در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت من از خدا خواستم / متن و پاورپوینت بسیار زیبا
من از خدا خواستم / متن و پاورپوینت بسیار زیبا چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط / ارسالی : oceandrop   
پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 12:41

من از خدا خواستم

به من توان و نيرو دهد

و او بر سر راهم

مشکلاتي قرار داد ...

من از خدا خواستم

به من توان و نيرو دهد

و او بر سر راهم مشکلاتي

قرار داد تا نيرومند شوم.

من از خدا خواستم

به من عقل و خرد دهد

و او پيش پايم مسايلي

گذاشت تا آنها را حل کنم.

من از خدا خواستم

به من ثروت عطا کند

و او به من فکر داد

تا براي رفاهم بيش تر تلاش کنم.

من از خدا خواستم

به من شهامت دهد

و او خطراتي در زندگيم پديد آورد

تا بر آنها غلبه کنم.

من از خدا خواستم

به من عشق دهد

و او افراد زجر کشيده اي را نشانم داد

تا به آنها محبت کنم.

من از خدا خواستم

به من برکت دهد

و خدا به من فرصت هايي داد

تا از آنها بهره ببرم.

من هيچ کدام از چيزهايي را که

از خدا خواستم، دريافت نکردم

ولي به همه چيزهايي

که نياز داشتم، رسيدم.

منبع: عشق بدون قيد و شرط
برای دیدن پاورپوینت روی این تصویر کلیک کنید

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد .
یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده arya(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 18:41
 
 
خدایا 
احساس مي کنم زود عادت مي کنم و گاهي به اشتباه اسم آنرا دوست داشتن مي گذارم. 
 
خدايا... 
مي ترسم از اينکه به گناه کاري که نفسم آنرا صحيح مي خواند و دلم از آن مي ترسد و عقلم به آن شک دارد، در آتش بي مهري ات بسوزم. 
 
خدايا... 
مي دانم تمام لحظه هايم با توست. مي دانم تنها تويي که مرا فراموش نمي کني. مي دانم که اگر بارها فراموشت کنم، ناراحتت کنم و برنجانمت، باز مي گويي برگرد. مي دانم؛ همه اينها را مي دانم، ولي نمي دانم چه کنم؛ نفسم مرا به سويي مي کشد و عقلم حرفي ديگر مي زند و دلم در اين ميانه مانده. 
خدايا... 
تو بگو چه کنم. تو نشانم بده راهي که بهترين است. 
خدايا... 
مي دانم تو هميشه با مني ، ولي تنهايم مگذار؛ يا شايد بهتر باشد بگويم: نگذار تنهايت بگذارم.  
خداوندا.. 
من از تنهايي و برگ ريزان پاييز، من از سردي سرماي زمستان، 
من از تنهايي و دنياي بي تو مي ترسم. 
خداوندا... 
من از دوستان بي مقدار، من از همرهان بي احساس، 
من از نارفيقي هاي اين دنيا مي ترسم. 
خداوندا... 
من از احساس بيهوده بودن، من از چون حبابِ آب بودن، 
من از ماندن چون مرداب مي ترسم. 
خداوندا... 
من ازمرگ محبت، من از اعدام احساس به دست دوستان دور يا نزديک مي ترسم. 
خداوندا... 
. من از ماندن مي ترسم 
خداوندا... 
من از رفتن مي ترسم  
خداوندا... 
من از خود نيز مي ترسم 
خداوندا... 
پناهم ده 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده katrin در تاریخ شنبه, 24 فروردین 1387 ساعت 20:21
خداوندا  
مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن  
تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم  
آنجا که تقصیر وگناه است ببخشایم  
آنجا که تفرقه وجدایی است پیوند بزنم  
آنجا که خطاست راستی را هدیه کنم  
آنجا که شک است ایمان بدهم  
آنجا که نومید است امید شوم  
آنجا که ظلمت است چراغی برافروزم  
آنجا که غم است شادی به پا کنم  
خداوندا  
باشد که بیشتر تسلی دهم تا تسلی یابم  
در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن  
در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن  
زیرا با دادن است که می گیریم  
با فراموشی خویشتن است که خویشتن را می یابیم  
با بخشیدن است که بخشوده می شویم  
وبا مردن است که زنده می شویم 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 26 فروردین 1387 ساعت 07:13
سلام آقای دکتر 
از لطفتون سپاسگزارم 
از ای میل های قشنگتون هم ممنونم. 
منتظر زیارتتون هستیم 
داود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده m_m(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 26 فروردین 1387 ساعت 07:16
بسیار بسیار جالب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مدیر مدرسه در تاریخ دوشنبه, 26 فروردین 1387 ساعت 21:34
سلام چه زیباست فکرتان ،قلمتان ،وبلاگتان ونوشته هایتان با اجازه تان بعضی هارا در وبلاگم با رعایت حقوق نویسنده خواهم آورد / 
باعث خوشحالی من خواهد بود که دوست عزیزی چون شما از مطالبم رضایت داشته باشد و خوشحال خواهم شد با وبلاگ زیبای شما آشنا شوم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حكايت(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 09 تیر 1387 ساعت 09:55
با سلام مدتي است كه سرگردانم و گرهي در كارمان داريم و من و همسرم به دنبال راه حلي هستيم امروز از سرگرداني در سايت google جستجو كردم و گفتم كه خدايا راهي نشانم بده انتظار داشتم كه جمله هيچ چيزي يافت نشد بيايد ولي ... سايت شما را بازكردم مطالب جالبي از آن خواندم از شما و ساير خوانندگان التماس دعا دارم احساس ميكنم خداوند مارا مي نگرد و هيچ نميگويد اميدوارم درهاي رحمت اورا به سوي خودمان و همه كساني مشكلات دارندباز شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هانیه کرمی(مهمان در تاریخ چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 07:41
بسیار متنهای زیبایی نوشته اید ممنونم از این که متنهایتان را در اختیار ما میگذارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 23 تیر 1387 ساعت 18:13
دوست گرامي سلام 
بسيار از زحمتي كه كشيدي و جالب بود متشكرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 تیر 1387 ساعت 12:09
چرا متن های تازه نمی دهید من منتظر متن های زیبای شما هستم / 
پاسخ : 
بزودی شاهد مطالب جدید خواهید بود. از داشتن مخاطبان خوب و با محبتی مثل شما بسیار خوشحالم...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیر حسین(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 مرداد 1387 ساعت 23:28
چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت به درگاه الهی دیر و طاقت فرسا میگذره ولی 60 دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره!  
 
