در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک ورزش درمانی برای پیشگیری از کمردرد
ورزش درمانی برای پیشگیری از کمردرد چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 09 آبان 1386 ساعت 18:28

به طور كلي مي‌توان انواع

ورزش‌ها را به سه گروه ...

توجه: اگر هر يك از ورزش‌ها

باعث تشديد كمردرد
شما شد، از انجام آن اجتناب كنيد.

چند نكته مهم:


*طناب‌بازي فشار زيادي

بر ديسك‌هاي شما وارد مي‌كند و انجام

آن را به شما پيشنهاد نمي‌كنيم.*دويدن (خصوصاَ روي پنجه پا و بصورت نرم)

فشار چنداني به

كمر وارد نمي‌كند.بهتر است براي راه رفتن

و دويدن از كفش

مناسب استفاده كنيد و روي سطح

صاف حركت كنيد.*درد را فراموش نكنيد اگر در طول

ورزش احساس درد كمر

با انتشار به پا يا افزايش درد قبلي

پديد آمد، فعاليت را

قطع كنيد، در غير اينصورت ممكن

است آسيب‌هاي

شديدي به بدن خود تحميل كنيد.


يكي از روش‌هاي بسيار منطقي و پذيرفته شده
براي پيشگيري ازكمردرد، انجام ورزش‌‌هاي
صحيح و علمي است.
بطور كلي مي‌توان انواع ورزش‌ها را به سه گروه كلي
تقسيم‌بندي كرد كه عبارتند از؛


1- ورزش‌هاي قدرتي (Strengthening) كه
در آنها انقباضات
متوالي عضلاني تا حدي انجام مي‌شوند كه خستگي پديد آيد.

2-  ورزش‌هاي كششي يا انعطاف‌پذيري
(Stretching) كه در آنها
كشش‌هاي آهسته براي مدت خاصي
به عضلات وارد مي‌شود.

3-  ورزش‌هاي هوازي (Aerobic) كه در
آنها دستجات مختلف
عضلات بصورت مداوم به تمرين و حركت
واداشته مي‌شوند.
بطور كلي براي پيشگيري از ايجاد آسيب بايد ورزش‌ها را
به آهستگي و اصولي انجام دهيم. خصوصاَ حبس
كردن نفس در طول حركات قدرتي ياكششي را به شما
پيشنهاد نمي‌كنيم بلكه بايد به آرامي و بطور معمول
نفس كشيد، بطوريكه درخلال فعاليت بازدم و در خلال
ريلاكس شدن دم انجام شود.تحقيقات مختلف نشان داده‌اند
كه ابتلاء به كمردرد در ورزش‌كاران (با روش‌‌هاي صحيح و علمي)
كمتر از سايرين بوده و در صورت بروز سرعت بهبودي آنها بيشتر
از بقيه است.


ورزش‌هاي قدرتي:

ورزش‌هاي قدرتي با افزايش تونيسيته ي عضلاني، توان عضلات
را بالا مي‌برند و بدين ترتيب انرژي و احساس توانائي فرد را در انجام
كارهاي روزمره افزايش مي‌دهند.

تقويت كافي عضلات شكم و كمر، به تثبيت ستون فقرات كمك
مي‌كند و به آن اجازه مي‌دهد تا حركات راحت‌تر و با وضعيت
مناسب‌تري انجام شوند براي مثال هر چه عضلات ران و پا قويتر
باشند باعث مي‌شوند تا تكنيك‌هاي مناسب‌تر و بيومكانيك بهتري ،
در فعاليت‌هاي بدني مثل بلند كردن
اشياء ، بروز كنند.ورزش‌هاي كششي:

اين ورزش‌ها به شما اجازه‌ مي‌دهند تا با سهولت بيشتري
بتوانيد شانه‌ها و پاها را به حركت درآوريد و استفاده از حداكثر
ميزان چرخش و حركت‌هاي مفصلي را امكان‌پذير باشد.

اين ورزش‌ها از وارد شدن نيروي زياد و غير طبيعي بر مفاصل
جلوگيري كرده، احتمال آسيب را به حداقل مي‌رسانند.

از ديگر فوايد اين ورزش‌ها مي‌توان به افزايش قابليت عضلات براي
انجام فعاليت‌هايشان اشاره كرد. به همين دليل پيشنهاد مي‌شود
قبل و پس از انجام هر كار عضلاني مهم و سنگين اين حركات و
ورزش‌ها انجام پذيرند تا ريسك آسيب عضلاني نيز كاهش يابد.و
قتي اينگونه حركات را انجام مي‌دهيد سعي كنيد تا حد امكان
عضلات مربوطه را بكشيد. تا ده ثانيه در همان حالت نگه داريد،
و سپس به آرامي به حالت معمولي برگرديد.هر حركت بايد به
آرامي انجام پذيرد و از حركات پرتابي يا شديد جداَ خودداري كنيد
چون نه تنها نقش مفيدي ندارند بلكه
برعكس موجب آسيب عضلات و مفاصل
شما 13خواهند شد.


ورزش‌هاي هوازي:

اين ورزش‌ها اثرات مثبتي

بر عضلات مختلف
حتي قلب مي‌گذارند عملكرد قلب و
ريه با اين ورزش‌‌ها بهبود مي‌يابد و اكسيژن‌رساني به بدن تقويت
مي‌شود. از جمله فوايد ديگر ورزش‌هاي
‌هوازي مي‌توان به افزايش
سطح انرژي بدن، بالا رفتن خلق و خو، بهبود
عادات خواب و بيداري و
كاهش فشار خون اشاره كرد. كالري‌هاي
اضافي با ورزش‌هاي هوازي
مي‌سوزند، متابوليسم بهبود مي‌يابد، و وزن بدن تنظيم مي‌شود.

