در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک درمان غير جراحي ديسك بين مهره اي
درمان غير جراحي ديسك بين مهره اي چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 12 آبان 1386 ساعت 05:51

دیسک کمر

( به درست یا غلط )

یکی از کابوس های

مردم

در تمام دنیاست !!!


علائم ناشي از كمردردهاي وابسته

به دژنراسيون ديسك بين مهره‌اي اغلب

موذيانه هستند.


اكثر اين بيماران دوره هائي از سفتي پشت

را گذرانده اند و اغلب شروع درد را ناشي

از يك واقعه حاد مثلاً يك روز كار سنگين

در منزل، رانندگي طولاني، يا بلند كردن

يك جسم سنگين و... مي دانند.

در اين بيماران ممكنست به باسن و پا

نيز كشد و بيماران را زمين گير نمايد.

معمولاً اين حملات درد طي دو تا چهارده

روز با ـ يا بدون درمان بهبود مي يابند

اما تمايل به عود وجود دارد.


در اين مبحث به درمان غير جراحي ( كنسرواتيو )

دژنراسيون ديسك بين مهره‌اي پرداخته خواهد شد.

الف) استراحت:


انواع مختلف استراحت عبارتند از:

خوابيدن در بستر، كمربندهاي مخصوص

(بريس) و يا حتي برخي ورزش را هم

(با مكانيسم برگرداندن قدرت عضلاني

و كاهش فشار بر مفاصل مجاور آنها)

نوعي درمان استراحتي مي دانند.استراحت در بستر:


گاه درد به حدي شديد است كه بيمار

نمي تواند فعاليت‌هاي روزمره را حتماً

با استفاده از ضد دردها، آرام بخش‌ها

و بستن كمربندهاي مخصوص تحمل كند.

در چنين شرايطي بايد او را به بستر فرستاد.


بخاطر داشته باشيد كه مفاصل آسيب‌ديده

فقرات ،‌وزن بدن را تحمل مي‌كنند ، و

تنها راهي كه مي‌تواند فشار را بردارد،

استراحت در بستر است.


طبق بررسي هاي بعمل آمده مشخص

شد كه بيشترين كاهش فشار بر ديسك

بين مهره اي در حالت خوابيدن روبه بالاست.

چرخيدن بدن يا نشستن ، اين اثر را كاهش مي دهند.


مطالعات اخير نشان داده اند كه حداكثر مدت

زمان لازم براي استراحت در بستر دو تا

سه روز است مدت بيشتر از اين مي تواند

از طرفي باعث تصوّرات غلط بيمار در مورد

بيماريش شود. از طرف ديگر كاهش توده

عضلاني و استخواني، همچنين عوارض

قلبي ريوي در استراحت هاي طولاني تر

شايعترند.


اگر به مسائل فوق، ضربه هاي اقتصادي

ناشي از نرفتن بيمار به محل كار را نيز اضافه

كنيم اهميت اين مسئله بيشتر مي شود.

تعديل فعاليت ها: low back pain/prevention


تعديل فعاليت ها

مي‌تواند نقش مهمي

در درمان كمردرد ها ايفا كند. خم شدن، يا

بلند كردن اشياء سنگين مي توانند كمردرد

را تشديد كنند و ممكنست محدود كردن

اينگونه كارها بسادگي باعث بهبود درد بيمار شود.اورتوزها (كمربندهاي مخصوص) :


استفاده از كمربندهاي مخصوص (بريس ها)

براي درمان كمردرد از همان اوايل پيدايش كمردرد

مرسوم بوده است و شايد بتوان بريس هاي

متنوع و پيشرفته امروزي را نواد گان كمربندهاي

ساده اوليه دانست.


بريس ها براي بيحركت كردن فقرات كمري،

ثابت كردن حركات غيرطبيعي ، حفظ ترتيب

فقرات و اصلاح دفورميتي آنها بكار مي روند.


بريس وسيله اي مناسب در درمان خميدگي

ستون فقرات به طرفين (اسكوليوزيس) است،

اما نمي تواند هيچ يك از اهداف فوق را در

درمان حالات دژنراتيو

فقرات برآورده نمايد.

low back pain
استفاده روتين از اورتوزها

براي درمان كمر درد توصيه نمي شود.


بريس ها در كنترل حركات

مهره هاي اول تا چهارم (L1-L4) موفقند

اما تنها در صورتي مي توانند حركات مهره هاي

چهارم‌ ـ پنجم كمري و پنجم كمري ـ اول

خارجي (S1/L5 & L4/L5) را مهار كنند

كه حداقل يك ران را در بر گرفته باشند.


اغلب كمر دردها بمرور زمان خود بخود

بهبود مي يابند بشرطي كه با درمانهاي

بيمورد و بستن بريس، عضلات كمري و جداره

شكم را ضعيف نكرده باشيم.تراكشن (كشش):

قرنهاست كه كشش براي درمان كمر درد

مورد استفاده قرار گرفته است ، اساس

استفاده از كشش اين تئوريست كه

«كشش عضلات و جدا كردن فقرات باعث اثرات

مثبتي بر ديسك خواهد شد» حتي برخي

معتقدند كه جدا كردن فقرات از هم باعث

جا افتادن ديسك برجسته خواهد شد!!!

انواع مختلفي از كشش وجود دارند

كشش دائمي در بيمارستان ، نوع متناوب

در فيزيوتراپي، اتوتراكشن (تحت كنترل بيمار)،

و تراكشن هاي جاذبه اي.


مقدار وزنه مورد نياز براي تاثير بر ديسك بين

مهره اي حداقل 25% وزن بدن است، كه يا

بيمار را جابجا خواهد كرد و يا تحمل نخواهد شد.


امروزه عقيده بر اينست كه تراكشن ارزش

و جايگاه چنداني در درمان كمر درد ندارد.ب) درمانهاي طبي:


معمولاً داروهاي ضد درد، اولين خط درماني

در برخورد با كمردردها را به خود اختصاص

مي دهند، از جمله داروهاي انتخابي در اين

راستا مي توان به استامينوفن، ايبوپروفن،

ايندومتاسين و... يا حتي داروهاي مخدر اشاره كرد.


امروزه استفاده از داروهاي مخدر خصوصاً

در درمان كمردردهاي مزمن توصيه نمي شود،

چون باعث افزوده شدن مصرف مزمن مخدرها

(اعتياد) به دليل كمردرد مزمن خواهد شد

بهمين دليل جايگاه چنداني براي اين داروهاي

مخدر قائل نيستند.


داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي:

low back pain/work/ligament/sciaticalgia
بعلت اثرات ضد دردي، ضد التهابي

و فعاليت ضد تب، اين داروها را مي‌توان

از جمله پر مصرف ترين

داروها دانست.

سنتزپروستاگلاندين‌ها كه عمل

حساس سازي پايانه هاي آزاد عصبي

و ايجاد درد را بعهده دارند توسط

اين داروها مهار مي شود.

بيشترين عارضه اين داروها اثر بر

دستگاه گوارش و كليه هاست.


اين عوارض در سنين بالاتر شايعترند،

در صورت پيدايش عوارض گوارشي،

درمانهاي حمايتي مثل بلوكرهاي رسپتورH 2

(سايمتيدين) لازم خواهد بود. احتباس آب نيز

از ديگر عوارض اين داروهاست كه مي‌تواند

در بيماران هيپرتنسيو(فشار خوني) مشكل آفرين

شود.


دو تا بيست درصد مصرف كنندگان اين داروها دچار

زخم معده يا اثني عشر مي شوند.


مصرف اين داروها بايد ده روز قبل از عمل جراحي

قطع شود تا اثرات ضد پلاكتي آنها كاهش يابد..كورتيكواستروئيدها:


اكثراً سعي بر عدم استفاده از اين داروهاست.

بعضاً يك درد راديكولر حاد چندان شديد است

كه برنامه درماني كوتاه مدت تهاجمي سه

تا هفت روزه را طلب مي كند.


بايد مراقب باشيم كه به تجويز اين داروها عادت نكنيم.


شل كننده هاي عضلاني:


اين داروها نيز دردرمان كمردرد جايگاه شايعي

را به خود اختصاص داده‌اند محل تاثير واقعي

اين داروها، سيستم اعصاب مركزي است.


ضد افسردگي ها:


بسياري از بيمارانيكه از كمردردهاي مزمن

رنج مي برند، درجاتي از افسردگي را نشان

مي دهند.


ضد افسردگي ها با افزايش توليد سروتونين

در سيستم اعصاب مركزي، باعث مهار درد

مي شوند. همچنين ضدافسردگي ها با افزايش

فعاليت سيستم مخدرهاي درون بدن و كاهش

اضطراب، و گرفتگي عضلاني، در بهبودي بيمار موثرند.


به عوارض جانبي و تداخل اثر اين داروها،

خصوصاً با داروهاي ضد فشار خون و ضد افزايش

فشار داخل چشم(گلوكوم) توجه داشته باشيد.ج) كمپرس سرد يا گرم:

يخ:


قطعات يخ با كاهش سيركولاسيون منطقه،

باعث كاهش تورم، اسپاسم و در نهايت

درد مي شود. يخ را مي توان بصورت ماساژ

و آن هم فقط براي دردهاي حاد كمر مورد

استفاده قرار داد.


گرما:


گرما مي تواند سطحي (مادون قرمز، يا كيسه آب گرم)

يا عمقي (اولتراسوند يا دياترمي باموج كوتاه) باشد.

گرما با افزايش جريان خون در منطقه ملتهب

يا آسيب ديده، متابوليت‌هاي سمي را از

محيط دور كرده ، اكسيژن رساني را بهبود

مي‌بخشد.گرما همچنين باعث افزايش قابليت

كشش كلاژني مي شود كه بدينوسيله در

افزايش قابليت انعطاف نسوج كمك مي كند.


توجه: استفاده از گرما را در فاز حاد آسيب

پيشنهاد نمي كنيم!د) مانيپولاسيون، ماساژ و فيزيوتراپي:

bad position
كسانيكه به مانيپولاسيون و

كايروپراكتيس اعتقاد دارند.

انجام حركات پاسيو، شديد و ناگهاني،

بيشتر از محدوده طبيعي را براي تقويت

عضلات موثر مي دانند.