چقدر خنده داره که 100 هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به خرید می ریم کم به چشم میاد!  
 
چقدر خنده داره که یه ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یه ساعت فیلم دیدن به سرعت میگذره!  
 
چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!  
 
چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمان به وقت اضافه می کشه لذت می بریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی که مراسم دعا و خطابه و نیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!  
 
چقدر خنده داره که خوندن یه صفحه و یا بخش از قرآن سخته اما خوندن 100 صفحه از پرفروشترین کتاب رمان دنیا آسونه!  
 
چقدر خنده داره که سعی میکنیم ردیف جلو صندلی های یک کنسرت یا مسابقه رو رزو کنیم اما به آخرین صفهای نماز جماعت تمایل داریم!  
 
چقدر خنده داره که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا نمی کنیم اما برای بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تو آخرین لحظه هم که شده انجام بدیم!  
 
چقدر خنده داره که شایعات روز نامه ها رو به راحتی باور می کنیم اما سخنان خداوند در قرآن رو به سختی باور می کنیم!  
 
چقدر خنده داره که همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه خدا انجام بدن به بهشت برن!  
 
چقدر خنده داره که وقتی جوکی رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می کنید به سرعت آتشی که در جنگلی انداخته شود همه جا را فرا می گیرد اما وقتی که سخن و پیام الهی رو می شنوید دو برابر در مورد گفتن و یا نگفتن اون فکر می کنید!  
 
خنده داره . اینطور نیست؟!  
 
دارید می خندید؟  
 
دارید فکر می کنید؟  
 
این حرفارو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاس گذار باشید که او خدای اعلی و دوست داشتنی است.  
 
آیا این خنده دار نیست که وقتی که می خواید این حرفارو به بقیه بزنید خیلی ها رو از لیست خودتون پاک می کنید، بخاطر اینکه مطمئنید که اونها به هیچ چی اعتقاد ندارن!!!  
 
خنده داره؟ ...... نه تاسف آوره  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ساناز(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 17 مهر 1387 ساعت 08:03
نوشته های شما بسیار زیبا بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ساناز(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 17 مهر 1387 ساعت 08:07
خداوندا ! 
 