از جمله ورزش‌هاي هوازي مي‌توان به راه رفتن تند،
دوچرخه سواري،
اسكيت، شنا، پياده روي، و رقص اشاره كرد هنگامي مي‌توان
بيشترين استفاده از ورزش‌هاي هوازي را انتظار داشت كه بين
يك ربع تا يك ساعت ادامه داشته باشند و حداقل سه تا چهار بار
در هفته انجام شوند.

بطور روتين سعي كنيد حداقل پنج دقيقه خود را گرم كنيد
(مثلاَ با ورزش‌هاي كششي)، و در انتها هم به مدت پنج تا
ده دقيقه با همين ورزش‌هاي كششي، و حركات آهسته‌تر
خود را خنك كنيد.

كشش عضلات هامسترينگ:

با استفاده از يك كمربند يا پارچه مثل تصوير روبرو قرار بگيريد

و به تدريج كمربند را بكشيد تا احساس فشار قابل توجهي در

عضلات پاي خود بكشيد. همين وضعيت را براي سي ثانيه حفظ كنيد

و سپس آن را آزاد نماييد. همين كار

 

را براي سمت مقابل هم تكرار كنيد.

1

مثل تصوير،
2

قرار بگيريد، به آرامي وزن خود را به جلو

متمايل كنيد، كمر خود را صاف نگه داريد،

عضلات شكم را به سمت بالا

بكشيد و همزمان

باسن چپ خود را به پايين فشار دهيد. براي مدت

سي ثانيه در اين حالت بمانيد و آنگاه ريلاكس شده

و به حالت اوليه بازگرديد، و سپس همين

 

حركت را با سمت مقابل تكرار كنيد.انعطاف‌پذيري عضلات پشت:


به پشت بخوابيد، هر دو زانو را به سمت سينه بياوريد تا

احساس كنيد كه كشش ملايمي در عضلات

 

ناحيه پايين كمر احساس مي‌كنيد.

3

همين حالت را براي سي ثانيه

حفظ كنيد،

ريلاكس شويد،

سپس مجدداَ همين حركت

را تكرار نماييد –اين حركت

 

رادوبار

در روز و ترجيحاَ در هر بار ده مرتبه

تكرار كنيد. وقتي احساس كرديد

كمر شما انعطاف‌پذيري لازم را بدست آورد

مي‌توانيد چند بار در روز ادامه دهيد.اين ورزش براي كشش عضلات هامسترينگ

(انعطاف‌پذيري عضلات پشت ران) استفاده

مي‌شود. روي زمين بنشينيد، يك پا خميده و پاي ديگر كاملاَ كشيده،

دستها را با هم به حالت كاملاَ كشيده درآوريد تا حدي كه احساس

كشش –اما نه درد- در عضلات ناحيه پشت و ران نماييد، كمر خود

را به جلو خم نكنيد و پشت خود را صاف نگه داريد، سي ثانيه

در اين حالت بمانيد و آنگاه ريلاكس شده،

 

همين حركت را با پاي مقابل انجام دهيد.

4

به پشت بخوابيد، زانوها را خم كنيد،

كف پاها را به صورت صاف روي زمين


بگذاريد، كاملاَ ريلاكس شويد،

عضلات شكم را سفت كنيد،

همزمان عضلات ناحيه كمر را نيز منقبض كنيد تا ستون فقرات

كمر شما به زمين برسد پنج تا ده ثانيه صبر كنيد، سپس

به حالت ريلاكس درآييد. اين حركت را سه تا چهار بار در

روز و هر بار تا ده مرتبه تكرار كنيد.به پشت بخوابيد. هر دو پا كاملاَ كشيده قرار گيرند،

يكي از پاها را به آرامي به سمت شكم خم كنيد،

زانو را در مقابل قفسه سينه با دست نگه داريد، سپس پشت و باسن

خود را به سمت زمين فشار دهيد. اين حركت را پنج بار تكرار كنيد.

همين تمرين را با پاي مقابل تكرار كنيد.تقويت عضلات شكمي:

7
به پشت بخوابيد دست‌ها را

روي سينه بصورت ضربدري

بگيريد (مطابق شكل)،

كمر خود را صاف كنيد و عضلات

شكم را سفت نگه داريد، به آرامي سر و شانه‌ها را

(فقط همين دو قسمت) از روي زمين بلند كنيد

(فشار زيادي به خود وارد نكنيد) سعي نكنيد كاملاَ به

وضعيت نشسته درآييد.
تا سه بشماريد و سپس مجدداَ ريلاكس شويد، اين حركت

را از هشت بار شروع كرده و به تدريج تا بيست بار برسانيد.تقويت عضلات تنه‌اي:مثل گربه روي چهار دست و پا قرار گيريد، عضلات شكم را

سفت كنيد، كمر در وضعيت معمول خود باشد، به آرامي دست

راست و پاي چپ را كاملاَ مطابق شكل به حالت كشيده درآوريد

و تا سه شماره نگه داريد. همين حركت را با اندام مقابل تكرار كنيد

هر حركت را هشت تا ده بار انجام دهيد و طي يك دوره چهار تا شش

هفته‌اي تا بيست بار افزايش دهيد.نكات مهم:


* بروز ناراحتي مختصر يا كمر درد خفيف در شروع حركات نرمشي

مي‌تواند طبيعي باشد اما در صورتيكه دردهاي تيز يا شديدي بروز كرد

نرمش را قطع كنيد.


* قبل از شروع ورزش‌ها بدن را گرم كنيد (راه رفتن و …)


* بعضي افراد بطور اتفاقي متوجه شده‌اند كه گرم كردن

موضعي قبل از ورزش (كيسه‌هاي گرم و…)، همچنين سرما درماني

(كيسه يخ يا …) پس از آن درد و مشكلات را به حداقل مي‌رساند.


