در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه تازه های پزشکی ساده ترین روش تقویت حافظه !
ساده ترین روش تقویت حافظه ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 01 مرداد 1387 ساعت 20:36
محققان: خواب مناسب حافظه را تقویت می کند !!!


 
 

محققان سوئیسی می گویند خواب مناسب شبانه

 می تواند بهترین روش برای تقویت حافظه باشد.

به گفته این محققان، خواب شبانه بر نحوه عملکرد مغز در روز بعد

تاثیر زیادی دارد. مغز،حافظه،هوش،مغزانسان،استعداد،فکر،تفکر،تقویت حافظه،تقوییت فکر،افکار،انسان

بر این اساس، به نظر می رسد خواب کافی شبانه با تسهیل

ارتباطات عصبی- شیمیایی سلول های مغز، به تقویب حافظه

محققان دانشگاه ژنو نتیجه تحقیقات خود را در کنفرانس

فدراسیون انجمن های اروپایی علوم اعصاب ارائه کردند.

آنها در این تحقیقات تاثیر خواب شبانه را بر عملکرد مغز ۳۲ داوطلب

بررسی کردند.

مغز،حافظه،هوش،مغزانسان،استعداد،فکر،تفکر،تقویت حافظه،تقوییت فکر،افکار،انسانمحققان تصاویری را به این افراد نشان می

دادند یا از آنها می خواستند نقطه ای را بر

صفحه نمایشگر دنبال کنند.

به نیمی از این افراد اجازه داده می شد به میزان هشت

ساعت بخوابند و نیمی دیگر از اعضا این گروه اجازه خواب نداشتند

یا حداقل به مدت کوتاهی چرت می زدند.

روز بعد، محققان از افراد مورد آزمایش می خواستند نقاط به نمایش

 

بیشتری برای ارزیابی خواب

مورد نیاز برای کمک به تقویت حافظه نیاز است.

او همچنین بر ضرورت پی بردن به تاثیر خواب بر عملکرد افراد و قدرت ادراک

تاکید کرد.

به گفته دکتر نیل استانلی که از متخصصان خواب

مغز،حافظه،هوش،مغزانسان،استعداد،فکر،تفکر،تقویت حافظه،تقوییت فکر،افکار،انساندر بریتانیا است، نتیجه مطالعات محققان

سوئیسی بیانگر اهمیت خواب مناسب شبانه است.

این در حالی است که بر اساس آخرین نظرسنجی، تنها یک پنجم

بریتانیایی ها به میزان

هشت ساعت در شبانه روز می خوابند.

دکتر استانلی در این باره گفت:

"خوابیدن وقت تلف کردن نیست.


بلکه بخش بسیار فعالی از زندگی است و ما به آن به خاطر

 

 


 

توجه : هرگونه برداشت مطالب و استفاده از مطالب این سایت

فقط با ذکر منبع و لینک سایت مجاز است.

 

نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده محمود صادقي در تاریخ شنبه, 12 مرداد 1387 ساعت 04:08
از اين كه مرتبا مطالب جديد وارد سايت ميشود تشكر فراوان دارم فيزوتراپيست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 16 مرداد 1387 ساعت 09:55
با سلام 
امیدوارم در همه زمینه ها موفق و پیروز باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمدی (مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 مرداد 1387 ساعت 07:10
با سلام خدمت شما!با اینکه میدانم بسیار مشغول هستید اما همچنان مطالب تازه و جالب در سلیت میخوانیم ازشما بینهایت متشکرم. من از طرفداران پر و پا قرص سایتتون شده ام و به دوستانم هم پیشنهاد میکنم به شما سری بزنند!هر کجا هستم باشم اسمان مال من است. پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است . چه اهمیت دارد گاه اگر میرویند قارچهای غربت !شکوه لطفتون فروزان!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده صدف(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 03 شهریور 1387 ساعت 11:57
 
با عرض سلام و خسته نباشید: 
از مطالب عالی و جذاب شما واقعا ممنونم. باتشکر  
 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 05 آبان 1387 ساعت 10:43
ارزشمند، مفید، و کاربردی 
واقعاً ممنون{لبخند}