ازجمله عواقب خطرناك اين روش مي توان به هر نياسيون

شديد ديسك بين مهره‌اي و ايجاد علائم عصبي

در موارديكه ضايعه فشارنده مثل تومور يا ديسك

برجسته عامل مولد درد باشد اشاره كرد.


برخي مقالات، مانيپولاسيون توسط افراد

كاركشته و وارد را در بهبودي كمردردهاي حاد

(نه مزمن) موثر مي دانند.


مانيپولاسيون در مبتلايان به ديسك هر نيه شده

بزرگ، مبتلايان به علائم عصبي ناشي از ديسك

يا در حضور اوستئوپروز و نيز دريافت كنندگان داروهاي

ضد انعقادي توصيه نمي شود.


فيزيوتراپي:

low back pain/chilren/bag/lbp/
فيزيوتراپي شيوه درماني

ديگريست كه در آن يا حركات

آهسته تر و محتاطانه تر مفاصل

بصورت كنترل شده، سعي

مي شود بتدريج مقدار حركت مفصل را افزايش

داده و به محدوده طبيعي برسانيم براي اين كار

روش هاي مختلفي وجود دارد.ورزش هاي فلكسيوني ويليامز:


براي تقويت عضلات شكمي و كاهش

قوس زياد كمر بكار مي رود و باعث باز

شدن سوراخهاي بين مهره اي و فاست ها مي شود.ورزش هاي اكتسانسيوني مك كنزي:


اين ورزش ها براي بازگرداندن هسته هرنيه شده

ديسك بين مهره اي به محل خود بكار مي روند.


فيزيوتراپيست ها معتقدند كه در صورت تاثير

مناسب ورزش هاي اكستانسيوني، درد

سنتزاليزه شده و از آن پس مي توان ورزش هاي

ويليامز را براي از بين بردن اين درد سنتزاليزه

در پايين كمر مورد استفاده قرار داد.


ورزشهاي ويليامز بيشتر براي بهبودكمر دردهائي

كه با راه رفتن يا ايستادن تشديد مي شوند موثرند.

اما ورزش هاي مك كنزي به دردهائي اثر مي كنند

كه با پا تير ميكشند و با نشستن بدتر مي شوند.هـ ) درمان تزريقي:


انواع مختلفي از تزريقات را در بيماران

مبتلا به كمردرد انجام مي دهند.


اغلب اين تزريق ها حاوي داروهاي بيحسي

موضعي و استروئيد هستند.

البته شكي در مورد اثرات كوتاه اين درمانها وجود

ندارد اما تاثير دراز مدت آنها بشدت مورد ترديد است.و) تحريك الكتريكي (TENS) :


اساس اين روش تئوري gate است

كه استفاده از تحريكات الكتريكي را موجب

بسته شدن دريچه هاي انتقال ايمپالس هاي درد مي داند.ز) طب سوزني:


امكان دارد اين روش با تحريك آزاد شدن اندورفين ها

اثر خود را اعمال كند، تاثير بر انتقال ايمپالس هاي

درد نيز مكانيسم احتمالي ديگر تاثير اين نوع درمان است.ح) تغذيه و كمر درد:


اغلب بيماران در مورد نقش تغذيه در بهبودي

كمردرد مي پرسند. غير از توصيه هائي

كه براي بيماران مبتلا به پوكي استخوان

مي شود. همچنين تذكر اهميت كاهش وزن

در افراد چاق، توصيه ديگر براي اين بيماران بنظر نميرسد.ط) بيوفيدبك Relaxation Therapy


اغلب مبتلايان به كمردرد در جاتي

از افسردگي را دارند، و در اين راستا

حساسيت گيرنده هاي درد و درك شدت

آن افزايش مي بايد.


بعبارت ديگر ايمپالس هاي ضعيف درجات

بالاتري از پاسخ را باعث مي‌شوند.


در اين روشهاي درماني سعي مي شود

زمينه هاي روحي براي مبارزه با درد تقويت شود.پيشگيري از كمردرد:
درست زندگی کنیمجمله معروف

«پيشگيري بهتر از درمان است»

در مورد كمردرد هم صدق مي كند.

اما بايد توجه داشت كه

متاسفانه پيرشدن يا Aging

وضعيتي طبيعي و اجتناب ناپذير

است كه در هشتاد درصد

جمعيت، درجاتي از كمردرد

را پديد مي آورد.

اما بايد توجه داشته باشيم كه اجتناب از

سيگار، حفظ وزن در محدوده طبيعي ،

استفاده صحيح از ستون فقرات، درست

نشستن، درست ايستادن، ورزش صحيح و...

در كاهش شيوع كمردرد موثرند.مدت درمان طبي:


اغلب علل كمردرد غير از تنگي كانال نخاعي

و ديسكهاي بزرگ برجسته خودبخود محدود شونده

هستند. امروزه مگر در موارد خاص كه جراحان

و متخصصان مربوطه آنها را بخوبي مي دانند،

بايد حداقل شش هفته درمان طبي مناسب

قبل از پيشنهاد به عمل جراحي صورت گيرد.


البته باز هم بر اين نكته تاكيد مي كنيم كه

در برخي شرايط مثلاً وجود علائم عصبي

خصوصاً اگر پيش رونده باشند. وجود علائم

درگيري اسفنكتري و... جراحي زودرس

براي بيمار ارزشمند خواهد بود.

توجه: هرگونه برداشت و استفاده

از مطالب این سایت

فقط با ذکر منبع و لینک

سایت مجاز می باشد.

 

سعی کنید
امانت دار خوبی باشید ،
خدا،طبیعت،درخت،زیبا،زیبائی،جنگل،سبزی،انسان،محبت،عشق،عاشقانه،زمین،جاده،انسان
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 آبان 1386 ساعت 12:00
تشکر فراوان دارم موفق وسالم باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م- معروفی(مهمان) در تاریخ شنبه, 22 دی 1386 ساعت 00:02
متشکرم . بسیار مهم و خواندنی و و دانستن آن لازم بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهرداد(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 بهمن 1386 ساعت 00:10
سلام 
اميدورام كه در كارهايتان موفق و سربلند باشيد آقاي دكتر دقيقا 18ماه پيش من مبتلا به ديسك كمر شدم و از دنيا خيلي نا اميد شدم ولي سايت شما را پس از بازديد و انجام نرمشها و مداوم هفته اي 3 جلسه آب درماني در استخر الان خيلي خوب و هيچگونه درد در كمر احساس نمي كنم و تمام فعاليت هايم را انجام مي دهيم.با تشكر و دعاي خير فراوان براي شما و خانواده محترمتان  
خداحافظ شما مهرداد 
/ پاسخ : دوست عزیز خوشحالم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون دارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابوالفضل در تاریخ چهارشنبه, 08 اسفند 1386 ساعت 00:19
ضمن عرض سلام بنده به مدت 6 سال است كه از درد كمر رنج ميبرم و هر چند موقع يكبار بيماريم عود ميكند ولي الان بعد از انجام عكس ام ار اي دكتر متخصص تشخيص داده است كه در ناحيه ال 4 و ال5 دچار آسيب ديدگي عصب شده ام و به شدت از عمل جراحي مي‌ترسم ميخواستم بدانم آيا بدون عمل درماني وجود دارد براي مشكل من يا خير با تشكر / مطالب مرتبط با مشکل خود را بدقت در همین سایت مطالعه و انجام دهید ، در صورت لزوم میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابوالفضل در تاریخ چهارشنبه, 08 اسفند 1386 ساعت 20:12
با تشكر از جواب سريع جنابعالي خواهشمندم بنده را راهنمائي بفرمائيد . چون بنده الان در ناحيه كمر درد را احساس نميكنم و فقط درد در ناحيه پاي چپم تاروي قوزك پيشروي كرده است و احساس ضعف در ناحيه پا دارم اگر چنابعالي در ايران تشريف داريد بنده درصورت امكان حضوري خدمت برسم و نتيجه ام ار اي را ارائه دهم در غير اينصورت در مكاتبه بعدي عين گزارش پزشك راديولوژيست را برايتان تايپ ميكنم تا تشخيص جنابعالي را براي مشكلم به صورت قطعي داشته باشم واقعا ممنون از توجه و احساس مسئوليت شما . / پاسخ : دوست عزیز نداشتن کمردرد بمعنی برطرف شدن مشکل دیسک نیست بلکه میتواند بمعنی پیشرفت دیسک باشد. مطالب سایت را بدقت مطالعه نمائید. ضعف حرکتی پای شما در حقیقت علامت خطرناکی بوده و نیاز بیشتر به مداخله جراحی را میرساند. با کلیک بر روی لینک تصویری زیر صفحات سایت  
( spineuniverse ) به آدرس مطب دسترسی خواهید داشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 10 اسفند 1386 ساعت 16:48
با تشكر از مطالب أموزنده و مفيدتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابوالفضل در تاریخ جمعه, 10 اسفند 1386 ساعت 15:57
خواهشمندم با توجه به گزارش راديولوژيست تشخيص خود وبهترين راه درمان را برايم بنويسيد . central left paracentral extruded disk atthe l4 -l5 level causing thecal sac compression. central biparacentral focal bulging disk atthe l5 - s1 level. other disk spaces and bone marrow signal intensity are normal . visualized cord and nerve roots show normal shape and signal intensity. / پاسخ : با توجه به این گزارش احتمال نیاز به عمل جراحی بسیار بالاست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 14 اسفند 1386 ساعت 16:29
با سلام 
آقای دکتر حدود 3سال است که کمر درد دارم که ناشی از افتادن از پلکان بوده ومهره بالای پشت دچار شکستگی و پوکی گردیده آیا قابل عمل جراحی است / پاسخ : قابل عمل بودن یا نبودن را فقط با معاینه و بررسی ام.آر.آی و گرافی ساده می توان مشخص نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هادی 21ساله در تاریخ شنبه, 18 اسفند 1386 ساعت 22:15
سلام اقای دکتر مدت 3ماه است که دچار دیسک کمر شدها ام وبسیار ناامید هستم دراوایل پایم گزگز میکرد گرم میشد والان دردکمر ندارم واحساس میکنم پای راستم سست شده وکمی هم کوتاه شده است وضعیف ونرمش ودوچرخه سواری هم فایده نداشته است وپاشنه ی پایم هم سرد میشودونتیجه MRI:At L4-L5there is mild disk bulge.No herniated disk is appreciated.the remaining disk spaces apper normal.the conus medullaris and imaged lower dorsal cord apper normal.ونتیجه ی EMGهمدرهمان اوایل normalبودتوراخدا مرا راهنمائی کنید با تشکر / دوست عزیز با توجه به نرمال بودن نتایج بررسی های شما تشخیص های دیگری برایتان مطرح است که متاسفانه بدون معاینه نمی توان اظهار نظر قطعی نمود . میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابوالفضل در تاریخ شنبه, 18 اسفند 1386 ساعت 10:11
ضمن عرض سلام تشكر و امتنان اينجانب را پذيرا باشيد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الهه در تاریخ چهارشنبه, 07 فروردین 1387 ساعت 20:35
ضمن عرض سلام وخسته نباشيد خدمت شما پزشك محترم يك سوال از شما دارم وآن اين است كه براي درمان ديسك كمر مي توان از سلول هاي بنيادين استفاده كرد يا خير ممنون / پاسخ : 
دوست محترم علیرغم تلاش های فراوان و تحقیقات زیاد بر روی سلول های بنیادی ، هنوز حداقل در بیماری های جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات نتیجه ی مناسب و پذیرفته شده و قابل قبول ( تائیدشده توسط مراجع معتبر علمی ) استفاده درمانی از این سلول ها فقط جنبه ی مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و هیچگونه جایگاه درمانی برای آنها شناخته نشده است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لیلا در تاریخ جمعه, 09 فروردین 1387 ساعت 14:48
 