* كشش‌ها را به آرامي وارد كنيد و هرگز سعي

 

نكنيد به محدوده دردناك برسانيد.

 

 

 

لینک های مرتبط با این مطلب :

http://www.webmd.com

http://www.nwhealth.edu

http://www.normanallan.com

http://ptjournal.apta.org

http://www.naturopathydigest.com

http://www.physiospot.com

 

 

 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

نظر شما چیست ؟

 

( برداشت مطالب ما فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز می باشد )


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 03 اسفند 1386 ساعت 10:00
بيمار دكتر هستم يكبار ويزيت شدم درد كمرم بدون فيزيو تراپي خوب شده هر چند وقت زمستانها بيشتر ميشود ايا ورزش ترد ميل را ادامه بدهم ؟ / پاسخ : دوست عزیز تریدمیل برای کمر مشکل آفرین نیست ، می توانید به کار با آن ادامه دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 13 فروردین 1387 ساعت 16:59
سلام.من چند ساله كه از كمردرد شديد ودردي كه در پاهام پخش ميشود خيلي رنج ميبرم.ميخواستم از نزديك شمارو ببينم.خيلي ممنون ميشم.با سپاس./ 
دوست محترم مشخصات و نحوه ی تماس با من با کلیک بر روی لینک تصویری زیر صفحات سایت ( spineuniverse ) قابل دسترسیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 17 فروردین 1387 ساعت 14:09
با سلام لطفا" در رابطه با پا درد و زانو درد برای کسانیکه سنشان زیر 30 سال است توضیح دهید ممنونتون می شم من 27 سال دارم و واقعا" از درد کلافه شده ام

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 فروردین 1387 ساعت 19:30
با سلام  
 
