جانبی که

ایشان انجام میدادند )

www.drzohrabi.ir 


دردها از شدت بیشتری

برخوردار شدند و با توجه

به سیر علامتها و زمینگیر شدن

تدریجی ایشان ، پیشنهاد

عمل جراحی به ایشان

داده شد ...

www.drzohrabi.ir

که بدلیل نگرانی و ترس ایشان

از انجام جراحی ،

این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد ...
www.drzohrabi.ir

اما گذشت زمان نه تنها

شرایط ایشان را بهبود نبخشید

بلکه روز به روز بر وخامت حال

ایشان افزوده میشد

بطوریکه در نهایت دیگر کاملا

زمینگیر شدند و هیچ دارو

یا روش درمانی پاسخ گوی

دردها و ناتوانی ایشان نبود ...

www.drzohrabi.ir
با این شرایط ایشان تصمیم

به انجام عمل جراحی گرفتند ،

خوشبختانه جراحی با موفقیت

کامل در ایشان انجام شد

و روز پس از عمل بدون درد

و بی هیچ مشکلی

روی پای خود ایستاد

و پس از سالها از کابوس

ناتوانی و درد و فلج شدن رهایی یافت ...

 

 


www.drzohrabi.ir
کلیپ حاضر دو سال بعد

از عمل جراحی را نشان میدهد ...ایشان اکنون بدون هیچگونه مشکلی

به زندگی خود ادامه میدهد و

تمام فعالیت های خود

را بدون هیچ مشکلی انجام داده

و کاملا به زندگی طبیعی

خود باز گشته است ...
www.drzohrabi.ir
نکته ای که باید به آن اشاره کرد

این است که اگر قبل از رسیدن

به مراحل پیشرفته ی بیماری

تحت عمل جراحی قرار گرفته بود ،

مجبور نبود سالهای سال

با ترس و درد و نگرانی هم خانه شود ...

 

 

 

برای دیدن ویدئوهای مشابه اینجا را کلیک کنید.

 

توضیح ضروری:

در صورتی که  سرعت اینترنت شما پایین است

میتوانید برای دیدن نوشتارهای این بیماران

به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://www.drzohrabi.ir/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86.html