 
 
مگر نه‌اينکه من نيز چون تو تنهايم 
 
 
 
پس مرا درياب  
 
 
 
و به سوي خويش بازگردان ، 
 
 
 
دستان مهربانت را بگشا  
 
 
 
که سخت نيازمند آرامش آغوشت هستم ... 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 30 مهر 1387 ساعت 08:47
سلام  
نیایش بسیار ریبایی بود موفق پیروز باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 01 آذر 1387 ساعت 09:45
با سلا م و خسته نباشید خدمت تمام عزیزانی که وقت خود را در جهت تنور و اگاه سازی افکار مردم شریف ایران میکنند بازم میگم خسته نباشید دستتون درد نکنه بسیار جالب هست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیری در تاریخ سه شنبه, 05 آذر 1387 ساعت 19:57
با دیدن این مطالب نتونستم جلوی اشکهام رو بگیرم مدتی بود اون عشق صمیمانه به خدارو تو عمق وجودم میجستم امشب به کمک شما پیداش کردم ممنون از شما و در تایید حرف های قشنگ آقای امیرحسین: 
خداوندا تو خود دانی که در این عالم انسان بودن و ماندن چه دشوار است ...چه صبری دارد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است. التماس دعا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 دی 1387 ساعت 20:05
salam mishe adresse mailetoono vasam mail konid emailamo sabt kardam ye soali dashhtam mikhastam rahnamaiim konid/ 
پاسخ: می توانید بوسیله ایمیل : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  
مستقیما با من در ارتباط باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 13:13
من با شکست به این دنیا نیامده ام.ناتوانی در رگ هایم جریان ندارد .گوسفندی درمانده و منتظر سیخ زدن چوپان نیستم.من یک شیرم و از همپایی،هم صحبتی و هم خوابی با گوسفندان خودداری می کنم.به آنان که گله و شکایت می کنند گوش نخواهم داد.زیرا بیماری آن ها مسری است. بگذار آنان به گله های گوسفندان بپیوندند.کشتارگاه شکست خوردگان سرنوشت محتوم من نیست. ایستادگی خواهم کرد تا موفق شوم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سیما مهمان در تاریخ جمعه, 02 اردیبهشت 1390 ساعت 22:19
در زمین عشقی نیست که زمینت نزندآسمان را دریاب

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سارا مهمان در تاریخ یکشنبه, 02 مرداد 1390 ساعت 11:41
سلام... نوشته هاتون بسیار زیباست و مطمئنم این نوشته های بسیار زیبا از قلب زیبایتان سرچشمه میگیرد ... در پناه محکم ترین پشتیبان(خدا) موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 26 تیر 1390 ساعت 14:05
،سلام خسته ام ازدنیا،صذامی زنم خدارو اشک امونمو بریده،جواب نمیده،خسته ام چرا؟؟؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 29 مرداد 1390 ساعت 12:16
زندگی تفسیر سه کلمه است :خندیدن * بخشیدن* فراموش کردن بنابر این بخند و ببخش و فراموش کن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الی در تاریخ یکشنبه, 20 شهریور 1390 ساعت 18:06
خداوندا میدانم که هستی میدانم که هر چه دور باشم باز هم به دنبالم میایی . من هم میایم تا بدانی که هستم مرا در پناه خود گیر که من بی تو میمیرم بی تو هیچ هیچم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 مهر 1390 ساعت 05:33
تا شقایق هست زندگی باید کرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 11 مهر 1390 ساعت 19:25
عالي بودددددددددددددددد×

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 25 مهر 1390 ساعت 08:52
بسیار زیبا 
از خداوند رحمان آرزومند آرزوهای سبزتان هستم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 26 آبان 1390 ساعت 17:50
بسیار بسیار عالی بود سپاس سپاس سپاس

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ghazal مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 آذر 1390 ساعت 16:44
همه چیز در جهان برای بودن آدمیست 
و درد این است که بودن خود برای چیست ؟ 
چه خنده آورند آنها که بودن خویش را در جهان 
ابزار چیزی کرده اند که خود ابزار بودن آنهاست 
 