لطفا در خصوص كمردرد هاي پس از زايمان و قفل شدن كمر توضيح بفرماييد / 
پاسخ : مطالب مربوط به کمردرد و گودی بیش از حد کمر را در همین سایت مطالعه نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کارمند شرکت ... در تاریخ جمعه, 06 اردیبهشت 1387 ساعت 02:51
با سلام و خسته نباشید 
من به دلیل پارگی دیسک بین مهرهای L3, L4جراحی کردم و علاقه شدیدی به فوتبال دارم 
دوباره می توانم بازی کنم در ضمن هنوز بعد از 7 ماه هنوز کمی درد دارد . رانندگی طولانی چطور (تابستان از اهواز قصد مسافرت به مشهد را دارم ) 
دکتر شما چه ورزشهایی را بعد از عمل پیشنهاد می کنید 
از سایت زیبایتان لذت بردم  
ماندگار باشی 
/ پاسخ : کلا فوتبال فشار زیادی برای ستون فقرات بهمراه دارد و به شخصه با اینکه قابل انجام است اما برای بیمارانم توصیه نمی کنم . رانندگی ، با / یا بدون عمل جراحی در صورتیکه به مدت طولانی باشد برای ستون فقرات مشکل آفرین خواهد بود و حتما باید به بخش های 1-1.5 ساعته تقسیم گردد . نرمش های کششی وورزش هائی مثل شنای سبک ، دویدن نرم ، پیاده روی ، و ... برای ستون فقرات مناسبند. مطالب بخش ستون فقرات سایت را بدقت مطالعه نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کارمند شرکت ملی در تاریخ جمعه, 06 اردیبهشت 1387 ساعت 20:05
دکتر جان خسته نباشید واقعا افراد مثل شما کم هستند آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتا دارم  
دراهواز برای یک سوال از دکترهای متخصص باید وقت قبلی و پول پرداخت کرد ان هم برای فقط یک سوال اگه سوال بیشتر داشتی باید روزهای بعد مراجعه کنی 
من مطالب سایت شما را کامل مطالعه کردم و کمک بسیاری به من کرد باز هم از شما کمال تشکر را دارم و حق نگهدارت 
در ضمن دکترجان شما در مورد مراقبت های بعد از عمل جراحی مطلبی در سایت ندارید 
و در مورد رانندگی متوجه نشدم (5-1.1 ساعته تقسیم گردد) منظور چیست 
درد بعد از عمل جراحی تا چه مدت هست 
با تشکر فراوان / 
پاسخ : البته از نظر لطف شما تشکر میکنم اما مطمئنم که اغلب همکاران من تمام وجودشان را در جهت کمک و یاری بیماران بکار می برند ، ضمنا ، فواصل ییک ساعته یعنی پس از این مدت رانندگی ف کمی استراحت و راه رفتن ، سپس ادامه ی رانندگی . احتمالا در ماه های آینده کتاب تالیفی خودم بصورت pdf در سایت قرار خواهد گرفت که اطلاعات مورد اشاره شما در ان قابل دسترسی خواهند بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:15
با سلام و تشکر از خدمات ارزنده شما 
من 42 سال سن دارم و سالهاست ورزش کونگ فو توا انجام می دهم ، تیر ماه 86 در اثر عدم گرم کردن و و یک حرکت کمر رو به جلو کمر درد گرفتم چند ماه بعد که خوب نشد به دکتر مراجعه و با MRI مشخص شد دیسک بین مهره 4و 5 بیرون زده الان گاهی تا کف پا سر می شود ، چه حرکاتی انجام دهم تا دیسک به جای اول بر گردد. 
با تشکر فراوان / پاسخ : تمام مشكلات شما در ارتباط با ديسك كمرتان نيست . مي توانيد بوسيله ايميل با من در ارتباط باشيد تا راهنمائي بيشتر صورت گيرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:46
با سلام و تشكر از مطالب مفيد شما 
من يك سوال دارم:مدت تقريبا 2 ماه از تصادف مادرم ميگذرد ، دچار آسيب كمر شد كه بعد از تصادف با گرفتن عكس پزشكان متخصص پي به شكستگي يكي از مهره هاي فوقاني نشدند.اما بعد از قريب 2 ماه بدليل درد شديد تصميم به مراجعه به فيزيوتراپي گرفتيم تا اينكه دكتر فيزيوتراپ پي به اين شكستگي برد و كمربند مخصوصي را تجويز كرد و هم اينك استراحت مطلق با كمربند مخصوص دارد.اما سوال من از شما استاد گرامي اينستكه آيا با گذشتن 2 ماه امكان بهبودي و درمان وجود دارد ؟ و چه مدت بايستي از كمربند استفاده كند و با توجه به سن مادر 70 سال و گذشتن 2 ماه چه پيشنهاد ي داريد و چه صلاح ميدانيد ؟ با سپاس و تشكر فراوان/ پاسخ : متاسفانه بدون رويت بيمار و گرافي ساده و ساير بررسيهاي ايشان اظهار نظر من غير اصولي خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:51
سلام دكتر اينجانب دو سال پيش بر اثر ضربه شديد به پشت زانو دچار درد زانو شدم كه پس از آرتروسكوپي ساييدگي غضروف زير كشكك تشخيص داده شد آيا روش درمان مطمين ومناسبي وجود دارد كه من دوباره مثل قبل ورزش كنم ترجيحا فوتبال 
/ پاسخ : سوال شما در ارتباط با تخصص سایت نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 اردیبهشت 1387 ساعت 17:59
پير مردي 70 ساله هستم و دچار كم ابي و خشكي ديسك شده ام چه راهي براي بهبود من وجود دارد؟/ 
پاسخ : 
دوست خوبم هفتاد سالگی معادل پیری نیست ، انجام دقیق مراقبتهای مندرج در بخش های مرتبط با مشکلتان در همین سایت و نیز نرمش های کششی ملایم ، کاهش وزن اضافی و ... در بهبودی شما بسیار موثر خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 05:06
سلام اقاي دكتر . آيا كشش و ورزشهاي كششي ستون فقرات بصورت كاملا" اصولي و زير نظر پزشك و در طولاني مدت ميتواند موجب كش آمدن ديسك هاي كمر و دراز شدن انها و در نتيجه سلامت كمر شود؟  
/ پاسخ : بسته به شدت علائم و نیز میزان آسیب و فتق دیسک و بسیار از موارد دیگر پاسخ شما می تواند مثبت و یا منفی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شقایق(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 30 اردیبهشت 1387 ساعت 07:56
سلام و خسته نباشید . من 3 ساله که ازدواج کردم و 2 سال پیش کورتاژ داشتم ، فکر می کنم از اون زمان بود که گاهگاهی استخوان دنباچم تیر می کشه . بنظر شما این درد مربوط به کورتاژ منه ؟ من چیکار کنم تا این درد از بین بره . باتشکر/ 
پاسخ : این درد میتواند دلایل متعددی داشته باشد و لی اغلب بدنبال ضربات وارده به این ناحیه و نشستن های طولانی ، خصوصا بر روی زمین و صندلی های سفت پدید می آید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 30 اردیبهشت 1387 ساعت 21:43
با سلام. آيا آب ديسك هاي بين مهره هاي ستون فقرات ازآبي كه انسان هاي سالم در طول روز مي نو شند تامين ميشود؟و آب ديسك هاي ستون فقرات همان آب معمولي بدن است؟ ( با توجه به جذب و از دست دادن آب توسط ديسكها) / 
پاسخ : در حقیقت بله اما معنی آن این نیست که نوشیدن آب مانع پیشگیری از کاهش آب دیسک شود و یا بی آبی بدن موجب کم آبی دیسک گردد ! هنوز هیچ مقاله ای ارتباط مستقیم بین میزان نوشیدن آب و تسریع یا کاهش تخریب دیسک را تائید نکرده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 15 خرداد 1387 ساعت 19:46
مطالب بسیار خوبی بود متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دريا(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 خرداد 1387 ساعت 20:50
آقاي دكتر با سلام و عرض خسته نباشيد. من مدت يك هفته است كه از تردميل استفاده ميكنم ولي با سرعت پايين و شيب هم نميدهم ولي دچار درد خفيف در زانو و كمر شده ام. با توجه به اينكه فرزند شيرخوار دارم و امكان ورزش در بيرون خانه را ندارم، آيا بايد ورزش را قطع كنم . البته قبل از اين هم موقع زانو زدن درد خفيف در زانو داشتم. پيشاپيش از شما سپاسگزارم. 
/ ‫پاسخ : بنظر میرسد فشار بیش از حد اورده ید . چند روز قطع و سپس از مدت زمان کم و بتدریج تا حد امکان افزایش راه رفتن را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 تیر 1387 ساعت 21:27
آقاي دكتر با عرض سلام و خسته نباشيد . همسر اينجانب داري 37 سال سن است و شغل ايشان حسابرسي ميباشد و مدت طولاني پشت ميز مينشيند و يك مرتبه هم با كمر بصورت شديد به زمين خورد (براثر سرخوردگي ) با مراجعه به دكتر مغز و اعصاب استراحت به مدت يك ماه (يك هفته مطلق و 3 هفته نسبي ) را بدون هيچگونه داروئي تجويز كردند تا حدود قابل توجهي بهبود يافته بود و مشغول بكار شد اما متاسفانه الان حدود 1 هفته است كه به دليل تشديد درد در پاي سمت راست خود در خانه استراحت ميكند من از شما درخواست كمك و تجويز درمان را دارم . با تشكر فراوان از شما پزشك محترم . 
/ پاسخ : 
انجام ام.آر.آی مهره های کمری را برای ایشان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 06 اسفند 1387 ساعت 19:07
با سلام 37 سال سن دارم.سه سال است که مبتلا به درد کمر در ناحیه دنبالچه و زانوی چب هستم.دکتر تشخیص ازردگی عصب سیاتیک و نرمی کشکک زانو داده.دارو جواب نمیدهد.جه باید بکنم؟/پاسخ: ام.آر.آی مهره های کمر قویا پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 فروردین 1388 ساعت 08:20
سلام آقای دکتر 
با تشکر از خدمات ارزنده شما 
بنده به دیسک کمر مبتلا هستم و نمیخواهم عمل جراحی انجام دهم برای جلوگیری از تشدید بیماری و درد چکار کنم در ضمن دبیر زبان هستم و نمی توانم استراحت کنم./ پاسخ: در صورتيكه معاينات و ام.آر.آي شما امكان تاخير عمل جراحي را نشان ميدهند ، پيشنهاد ميكنم مطالب بسيار زيادي را كه در سايت در زمينه درمان هاي غير جراحي ديسك ( به زبان هاي فارسي و انگليسي ) وجود دارد بدقت مطالعه و دستورات آنها را دقيقا انجام دهيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:24
با سلام جناب آقای دکتر ظهرابی 
ضمن خسته نباشید خدمت جنابعالی و دیگر همکاران در این بخش خواهشمند است مرا راهنمایی فرمایید موضوع مدتی است که از ناحیه کمر دردهایی احساس می کنم اوایل با قرص های شل کننده عضلات مشکل برطرف می شد ولی حدود یکماه است این مشکل با قرص برطرف نمی شود در ثانی خارج از کشور هستم ( غرب آفریقا غنا) و مشکل وچود پزشک و درمان است و حدود 6 ماه دیگر به ایران برمی گردم لطفا مرا در این زمینه راهنمایی فرمایند. باتشکر وحید/ پاسخ: مطالعه ی دقیق مطالب مرتبط با مشکلتان را از همین سایت به شما پیشنهاد میکنم ، مراقبتها و نرمش های کششی آن را انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی ، انجام رادیوگرافی چهار جهت از مهره های کمری برای شما لازم است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 12:31
با سلام خدمت دکترعزیز مادرمن مدت 5ماه است که مبتلا به دردکمر شدید شدند ونمیتوانند راه بروند یا سرپا بایستند ام آر ای هم کردیم نزد پزشک مغز واعصاب بردیم میگویند دررفتگی مهره 5 دارد وباید عمل شود ولی دکتر دیگری میگوید که همچین چیزی نیست ودرد بخاطر گودی کمر وکف پای صاف است تا حالا نزد 9 پزشک رفتیم هرکسی یک نظری میدهد و دستوری شما بفرمایید ما چکار کنیم واقعا درماندیم درد امان مادرم رابریده با تشکر م.ق / پاسخ: برای اظهار نظر منطقی ، انجام معاینه بالینی و مشاهده ی MRI مادر شما ضروریست ،

