در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک درمانهاي غلط فتق ديسك بين مهره اي و عوارض آنها.../بخش اول
درمانهاي غلط فتق ديسك بين مهره اي و عوارض آنها.../بخش اول چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 03 دی 1392 ساعت 21:59

تاثیر درمان‌های اشتباه

در تشدید عوارض پارگی دیسک

 

 

تحليل علمي يك خبر...


 

 

 

 

امروز بطور اتفاقي و از طريق

يكي از سايتهاي اينترنتي خبر


بسيار ناراحت كننده اي

را خواندم كه تا ساعتها فكر


و ذهن من را بخود مشغول داشته

و بشدت متاثرم كرد...

 


یکی‌ از پيشكسوتان سالهاي نه چندان دور ورزش

كشور كه بسيار  خوشنام و دوست داشتني


و آشنا به علم روز فوتبال نيز بشمار ميروند در اثر

تاخير در درمان مناسب پارگي ديسك كمر،


و تأخير در جراحي ، دچار فلج هر دو پا شده و

شايد مجبور باشند از اين ببعد و حتا شايد تا


آخر عمر از صندلي چرخدار استفاده كنند...

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


اين خبر بحدي روح من را آزرد كه مجبور شدم دست

بقلم ببرم و حداقل چند جمله اي را براي دو گروه بنويسم...

 


گروه اول عموم مردم و بعبارتي عامه ي افراديكه

درگير مشكلات و دردهاي ستون فقرات هستند و

سالهاي سال با اين رنجها همنشين و همدمند

 


و گروه دوم اشخاصيكه بدلايل گوناگون و به شكل هاي

متفاوت و با نيت هاي مختلف، خود را درمانگر

گروه اول مينامند...

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


و صد البته روي ديگر سخنانم متوجه گروهيست

كه مسؤليت بهداشتي جامعه را بعهده دارند اما


با كمال تأسف ، حداقل تا حد اطلاع اين حقير،

اطلاع رساني درست و يا برنامه ي مشخص و


مدوني را در جهت پيشگيري از ايجاد اين مشكلات

نداشته و حداقل اينكه نقش قابل توجه و پر رنگي

را ايفا نكرده اند...

 

 

 

 


توضيح:


بدليل حجم بالاي مطالب و اهميت تمامي آنها

اين مقاله بصورت دنباله دار و بمرور وارد سايت


خواهند شد و در آينده نزديك بصورت يك جلد كتاب

در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 


اگر بخواهيم بطور خلاصه تعريفي از ستون فقرات ارائه كنيم

ميتوانيم آن را ساختماني شگرف


و فوق العاده تخصص يافته بدانيم كه با داشتن بخشهاي

مختلف، از يك طرف بافتهاي ارزشمندي بنام


نخاع و ريشه هاي عصبي را محافظت ميكند و از طرف

ديگر ،با خواص ويژه ي خود، توانائيهاي


منحصر بفردي از قبيل راستي قامت ، آزادي انجام حركات

در جهات مختلف و... را به بدن ما ميدهد.

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 


متاسفانه بدليل شيوه ي زندگي و عادات خاص،

همچنين ناآشنائي اغلب افراد ( حتا كسانيكه سطح تحصيلي


بالائي دارند ) با اصول اوليه ي بهداشت ستون فقرات،

شيوع مشكلات و آسيبهاي غير ضربه اي اين ساختمان


بسيار مهم و حياتي ، خصوصا در كشور ما بطور قابل

توجهي بالاست.

 

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


اگرچه در كشور ما آمار دقيق و علمي وجود ندارد اما حداقل

بر اساس مشاهدات روزمره، اين بيماري ها


موجب غيبت هاي زيادي از محل كار ، صرف هزينه هاي هنگفت

درماني ( بجا يا  نابجا و درست  يا نادرست... )


و با كمال تاسف در موارد قابل توجهي زمينگير شدن، فلج  اندام،

بي اختياري و يا عدم توانائي كنترل ادرار


و مدفوع و بسياري از عوارض ناتوان كننده ي ديگر ميشوند...