سال نو مبارک موفق و پیروز باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 16 فروردین 1387 ساعت 21:43
با عرض سلام واحترام اقاي دكتر پدر من حدود سه سال است مبتلا به ديسك است الان بدون درد اما ضعف حركتي در پاي راست است حاضر به جراحي نيست از دكتر شهرام اخلاق پور براي اندوسكوپي ديسك وقت گرفته ايم نظر شما چيست ايشان 74سال دارند رضا سمنان / 
پاسخ : میزان تحلیه ی دیسک بروش اندوسکوپی معمولا کافی نیست و در این روش اغلب به تخلیه ی قسمت داخل کانال نخاعی بسنده میشود . درصد عود با این روش بالاتر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سجاد(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 اردیبهشت 1387 ساعت 21:04
با عرض سلام و خسته نباشید بنده دیسک کمر دارم و فقط از ناحیه پاها به درد می افتم یعنی درد کمر به پاهایم می رسد ولی هیچ دردی در ناحیه کمر ندارم و در اثر ورزش کردن این درد افزایش می یابد پس من باید چه کار کنم به دکتر هم که می روم می گوید که ورزش کن و چند تا از مسکن ها را می نویسد و می گوید مصرف کن تا بهبود یابی / 
پاسخ : در صورتیکه متون مرتبط با مشکل خود را در همین سایت مطالعه نموده باشید ، به این نتیجه خواهید رسید که انجام ام.آر.آی برای شما ضروریست ، اظهار نظر بعدی من پس از انجام ام.آر.آی خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ملکی - مدرس دانشگ در تاریخ چهارشنبه, 04 اردیبهشت 1387 ساعت 09:00
با عرض سلام و خسته نباشید از اینکه با گرفتاریهای زیاد شغلی با ایجاد سایتی خوب و متنوع در جهت مشاوره و جوابگویی و ارتقائ معلومات افراد جامعه این همه وقت می گذارید بسیار متشکرم  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:16
با سلام  
آقای دکتر ضمن داشتن کمر درد و گردن درد کار سنگین هم میشه ادامه داد و انتظار درمان داشت / پاسخ : بسختي و فقط تحت شرايط خاص !!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نصيري در تاريخ 9/2 در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:11
با عرض سلام وخسته نباشيدحدود 36سال سن دارم ومدت 10سال است كه ارز نا راحتي لمسي وگز گز ودرد پاي راستم در رنج وغذاب هستم وبا توجه به اينكه ام ار اي انجام دادم وطبق نظريه پزشكي كه برده ام در مركز استان بين مهره 4و5علايم ديسك مشهود است وهيچ دارويي هم مصرف نمي كنم پزشكان توصيه به عمل نموده اند وبا توجه به تجربه اي كه از چندين نفر از اطرافيان كه منجر به عمل ديسك گرديده ااند اما متاسفاتنه هيچ بهبودي حاصل نگرديده است از عمل جراجي ترس دارم لطفا مرا بيشتر راهنمايي كنيد / پاسخ : با مطالعه ي دقيق تر اين سايت و آشنائي بيشتر با آن خواهيد ديد كه در صورت ضرورت انجام عمل جراحي ديسك بر عكس ذهنيات شما بسيار ارزشمند خواهد بود. مي توانيد بوسيله ايميل با من در تماس باشيد تا راه جايگزيني را برايتان پيشنهاد كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان سیامک در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:41
با سلام آقای دکتر من پنج ماه پیش به کوه رفتم در برگشت دچار زانو درد و بعد درد در غوزک پا و درد زیر انگشت وسط پا شدم.نتیجه ی MRI و عکس نشان از نرمال بودن ستون فقرات داشته است ولی هنوز یک نقطه در کف پا و نزدیک به انگشتان احساس می شود.هیچ گونه دارویی مصرف نمی کنم و فقط در آب راه می روم ولی درد کف پا کاملاً قطع نشده است.لطفاً راهنمایی بفرمایید. 
با تشکر از لطف عالی 
/ پاسخ : دوست عزيز مشكل شما قويا به مفاصل اندام تحتاني مرتبط است و ارتباطي با عصب سياتيك و يا ديسك كمر ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1387 ساعت 10:21
با سلام  
آیا اینکه نظر پزشک در مورد MRI سرخوردگی مهره پنجم می باشد . به معنی دیسک کمر است ؟/ پاسخ : خیر همزمانی این دو مشکل با هم محتمل است اما یکی نیسستند . مطلب جالبی در این زمینه در سایت وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 شهریور 1387 ساعت 05:21
آقای دکتر باسلام 
همسر من (37ساله) دچار پارگی دیسک L4, L5 شده است(دارای MRI). پزشک متخصص به وی10 تا 12 روز استرحت داده و احتمال عمل جراحی را پیش بینی کرده است. آیا روشی برای جلوگیری از عمل وجود دارد؟ در ضمن در طی چند روز گذشته ایشان بهبود قابل توجهی داشته اند. 
 
