در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک درمانهاي غلط فتق ديسك و عوارض آنها.../بخش دوم
درمانهاي غلط فتق ديسك و عوارض آنها.../بخش دوم چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 16 دی 1392 ساعت 21:51

تناسب اندام، رژيم هاي غذائي

و دراز و نشست: خوب يا بد؟!

 

 

ادامه بخش اول:

 

 

 

 

 

 


سعي كنيد بجاي ورزشهاي

سنگين و غير اصولي، از نرمشهاي علمي

و صحيح استفاده كنيد چرا كه هدف

شما داشتن بدني سالم و متناسب است

نه قهرماني و خودنمائي...

 

 


تناسب اندام، رژيم هاي غذائي

و دراز و نشست: خوب يا بد؟!


امروزه خصوصاً در ميان خانم ها،

مسئله ي fitness و تناسب اندام بسيار

رواج يافته و شايد بنوعي مد تبديل شده

است...

 

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


اهميت دادن به حفظ تناسب اندام،

امري بسيار پسنديده و مطلوب بوده

و در صورتيكه با رعايت اصول علمي

صورت پذيرد، كاري ارزشمند

و قابل دفاع خواهد بود.

 

 


 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


اما با كمال تأسف مشاهده ميكنيم كه

در اينمورد نيز مشكل افراط و تفريط

بشكل بارزي خودنمائي ميكند...

 


 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

رژيم هاي غذائي نامناسب:

 

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


فقر تغذيه اي مفرط ناشي از آنها،

ايجاد و يا تشديد مشكلات ناشي از

كمبود مواد معدني و

ويتامين هاي ضروري براي بدن، كم خوني،

و ده ها مشكل ديگر از جمله عوارض

اينگونه رژيم هاي غير علمي ميباشند كه

خود موجب عوارض متعددي در سرتاسر

بدن شده و در كوتاه مدت و يا بصورت

تأخيري، بيماريها و ناتواني هاي زيادي

مثل كمي خوني، زخم هاي گوارشي،

و غيره را بهمراه خواهند داشت.

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


براي پيشگيري از اين مسائل پيشنهاد

ميشود كه قبل از شروع هرگونه رژيم

غذائي، مشاوره اي با متخصصين مجرب

و مطلع و كاربلد تغذيه صورت گيرد،

و با استفاده از همراهي آنها به رژيم

درماني ادامه داده شود.

 

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 

 

دراز و نشست، خوب يا بد؟

در كنار موضوع فوق، يكي از ورزشهائيكه

بعنوان يك كار محوري و خيلي مفيد

جهت كاهش چربي موضعي، و تقويت

عضلات شكم، همچنين مفيد و مؤثر در

كاهش چاقي اين ناحيه و گودي كمر

معرفي ميشود، نرمش دراز و نشست

است.

 

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


در مورد ارزش ها و فوايد اين نرمش

جاي ترديد وجود ندارد، اما نكته ي مهم

اينست كه روش درست آن چيست و به

چه تعداد بايد انجام گيرد؟

 

 


معرفي يك بيمار:

 

دختر ١٧ ساله اي را با شكايت دردهاي

شديد كمر و انشار آنها به هر دو اندام

تحتاني به مطب آوردند.


مشكلات بيمار تقريباً از چند هفته قبل

از مراجعه شروع و بتدريج شدت يافته

بودند...

 


 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


در معاينات و بررسي هاي بعمل آمده

فتق شديد و در حد پارگي در دو

ديسك بين مهره اي پائين كمر ديده شد

كه با توجه به شدت فشار و

علائم ضعف حركتي پاها، نيازمند انجام

عمل جراحي بودند...

 


با توجه به اينكه اين مشكلات، براي سن

و سال ايشان عجيب بنظر ميرسيد

سؤالات و بررسي هاي بيشتري براي كشف

علت اين مسئله صورت گرفت،

و متأسفانه مشخص گرديد كه از چندماه

پيش و بعنوان يك ورزش مفيد، از

طرف مربي ورزشي مدرسه به تمام

دانش آموزان تأكيد شده كه روزانه يكصدبار

دراز و نشست كنند...

 


و تأسف انگيز تر اينكه حداقل چند

همكلاسي ديگر اين بيمار هم دچار

كمردردهاي شديد و دردهاي سياتيكي

شده بودند...

 


 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


مثال واقعي بالا نشان ميدهد كه هر نرمش و

ورزشي براي مفيد بودن نياز به شرايط

خاص خود دارد، كه آموزش روش هاي

درست و علمي، و مشورت با متخصصين

مربوطه در مورد مجاز  بودن، يا نبودن آنها

براي هر فرد ازجمله حداقل نيازهاي

ضروري براي شروع آنهاست.

 

 


روش صحيح دراز و نشست


روش صحيح و نشست بدينصورت است

كه ابتدا فرد به پشت و رو ي سطحي افقي

ميخوابد، سپس زانوها را خميده كرده و

كف هر دو پا را روي زمين قرار ميدهد.