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 اردیبهشت 1389 ساعت 19:44
با سلام و تشکر از زحمات جنابعالی. اینجانب دختری 30 ساله هستم که ساعات زیادی در  
طی روز بخاطر شغلم پشت میز و صندلی می نشینم. با اینکه سعی می کنم صاف بنشینم و تمرینات کششی را انجام دهم اما مدتیست که به گردن درد مبتلا شده ام و احساس خفگی و انقباض زیادی در گردن خود دارم و این درد به ستون مهره ها هم سرایت کرده است . گاه با دراز کشیدن و خوابیدن زیاد بهتر می شوم اما زندگی عادی واقعا برایم مشکل شده است . لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا در این مورد باید به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنم یا اورتوپد؟ 
با سپاس از راهنمایی شما 
سمانه /پاسخ: میتوانید به یکی از همکاران جراح مغز و اعصاب مراجعه کنید، و یا بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زنبق 22 ساله در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 07:48
سلام من 4 هفته قبل به علت جابجا كردن وسایل و خم و راست شدن پیاپی دچار كمردرد شدم . 3 هفته قبل به دكتر مراجعه كردم گفت مشكل از رگ سیاتیك است و دیسك خفیف می توان گفت و تا 2هفته خوب می شود. اما الان داروها تمام شده نسبت به قبل بهترم ولی كاملا خوب نشدم وقتی كه زیاد سرپا می ایستم و خم و راست می شوم كمی درد دارم . آیا لازم است دوباره به دكتر مراجعه كنم ؟ مدت زمان بهبود كامل این قبیل كمردردها تا چه مدت است؟ با وجودیكه من تحرك چندانی ندارم و حتی نمازم را نشسته می خوانم ممكن است خوب نشدنم به خاطر كم تحركی باشد؟ آیا خم و راست شدن برایم مضر است ؟ چه ورزش هایی برای من مناسب است؟ با تشكر از راهنمایی شما. / 
پاسخ: پاسخ شما بدون انجام معاینه و بر رسیهای بالینی و تصویری مقدور نیست ، 
در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ندا مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:48
سلام با تشكر بسيار زياد از مطالب مفيد و ارزشمند سايتتون 
من 31 سال سن دارم و ورزش هم به صورت غير حرفه اي ولي مداوم انجام ميدهم. حدود چند ماه است كه هنگامي روي صندلي مينشينم در انگشتان پاي راستم حالت سوزش ايجاد ميشود .رگ عصب رد شده در كنار انگشتانم را كه سوزش دارد احساس ميكنم. البته در طول روز اين سوزش بين انگشتان مختلف تغيير ميكند . هيچگونه كمردرد و يا درد در 
نا حيه ديگر ندارم و لي احساس ميكنم اين مشكل در حال بدتر شدن است 
با سپاس بسيار فراوان از اينكه وقت بسيار پربهايتان را در اختيار ما گذاشتيد/ پاسخ : این حالت میتواند در اثر فشار یا گیر افتادن عصب های این منطقه در نواحی مختلف ایجاد شده باشد. انجام معاینه و شاید نوار عصب در تشخیص دقیق حایز اهمیتند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:00
سلام با تشكر بسيار زياد از مطالب مفيد و ارزشمند سايتتون 
من 31 سال سن دارم و ورزش هم به صورت غير حرفه اي ولي مداوم انجام ميدهم. حدود چند ماه است كه هنگامي روي صندلي مينشينم در انگشتان پاي راستم حالت سوزش ايجاد ميشود .رگ عصب رد شده در كنار انگشتانم را كه سوزش دارد احساس ميكنم. البته در طول روز اين سوزش بين انگشتان مختلف تغيير ميكند . هيچگونه كمردرد و يا درد در 
نا حيه ديگر ندارم و لي احساس ميكنم اين مشكل در حال بدتر شدن است 
با سپاس بسيار فراوان از اينكه وقت بسيار پربهايتان را در اختيار ما گذاشتيد./پاسخ: احتمال گیر افتادن یا فشار بر عصب مربوط به پا وجود دارد. معاینه و نوار عصبی در تشخیص ارزشمندند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:08
با سلام و تشکر از سایت بسیار زیبایتان : زن 50 ساله هستم دو سال پیش بعلت در رفتگی دوعدد از مهره های کمرم عمل نمودم و در کمرم پلاتین قرار دادند حالیه خیلی بهتر شده ام با تو جه به این عمل ایا میتوان ورزش کنم که ماهیچه های کمرم ضعیف رنشود یا خیر در صورت مثبت بودن ورزش چه نوع ورزشی وچه مدت ورزش انجام دهم لازم به ذکر است که بعد از عمل جراحی تا کنون فعالیت ان چنانی نداشته ام و فقط روزانه حدودنیمساعت فقط راهپیمایی سبک انجام میدهم با تشکر ./پاسخ: بهترین راهنمای شما پزشک خودتان است، اما من برای بیماران خودم انجام ورزش ها و نرمش ها را از ماه اول پس از جراحی پیشنهاد میکنم ، مناسبترین ورزش برای شما شنا و نیز نرمش های کششی و قدرتی ملایم با نظر همکارم میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهتاب مهمان در تاریخ یکشنبه, 09 مرداد 1390 ساعت 18:02
salam aqaye dr  
man karshenase tarbiyat badani hastam 
to mahale karam hame azam mikham k baraye kaheshe darde zanoo va kamareshoon varzeshhayio bdam  
shoma mitoonid komakakam konid v rahnamaee ke che chizaeeio behesh bgam23 sale hastam va kami ham bi tajrobe/پاسخ: با کمال میل ، نرمش ها و ورزش های مورد نظر شما در کتاب اینجانب وجود دارند ؛ میتوانید بوسیله ی ایمیل با ما در تماس باشید تا راهنمایی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 20 مرداد 1390 ساعت 18:59
با سلام من دیسک خفیف دارم. می خواستم بدانم آیا می توانم از تردمیل استفاده کنم یا در هوای آزاد بدوم؟/پاسخ : بله میتوانید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 شهریور 1390 ساعت 02:25
سلام 