با تشکر ح.ت. 
/ پاسخ: ایمیلی برایتان ارسال شد.  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 شهریور 1387 ساعت 15:40
سلام آقاي دکتر ، موفق و سلامت باشيد. حدود دو سال و نيم است که ديسک کمرم را عمل کرده ام . اما گاهي که فشار به آن وارد شود مثل سنگيني، رانندگي زياد، نشستن زياد، ... درد در ساق پا و خواب رفتگي در انگشت ها و کف پا و گاهي کم تواني کلي در پا ظاهر ميشود ولي بطور کلي بد نيستم. احساس مي کنم بدنم احتياج به ورزش و حرکت دارد ، آيا ميتوانم بدوم؟ آيا بهتر است با بستن کمربند طبي بدوم يا فرقي ندارد ؟ 
/ پاسخ: انجام نرمش های کششی مندرج در همین سایت و تقویت عضلات شکم و کمر ، دویدن نرم روی پنجه های پا و مراقبتهای لازم  
( در همین سایت کاملا توضیح داده شده اند) برایتان مفید خواهد بود. 
می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 07:59
با سلام . 
آقای دکتر مادر من 50 ساله است و دچار ساییدگی دو مهره شده است. آیا با رفتن به استخر (آب درمانی) این ساییدگی بر طرف میشود ویا حتما نیاز به تعویض این دو مهره است؟ ممکنه عوارض تعویض را شرح بفرمایید با تشکر. / پاسخ: در اغلب موارد اگر جراحي بدرستي انجام شود ، موفق و موثر خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 خرداد 1388 ساعت 07:21
باسلام من حدود 4ماه است که به دیسک کمر خشکی تدریجی آبمیان با فتی وتنگی کانال نخاع دجار شدم واز داروهای غضروف ساز مانند سلدرین استفاده می کنم وبه مدت دوماه استراحت داشته ام آیا این داروها برای درمان موثرهستند آیا تنگی نخاع برطرف خواهد شد من 39 سال سن دارم/پاسخ: هیچ داروئی نقش واقعی در برطرف کردن تنگی کانال نخاعی نخواهد داشت، کاهش وزن ، مراقبتهای لازم ( در بخش های مختلف همین سایت به آنها اشاره شده است ) و نرمش های مخصوص و ... در موارد پیشرفته تر انجام جراحی پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 خرداد 1388 ساعت 19:07
سلام جناب آقای دکتر ظهرابی- مننسرین 36 ساله همستم چند مدتی است که دچارعارضه درد شدیدی در ناحیه باسن و از انجا تا سمت انتهای پا که بحدی این دردر شدید می باشد که هم اختلال در راه رفتن دارم و هم این که از کاشین که پیادهمی شوم درست دور خودم می پیچم و یک درد شدید بلاوصفی می گیرم و این درد تا چند ثانیه ادامه دارد و سپس می تونم راه برم اون هم بصورت مورب . با رفتن نزد پزشک و انجام ام ار ای دکتر گفتن دیسک کمر داری و من نمی خواهم عمل کنم با ورزش هایی که شما فرمودید و انجام شنا سعی در درمان دارم لطفا نظرخودتون را برام بگویید تا من متوجه شوم باید چکار کنم . در ضمن چون من شاغل هستم و کارم هم با کامپیوتر می باشد مدام نشسته هستم و هراز گاهی بلند می شود اما گرفتگیشدیدی در ناحیه باسن سمت چپ و همان پای سمت چپ دارم .تقاضامندم کمککنید. با سپاس قراوان / پاسخ: برای اظهار نظر قطعی ، نیاز به معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.آی شما دارم . می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعید در تاریخ سه شنبه, 02 تیر 1388 ساعت 12:46
> از اينكه در اينترنت سايتي ايراني به 
> كاملي سايت شما ديدم بسيار شگفت زده و 
> خوشحال شدم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 شهریور 1388 ساعت 08:39
باسلام مي خواستم بدانم آيا بستن كمربند مغناطيسي طبي براي ديسك كمر مفيد است يا نه؟ متشكرم./ پاسخ: متاسفانه بسیاری از شرکت ها و افرلد بدلیل شیوع بالای این مشکل ، با تبلیغات زیاد کالاهائی را بعنوان درمان کمردرد و دیسک و ... معرفی میکنند در صورتیکه هیچگونه نقش تائید شده ای در اینگونه موارد ندارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 07 آبان 1388 ساعت 23:15
دکتر خواهش می کنم پاسخم را بدهید 
من یک سال دیسک کمر داشتم و به پای راستم نیز می کشید 
در نهایت نزد یکی از پزشکان معروف عمل جراحی میکروسکوپی انجام دادم  
امروز پس از گذشت 23 روز از جراحی همچنان به شدت از درد سیاتیک در پای راستم  
به خصوص کف پای راست رنج می برم فقط خواهش می کنم راهنمایی ام کنید که آیا این درد طبیعی است ؟ و تا چند وقت دیگر بهبود می یابد؟ / پاسخ:انجام معاینه بالینی و بر رسهای بیشتر برای شما پیشنهاد میشود . در صورت تمایل میتوانید جهت درخواست مشاوره حضوری به وسیله ی ایمیل با من در تماس باشید. 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجید(مهمان) در تاریخ جمعه, 22 آبان 1388 ساعت 22:47
با سلام فراوان و خسته نباشید 
دکتر آیا برقراری رابطه جنسی پس از حدود دو ماه پس از جراحی دیسک(میکروسکوپی) مجاز است؟ / پاسخ: بله معمولا مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 بهمن 1388 ساعت 07:32
با سلام خدمت جناب دکتر 
درد شدید پای چپ در اثر دیسک کمر که نمی گذارد بخوابد و در حالت نشسته درد ندارد ولی وقتی می خوابد بعد از یک ساعت با درد شدیدی از خواب بیدار میشود و هیچ قدرت حرکتی در پا ندارد وبا گرم کردن و خوردن مسکن دردش کمی تسکین می یابد. 
لطفا ما را راهنمایی کنید 
با تشکر/ پاسخ: برای اظهار نظر علمی ، انجام معاینه و MRI ضروریست، میتوانید جهت دریافت تلفن تماس برای گرفتن وقت ملاقات به وسیله ایمیل با من در ارتباط باشید :  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 اسفند 1388 ساعت 06:33
با سلام . حدود 1 ماه پیش در باشگاه با حرکت ناجوانمردانه مربی خود که تمرین مثلا گردنی را برایم اجرا مینمود با فشار بسیار زیادی که بروی گردنم واردساخت دچار مصدومیت شدم . دو روز اول فقط عضلات گردنم گرفت ولی بعد از دوروز درد شدیدی هم گردنم و بعد خیلی شدیدتر دست راستم به سمت پشت بازویم احساس کردم در عکس ام آرآی از شانس بد من دکترها میگویند چون واضح نیست فشار ی که به نخاع وارد میشود کاملا مشخص نیست ولی همگی روی پارگی شدید دیسک مهره ششم اتفاق نظر دارند . ولی چیزی که باعث دلهره شدید من شده نظر یکی از پزشکان است که میگویید باید این مهره تعویض شود . به نظر شما آیا با پارگی دیسک باید مهره هم تعویض گردد ؟در ضمن عین نوشته ام آر آی را برایتان میفرستم خواهشمندم مرا یاری کنید./ پاسخ: برای اظهار نظر، انجام معاینه و مشاهده شما ضروریست. میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نماید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 اسفند 1388 ساعت 06:25
right lateral andneuroforaminal extruded disk with superior and inferior migration isseen at c5- c6 level causing thecal sac indentation.جناب دکتر ظهرابی در صورت امکان بنده را راهنمایی فرماییید. سن 38 وضعیت جسمانی خوب ورزشیایمیل بنده  
... /پاسخ: برای اظهار نظر، انجام معاینه و مشاهده شما ضروریست. میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نماید: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  
 