 


 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


بسياري از ما به اين نكته توجه نداريم كه اين ساختمان شگفت انگيز،

با رفتار روزمره، و فشارهاي مختلفي كه


به آن وارد ميشود بتدريج  رو به زوال و تخريب رفته و به آرامي،

يا بشكلي حاد دستخوش تغيير شده و نام ما را نيز در اعضاي


پرشمار باشگاه مبتلايان به دردهاي ستون فقرات ثبت خواهد كرد...

 


دقت كنيد در همين لحظه چگونه نشسته ايد؟

فرزندتان چطور روي كتابش خم شده و مشق مينويسد، و

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 


برادرتان با چه مشقتي كيف سنگين و نفسگير مدرسه

را با خود حمل ميكند...


 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

به كيف شانه اي خواهر، و لميدن دوستتان بر روي پشتي،

يا وضعيت گردن پدرتان كه درازكشيده و با دستهائي


در زير سر در حال تماشاي فوتبال است،

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

يا اصلا با نگاهي دقيقتر

به تمام اطرافيانتان بنگريد يا براي چند دقيقه


به وضعيت نشستن خودتان در روي صندلي محل كار، يا...

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 


نه حتا به زمانهائيكه روي كاناپه لم داده ايد فكر

 

كنيد تا منظور جملات پاراگراف قبلي را بهتر درك كنيد...

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

يكي از جملاتيكه بدفعات در مواجهه با بيمارانم به آنها

گوشزد ميكنم اينست كه اگر بهترين و پيشرفته ترين و


محكمترين ماشينها را نيز در اختيار داشته باشيم، اما

از سرويسهاي دوره اي خودداري كنيم، و بجاي رانندگي


بااحتياط و آرام در جاده هاي مناسب، با سرعت بالا

در مسيرهاي ناصاف و خاكي  برانيم و  از دست اندازها

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


بسرعت  بگذريم، ترديد نداشته باشيد كه عمر محدود

خودروي لوكس و مستحكم خود را بميزان قابل توجهي

كاهش داده ايم...حال برگرديم به ستون فقرات خودمان...

 


اغلب ما نه تنها با سعي نميكنيم با مراقبتهاي بظاهر ساده

ولي بسيار مهم ، وتقويت اصولي ( بر كلمه ي اصولي تأكيد ويژه دارم ...)

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 


عضلات نگهدارنده ستون فقرات ، فشارهاي جانبي را از روي آن برداريم

بلكه حتا در زمانيكه ساير قسمتهاي بدنمان


در حال بازتواني و استراحت هستند( براي مثال در وضعيت دراز كش )،

بطور ناآگاهانه بيشترين فشارها


را ( مثلا با خوابيدن روي شكم، يا با گذاشتن بالش هاي بزرگ زير سر و... )

بر اين ارگان  وارد ميكنيم...

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 


و گاه كه خيلي دلمان براي ستون فقراتمان ميسوزد و ميخواهيم

ماهيچه هاي فيله و شكم را تقويت كنيم، آنقدر


غير اصولي و بيش از حد بر اين ساختمان حساس فشار مي آوريم

كه موجب پارگي ديسكها ميشويم...

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


نكته ايكه بسياري از ما از آن غافليم اينست كه

هر ورزش و بازي مفرحي ( مثل فوتبال و ... ) الزاماً موجب بهبود


شرايط  بدن و بالاخص ستون فقرات

نخواهد شد بلكه در خيلي از تمرينات و ورزشهاي سنگين،


صدمات شديد و قابل توجهي به بافتهاي مختلف مثل ديسك،

تاندون ها و حتا بخش هاي استخواني جسم مهره ها وارد ميشود.

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

دليل بارز اين جمله، شيوع بسيار بالاي دفورميتي ها و ناهنجاري

قابل توجهيست كه در راديوگرافي يا


ام آر آي ورزشكاران حرفه اي ( حتا در سنين نوجواني و جواني )

ديده ميشود. 


ادامه دارد...

 

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

www.drzohrabi.ir

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، بلامانع می‌باشد.


 

 یادداشت های بازدید کننده گان
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 12 بهمن 1392 ساعت 08:27
تعداد مشاهده مطلب : 9929
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4400
بازدید دیروز 20135
بازدید کل 34995769
کاربران حاضر 306
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.