من اسفند 89 عمل دیسک کمر داشتم به علت پارگی ،دیسک بین مهره های 3-4 4-5 خارج شد تا 2 ماه خوب بودم راه می رفتم ولی بعد سمت راست کمرم می گیره جوری که انگاز یه میله تیز توی کمرمه و این درد به لگن و از پشت پا به پایین کشیده می شه که گاهی به ساق پام هم می زنه ! دبواره -ام ار ای- کردم به توصیه پزشکم ظاهرا فشاری روی نخاع نیست ! فیزیو تراپی میرم کمی بهتر شدم ولی این درد کم و زیاد میشه ولی از بین نمی ره! اگه امکان داره می خواستم نطرتون رو بدونم در ضمن دکتر م یه امپول هم حدود 2 ماه پیش توی کمرم ترزیق کرد که بی اثر نبود ولی درد من رو از بین نبرد ! قبلا از کمک تون ممنون و موفق باشید/پاسخ: برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما میباشد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 03 مهر 1390 ساعت 20:21
سلام آقای دکتر .  
از شما یک سوال داشتم .من به تازگی دچار یک حالت گز گز یا سوزش در انتهای ستون فقراتم میشم به طوری که مثل یک میله یا سوزن درکمرم . وقتی به پشت دراز می کشم و پاهام را جمع می کنم ( مثل حرکت گهواره) و پاهام را باز می کنم اخرین مهره کمرم یک صدا می ده و خوب میشه ؟؟ و بعد دوباره بعد چند ساعت این حالت به وجود می اید . مثل شکستن مفاصل دست و یا پا که بعضی ها عادت به انجام دارن . می خواستم بدونم آیا این علامت دیسک کمر است . چه کار کنم که رفع بشه ؟؟ من دختر 27 ساله و مجرد هستم . تا حالا هیچگونه بیماری خاص یا مفصلی و استخانی نداشتم و عکس برداری هم نکردم . اگر ممکنه لطف کنید سریعتر پاسخ من را بدهید . ممنون ازلطفتون ./پاسخ: پاسخ سوال شما بسیار سخت است ! این علامت در فتق دیسک کمر چندان شایع نیست ولی میتواند ناشی از لقی مهره های کمری باشد ، برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان 21 مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 13:17
با سلام آقاي دكتر  
من در حدود 2 سال است كه در ناحيه ران و باسن احساس در و تير كشيدن دارم و وقتي هم كه به مدت چند دقيقه سر پا مي ايستم اين درد بيشتر مي شود و انتهاي كمرم درد خفيف مي گيرد ام آر آي هم چيز مهمي نشان نداد. لطفا مرا راهنمايي كنيد./پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی ساده ۴ جهت کمر شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده قهرمان مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:46
سلام اقای دکتر من جوانی 19 ساله هستم و دیسک کمر خفیف دارم قراره که یک سال دیگه زن بگیرم و میخواستم بدونم که دتو دوران متاهلی مشکلی واسم ایجاد میکنه یا نه؟اگه میکنه از الان بهم بگید که چیکار کنم؟/پاسخ: پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را دقیقا بخوانید و دستورات آن ها را جدی بگیرید، نگران نباشید ، در صورت مراقبت ، مشکلی ایجاد نخواهد کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:26
باسلام آقای دکتر من 40سال سن دارم قبلا فوتبال وبدنسازی کارکرده ام مدتی است کمرم درناحیه ابتدای لگن به سمت پایین دردمی کند دربلند شدن ازجای مشکل دارم پس ازایستادن فکرمی کنم مهرههای آن قسمت به هم جوش خورده اند وانعطاف ندارد باماساژ می توانم دردرا کم کنم درجوانی درحین فوتبال براثرفرود باپاشنه پا مدتی کمردرد داشته ام وهرازگاهی عود می کند برای بدنسازی وپیاده روی پس ازگرم کردن مشکلی ندارم .لطفا راهنمایی بفرمایید ./پاسخ: این علامتها نشانگر مشکل در مهره های پایین کمر و حتا فشار بر دیسک میباشند ، انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی ، برای اظهار نظر قطعی تر ارزشمند میباشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 15:46
با سلام من خانم 35 ساله هستم که 10 ماه از زایمان اینجانب بطریق اسپاینال گذشته است ولی متاسفانه دچار کمر درد شده ام که درد آن به بالای ستون فقرات نیز می رسدایا امید بهبودی هست؟/پاسخ: اغلب اینگونه درد ها بدلیل فشار های وارده در طول بارداری ، و نیز بغل کردن کودک ایجاد میشوند ، استراحت بیشتر ، در آغوش نگرفتن نوزاد هنگام راه رفتن ، گرم نگاه داشتن ، و استفاده کوتاه مدت از داروهای ضد درد معمولی و یا موضعی ، و پس از بهبودی ، انجام مرتب نرمش های کششی ملایم برای تقویت ماهیچه های کمر ، لگن و شکم ( که در همین سایت وجود دارند ) در اغلب موارد موجب برطرف شدن این مشکل خواهد شد.در صورت ادامه ی دردها میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:29
درود برشما جناب دکتر ظهرابی نازنین مادر من 56سال سن دارد و دو فرزندش را یکی در 35 و دیگری در 37 سالگی به دنیا اورده و در ضمن هنگام تولد یکی امپول بیهوشی را در نخاعش تزریق کرده اند مشکلی که مدت هاست درگیرش است اینست که میگوید چند سال پس از زایمان دچار گرفتگی رگ کمر میشود به طوری که کمر قفل میشود و برای حدود چند دقیقه نمیتواند حرکت کند و حدود 1 سال است که این گرفتگی رگ کمر هرروز تکرار میشود در ضمن ایشان معلم است و بسیار سرپا میایستد حال ایشان باید توسط چه متخصصی ویزیت شوند و شما چه تشخیص میدهید و ایا درمانی برای این مشکل گرفتگی رگشان وجود دارد؟خواهش میکنم پاسخ دهید و بسیار از لطف و مرحمت ومحبت شما سپاس گذارم/پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان نظر قطعی داد ، در صورت تمایل میتوانند به صورت حضوری مراجعه نمایند تا تحت درمان قرار گیرند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 26 بهمن 1390 ساعت 10:03