 
 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 05 اسفند 1389 ساعت 10:38
با سلام من 29 سال سن دارم و به دیسک خفیف کمر دچار شده ام .در حدود 5 کیلو گرم اضافه وزن دارم .میخواهم بدانم که پیاده رویبرای من ضرری ندارو و آیا من میتوانمک روزانه30 تا 40 دقیقه پیاده روی کنم .لطفا من را راهنمایی فرمایید.با تشکر/پاسخ: پیاده روی سبک برای دیسک کمر اشکالی ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 اسفند 1389 ساعت 17:53
ابه خاطر اطلاعات مفید و موجز بسیار متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شهروند مهمان در تاریخ چهارشنبه, 18 اسفند 1389 ساعت 01:32
سلام اقای دکتر معلم هستم و به دیسک گردنی مبتلا شده ام مدت 1ماه سر کار نرفته واستراحت کرده ام ولی هنوز درد دارم ودست چپم خیلی بی حس میشود گاهی حتی درکیفم را هم نمیتوانم باز کنم وبعداز نوشتن چند جمله بسیار خسته میشوم ودردهایم بیشتر میشود کارهای خانه هم برایم سخت شده وخیلی کارهارا قادر به انجام نیستم به نظر شما مشکل من راه حلی دارد ؟ ایا باید حتما با جراحی مشکل من حل شود لطفا مرا کمکنید از لطف شما ممنونم / پاسخ : دوست عزیز متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ی شما نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم ، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل زیر درخواست مشاوره حضوری نمائید : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 فروردین 1390 ساعت 19:23
با سلام همسر من دچار جابجایی مهره L5 شده و توصیه پزشکان ارتوپد ابتدا تقویت عضلات کمر و در نهایت عمل جراحی است . به سبب درد زیاد انجام نرمش های مخصوص برای ایشان مقدور نیست و از عمل جراحی نیز هراس دارد چرا که اکثر افرادی که قبلاً عمل جراحی ستون فقرات انجام داده انداظهار نارضایتی می نمایند . 
1-توصیه حضرتعالی چیست ؟ 
2-روش های مؤثر دیگری (خصوصاً در حوزه طب تکمیلی) را سراغ دارید؟ 
3-بازگشت مهره به جای اصلی خود با روش های غیر جراحی امکان پذیر است ؟ / پاسخ: اظهار نظر بدون انجام معاینه و مشاهده ی رادیوگرافی و ام.ار.ای ایشان مقدور نیست ولی بطور کلی خدمت شما میگویم در صورتیکه تشخیص بر اساس یافته های فوق به نفع عمل جراحی باشد ، و عمل با روش صحیح و وسایل مناسب صورت گیرد پاسخ آن درخشان خواهد بود، با اطمینان خدمتتان میگویم که هیچ روش دیگری قادر به اصلاح این مشکل نخواهد بود و انجام روش های دیگر نه تنها هزینه های بیمورد زیادی به شما تحمیل خواهد کرد بلکه به مرور زمان موجب ایجاد مشکلات اضافه و سنگینتر شدن عمل خواهد گشت، پیشنهاد میکنم بخش - با بیماران من - در همین سایت را ببینید . در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل جهت دریافت وقت ملاقات با اینجانب در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 03 اردیبهشت 1390 ساعت 16:38
با سلام من دچار درفتگي مهره هاي 4 و5 در ناحيه كمر شده ام ( طبق نظر پزشك با مطالعه ام.ار.اي ) ايا بدون عمل جراحي و با بستن كمر بند هاي طبي مي توان نسبت به معالجه اميد وار بود ؟/پاسخ : گر چه نمیتوان بدون معاینه بالینی و مشاهده ی تصاویر ام.آر.ای شما امکان پذیر نیست اما اغلب اینگونه موارد نیازمند انجام عمل جراحی میباشند.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ahmadi در تاریخ سه شنبه, 06 اردیبهشت 1390 ساعت 23:54
با سلام و خسته نباشيد نتيجه Mri من  
Dehydration at l4-5 and l5-s1 level 
there is a broad-base bulging of l4-l5 and l5-s1  
جناب دکتر ظهرابی در صورت امکان بنده را راهنمایی فرماییید ايا بايد عمل جراحي انجام بگيريد يا نه با تشكر از شما/پاسخ : دوست عزیز نیاز یا عدم نیاز به جراحی تنها با دیدن یک گزارش ام،ار،ای امکانپذیر نیست ، این بیمار بسته به شرایط بالینی و مشاهده ی تصاویر ام،ار،ای ممکن است بدون انجام عمل و یا با عمل جراحی قابل درمان باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 25 اردیبهشت 1390 ساعت 13:14
سلام جناب اقای دکتر 
من دچار درد شدیدی در ناحیه کمر بودم و مدتی در خانه استراحت کردم بعد از اینکه کمی از دردم کاسته شد شروع به راه رفتن کردم با بلند کردن یک وزنه درد شدیدی در کمرم ایجاد شد که حتی قادر به بلند شدن نیستم و پای چپم نیز خواب رفته و سنگین شده همچنین ازمایش دکتر معالج انگشتان پای چپم حرکت خیلی کمی دارند لطفا مرا راهنمایی کنید ایا باید جراحی کنم؟ 
با تشکر و قدردانی /پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما قویا احتمال نیاز به عمل جراحی در شما وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 خرداد 1390 ساعت 10:20
با سلام خدمت شما مدتی به کمر درد مبتلا بودم و mir گرفتم در شرح ان نوشته شده دیسک مهره l5و s1 مشهود است ولی دکتر من اعتقادی به دیسک ندارد و نظرشان این است که کمر من رگ به رگ شده است ایا رگ به رگ شدن کمر هم می تواند باعث ایجاد درد در پا شود/پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما نمیتوانم اظهار نظر درستی داشته باشم.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 تیر 1390 ساعت 06:07
سلام آقای دکتر امیدوارم همیشه سربلند باشید..من رضاکرمی 32ساله 10سال پیش براثر سقوط از بارفیکس در ورزش ژیمناستیک دیسک کمرم اسیب دید تا 1.5سال پیش تحملش کردم حدود یکسال ونیم پیش عمل دیسک کمر l5/s1 انجام دادم که موفقیت آمیز بود اما چند هفته ای هست که دوباره دردم شروع شده عکس mriگرفتم دکتر گفت که دوباره عصب سیاتیک کمی تحت فشارقرار گرفته . 
همین عمل را یکی ازدوستنم انجام داد الان به راحتی فوتبال بازی میکنه چرا من اینطوری شدم؟ 
اگر ورزش ونرمش یا حرکات کششی ویا هردستر دیگری جهت بهبود من دستور بفرمایید ازتون یه دنیا ممنون میشم./ پاسخ: برای پاسخ علمی و درست به سوال شما انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 تیر 1390 ساعت 17:14
با سلام لطفا ادرس مطب دکتر را روی سایت قرار دهید/پاسخ: میتوانید بوسیله ی ایمیل با من در تماس باشید تا آدرس مطب برایتان ارسال گردد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:42
سلام آقای دکتر من چندین سال پیش عمل دیسک کمر انجام دادم وبعد از عمل درد داشتم وحالا مدتی است که درد کمرم بیشتر شده و نمی تونم بنشینم باید چی کار کنم ؟مشکل من چیه؟ 
باتشکر/ پاسخ: پاسخ شما نیزمند انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.آی و رادیوگرافی ساده کمرتان میباشد. در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان رضا مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:17
با سلام مدتی است که در هنگام نشستن روی صندلی در هنگام بلند شدن از ناحیه بین لگن دچار درد شدیدی می شوم . چندین بار به دکتر مغز و اعصاب و طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه نموده ام فعلا نتیجه ای نگرفته ام عکس MRI نشان میدهد که بین مهره ای 4 و 5 فاصله دارد . این درد در مواقعی ساکت می شود ولی از یک ماه پیش که یک پیاده روی طولانی در مسر سنگلاخ را تجربه نموده ام درد بسیار شدیدتر از دفعات قبل شده است . در ضمن هنگام نشستن و رانندگی از کف پا و انگشتان دچار بی حسی می شوم . لطفا راهنمائی فرمائید و در صورت نیاز به مراجعه به دکتر به کدام از تخصص ها مراجعه نمایم با تشکر/ پاسخ : میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 13 مرداد 1390 ساعت 01:36
باعرض سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب ارزنده شما. 
مادر من 60 ساله است و از درد ناشی از تنگی کانال نخاعی خصوصا در ناحیه L4 و L5 رنج زیادی می برد. پزشک ارتوپد به ایشان تزریق کورتن در کمر را تجویز نموده اند. لطفا در این مورد ما را راهنمائی فرمائید./پاسخ: تزریق کورتون هیچ مشکلی از ایشان برطرف نخواهد کرد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م.فردوسي مهمان در تاریخ شنبه, 15 مرداد 1390 ساعت 00:38
سلام اقاي دكتر -من مدت چند ماهي است دچار ديسك گردن در سه سطح شده ام فعلا در حال استراحت ميباشم ولي به محض اينكه مقداري براي انجام كارهاي معمولي دستهايم را تكان ميدهم يا در سطح بالاتري نگه ميدارم دچار درد در كتف و سوزش و درد در گردنم ميشوم پزشك و جراج ارتوپد عمل را بدليل اينكه در سه سطح ميباشد توصيه نميكند من بايد چه كار انجام دهم .كل زندگيم تحت الشعاع اين مسيله قرار گرفته از كارهاي خانه و بچه داري تا كار در اداره با مشكل مواجه شده ام لطفا مرا راهنمايي كنيد متشكرم./پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی شما میباشد، تعداد دیسک ها مانعی برای انجام عمل جراحی نیست. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 19 مرداد 1390 ساعت 14:57
عرض سلام و خسته نباشید 
آقای دکتر مادر من دچار دیسک گردن در مهره های 4 و 5 است و همین امر باعث فشار روی نخاع او شده و درد شدیدی در نواحی دست و گردن ایجاد می کند.تا حالا به چندین پزشک مراجعه کردیم ولی پاسخ واضحی نگرفتیم فقط یکی از پزشکها گفتند که فقط باید عمل بشه. خواهشمندم من را راهنمایی کنید آیا راهی به غیر از عمل وجود دارد؟ 
با تشکر از شما./پاسخ : برای اظهار نظر درست نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 31 مرداد 1390 ساعت 22:30
سلام من علیرضا 41 ساله هستم و از 1 ماه پیش دچار درد شدید در ناحیه تحتانی کمر شده ام به طوری که به سختی مینشینم و بر میخیزم یک پزشک ارتوپد هفته اول کورتون تزریق کرد و توانستم چند روزی حرکت کنم ولی پزشک دیگر mri انجام داد و جواب را برایتان ارسال کردم : 
.there is mild and broad - disc protrusion at L4-L5 level which has led to mild thecal sac compression 
there are two small high-signal intensity foci at T12 & S1 vertebral bodies implying either vertebral hemangiomas or non-significant marrow fat conversion foci.  
این حرکت شما را صمیمانه تحصین میکنم . 
/پاسخ: برای اظهار نظر در مورد شما نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI تان میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 شهریور 1390 ساعت 15:26
با سلام من یک خانم 30 ساله هستم که دارای کمر درد هستم ولی دکتر برای من mri نوشت که جواب آن بصورت زیر است RT sub articular ¢ral disk extrusion at L4-L5 level که دکتر گفته باید عمل شود آیا شما عمل را توصیه می کنید یا استراحت ؟ با تشکر/پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد ،اما با توجه به گزارش MRI بنظر میرسد شما نیازمند انجام عمل باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان.معصومه مهمان در تاریخ چهارشنبه, 23 شهریور 1390 ساعت 16:13
با سلام و خسته نباشید . آقای دکتر خاله من تنگی کانال نخاعی داره آیا بدون عمل جراحی بهبود پیدا می کنه؟از عوارض بعد از عمل می ترسه./پاسخ : تمام موارد تنگی کانال نخاعی نیازمند انجام عمل جراحی نیستند ، برای اظهار نظر در مورد مادرتان ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI ایشان است. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره ی حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کارو مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:36
با سلام مادرم 70 سال دارد دچار تنگی کانال نخاعی است که دکتر گفته شدید است ولی 60درصد احتماله مهره هایش لق نشده به گفته دکتر.آیا عمل ماساز درمانی به وسیله متخصص وجا انداختن مهره بدون عمل که در مورد بعضی بیماران جواب داده موثر خواهد بود چون همه از نتایج جراحی شک دارند و خیلی ها نا راضیند در ضمن مادرم میتواند بدون خستگی نیم ساعت پیاده روی کند وهمه کارها را خود انجام میدهد ولی همه دکترها میگن باید زود عمل شود لطفا راهنمایی بفرمایید/پاسخ: متاسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از نگرانی هایی مشابه آنچه شما دارید و تبلیغات غیر واقعی تلاش در بهره برداری های غیر اخلاقی دارند ، دوست عزیزم جا اندازی مهره تنها یک جمله ی گول زننده بوده و هیچ پایه و اساس علمی ندارد ، پیشنهاد میکنم بخش بیماران من در همین سایت را بخوانید تا پاسخ پرسش خود و نگرانی هایتان را دریافت کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 آذر 1390 ساعت 08:13
فوق العاده بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 18:28
با سلام خدمت دکتر ظهرابی  
اینجانب 8سال پیش بر اثر بلند کردن جسمی سنگین دچار دیسک کمر شدم که با رعایت نکردن یکماه پیش دجار درد شدید در باسن و پای راست شده ام mri انجام دادم و دکتر به من گفت که دچار پارگی دیسک و لغزندگی مهره شده ام و باید عمل کنم و از پیچ در کمرم استفاده شود حال سوال من ازحضور شما اینست که آیا شما برای عمل دیسک از دستگاه آندوسکوپی استفاده میفرمایید ؟ 
با تشکر%/پاسخ: برای اظهار نظر در مورد نوع عمل جراحی مورد نیاز برای شما نیاز به معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای و رادیوگرافی ساده شماست. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 17:54
