در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک آرتروز گردن و علائم آن ...
آرتروز گردن و علائم آن ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 14 آبان 1386 ساعت 15:21

ستون فقرات هم مثل هر

ساختمان ديگر بطور

طبيعي در معرض تغييرات ناشي

از افزايش سن است اما ...درمان مي دهند. براي بررسي

 

و تأييد تشخيص اسپونديلوز


گردن مي توان از عكس راديوگرافي ساده

 

در چهار جهت ،
لینک های مرتبط با این مطلب :

http://www.webmd.com

http://www.nwhealth.edu

http://www.normanallan.com

http://ptjournal.apta.org

http://www.naturopathydigest.com

http://www.physiospot.com

 

 

 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
شما باشد

نظر شما چیست ؟

نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگدارید:

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهرداد(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 بهمن 1386 ساعت 00:12
سلام 
اميدورام كه در كارهايتان موفق و سربلند باشيد آقاي دكتر دقيقا 18ماه پيش من مبتلا به ديسك كمر شدم و از دنيا خيلي نا اميد شدم ولي سايت شما را پس از بازديد و انجام نرمشها و مداوم هفته اي 3 جلسه آب درماني در استخر الان خيلي خوب و هيچگونه درد در كمر احساس نمي كنم و تمام فعاليت هايم را انجام مي دهيم.با تشكر و دعاي خير فراوان براي شما و خانواده محترمتان  
خداحافظ شما مهرداد 
/ پاسخ : دوست عزیز خوشحالم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون دارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آیدا(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 29 بهمن 1386 ساعت 16:34
سلام 
من در سوئد زندگی میکنم متاسفانه در ینجا برای مراجعه به دکتر بخصوص متخصص مدت زیادی باید منتظر نوبت شد.نزدیک یک ماه هست که دچار درد در ناحیه گردن شانه و کتف شده ام بدین صورت که درد از گردن تا زیر کتف ادامه دارد نشستن خوابیدن به پشت بخصوص و خم کرن سر به پائین برای مدتی برای من دردناک هست سوزش همراه با درد هم در این نواحی دارم نمیدانم آیا مبتلا به آرتوروز گردن هستم یا نه لطفا مرا راهنمائی کنید.علاوه بر این سالهاست که دچار کمر درد شدهام ولی خیلی شدید نیست گاهی اوقات ازار دهنده هست وقتی که کار ی نه چندان زیاد و سنگین انجام میدهم این اواخر وقتی که به پشت قرار میگیرم و یا میخوابم موقع بلند شدن بسختی میتونم بلند شم هر چند که آرام بلند میشوم حتی موقع بلند شدن وقتی بسمت راست یا چپ برمیگردم با درد در ناحیه کمر مواجه میشوم که خیلی آزار دهنده هست این دو موضوعی هست که اشاره کردم لطفا راهنمائی کنید.قبلا کمال تشکر را دارم.با احترام آیدا / پاسخ : علائمی که نوشته اید قویا بمعنی تشخیص آرتروز ستون فقرات است ، مطالب مفید و کمک کننده ای برای شما در همین سایت وجود دارد ، لطفا آنها را بدقت مطالعه نمائید و در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 اسفند 1386 ساعت 18:11
سلام باعرض خسته نباشید خدمت شما  
مدت زیادی است که از درد گرن ناراحت هستم به دکتر مراجعه کرده وگفتند ارتروز گرفتی  
وداروهای زیادی به من داد ولی نتیجه ای نگرفتم خواهشمندم راهنماییم کنید  
باتشکر /  
پاسخ : پیشنهاد میکنم دستورات مرتبط با مشکلتان را در همین سایت رعایت نمائید ، در صورت عدم بهبودی انجام ام.آر.آی از مهره های گردن را به شما پیشنهاد می کنم. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 21 اسفند 1386 ساعت 20:43
سلام ، همسرم در26/8/83 براثرسقوط درخت برگردن دچارضایعه شدیدنخاعی درمهره های 5 و6 شد. 
متاسفانه دراثرعدم رسیدگی پزشک مربوطه و بستگان ( خودنیز دچاراسیب دیدگی شده بودم ) 
زخم بسترهای عمیقی نیزدچارشد و جهت بهبود زخم بسترایشان بدستور پزشک جراح مدت زیادی برشکم خوابید که باعث جوش خوردن استخوانهای لگن شده که فیزیوتراپها نیز جهت انجام فیزیوتراپی ایشان را نپذیرفتند ازان روزتابحال ایشان فقط باحرکت دست چپ بدون حرکت انگشتان بی اختیاری مدفوع وادرار و... دربستر خوابیده است . ایا برای همسرم درمانی وجود دارد؟ اینکه حداقل توانایی های لازم را برای زندگی بدست بیاورد؟ / پاسخ :  