با سلام. دختری 24 ساله هستم. دو سالی هست که کمردرد شدید دارم از طریق MRI متوجه شدم بین مهره ی10 و11 دیسک شدید و بین مهره های 3-4و 2-3 نیز احتمال گرفتن دیسک دارم و ران پای چپم کاملا سوزنی و بی حس شده.هر از گاهی تو خواب شدیدا درد میگیره.دکتر معالجم گفت باید عمل کنم از طریق قفسه ی سینه.ولی از ترس زیاد برای عمل به دکترم مراجعه نکردم.و فیزیوتراپی و استخر رو ترجیح دادمو بهتر شدم. ولی دردش اذیتم میکنه و به خاطر کمردرد از دانشگاه انصراف دادم.و الان خیلی نگران و سردرگمم. لطفا راهنماییم کنید که چکار کنم عمل نکنم.خیلی ممنون میشم./پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 04 اسفند 1390 ساعت 14:52
با عرض سلام خدمت شما دکتر عزیز من دانشجوی مهندسی مواد هستم حدود دو هفته است که دچار درد در ناحیه ی کمر باسن و ران چپ پایم شدم به دو دکتر مراجعه کردم برایم ام ار ای نوشتند اما جواب قطعی ندادند دردم شیدی نیست اما میخواستم بدونم جدی هست یا خودش به مرور خوب میشه با تشکر از زحمات شما./پاسخ: نمیتوان اظهار نظر درستی در مورد سوال شما کرد ، پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات این سایت را بدقت بخوانید ، و دستورات آنرا انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده احمد مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:11
با سلام و تبريك سال نو به دكتر ظهرابي من 21 سال سن دارم و دو سال است دچار درد كمر شديد شدم ورزشكار حرفه اي رزمي هستم بعد از انجام يكسري آزمايش و عكس كه عكس نشان مي دهد كه از لوردوز كمري كاسته شده است و اسپينابيفدا در يكي از مهره ها مشهود است و اسكوليوز در مهره ها ديده مي شود بعد از انجام چند جلسه فيزيوتراپي تا حدودي از درد كمرم كم شد اما بعد از يك سال هنگام تمرين درد خفيفي در ناحيه كمر و پاي راستم حس مي‌كنم خواهشمندم راهنمايي كنيد. با تشكر از شما./پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و بررسی های بیشتر اظهار نظر کرد ، ولی انجام ام.ار.ای را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1391 ساعت 02:04
سلام خسته نباشيد من دچار پارگي ديسك بين مهره هاي 4 و 5 هستم آيا ميتوانم ورزش و پياده روي كنم. چه ورزشهايي ممنوع است . آيا بستن كمربند ميتواند به بهبود آن كمك كند. با تشكر فراوان/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر منطقی نمود .تنها میتوان گفت پیاده روی اشکالی ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 03 تیر 1391 ساعت 09:16
از ثبت مطالب ارزشمند توسط آقای دکتر ظهرابی در سایت متشکریم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 14:28
سلام خدمت اقای دکتر 
یک سری از پزشکان با تجربه جراح مغز واعصاب کشور از متد جراحی به روش اندوسکوپی و از نتیجه 91 درصدی ان صحبت کرده اند در حالی که جراحی با دست 86 درصد نظر شما چیست 
متشکر 
/ پاسخ: ضمن احترام به نظر این دوستان ، نمیدانم این آمار را از کجا ذکر کرده اند اما میتوانم بطور قاطع بگویم مطلقا با چنین امری موافق نیستم ، چرا که با روش اندوسکوپی تنها میتوان بخش محدودی از دیسک را خارج ساخت ، آزاد سازی دو طرفه ، برداشتن بخش های استخوانی شده و لبه های تیز  
مهره ها ، و برداشتن بخش هایی از دیسک که کاملا در قسمت مرکزی دیسک قرار دارند با روش اندوسکوپی امکان پذیر نیست ، تخلیه ی بخش های محیطی دیسک با اندوسکوپ غیر ممکن بوده ریسک بازگشت دیسک با شدتی بیشتر بسیار زیاد است و همچنین ریسک عفونتهای پس از جراحی ، در روش اندوسکوپی بطور واضحی بیشتر از روش متداول است , در حالیکه این اشکالات هیچکدام در روش میکروسکوپی وجود ندارند . این اشکالات مهمترین دلایلی هستند که اینجانب روش میکروسکوپیک را ترجیح دهم ، و آمار موفقیت جراحی هایم نیز به لطف خدای بزرگ بسیار بالاتر از رقمهای ذکر شده این همکاران است .  
جالب اینکه حتا اندازه ی برش جراحی نیز تقریبا در هر دو روش یک اندازه است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:40
با عرض سلام خدمت اقاي دكتر 
من به توصيه شما بخاطر كمردردي كه بر اثر برداشتن جسم سنگين دارم ورزشهايي كه در سايت هست را انجام ميدهم.در هنگام ورزش فشاري به كمرم نمياد ولي درد كمر دارم به نظر شما ورزش ها را ادامه بدهم؟ 
پاسخ: در صورتیکه دردهای کمرتان شدید نیست میتوانید به نرمش ها ادامه دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:19
سلام عرض شد جناب آقای دکتر.مرسی از اینکه تو این دوره زمونه وان افزا سلامتی هموطناتون واستون اهمیت داره.راستش من هر از گاهی که یه فشار ناگهانی به کمرم میاد(مثل بلند کردن یکباره و سریع چیزی)پایین کمرم درد میگیره و تا روز بعدش این گرفتگی ادامه داره.این سه تا قرص رو هم مصرف میکنم : propranolol 20 - neurontin - depakin. (البته به نظر میگرن هم دارم و رگ پشت زانوی چپم هم گاهی درد میگیره)سوالم اینه که این قرصا عوارض ناجوری نداره ؟ و من چون ورزش میکنم میتونم به دویدن و وزنه تناسب اندام ادامه بدم؟...مرسی از راهنماییتون 
/پاسخ: با این شرح حال تنها میتوانم خدمتتان بگویم که داروهایی که نوشته ید جهت درمان میگرن برایتان تجویز شده است ، در مورد کمردرد نیز پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن بخصوص نرمش های کششی ستون فقرات را انجام دهید ، دویدن بر روی پنجه و بصورت نرم نیز برای شما مجاز میباشد ، همچنین وزن خود را متناسب نگه دارید .در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید جهت بررسی های بیشتر تشخیصی درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 12:05
با عرض سلام خدمت آقای دکتر ظهرابی  
 