مرسی از وبلاگ قشنگتون.میخوام باهاتون در ارتباط باشم. ممکنه؟/پاسخ:از لطف شما سپاسگزارم ، میتوانید بوسیله ی ایمیل با من در ارتباط باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده احمد یزدانی گچینی در تاریخ شنبه, 19 آذر 1390 ساعت 14:37
خدا یا گر نبخشی آنچه خواهم/گر ببخشی درد وبلا تو با هم/به نام حکمت آنرا می پذیرم/که عشق غیر تو باشد گناهم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یاسمن مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 04:10
عشق مانند نواختن پیانو است. ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری، سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یاسمن مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 04:12
گر از آن سو به تو روی می آورم که مرا از وجود جهنم نجات دهی از  
شعله های آن مرا رهایی دهی، همان بهتر که در آن شعله ها مرا  
بسوزانی و اگر از آن سو به تو روی می آورم که مرا به بهشت  
فراخوانی و در آن جای دهی ؛ درهای بهشت را برویم بسته نگهدار ، 
ولی اگر برای خاطر تو به سویت می آیم 
... خدایم! 
مرا از خودت مران . تو گرانبهاترین دارایی من در این دنیا هستی ،  
بگذار تا ابد در کنارت لانه کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Ghazal مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 20:52
به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم 
در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم 

مهم نیست چگونه، چطور و چند 
به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم 

ببین که خاک چگونه به سجده افتاده 
چرا غرور و تفاخر بیا تا رکوع کنیم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 29 دی 1390 ساعت 10:30
خداي مهربانم تو را مي ستايم و با تمام وجودم دوستت دارم تو عشق مني همه دنياي مني يگانه معبودم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 10 بهمن 1390 ساعت 11:52
در میان مشکلات گاهی سکوت کن شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ یکشنبه, 16 بهمن 1390 ساعت 07:35
خداي بزرگم 
دستهاي من به آسمان نمي رسد 
اما دستهاي مهربان تو كه به زمين مي رسد 
مهربانم ! دستان را لرزانم بگير و كمكم كن 
تويي تنها فرياد رس 
خدايا با تمام وجود مي پرستمت و عاشقتم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 09:29
خوب من هر وقت دلم می گیره میام تو اینترنت متن هایی راجه به خدا می خونم و دوباره امیدوار می شم دباره می گم خدا با منه.من می دونم خدا با منه چون خیلی وقتا اینو نشون داده.واسه شمام پیش اومده یه دعایی میکنی در کمال ناباوری یه دفعه مستجاب میشه.اون وقت می گی کاش چیز بزرگتری از خدا می خواستم واسه من خیلی پیش اومده.ولی من خیلی وقته از خدا یه چیزی می خوام که.....اینی که می خوام واسه خدا کاری نداره ها ولی سالهاست هنوز مستجاب نشده..بازم سعی میکنم کفر نگمو ناشکریم نکنم و همش اینو تکرار میکنم(خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر که داده ات نعمت و گرفته ات امتحان و نداده ات حکمت است)واسم دعا کنین

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 11 اسفند 1390 ساعت 10:26
با سلا م متن های زیبا یی بودن و من لذت بردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 26 اسفند 1390 ساعت 08:47
جاااااالبن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 فروردین 1391 ساعت 09:08
من به صد خواهش ومنت زخدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ امین به سراغت اید و دعایی که توبر لب داری به اجابت ببرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حمید مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1391 ساعت 12:27
زندگی 
 
زندگی بافتن یک قالیست 
 
نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی 
 
نقشه را اوست که تعیین کرده 
 
تو در این بین فقط می بافی 
 
نقشه را خوب ببین 
 
نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرند. 
 
+نوشته شده در چهارشنبه بیستم مرداد 1389ساعت13:21توسط سعیده رحمتی |

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 29 اردیبهشت 1391 ساعت 07:51
خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلییییییییییییییییییییی زیبا بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده عرفان مهمان در تاریخ سه شنبه, 02 خرداد 1391 ساعت 08:11
امیدوارم اونایی که رفیق خدا هستن و کسی رو جز خدا ندارن،خدا مشکلاتشون رو حل کنه.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ شنبه, 06 خرداد 1391 ساعت 07:38
حديث قدسي: اي داود قسم به عزت و جلالم که اگر همه اهل آسمان و زمين به من اميدوار باشند، و از من درخواست نمايند و من خواسته و حاجات هر يک از  
 
آنها را برآورده مي کنم اگر چه خواسته هاي هر يک از آنان به اندازه هفتاد برابر دنياي شما باشد و انجام اين امور براي من مانند اين است که هرکدام از شما سوزني 
 
را به دريا فروببرد و آن را بيرون آورد آيا اين کار چيزي را از آب دريا کم مي کند؟ کليات حديث قدسي صفحه 195