متاسفانه در حال حاضر بدلیل تاخیر زیاد و ثابت ماندن عوارض و مشکلات در بیمار شما ، کمک چندانی نمی توان برای ایشان انجام داد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهران در تاریخ جمعه, 16 فروردین 1387 ساعت 14:53
با سلاموعرض خسته نباشید 
مدتی است که از سرگیجه و گرفتگی عضلات گردن رنج میبرم با مراجعه به پزشک ارتوپد  
و معاینه بالینی و تشخیص ارتوروز گردن طبق دستور پزشک مجبور به بستن یقه طبی مخصوص شدم آیا نیاز به عکس و فیزیوتراپی نیز دارم ؟ / 
پاسخ : 
دوست عزیز ، مراعات ، دوره ای کوتاه از داروهای ضد درد و شل کننده عضلانی ، و نرمش های کششی و قدرتی  
( زیرنظر متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات و یا یک فیزیوتراپ مجرب) اساس درمانی آرتروز های خفیف تا متوسط و بدون عارضه گردن را تشکیل می دهند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 13:26
باسلام . درناحیه گردن هنگامی که به طرفین برمی گردم احساس درد توام با سابیدگی مفاصل گردن می کنم . البته تاحدی این سابیدن را با صدای خفیف احساس می کنم . 
این عارضه تقریبا از دو ماه پیش اتفاق افتاده است . زمان بازی والیبال یک درد وگرفتگی درناحیه کتف برایم پیش آمده بود. و تا الان این ناراحتی در ناحیه گردن برایم مانده است .(معلم هستم ) .  
راهنمایی کنید چه کنم با این مشکل؟  
علی کشیری / گرگان  
19/1/87 
/ پاسخ : 
دوست عزیز انجام مراقبت های لازم در اینگونه موارد ، که در همین سایت به آنها اشاره شده است ، و نرمش های کششی ملایم را اکیدا به شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 13:20
با عرض سلام و خسته نباشید: 
من زنی 49 ساله هستم و یک سال پیش تحت عمل حراحی فیوژن گردن به علت تنگی کانال نخاعی که در اثر آرتروز ایجاد شده بود قرار گرفتم ولی احساس میکنم که هیچگونه بهبودی حاصل نکرده ام و از طرف دیگر پزشک معالج من بعد از عمل هیچگونه توصیه ای به من نکرد لطفا در این مورد من را راهنمائی کنید تا نگرانی من از وخیم تر شدن بیماریم برطرف شوذ و آیا لازم هست که من تحت نظر یک متخصص روماتولوژیست قرار بگیرم؟ از لطف و محبت شما ممنون هستم. /  
پاسخ : نه شما باید زیر نظر متخصص جراحی مغز و اعصاب باشید . مراقبت های لازم و نرمش های ارزشمند برای شما در بخش بیماری های ستون فقرات سایت وجود دارد . بدقت آنها را مطالعه نموده و به آنها عمل کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 21 فروردین 1387 ساعت 08:32
مدتي است به خودي خود از درد دنده هايم رنج مي برم البته بعضي وقتها کمردرد هم دارم نمي دانم چکار کنم دکتر مراجعه کرده ام عکس و قرض و ورزش هم کرده ام اما فايده اي ندارد شما بگوييد چه کنم . / پاسخ : 
دوست عزیز علائمی که نوشته اید مطلقا گویا و مفهوم نیستند !!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:22
باسلام.36سال سن دارم مدت دوماه است که دردازناحیه گردن دارم واین دردبه دست چپم کشیده شده نه میتوانم بشینم نه دستم رااویزکنم .به چندپزشک مراجعه کردم وعکس mriگرفتم همه نضرشان این بوده که دیسک 5و6و7بیرون زده که دیسک5و6زیادو7خفیف میاشد ونظرپزشکان این است که بایدجراحی شود.ایاراه درمان دیگری هم میباشد.ضمناداروهای زیادی هم مصرف کردم/ پاسخ : اظهار نظر قطعي بدون معاينه و مشاهده ي كليشه هاي ام.آر.آي شما منطقي نيست . ميتوانيد بوسيله ايميل با من در ارتباط باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 اردیبهشت 1387 ساعت 20:57
سلام مبتلا به بيماري خوردگي مهره 5و6 گردن شده ام راهنماييم كنيد ممنون/ 
پاسخ : دوست عزیز این اصطلاحی عامیانه است و معنی علمی ندارد ، مطالب متنوعی در این زمینه ( آرتروز و دیسک گردن ) در سایت وجود دارد که مطالعه ی آن ها برای شما مفید خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 05 اردیبهشت 1387 ساعت 18:26