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 فروردین 1391 ساعت 17:05
سلام جناب آقای دکتر !سال نو مبارک !! حدود 6 ماه پیش جنابعالی عمل جراحی روی کمر من انجام دادید اول از همه از عمل بسیار خوبتان ممنونم وبسیار سپاسگزارم !1اما نکته مهم برای من رفتار بسیار متواضعانه شما با بیماران بود که بسیار کم وبندرت از سوی اطبا دیده میشود !امیدوارم در همه مراحل زندگی سر بلند وسلامت باشید /پاسخ: خدا را شاکرم که به من لطف داشته و توانسته ام مشکل شما را برطرف کنم ، همچنین از لطف و محبت شما نسبت به خودم سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 03 اردیبهشت 1391 ساعت 19:12
با سلام و خسته نباشید آیا کایروپراکتیک میتواند در درمان لقی مهره تاءثیر گذار باشد؟جراحی لیزر چطور؟ با تشکر /پاسخ: پاسخ شما کاملا منفیست ، هیچ یک از دو روش فوق به درمان لقی مهره کمک نخواهند کرد ، بلکه بر عکس تنها میتوانند موجب به تعویق افتادن درمان واقعی شوند ... نکته ی ضروری اینکه تا این لحظه جراحی های لیزری برای اینگونه موارد در ایران وجود نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت , این اسم تنها جهت کارهای تبلیغاتی و ... بکار میرود ، و متاسفانه عوامفریبی و سوء استفاده از سادگی و کم دانشی مردم است .  
درمان واقعی و قطعی لقی مهره ، فیکسسیون و فیوژن استخوانی ناحیه ی درگیر است، که به روش های مختلف صورت میگیرد و در صورتیکه به درستی انجام شود ، خواهد توانست با کمترین خطر و کمترین مشکلات ، بیمار را به زندگی کاملا نرمال و عادی باز گرداند ، تجربیات اینجانب کاملا این موضوع را تاید میکند ، پیشنهاد میکنم بخش با بیماران من و از زبان بیماران من را دقیقا ببینید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 اردیبهشت 1391 ساعت 16:34
با درود.امیدوارم جواب من رو بدید.دکتر اگه یه جستجوی ساده توی گوگل بزنید با حجم انبوهی از مطالب عمل جدید دیسک به روش فورامینوسکوپی دیده میشه که گویا بسیار مفید و کم خطره یعنی تقریبا 100% خوب شدنی و عاری از عوارض بیهوشی,چسبندگی و و و .... ایا واقعا اینجوریه؟!!!/پاسخ: دوست عزیز پاسخ سوال شما در چند سطر نمیگنجد و نیازمند نگارش مقاله ای چندین صفحه ای میباشد اما تلاش میکنم در چند خط و به زبانی ساده و قابل درک برای عامه به آن بپردازم و امیدوارم با دقت آنها را بخوانید : مطلقا با این نظر موافق نیستم ! اینجانب روش های فورامینوسکوپی و اندوسکوپیک را در فرانسه آموزش دیده ام ولی بنا به دلایل زیادی آنها را برای اغلب بیماران خود یشنهاد نمیکنم ! اگر چه در شرایط خاصی مثل ناتوانی شدید بیمار و یا وجود مشکلات شدید قلبی یا هر گونه مانع جدی برای انجام روش های باز میتوان از این روش استفاده کرد تا مشکل حاد و فوری بیمار برطرف گردد اما به عنوان روش جایگزین جراحی تخلیه دیسک پیشنهاد نمیشود. توضیح بیشتر : در قریب به اتفاق موارد دیسک بیرون زده بخش جزئی از دیسک تخریب شده ی اصلی است به عبارتی بیرون کشیدن بخش پاره شده ی دیسک به تنهایی نمیتواند مشکل را به طور کامل و دائمی بر طرف کند چرا که بقایای دیسک تخریب شده همچنان در محل خود باقیست و با کوچکترین حرکت یا فشار قطعه ی دیگری از دیسک بیرون خواهد زد و روز از نو روزی از نو ... 
در بهترین شرایط نهایتا میتوان ۳۰ تا ۴۰ درصد دیسک اصلی را با این روش ها (فورامینوسکوپی و اندوسکوپیک ) تخلیه کرد ! به عبارت دیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد دیسک در جای خود باقی مانده و منتظر فرصتیست تا باز هم بیرون بریزد ... 
از طرف دیگر در بسیاری از موارد دیسک حالت استخوانی به خود گرفته و سفت و سخت به لبه های مهره چسبیده ( استو فیت ها یا خارهای استخوانی لبه های جسم مهره ) و با این روش قابل تخلیه نیست ، همچنین دیسک هایی که درست در زیر پرده ی نخاعی قرار دارند با این روش قابل دستیابی نبوده و دستکاری آنها با این روش بسیار مخاطره آمیز خواهد بود ... 
همچنین باید به استحضار برسانم که در مواردی چون بیمار فوق اصولا روش های اندوسکوپیک ( بر اساس گفتگوهای حضوری اینجانب با ابداع کنندگان اینگونه روش ها در جلسات مختلف و کنگره های مرتبط ) روشی قابل اطمینان و مفید برای انجام پیوند های استخوانی و گذاشتن ایمپلنت ها به شمار نمیرود . به عبارت دیگر در اینگونه موارد نیز استفاده از روش های اندوسکوپیک پیشنهاد نمیشود .  
در طرف مقابل : 
امروزه در جراحی های دیسک مدت بستری دو روز بوده با برش های کوچک ۲ سانتیمتری و با استفاده از میکروسکوپ با دید کافی و اطمینان از سلامت نخاع به دلیل دید کافی تخلیه ی دیسک به طور کامل امکانپذیر بوده و بیمار حتا چند ساعت پس از جراحی به راحتی قابل راه انداختن خواهد بود و میتوان پیشگیری از عود دیسک را به طور کامل تضمین نمود بر خلاف روش اندوسکوپیک به دلیل دستکاری نکردن ماهیچه ها درد و مشکلات قدیمی بسیار ناچیز بوده و نیز میتوان خارهای استخوانی را به طور کامل بدون کوچکترین مشکلی برداشت ، حتا در صورت لزوم میتوان به راحتی دیسک تخریب شده را با دیسک های مصنوعی جایگزین کرد تا بیمار با خاطری آسوده سالهای سال بدون هیچگونه مشکلی به زندگی روز مره ی خود بپردازد ... 
نهایتا یکی از اشکالاتی که امروزه به دلیل استفاده ی اندوسکوپها به صورت روز افزون دیده میشود ، فراوانی انتقال بیماریهای خطرناکی چون هپاتیت ، ایدز و ... میباشد که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است ، چرا که امکان پاکسازی و استریلیزاسیون کامل و صد در صد این دستگاه ها وجود ندارد. 
در مورد چسبندگی نیز باید بگویم امروزه بدلیل دستکاری های کمتر و استفاده از روش های جدید ، حد اقل اینجانب شخصا ، حتا در یک مورد نیز با این مشکل مواجه نشده ام و هیچ موردی به نام چسبندگی در بیماران خود نداشته ام . 
پس به طور خلاصه باید خدمتتان بگویم گر چه این روش ها هم جایگاه خود را در درمان موارد خاص دارند اما نباید به عنوان روشی همیشگی و اصلی مورد استفاده قرار گیرند .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 14 فروردین 1391 ساعت 13:28
تعداد مشاهده مطلب : 6168
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 7100
بازدید دیروز 19963
بازدید کل 34105452
کاربران حاضر 223
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.