با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./پاسخ: این سوال بسیار گسترده بوده و نیازمند ساعتها وقت و صفحات فراوانی برای نوشتن پاسخ آن میباشد من تلاش میکنم پاسخ شما را در چند سطر بنویسم اما در صورتیکه مایل بودید میتوانید به صورت حضوری مراجعه کنید تا بیشتر و به صورت عملی تر در این مورد صحبت کنیم . به صورت خلاصه : اگر فتق دیسک نیازمند انجام جراحی باشد، باید همه ی دیسک تخریب شده را تخلیه کرد تا از بازگشت مجدد ان پیشگیری شود.بیماران زیادی را دیده ام که متاسفانه به دلیل تخلیه ی ناقص و نه کافی دیسک اسب دیده دچار ود الائم شده و حتا در مواردی ۴ بر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ، همچنین حتا در بسیاری از موارد برداشتن همه ی دیسک بیرون زده نیز با این روش امکان پذیر نیست ، برداشتن قطعات سفت و کلسیفیه شده در این روش غیر ممکن است. دیسک های مرکزی را نمیتوان خارج ساخت ، امکان بر طرف ساختن تنگی کانال نخاعی با این روش وجود ندارد ,این اشکالات و بسیاری از معایب دیگر موجب غیر قابل اطمینان بودن این روش میشوند ، این روش برای افرادیکه بخواهند پس از جراحی به کار های روز مره ی خود باز گردند مناسب نیست چون ریسک عود بسیار بالاست . برش در این روش نزدیک ۲ سانتیمتر است که تفاوت چندانی با روش میکروسکوپی ( که اینجانب آن را ترجیح میدهم ) ندارد با این تفاوت که در روش میکروسکوپی هیچ یک از معایب روش فورامینوسکوپی وجود ندارد و پاسخ بسیار درخشان بوده ریسک عود بسیار پایینی دارد . یک تفاوت دیگر هم این است که در روش فورامینوسکوپی ماهیچه ها باز میشوند که هم جای برش جراحی را نازیبا میسازد و هم آسیب هایی را به ماهیچه های مسیر وارد میسازد اما در روش میکروسکوپی برش تمیز تر ، و بدون ورود به ماهیچه ها میباشد. به طور خلاصه اگر روزی قرار باشد کسی فتق دیسک اینجانب را جراحی کند بدون تردید من روش میکروسکوپی را انتخاب خواهم کرد !!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده غلامرضا 39 ساله مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:14
با عرض سلام حدود دو سال است که دچار درد شدید در قسمت باسن پای چپ هستم که پس از گرفتن ام ار ای مشخص شد دارای مشگل دیسک کمر هستم پس از حدود 20 جلسه فیزیوتراپی و انجام ورزشهایی که دکتر گفت دردم نسبتا کمتر شد و پساز مدتی ورزشها را انجان ندادم اینک حدود یک ماهی است که دوباره احساس درد دارم به ویژه هنگامی که مثلا 10 یا 15 دقیقه سر پا باشم درد شدیدی در قسمت گوی پای چپم احساس میکنم اینک به یک پزشک که تخصص او بیهوشی است مراجعه کرده ام و تزریق استروئید اپیدورال در مهره های کمر (مهرهایی که دیسک انها اسیب دیده)را پیشنهاد داده است و این روش را جدید بیان کرده است .و تضمین بهبودی را داده است من شغلم معلمی است و در شهرستان سکونت دارم وامکان حضور فعلی را ندارم خواستم نظر شما در مورد این روش (تزریق ....)بدانم اولااین روش چیست؟ دوماچه عوارضی این روش دارد؟و همچنین روش برای درمان دردم در صورت امان بفرمایید با تشکر فراوان/پاسخ: اینگونه تزریقات مطلقا جدید نیستند و سالیان سال انجام شده و میشوند ، توجه شما را به این نکته جالب میکنم که داروهایکه تزریق میشوند تنها نقش ضد درد و مسکن را داشته و هیچگونه نقش درمانی ندارند . در بسیاری از موارد موجب کاهش درد اما پیشرفت بیماری زمینه ای میشوند . اینجانب با اینگونه روش ها موافق نیستم. 
نکته ی مهم : به یاد داشته باشیم که درد دقیقا نقش آژیر خطر دزد گیر ماشین را ایفا میکند ، خاموش کردن آژیر بدون بررسی علت به صدا در آمدن آن میتواند بسیار خطرناک باشد ، همین طور از بین بردن دارد بدون درمان مشکل زمینه ای میتواند موجب از بین رفتن ریشه های عصبی شده و مشکلات زیادی را ایجاد کند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 05 دی 1390 ساعت 07:42
با سلام 1- ایا درمان دیسک با لیزر امکان پذیر است ؟ 
2- ایا افراد مسن حدود 80 سال نیز میتواند درمان شوند ؟ 
متشکرم/پاسخ: پاسخ این سوال نیاز به نگارش یک کتاب قطور دارد ! پاسخ شما هم مثبت و هم منفیست ! در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نماید تا بسته به شرایط بیمار و معاینه ، همچنین ام.ار.ای ایشان اظهار نظر صورت گیرد. 
سن و سال به تنهایی منعی برای عمل دیسک نمیباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 20:22
سلام آقای دکتر 
پدرم 75 سال سن دارد در طی پسج شش سال اخیر کمرش کم کم خمیده شروع به خمیدگی واکنون میزان خمیدگیش خیلی زیاد شده البته طی این سالها همیشه از درد کمر شکایت میکرد ظاهرا هیچ چیز موثر نبوده وگویا به قول یکی از پزشکان پدرم براینکه درد ناشی از کمردرد رو کاهش دهد بطور رفلکس کمرش رو خم نگه میداشته وهمین مسئله باعث شده با توجه به سنش کمرش بیش ازحد خمیده شود پدرم کشاورز است ومیزان فعالیتش زیاد است یعنی همیشه در حال فعالیت است وعادتا همیشه در حال فعلیت بدنی است می خواستم بپرسم آیا برای موارد اینچنینی را ه حلی وجود داردشما چه توصیه ای میکنید.تشکر فراوان ازشما/پاسخ: بنظر میرسد مشکل ایشان تنگی پیشرونده کانال نخاعی باشد ، انجام ام.آر.ای از کمر برای ایشان پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 09 دی 1390 ساعت 07:46
با عرض سلام من 66 سال سن دارم و حدود 10 سال قبل د یسک کمرم را عمل کردم اما حدود 2ماه بود که به شدت پاها یم درد میگرفت ام ار ای انجام دادم دکتر گفته مهره پنجم اسیب دیده و باید عمل کنم من مشکل قلبی هم دارم می خواستم بدا نم درمان من بدون عمل امکان دارد لطفا راهنما ییم کنیید با تشکر فراوان/پاسخ: دوست عزیز ، برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 17:02
سلام دکتر... حدود 8 ماه پیش در یه ورزش دچار آسیب دیدگی شدم دکتر به من گفت که مهره گردن حرکت کرده و به نخاع فشار آورده از طرفی مایعی رو گفتنتخلیه شده و باعث درد شده... بعد 8 ماه درد ندارم و کامل فعالیت میکنم ولی زمانی که شروع به ورزش و خصوصا دوییدن میکنم گردن درد خفیفی ایجاد میشه حالت گرفتگی گردن... باید چیکار کنم؟/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای و رادیوگرافی ساده شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:58
با عرض سلام. 
ببخید میخواستم بدونم اگه مردی دچار دیسک کمر باشه آیا ورزشهای هوازی به کاهش درد کمک میکنه یا نه؟ ضمنا این ورزشها ممکنه تاثیر عکس داشته باشه یا مض باشه؟ 
همچنین دیسک کمر در انجام رابطه جنسی مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟/پاسخ: انجام هیچ ورزش یا نرمشی را برای مبتلایان به فتق دیسک پیشنهاد نمیکنم مگر زیر نظر پزشک و فیزیوتراپ .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لیلا واثقی مهمان در تاریخ چهارشنبه, 12 بهمن 1390 ساعت 08:46
درود بر شما 
جناب آقای دکتر ظهرابی خواهشمندم برای پاسخ ام ار ای اینجانب راهنمایی بفرمایید. 
The lumbar vertebral bodies are normal in height and demonstrate normalalignment. 
dehydrated disc material is present at L5/S1 level. 
There is central disc protrusion at L5/S1 level with indentation on the thecal sac. 
The conus end at L1 level. 
باتشکرفراوان از شما پزشک متعهد 
/ پاسخ: گر چه بدون مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد اما بنظر میرسد مشکل گردن شما جدی تر باشد و احتمال نیاز به انجام جراحی بعید نیست. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 01 اسفند 1390 ساعت 21:07
باسلام آقای دکترمادرمن حدود50سال دارد وازدرد شدید کمرعذاب می کشد دردزیادی که از کمربه پاها مزند ونمی تواند راه برود mriنیز تنگی دریچه نخاع (دیسک)رانشان میدهد انواع مسکن ها رااستفاده کرده ولی بهبودی حاصل نگردیده خواهشمنداست راهنمایی فرمائید/پاسخ: میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا بر اساس معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان اظهار نظر صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:19
با سلام وخسته نباشيد 
مردي 55ساله هستم كه حدود 2ماه است درد شديدي ابتدا در ناحيه كمري و اكنون در مچ پاها احساس ميكنم بعد از انجام ام آر آي مشخص شد كه در مهره هاي ال4 و ال5 دچار ديسك شديد هستم.خواستم نظر شما رو بدونم كه چه تشخيصي دارين و اينكه چه كار هايي رو بايد انجام بدم ؟/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شمااظهار نظر کرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 27 فروردین 1391 ساعت 11:53
با سلام و با تشكر از مطالب خوب و البته از توجه شما، من خانمي ٣٥ ساله هستم و حدود ١٢ سال است كه سابقه ديسك خفيف كمر داشته ام بنا براين هميشه ملاحظه كممر را داشتم ولي از حدود ٨ ماه قبل كمردردم شديد شد و حدود بك ماه قبل به پاي راست و مخصوصا ساق و قوزك پاي راست گسترش يافت، و البته كمي بي حسي زرد پاي راست كه درصورت إيست ادن زياد شديد منشود نتيجه ام آر آي : posterior extrusion is seen in l4/l5disc with sever impression in right neural foramen و تشخيص دكتر جراحي است بدون هيچ توصيه استراحتي يا دارويي. من تمايلي به جراحي ندارم آيا هيچ راه جايگزين براي جراحي وجود ندا رد؟ از پاسختان ممنون خواهم شد. إيميل من در صورت نياز: /پاسخ: احتمال نیاز شما به جراحی بسیار زیاد است ، اما در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا با بررسی ام.ار.ای و انجام معاینه اظهار نظر قطعی صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 09 اردیبهشت 1391 ساعت 17:41
باسلام  
ایا استفاده از مسکن ترامادول جهت رفع دردهای مزمن کمر امکان پذیر است /پاسخ:استفاده از این دارو را پیشنهاد نمیکنم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1391 ساعت 02:11
باعرض سلام وخسته نباشید بنده حدود4سال می باشد که درد کمر وحالت سوزن وغش رفتن پای چپم می شدم که با مراجعه به دکتر ارتوپد ودادن ام ار ای و رادیولوژی تشخیص این بود که لغزندگی مهره دارم و بامراجعه به دکتر متخصص مغز و اعصاب گفته شد احتیاج به جراحی دارد ولی عکس رادیولوژی که 2سال پیش گرفته بودم باعکسی که الان گرفتم هیچ تغییری رانداشته والان می خواستم نظر شما را در مورد جراحی بپرسم وضمنا سنم 23 سال می باشد باتشکر 
/پاسخ: اغلب اینگونه موارد حتا با وجود عدم پیشرفت ظاهری در عکس رادیولوژی ، از نظر بالینی تشدید میشوند و در اغلب موارد جراحی مناسب و صحیح ، میتواند مشکلات بیمار را بهبود بخشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 08:34
با سلام و خسته نباشيد .آقاي دكتر من در حدود 6 ماه با درد عضله باسن سمت راست و درد در ناحيه پاشنه كه بطور متناوب بين پاي راست و پاي چپ جابجا ميشد به چندين دكتر فيزيوتراپ مراجعه و نهايتا پس ار mrilمتوجه پارگي غشاء ديسك شماره 1 و 2 و بيرون زدگي خفيف در ديسگ 2 مهره ديگر شدم ،ليكن بهيچ عنوان درد درناحيه كمر ندارم و محدوديت حركتي نيزب ندارم صرفا گاهي اوقات درد در باسن سمت راست و در حال حاضر مدتي است درد در پاشنه سمت راست بطور متناوب دارم چندين دكتر جراح به من وقت عمل داده اند و دكتر كاراپراتيك نيز از انجام كار با من بدليل خطر ناك بودن امتناع ميكند ،لطفا راهنمائي فرمائيد 
با تشكر پرويز از تهران /پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی و منطقی نمود. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 02 خرداد 1391 ساعت 17:14
با سلام. ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهدی نوربخش مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 خرداد 1391 ساعت 20:57
سلام.من حدود یک ماه و نیم پیش دچار دیسک گردن بین مهره های 5 و 6 شده ام.به پزشک مراجعه کرده ام به من دارو و گردن بند داده است و استفاده میکنم نسبت نه قبل بهترم ولی هنوز دست چپم درد خفیفی دارد و دچار خواب رفتگی می شود آیا بعد این مدت میتوانم گردن بند را بر دارم و از طریق فیزیوترپی درمان کنم؟ /پاسخ:بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، اما کلا استفاده از گردن بند ها را برای بیشتر از یک تا دو هفته پیشنهاد نمیکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 08 خرداد 1391 ساعت 12:41
با سلام. آقای دکتر خواستم بدونم بعد از عمل جراحی و گذاشتن پلاتین بعد از چه مذت میتوان تماس جنسی برقرار کرد. ممنمون می شم اگه جوابم را 
بدهید. من 48 سال سن دارم/پاسخ: البته این بستگی به نظر پزشک شما دارد اما اغلب پس از یک ماه میتوان اقدام به این کار نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 خرداد 1391 ساعت 19:04
سلام اقاى دكتر ، من افتخاريان هستم از سارى ، اگر به ياد داشته باشيد ارديبهشت ٨٨ ديسك گردن من را عمل كرديد ، خواستم نهايت تشكر را از شما داشته باشم ، با وجودي كه به علت مشغله شغلى نتوانستم خيلي رعايت كنم ولي خدا را شكر مشكل حادى ندارم و ان فاسيكولاسيون هاى شديد هم بر طرف شد ، خوشحالم كه پزشك حاذقى مانند شمامرا عمل كرد . هميشه سالم و شاد باشيد  
دكتر افتخاريان - سارى 
/ پاسخ: خوشحالم که از سلامتی کامل برخوردارید و آرزو میکنم همیشه شاد ، سالم و موفق باشید . از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 01 تیر 1391 ساعت 05:36
با سلام و عرض سپاس از جوابدهي جنابعالي  
آقاي دكتر 2 هفته پيش در باشگاه ( كاراته كار مي كنم ) به نرمشي مجبور شدم كه در آن بايد فردي 70 كيلويي را بر كول خود سوار مي كردم و 10 متري در حالي كه با پا نيز ضربه مي زدم راه مي رفتم . دچار كمردرد نشدم اما بعد 5 - 6 روز درد شديدي در باسن و كمر داشتم كه دكتر ارتوپد برام MRI نوشت نتيجه MRI اين بود لطفاٌ راهنمايي كنيد .  
at l4-l5 disk dihydration and posterior bulging is seen  
ممنون و سپاس  
ف. شهبازي 37 ساله 