از اطلاعات شما متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پریسا در تاریخ یکشنبه, 08 اردیبهشت 1387 ساعت 08:16
سلام آقاي 27سال سن دارم وحدود3سال است از درد گردن و كتف چپ رنج ميبرم- به متخصص مراجعه و پس از انجام MRIمشخص شد چند تا از مهره هاي گردن چسبندگي و ديسك خيلي خفيف از ناحيه چپ گردن نيز دارم لطفا درمان موثر را به من بفرماييد و آيا انجام حركات ورزشي مثل ايروبيك و بدنسازي را ادامه بدهم يا نه مضر است. ممنون / 
پاسخ : مراعات های مندرج در بخش های مختلف سایت ، و انجام نرمش های کششی و تقویتی عضلات گردن و شانه را اکیدا به شما پیشنهاد می کنم. نرمشهای فوق در صورتیکه کنترل شده باشند و بصورت ناگهانی و تند صورت نگیرند ، مفید می باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابوالفضل (مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:59
با سلام مردی 35 ساله هستم مدتی است که دچار درد در ناحیه کتف سمت چپ می باشم که درد ان به دست چپ نیز منتشر مشود و بیشتر وقتها درد تمامی سمت چپ بدن تا قسمت باسن و پای چپ تا پا یین می باشد و گاهی نیز در قسمت سینه سمت چپ و پهلو ی چپ نیز درد می گیرد . با تشکر لطفا مرا راهنمایی فرمایید / پاسخ : بنظر ميرسد شما دچار مشكلاتي در قسمت هاي گردني و كمري ستون فقرات باشيد. انجام معاينه باليني و ام.آر.آي ستون فقرات فوق را برايتان پيشنهاد مي كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:58
با سلام مدت دو سال از درد مهره اخر گردن رنج ميبرم در mri انحناي مهرهاي گردني از طرف شما تشخيص داده شد ايا اين همون ارتروز ميباشد.توصيه شما چيست راههاي درمان را بفرماييد / اين حالت ميتواند نوعي آرتروز باشد انجام مراعات هاي ذكر شده در بخش هاي مرتبط ( در همين سايت ) و نيز نرمش هاي كششي و قدرتي زير نظر همكاران فيزيوتراپ مي تواند براي شما در درازمدت ارزشمند باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 اردیبهشت 1387 ساعت 12:35
با تشکر از بخش تاریخی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:34
سلام خانمی 33 ساله ام حدود 6 ماه یکی از مهره های ستون فقرات درد میکند مهره های گردن هم به شدت درد می گیرد علت چیست /پاسخ : 
علتهای زیادی می تواند داشته باشد ، یکی از شایعترین آنها همین آرتروز است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1387 ساعت 22:20
مدت یکسال است شانه چپ وگردن من درد وسوزش دارد البته به هنگام انجام دادن کارهایی چون کار باکامپیوتر - رانندگی- آرایشگری - نقاشی و حتی خم کردن زیاد گردن به طرف پایین لطف من راراهنمایی کنید./ پاسخ ک مطالب زیادی در این زمینه در سایت وجود دارد ، مطالعه ی دقیق این مطالب و انجام دقیق دستورات و نرمش های پیشنهادی را اکیدا به شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 09 دی 1387 ساعت 09:10
با سلام و عرض تشکر از جناب آقای دکتر 
مادری 77 ساله دارم که 3 سال است به بیماری پارکینسون مبتلا است تحت نظر متخصص  
روزی 5 عدد مادوپار 125 و5 عدد سیفرول 018 مصرف میکند ولی علایم بیماری 
خصوصا کندی عدم تعادل و ابریزش دهان بسیار افزایش یافته است 
آیا داروی بهتری وجود دارد ؟ 
آیا انجام جراحی تحریک مغزی که جدیدا توسط چند پزشک در تهران انجام میشود جواب میدهد 
کلا بفرمایید جهت کاهش عالیم و ثابت ماندن وضعیت بیمار چکار بکنیم 
با تشکر فراوان 
/ پاسخ: این روش ها در کشورهای پیشرفته انجام می شوند و پاسخ های نسبتا مطلوبی هم می دهند اما اینکه تا چه حد در ایران پاسخ مناسب داده است ، اطلاع دقیقی ندارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حسین -ز(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:02
باسلام وعرض خسته نباشید 