بنده 32سال سن دارم پارسال دچار گردن درد شده بودم که به شما مراجعه کردم و از روی ام آر آی تشخیص دیسک خفیف گردن داده شد وشما فرمودید نیازی به دارو نیست فقط ورزش را پیشنهاد دادید .وامسال درد گردنم بیشتر شده وبه حدی درگردنم سوزش ایجاد میشود که توانایی کار کردن ندارم وتقریبا یک ماه است قسمت چپ پایین کمر دچار دردی همراه با سوزش وخارش وگرفتگی که به باسن وپا کشیده میشود گردیدم واز طرفی هر دو زانوی من درد وسوزش دارد لطفا راهنماییم کند دیسک کمر هم دارم و آیا درد زانو ربطی به دیسک داردیانه؟ 
/پاسخ: در اغلب موارد ارتباطی بین دردهای زانو و دیسک کمر وجود ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 12:02
با سلام من در مهره های 1و2 دچار مشکل هستم آیا درازونشست و حرکت مسگری برای من ضرر دادرد؟ 
/پاسخ: این حرکات در شرایط خاصی توصیه میشوند ولی روش های معمولی آن پیشنهاد نمیشوند ،برای شما با این دیسک ها بهیچ وجه موافق این روش ها نیستم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 09 دی 1391 ساعت 18:00
عالیه مرسی
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 27 مهر 1391 ساعت 03:44
تعداد مشاهده مطلب : 143648
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 5666
بازدید دیروز 8886
بازدید کل 36204206
کاربران حاضر 591
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.