پاسخ: متاسفانه اشتباهات در میان مربیان ورزشی به حدی زیاد است که نمیتوان تصور کرد ... این حرکت بسیار اشتباه بود و میتواند مشکلات جبران ناپذیری برای سلامتی شما ایجاد کند ، به هیچ وجه ادامه ی اینگونه حرکات را به شما پیشنهاد نمیکنم ، احتمال نیاز به انجام جراحی در مورد شما زیاد است ، پیشنهاد میکنم صفحات مرتبت با درد های کمر و توصیه های آن را در همین سایت به دقت بخوانید و دستورات آن را جدی بگیرید ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا با انجام معاینه و مشاهده ی ام ار ای شما اظهار نظر صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:32
سلام آقای دکتر . من هفت سال دیسک کمر دارم و قبلا فوتبال میکردم اما حدود 2 سال است که دردم شدید شده چکار کنم ؟ ممنون از شما حمیدرضا هستم 
/پاسخ: بطور مطلق فوتبال را برای شما تائید نمیکنم ولی برای اظهار نظر قطعی تر میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:32
سلام خدمت شما آقای دکتر ظهرابی  
مادر من 74 ساله است حدود 3 ماه پیش با درد بینهایت شدید عضله روی ران از خواب بیدار شد و با گرم کردن کمی بهبود پیدا کرد. از آن روز به بعد ایشان از سنگینی پای راستشان شکایت دارند و می گویند که احساس درد و سنگینی و زق زق از سمت راست باسن تا قسمت خارجی ران تا سر زانو دارند و در موقع راه رفتن می لنگند. به یک دکتر متخصص کنترل درد مراجعه کردیم و ایشان طی 3 مرحله برای ایشان تزریق کورتیکو استرویید انجام داد ولی متاسفانه فایده ای نکرد و سنگینی پای ایشان ادامه دارد و ایشان قادر به بلند کردن پای راستشان نیستند و باید با دست آن را بلند کنند. دکتر مزبور معتقد است که مادر من تمارض می کند و از لغت مالینجرینگ استفاده کردند . من واقعا نمیدانم که حرف ایشان درست است یا خیر. لازم به ذکر است که به دلیل فوت پدرم در 3 ماه قبل مادرم دچار شوک شدید شد . از شما می خواهم که مرا راهنمایی کنید و مرا از نگرانی درآورید . بینهایت از لطف شما سپاسگزارم. 
/ پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای و نیز آزمایشات خونی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 18:47
از مطالب ارزشمندتان بسیار سپاسگذارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حمید 24ساله مهمان در تاریخ پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 18:36
سلام اقای دکتر. عیدتون مبارک 
دو هفته س سمت چپ از باسن به پایین درد دارم. اول باسنم درد میکرد. با مسکن بهتر شد. رفتم ام ار ای. دکتر واسم پرس گابالین 75 نوشته روزی یکی. دو روزه مصرف میکنم. الان فقط تو ساق پای چپم احساس درد میکنم که موقع راه رفتن بدتر میشه و نمیذاره بدون لنگیدن راه برم. اینم نتیجه ام ار ای خدمتتون. 
lumbar vertebrae demonstrate normal height , shape and interrelationships. 
At the level of L4 -L5 diffuse disc bulging with central and right paracentral disc protrusion causing pressure over exiting nerve roots predominatly on the left side. 
Conus medullaris is normal in location , internal signal intensity , shape and devision to its filaments. Pre and paravertebral structures are unremarkable. 
/پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوانم اظهار نظر قطعی نمایم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مینا 27 ساله مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:10
سلام دکتر . در جواب ام آر آی من نوشته شده :L4-L5 & L5-S1 disc are bulged 
می خواستم بدونم این چه معنی داره ؟ 
/پاسخ: برجستگی دیسک .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 مرداد 1391 ساعت 16:25
باسلم وعرض ادب وخداقوت وقبولی عبادات مدتی است سمت راست کمرم درد می کند وموقع راه رفتن پشت ران پایم رگی حالت کشیدگی پیدامیکند وپای راستم بی حس می شود همچنین درحالت استراحت وخواب هم درددارم خواهشمند است راهنمایی بفرمایید 
باتشکر 
/پاسخ: انجام ام.ار.ای از کمر برای شما پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:56
کسی که دچار کم آبذشدن دیسک شده است آیا با جراحی می توان این مشکل را حل کرد؟ 
/پاسخ: این حالت در حقیقت در تمام افراد به تدریج ایجاد میشود و به تنهایی نیاز به اقدام خاصی ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:12
با سلام 
مردی 36 ساله ام از 2 سال پیش سوزشی در پشت گردنم روی واطراف مهرها شروع شد که هنوز هم این سوزش دارم .حدود 10 ماه پیش بر اثر پرت شدن از دیوار دردی شدید در گردنم بخصوص در ناحیه راست ایجاد شد.یک هفته استراحت کامل کردم کمی بهتر شدم در شیراز به پزشک مراجعه کردم mri شدم پزشکم گفت باید عمل کنی چون دیسک بین مهره 3و4 گردن مشکل داره اما سوزش پشت گردن ربطی به دیسک نداره مربوط به اعصابه از ان روز تا الان درد شدیدگردنم خیلی کم شده چون هر شب با روغن زیتون ماساژ می دهم وبعضی وقتها قرص باکلوفن مصرف می کنم اما سوزش کلافم کرده واز طرف دیگر نمی تونم کار ی انجام دهم چون کم کم دردم شروع میشه . اقای دکتر ایا با این توضیحات من نیازی به عمل جراحی دارم یا راه های دیگری پیشنهاد میکنید دوم اینکه ایا شما جراحی به روش اندسکوپی انجام می دهید یا اینکه در ایران پزشکانی هستند که انجام دهند . نتیجه ان نسبیت به جراحی با دست بهتره .هزینه ان چطور ؟.من در سایتی خواندم که در تهران کلینیکی هست که به کمک سوزن مخصوصی با بی حسی دیسک خارج میکنند این چطور ه؟ هست یا نیست خوبه یا بده؟ 
متشکرم 
/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر قطعی نمود، اما در مورد روشی که نام برده ید ، بهیچ وجه با این روش موافق نیستم ، چرا که این روش تنها از نظر ظاهر زیبا و جالب توجه است ولی در عمل نمیتواند دیسک را خارج سازد ، تا این لحظه بیماران زیادی را جراحی کرده ام که از این روش استفاده کرده بودند اما بدلیل ناکار آمدی آن مجبور به انجام جراحی دوباره شدند ... حتا بیماری را داشتم که قبل از استفاده از این روش حتا نیازمند انجام جراحی نبوده است ولی پس از آن ، دیسک کاملا پاره شده بود و به این خاطر تحت عمل جراحی قرار گرفت ... پیشنهاد میکنم خود را اسیر تبلیغات افراد سود جو نکنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 14:19
سلام من 28 سال سن دارم و دچار تنگی کانال نخاعی ام و مهره های 4و5 من درگیر هستند.دکترم میگه پای راستم ضعیف شده.وزن مناسبی دارم.اما تحرک زیاد باعث آزارم میشه و زیاد نمی تونم پیاده روی کنم زیاد نمی تونم سرپا بایستم و دچار مشکل اجابت مزاج هم هستم.از طرفی همسرم اصرار داره که من باردار بشم. لطفا به من کمک کنید 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای و انجام معاینه بالینی نمیتوان اظهار نظر درستی نمود اما با شرح حال ارسالی شما ، به نظر میرسد بارداری موجب تشدید مشکلاتتان گردد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 18:02
سلام زني هستم 48 ساله از زاهدان .كارمند .مدت 20 سال حسابدار. يك ونيم ساله كه با كامپيوتر كار مي كنم . ديسك شديد گردن دارم . ورزشهاي مناسب اين درد را لطفا توضيح دهيد . 
/پاسخ: نرمش ها ی مناسب برای دردهای گردن در بخش ستون فقرات همین سایت وجود دارند اما نکته ی مهم اینکه اگر دیسک شدید گردن داشته باشد شاید انجام ورزش ها برای شما مناسب نباشند ، برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:51
سلام اقای دکتر .مادر من حدودا 40 سالشه ونزدیک به یک ساله دیسک کمر (مهره 4و5) رو عمل کرده بعد از عمل هم حدود سه ماه استراحت داشته اما الان بعد از گذشت بیشتر از یکسال نمیتونه خوب خم بشه و کاری رو انجام بده و به قول خودش در قسمت چپ بدن از باسن تا نوک پاها رگها اون در حال لرزشند.اقای دکتر نظر شما در این رابطه چیه؟ 
/پاسخ: پیشنهاد میکنم برای ایشان ام.آر.ای و رادیوگرافی ساده کمر انجام دهید ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 14:28
سلام خدمت اقای دکتر 
یک سری از پزشکان با تجربه جراح مغز واعصاب کشور از متد جراحی به روش اندوسکوپی و از نتیجه 91 درصدی ان صحبت کرده اند در حالی که جراحی با دست 86 درصد نظر شما چیست 
متشکر 
/ پاسخ: ضمن احترام به نظر این دوستان ، نمیدانم این آمار را از کجا ذکر کرده اند اما میتوانم بطور قاطع بگویم مطلقا با چنین امری موافق نیستم ، چرا که با روش اندوسکوپی تنها میتوان بخش محدودی از دیسک را خارج ساخت ، آزاد سازی دو طرفه ، برداشتن بخش های استخوانی شده و لبه های تیز  
مهره ها ، و برداشتن بخش هایی از دیسک که کاملا در قسمت مرکزی دیسک قرار دارند با روش اندوسکوپی امکان پذیر نیست ، تخلیه ی بخش های محیطی دیسک با اندوسکوپ غیر ممکن بوده ریسک بازگشت دیسک با شدتی بیشتر بسیار زیاد است و همچنین ریسک عفونتهای پس از جراحی ، در روش اندوسکوپی بطور واضحی بیشتر از روش متداول است , در حالیکه این اشکالات هیچکدام در روش میکروسکوپی وجود ندارند . این اشکالات مهمترین دلایلی هستند که اینجانب روش میکروسکوپیک را ترجیح دهم ، و آمار موفقیت جراحی هایم نیز به لطف خدای بزرگ بسیار بالاتر از رقمهای ذکر شده این همکاران است .  
جالب اینکه حتا اندازه ی برش جراحی نیز تقریبا در هر دو روش یک اندازه است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 18:26
سلام 
اگر من بخوام تصاویر ام ار ای که بصورت تصویر jpg اماده کرده ام از طریق این سایت براتون ارسال کنم چکار کنم ایا امکان دارد .اگر دارد راهنمایی کنید ممنون 
/پاسخ: میتوانید بوسیله ی ایمیل مندرج در بالای صفحات سایت برای اظهار نظر ارسال نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 18 شهریور 1391 ساعت 13:15
با سلام.دکتر بفرمایید بیرون زدگی دیسک در l2-l3 خطرناکتر است یا l4-l5؟وکدامیک احتمال بهبودی بیشتری دارد؟ 
/پاسخ: در شرایط یکسان فتق دیسک مهره یا ۲-۳ مشکل آفرین تر خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:00
خواهشمند است نتیجه mri مرا تحلیل کنید :there are protruded disc material and mild disk dehydration(degenerative) at L2-L3 
vertebral alignment,bone marrowsignal intensity and spinal canal diameter are normal 
no evidence of intramedullary lession or thecal sac abnormality are noted 
visualed cord and conus medullaris show normal shape and signal intensity 
/پاسخ: معنی ساده این جملات ؛ شما مبتلا به درجاتی از آرتروز ستون فقرات هستید ، دوست عزیز نمیتوان صرفا بر اساس یک گزارش ام.ار.ای بیماری افراد را تحلیل نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هادی مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 13:51
با سلام .دکتر احتمال قطع نخاع(فلج) در بیماران دیسک کمر وجود دارد؟و اگر جواب مثبت است چه علایمی قبل از ان نشان میدهد؟ 
/پاسخ: تاخیر در انجام جراحی ، البته در مواردیکه نیازمند انجام این عمل هستند ، میتواند آسیبهای جدی و بسیار ناخوشایند و دائمی در بیمار ایجاد کند ( فلج بخشی یا کل یک اندام ، اختلالات ادراری ، مدفوعی ، زمینگیر شدن ، و ... ) . شدت علائم و نتایج چنین آسیبهایی متفاوت است و بستگی به محل ، شدت و مدت درگیری دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 21 شهریور 1391 ساعت 18:16
دکتر استفاده از دکمپرسور برای جراحی دیسک چه شرایطی را میخواهد.و ایا بعد از عمل امکان عود مجدد وجود دارد.وهزینه عملش چه قدر است؟ 
/پاسخ: اینجانب این روش را برای اغلب مبتلایان به دیسک پیشنهاد نمیکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 مهر 1391 ساعت 01:07
سلام جناب اقای دکتر عزیز:شما برای جراحی گردن روش اندوسکپی را توصیه میکنید؟یا ردمیکنید؟ 
/پاسخ: در اغلب بیماران این روش نخواهد توانست فتق دیسک را کاملا برطرف نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 05 مهر 1391 ساعت 22:31
سلام اقای دکتر پدرم 72 سال دارد و بعد از mri مشخص شد دارای دیسک l3 , l4 است دکتر ها می گویند بلافاصله باید عمل شود در غیر این صورت احتمال اسیب دیدگی نخاع وجود دارد با توجه به کهولت سن به نظر شما صلاح میباشد عمل گردد این هم نتیجه mri 
there are sick & adjacent vertebral destruction at l3 & l4 associated with compression on thecal sac & cauda equine 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای ایشان و تنها بر اساس یک گزارش نمیتوان اظهار نظر نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 26 مهر 1391 ساعت 03:51
سلام اقای دکتر 
شما اگر می تونستی در یکی از بیمارستان شیراز عمل جراحی انجام دهید خیلی کمک بزرگی بود به بیمار ان هرچند شیراز پزشکان خوبی دارد 
/پاسخ: سلام، از لطف شما سپاسگزارم. بله همانطور که نوشته اید اینجانب همکاران بسیار خوبی در شهر شما دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 مهر 1391 ساعت 21:44
ایا دکتر قرق سیاتیک با دیسک کمر چیست؟و ایا این درست است که سیاتیک درمان قطعی ندارد؟ 
پاسخ: سیاتیک در حقیقت یکی از عصبهای بزرگ بدن است که به اندام تحتانی ( پا ) میرود و بسیاری از حرکت های پا مدیون این عصب است . فشارهای وارده بر این عصب دردهای سیاتیکی ایجاد میکنند . در اغلب موارد دردهای سیاتیکی بدلیل فتق دیسک ایجاد میشوند ، و در حقیقت درمان صحیح دیسک به روش های غیر جراحی و یا در موارد لزوم به روش جراحی ، دردهای سیاتیکی را از بین خواهد برد ، در حقیقت اینکه سیاتیک درمان ندارد یک عقیده ی قدیمی بوده و در حال حاضر این دردها کاملا با روش های مختلف قابل درمان هستند . به عنوان نمونه میتوانید بخش مربوط به بیماران من در همین سایت را ببینید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده طاعت نژاد مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 آبان 1391 ساعت 21:23
باعرض سلام خدمت آقاي دكتر وتشكر از صبروحوصله اي كه داريددر پاسخگويي بع سوالات  
 