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امين مهمان در تاریخ دوشنبه, 22 خرداد 1391 ساعت 08:52
اي دل گدا باش با خدا باش پادشاهي كن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سميرا مهمان در تاریخ چهارشنبه, 31 خرداد 1391 ساعت 20:10
delam tang astkhodayaaaa...chera az kucheye deltangihayam gozar nemikoni va baraye cheshnane mande b raham dast tekan nenmidahi????...mashughe man???/bi to derakhte delam khoshkide dar paiizam bi to ye shakhe goli khoshk mimanam dar kavire teshne...bi to havaye cheshmanamabrio baranist...nmahbube man??????? eshghe maaaan?????araaamee janaam????kojast shanehaye por mehrat ta bi khial az ghame zamino zaminian shavam???baraye tamame duriha va deltangihayam baraye tamaaaame dardha k keshidam va azkubidane darhai k khane to nabu...va baraye haaaameeye tanhaihay bi toam zar bezanam vadar aghushat aram begiram...PANAHE DELE KHASTEAAM....PANAHE DELE SHEKASTEAM...TANHA ROZANEYE OMIDAM...KOJAAAAAAAIIIIIII..ARAME GHALBAM KOJAAAAAAIIIII???????DARMANDEAAAAAMKOJAAAAIIIIII???? beresad kash b jai beresadkash sedayam be sedai....ELTEMASE 2AYE FARAVAN

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سمیرا مهمان در تاریخ دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 08:06
خداوندااا چه گم کرد انکه تورایافت...وچه یافت انکه تورا گم کرد....؟؟ سلام واقعأمتن هاتون حرف دلم بود وبهم ارامش داد...اگه میشه بیشتر ازین متن هابزارید..التماس دعا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 10:42
خدایا تنهایم م

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:50
وقتی با توهستم زمین به میلم میچرخد و حتی برایه اتفاقات بد ناراحت نمیشوم 
 
ولی تو را که نادید میگیرم اب خوردن هم برایم زحمت است  
 
خدایا صادقانه بگویم باورت ندارم ولی...... 
 
نمیدانم ...ندیدنت را دلیل بر نبودنت گفتم ولی خیلی هارا ندید باور کردم  
 
که حتی ارزش ان را هم نداشتند  
 
چگونه باورت نکنم وقتی مزه ی مهربانیت شیرین تر از عسل  
 
زیر زبانم است ؟؟؟ 
 
فقط نمی دانم چگونه باورت ندارم راستی شیطان چطور ؟ 
 
وجود دارد ؟باور ندارم .........

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الهام تنها دلشكسته مهمان در تاریخ جمعه, 09 تیر 1391 ساعت 17:31
واقعا كه متن هاتون عالي بودن بازم از متن هاي خوبتون بذاريد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 مرداد 1391 ساعت 19:52
سلام. متن های خیلی جالبی بودن اولین بارم بود تو سایت دنبال متن های اینجوریی در مورد خدا بودم. خیلی دلم گرفته بود اما الان احساس ارامش دارم حس میکنم کلی با خدا حرف زدم ........میشه یه ادرس بدین ک اینطور متن هایی داشته باشه  
/ ........... ای خدا هرگز فراموشم نکن.......

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده معصومه مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 مرداد 1391 ساعت 20:04
تقدیم به پروردگار محبوبم کسی که از طریق ادراک و تمثیل به تمامی ما انسان ها اموخت تا روز خویش را با پروردگار اغاز کنیم. شب هنگام بیدار بمانیم و سرود شکوه خداوندی بسراییم امشب هیچ سائلی دست خالی از در خانه پروردگار بر نمیگردد ...................... التماس دعاااااااااااااااااااااااا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده گلاره مهمان در تاریخ دوشنبه, 16 مرداد 1391 ساعت 04:16
بسيار زيبا بود وهمين طور تاثيرگذار  
منتظر متون بعدي تون هستيم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 10:56
خدایا هر گاه که پشت ظاهر خندانم دلی اندوهناک داشتم و برای بیان آنچه در دلم بود و به دنبال گوش شنوایی بودم تنها تو به یاری ام آمدی و چراغ دلم را روشن کردی امیدی دوباره به من بخشیدی و روحم جلایی یافت  
کاش بتئانم لایق الطاف الهی تو باشم... آمین

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده shaghayegh مهمان در تاریخ چهارشنبه, 01 شهریور 1391 ساعت 15:19
hodaye khubam hamishe duset daram age gahi tondi mikonam. man ra b bozorgie khodet bebakhsh choon vaqean dooset daram...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شایلین مهمان در تاریخ پنجشنبه, 27 مهر 1391 ساعت 19:12
واقعا خدا خیلی با معرفته 
از شما هم خیلی ممنونم به خاطر این متن های زیبا و البته تاثیر گذار