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده روانشناس در تاریخ جمعه, 15 آذر 1387 ساعت 20:52
دکتر جان سلام خسته نباشید خیلی مطالب جالب و به روز است واقعا خوشحالم یه دکتر با این همه انرزی میبینم کارشناس ارشد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده می می(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 05 دی 1387 ساعت 11:43
سلام خسته نباشید ازمطالب خوبتون متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 16:24
تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی عبدالهی در تاریخ جمعه, 28 فروردین 1388 ساعت 16:18
بسیار عالی و ارزشمند ؛ سربلند و پیروز باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 خرداد 1388 ساعت 07:29
سلام خسته باشید مدتی است که دچار فراموشی دائئم نسبت به بعضی از چیزها و یا فراموشی موقت می شوم آیا من به بیماری خواص مبتلا هستم و نیاز به درمان دارم/ پاسخ: اغلب اینگونه موارد منشا استرس و اضطراب و افسردگی دارند ، البته سن و سال و شرایط زندگی و ... نیز بشدت بر تشخیص دقیقتر تاثیرگذارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 شهریور 1388 ساعت 13:02
با تشکر از اطلاعات ارزشمند شما، لطفا در این مورد بیشتر راهنمایی نمایید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مردی بی خواب در تاریخ سه شنبه, 17 شهریور 1388 ساعت 11:03
تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده marce(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 08 مهر 1388 ساعت 21:45
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 09 مهر 1388 ساعت 15:37
سلام مدتی است حافظه ام ضعیف شده.غافل بودم خوابم کم شده.متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 29 مهر 1388 ساعت 23:43
سلام خواهش میکنم یه قرص تقویت حافظه به من معرفی کنید خواهش میکنم / پاسخ: 
مصرف قرص در برای سنین بالا , آن هم پس از بر رسی های کامل انجام میشود . 
در سنین پائین باید علت ها بر رسی شده سپس جهت درمان تصمیم گیری شود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 13 آبان 1388 ساعت 11:18
مطالب جالبی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 20 خرداد 1389 ساعت 22:42
لطفا درمورد روشهای جلوگبری ازمبتلاشدن به آلزلیمررا تشریح کنید 
متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 دی 1389 ساعت 14:13
سلام اميد وارم كه تو زندگي موفق باشيد /پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 فروردین 1390 ساعت 17:28
من رفتم بخوابم شب بخیر:)/ پاسخ : شب و روزتان به خیر و شادی دوست عزیز ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده خوابالو مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 اردیبهشت 1390 ساعت 20:35
نتیجه گرفتم وقتی می خوابم وقت تلف نمی کنم واز این خوشحالم حالا اینو یکی بیاد به بقیه بگه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:02
بنام خدا  
 
با سلام 
دانشجوی کارشناسی مکانیک(سیالات)34ساله ومتاهل ودارای دو فرزند.شغل سرایداری هستم.هر چی میخونم سر امتحان یادم میره . لطفا راهنمایی بفرمایید./پاسخ: بنظر میرسد شما تمرکز لازم جهت یادگیری مطالب را ندارید. 
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 20:53
خيلى وقت بود ،به اين فكر بودم كه جرا اينقدر كند ذهن شدم ،به همه جيز فكر ميكردم الى خواب،حالا كه فكر ميكنم 4 الى 5 ساعت بيشتر نميخوابم 
از راهنمايتون ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجيد مهمان در تاریخ چهارشنبه, 08 تیر 1390 ساعت 19:00
خيلي عالي بود واقعا مسير زندگيمو عوض كرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نسترن مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 08:40
سلام 
دانشجوی رشته اقتصا هستم من ذهن بسیار مشغولی دارم یعنی هنگام مطالعه حواسم جمع نیست مثلا ازاول صفحه شروع به خواندن که می کنم تا آخر صفحه می خونم ولی اصلا نمی فهمم چی خوندم و یادم نیست که من تا پایان صفحه خوندم بعضی اوقات برای اینکه حواسم جمع بشه با صدای بلند می خوانم ولی مشکل همونطوریه خیلی استرسی نیستم ولی اگه کل کتاب رو چند بار بخونم باز چند دقیقه به امتحان باید مرور کنم وقتی هم مرور می کنم انگار که من این مطالب رو نخوندم برام مطالب جدیدی هستن.اکه یه صفحه از کتاب رو نخونم استرس اینکه تموم سوالات از اونجا میاد رو دارم و دقیقا 50% سوالات از اونجا میاد.نگرانم تورو خدا کمکم کنید تورو خدا جواب بدید/ممنونم/پاسخ:در حقیقت خودتان تشخیص را میدانید ! تا زمانیکه ذهن خود را بازسازی نکنید و به آرامش نرسید نخواهید توانست بر این مشکل غلبه کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهدی مهمان در تاریخ شنبه, 16 مهر 1390 ساعت 21:45
ایا فقط با خواب می توان حافظه را تقویت کرد.پاسخ: بله خواب مناسب نقش قابل توجهی در بهبود حافظه و افزایش کارایی مغز دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محسن مزیدی مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 آبان 1390 ساعت 13:44
خسته نباشید. 
 
جامع کامل و مفید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 07:25
مطالب خیلی خوبی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمانسمیرا12 اذر 90 مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:32
من یک دختر کند ذهن دارم نوار مغزی او در سن 18 سالگی سالم بود ولی حافظه اش هنوز ضعیف است وریاضی را بخصوص نمی تواند یاد بگیرد الان 20 سال دارد و به دبیرستان استسنایی میرود ایا شما همچین بیماری را قبول میکنید ایا می توانم برای ویزیت او را بیش شما بییورم خواهش می کنم حتما جوابم را بدهید همراه ادرستان وتلفن مطبتان با تشکر فراوان از شما ومطالب خوبتان/پاسخ:لطفا با همکاران روانپزشک یا داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی آقا مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 18:17
سپاس گذار لطف شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسا مهمان در تاریخ یکشنبه, 02 بهمن 1390 ساعت 17:24
بسیار خوب.متشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده mona مهمان در تاریخ دوشنبه, 10 بهمن 1390 ساعت 07:49
ممنون اما درمورد عوامل دیگه موثر بر حافظه هم صحبت کنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 03 فروردین 1391 ساعت 18:13
tashakor nazaryat tan qabil qadar ast

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 01 تیر 1391 ساعت 18:03
عالی بود
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 01 مرداد 1387 ساعت 20:40
تعداد مشاهده مطلب : 65151
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 295
بازدید دیروز 2192
بازدید کل 27542151
کاربران حاضر 117
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.