اينجانب 33سال سن دارم از سال 83تاكنون مبتلا به كمردرد وپادرد شديد هستم درسال 87به دكتر مراجعه نموده ام وپس از گرفتن عكس MRIنظردكتر اين بود كه كمرشما بشدت آسيب ديده وحسابي فرسوده شده است كه با عمل جراحي قابل درمان نخواهد بود والبته بعضي از پزشكان نظري غيرازاين دارند وانجام فيزيوتراپي و...را پيشنهاد دادند كه پس ازانجام متاسفانه بهتركه نشد بدتر هم شد اينجانب پس از يك دقيقه ايستادن سرپا بشدت احساس درد دركمروپاهايم دارم وحتي درحالت نشسته نيز راحت نيستم وبايستي دراز بكشم وبدنم خيلي زود كتراز سه دقيقه دچارخواب رفتگي وبي حس مشود مشكل خوني وكلسيم هم ندارم لطقا راهنمايي وارشادم نماييد باسپاس ازشما 
/ پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی تصویر رادیولوژیکی شما نمیتوانم اظهار نظر کنم .در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هادی مهمان در تاریخ چهارشنبه, 15 آذر 1391 ساعت 15:27
با سلام دکتر سندرم پیریفورمیس چیست؟ایا درمان ان جراحی است؟ 
/پاسخ : در آینده مطلبی در همین مورد در سایت خواهیم داشت ، با ما باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 02 دی 1391 ساعت 15:15
با عرض سلام و تشکر اقای دکتر احتمال بروز چسبندگی نخاعی بعد از جراحی بازدیسک چقدر است؟ 
/پاسخ: در صورتیکه از تکنیک های صحیح استفاده شود این میزان بسیار ناچیز و قابل اغماض است.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 06 خرداد 1392 ساعت 15:48
تعداد مشاهده مطلب : 159409
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2601
بازدید دیروز 14833
بازدید کل 33047867
کاربران حاضر 241
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.