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 آبان 1391 ساعت 14:42
نفرین به زندگی که همراه با درد است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 آبان 1391 ساعت 14:45
تنهایی آدمها یه دریا عمق داره،ولی پرکردنش با یه لیوان محبت ممکنه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هیچکس مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 آبان 1391 ساعت 17:01
من خدا را دارم کوله بارم بر دوش، سفری می باید سفری بی همراه ،گم شدن تا ته تنهایی محض، 
سازکم با من گفت: هر کجا لرزیدی... ازسفرترسیدی تو بگو از ته دل من خدااااااااااا را دار 
من وسازم چندیست که فقط با اوییم!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 18 آبان 1391 ساعت 08:35
خدایا دلتنگم به اندازه تمام عمرم کجایی پس؟ من دور شدم یا تو منو دیگه نمی خوای؟ شنیدم تو از مادر به انسان ها مهربان تری و از رگ به انسانها نزدیک تر پس من دور شدم خدایا این دوری روحم را فرسوده کرده باز هم تو دستم را بگیر من همانند بچه ایی بازیگوش بودم که دستم را از دست تو خارج کردم و به اغوش مشکلات رفتم باز هم تو به سراغم بیا و دستم را در دستانت قرار ده چون جزء تو هیچ کس این ادمی که وارد گرداب مشکلات و بدی ها شده را نمی گره من جزء تو کسی رو ندارم پس تو نیز ولم نکن 
/پاسخ از یک بنده ی خدا : و خدا بزرگتر و بزرگوارتر از آن است که بنده ی نافرماناش را رها سازد ... هرگز از کرامت او نا امید نباید بود چرا که این نا امیدی ، خود جفا در حق عظمت اوست ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسا رهبر مهمان در تاریخ جمعه, 19 آبان 1391 ساعت 08:10
خداوندا همه دوست دارن منو در چاله ها و گودال های زندگی ببینن هیچ کس را ندارم جزء تو پناهم ده ای پناه دهنده تمام ادم های بی پناه خداوندا من به کی پناه ببرم وقتی تو هستی تو دیگر تنهایم نگذار خداوندا از همان کودکی شنیده ام که هر که تو را از اعماق وجود صدا می زند تو می ایی پس بیا ای ارامش دهنده ی قلب های نا ارامم بیا ای گمشده وجودم بیا ............

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مرضیه مهمان در تاریخ چهارشنبه, 15 آذر 1391 ساعت 17:36
قطاری به مقصد خدا 
قطاری که به مقصد خدا می رفت ٬ لختی در ایستگاه دنیا توقف کرد و پیامبر رو به جهان کرد و گفت: مقصد ما خداست ٬ کیست که با ما سفر کند ؟ کیست که رنج و عشق توامان بخواهد ؟ کیست که باور کند دنیا ایستگاهی است تنها برای گذشتن ؟  
قرن ها گذشت اما از بیشمار آدمیان جز اندکی بر آن قطار سوار نشدند . 
از جهان تا خدا هزار ایستگاه بود . در هر ایستگاه که قطار می ایستاد ٬ کسی کم می شد . قطار می گذشت و سبک می شد . زیرا سبکی قانون راه خداست . 
قطاری که به مقصد خدا می رفت ٬ به ایستگاه بهشت رسید . پیامبر گفت :‌اینجا بهشت است . مسافران بهشتی پیاده شوند . اما اینجا ایستگاه آخرین نیست . 
مسافرانی که پیاده شدند ٬ بهشتی شدند . اما اندکی ٬ باز هم ماندند ٬ قطار دوباره راه افتاد و بهشت جا ماند . 
آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت : دورود بر شما ٬ راز من همین بود . آن که مرا می خواهد ٬ در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد . 
و آن هنگام که قطار به ایستگاه آخر رسید ٬ دیگر نه قطاری بود و نه مسافری .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده معصومه مهمان در تاریخ جمعه, 01 دی 1391 ساعت 17:41
تشکر از مطالب خوبتون.لطفا به منم سربزنید:jomeentezar.blogfa.com
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 18:04
تعداد مشاهده مطلب : 102156
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 12322
بازدید دیروز 8886
بازدید کل 36210737
کاربران حاضر 716
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.