 

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 

 


دو دست در دو طرف سر و يا بشكل خميده

روي سينه ها قرار گرفته و آنگاه بآرامي

و با سفت كردن ماهيچه هاي شكم

شانه ها و قفسه سينه را بلند كرده

و بميزان تقريبا ٢٠ ،٣٠ و

حداكثر تا ٤٥ درجه بالا مي آورد.در اوايل شروع اين كار ميتواند از چند

مرتبه، با توجه به توان بدني خويش شروع

كند و بمرور بر تعداد دفعات آن بيفزايد،

 


توصيه ي مؤلف اينست كه بجاي انجام

تعداد بيشتر از بيست بار در هر دفعه،

سعي شود بر تعداد دفعات انجام

در طول روز افزوده شود،


براي مثال بمرور به دو، سه و چهار دفعه

در روز افزايش يابد.

 

 


 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


ضمناً براي افزايش اثربخشي ميتوانیم

قبل از اينكه به حالت اوليه بازگرديم، چندثانيه خود را

در حالت خميده رو به جلو نگه داريم

( براي اين كار نيز پيشنهاد ميشود از

يكي دو ثانيه شروع كنيم بمرور زمان

و بتدريج به ١٠ ثانيه برسانيم ).

 

 


نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيم

اينست كه انجام بسياري از

ورزش ها و نرمش ها در فاز حاد كمردرد

توصيه نميشود، چرا كه ميتواند موجب

تشديد مشكلات و دردهاي بيمار شود

و حتا ديسك هاي برجسته را شدت بخشد.

 


همچنين دراز و نشست هاي سرعتي

و تا ميزان ٩٠ درجه، خصوصاً بتعداد

زياد ميتوانند براي بيمار مخاطره آميز

باشند، و اتفاقي شبيه مثال بالا را

ايجاد كنند.


 

 

 لطفا برای دیدن بخش اول این مطلب،

اینجا را کلیک کنید.


www.drzohrabi.ir

 

بخش اول

 

ادامه دارد...

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، بلامانع می‌باشد.

 


كامنت زير بوسيله ايميل ( آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید )

و از طرف يكي از متخصصين محترم ورزشي،

جناب آقاي علي رباني ( http://arabbani.ir ) براي اينجانب ارسال گرديده

و ضمن تشكر از محبت ايشان، بطور كامل

جهت استفاده بازديدكنندگان محترم سايت

تقديم ميشود:

سلام بر دوست و استاد عزیز

از خواندن مقاله جدید شما (بخش دوم درمان های غلط دیسک)،

بخصوص در مورد توصیه مربی ورزش مربوطه بدون در

نظر گرفتن اصل تفاوت های فردی و اصول صحیح

انجام حرکات بسیار متاثر شدم.


متاسفانه یا ایشان تخصص لازم در این مورد را نداشته

(برخی از افراد در نسل قدیم معلمین ورزش مدارس) یا به اندازه کافی

اطلاعات مناسب در زمینه علم تمرین و آسیب شناسی

نداشته است.


مشکل بزرگ در کشور ما آقای دکتر نداشتن سازمانی

مرجع مثل انجمن بدنسازی است که مدارکی معتبر

با آزمودن سطح علمی و تحصیلاتی فرد برای توصیه

تمرینات ورزشی (بخصوص بدنسازی) ارائه می کنه

و افراد جامعه با اطمینان کامل به این متخصصین

تمرین می کنند. انجمن هایی که در آمریکا، انگلیس،

استرالیا، کانادا، ژاپن، کره و... از چندین دهه پیش

وجود داره و متخصصین مربوطه اول باید تحصیلات

علم ورزش داشته باشند و سپس تحت آزمون های

مربوطه قرار بگیرند تا به عنوان متخصص یا مربی

ورزش لقب بگیرند. تازه مدارکشون تا سه سال معتبر

هست و باید برای تمدید مدارک در کنفرانس ها و دوره های

جدید شرکت کنند تا همچنان مربی باقی بمانند.


تحصیلات تربیت بدنی و علم ورزش بخصوص در کشور ما

به تنهایی کافی نیست. بهرحال از اینکه در این زمینه

به روشن شدن افکار عمومی کمک می کنید ممنونم.


راستی برای دراز و نشست آزمونی استاندارد وجود

داره که انجمن های مختلف با اندکی تفاوت به عنوان

پیش شرط توصیه برنامه تمرینی (تکرار، نوبت..)

برای ارزیابی استقامت عضلات مرکزی(شکم)

توصیه می کنند که می تونید خصوصیات تست

به پیوست یا ویدئو های اون رو در ادامه ملاحظه بفرمایید.


http://www.google.com/#q=partial+curl+up+test+%2B+video

 


یادداشت های بازدید کننده گان
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 12 بهمن 1392 ساعت 08:28
تعداد مشاهده مطلب : 11547
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 3051
بازدید دیروز 28240
بازدید کل 34974385
کاربران حاضر 309
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.