مردی 40ساله وکارمند که باکامپیوترکارمی کنم مدت زیادی است درپشت سردردشدیددارم ،اخیرا بادردشدید گردن به دکترمراجعه کردم پاسخ گرافی بدین شرح می باشد: تغییرات خفیف DJD بصورت تیزشدن زوائد لوشکا دیده می شود. / پاسخ: انجام مراعات ها و مراقبتهاي لازم كه در اين سايت به آنها اشاره شده است ، نرمش هاي كششي و قدرتي ، براي مدت حداقل 3-4 ماه و در صورت عدم بهبودي ، انجام ام.آر.آي گردن را پيشنهاد ميكنم. 
لطفا تفسیر گزارش وراههای درمان رابفرمایید. 
قبلا ازمساعدت حضرتعالی کمال تشکررادارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 15 اردیبهشت 1388 ساعت 10:19
با سلام من سه سال پيش عمل گردن انجام دادم و بين مهره هاي 4 و 5 دو ديسك مصنوعي كار گذاشتم و تا الان خوب بودم ولي حدود دو هفته است كه گردن و بعضي وقتها كتفهايم درد مي كند . راهنمايي شما را مي خواستم/ پاسخ: احتمال دارد مشکل شما در دیسک های دیگر گردن باشد. ام.آر.آی گردن را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 26 خرداد 1388 ساعت 05:08
مردی44ساله هستم مدت یک سال هست که دچار درد گردن هستم این درد طوری است که مرا دچار سردرد شدیدی می کند نوار مغزی وعکس ام ار ای هم انداختم دکتر برای گردنبند طبی هم داده ولی خوب نشده ام/ پاسخ: شما نیازمند معاینه دقیق گردن و انجام ام.آر.آی گردن می باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 خرداد 1388 ساعت 17:47
مردی5 4ساله هستم در اثر افتادن چرخ خیاطی برای اینکه زمین نخورد گرفتم ان روز دستم و گردنم درد شدیدی گرفت بعداز مدتی دستم خوب شدولی گردنم همچنان درد می کند به این صورت که مانند نبض که می زند دکتر رفتم چندتا قرص مسکن داده وچندتا امپول وهمچنین یک گردنبند طبی سخت داده درعکس ام ارای هم گفتند که مهرهای جابجا شده /پاسخ: برای اظهار نظر منطقی و قطعی ، معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.ی شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 12:27
باسلام مردی 42ساله هستم شغلم حسابداری است مدت دوسال است دچاردردهای گردن - کتف وحتی عضلات جلوسینه هستم درعکس mriنیز مختصری آرتروز تائید شده است . یک سوال مهم از شما دکترمحترم دارم آیا ضعف درعضلات صورت که درادای کلام وصحبت بعض اوقات برایم پیش می آید می تواند ناشی از همین عارضه باشد / پاسخ: حتما با یکی از همکاران نورولوژیست مشاور حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 آذر 1388 ساعت 18:50
جناب آقاي دكتر ضرابي  
با سلام  
خانم سي ساله هستم مدت سه سال است كه احساس سر شدگي در سر خود را دارم ، اين حالت سر شدگي از بالاي سرم به سمت پايين كشيده ميشود و برعكس در زمانهايي كه عصباني مي شوم نيز شدت پيدا مي كندولي دائمي نيست ، همچنين در هنگام كار با كامپيوتر احساس سوزش شديدي در ناحيه شانه دارم . لطفا مرا راهنمايي نماييد . با تقديم احترام / پاسخ: علائم شما با آرتروزگردن مطابقت دارد ولی بدون تردید استرس ها نقش تشدید کننده دردها و مشکلات شما را ایفا میکنند ، مطالعه ی دقیقه بخش ستون فقرات سایت من ، همره با قسمت های مرتبط با کاهش استرس ، و انجام دقیق دستورات و نرمش های آن را برایتان پیشنهاد میکنم ، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاور حضوری نماید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده sina(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 اسفند 1388 ساعت 14:48
با سلام و سپاس فراوان از مطالب مفیدی که در سایتتان قرار دادید! 
میخواستم بدانم مشکلات پروتزهایی که بعنوان دیسک مصنوعی در بین مهره های گردن قرار میگیرند چیست؟و آیا بعد از این عمل جراحیر شخص میتواند فعالیت های عادی و ورزش های مختلف را انجام دهد یا آنکه با محدودیت مواجه میشود؟ 
ضمنا در صورت امکان عوارض فواید رفع تنگی کانال گردن با روش تراشیدن داخل آن را بفرمایید. 
خداوند یار و نگهدار شما و خانواده گرامیتان باد که بقول مولانای بزرگ"حکیمیم،طبیبیم،ز بغداد رسیدیم/ بسی علتیان را که ز غم بازخریدید"/ پاسخ: پاسخ به سوالات شما در یک یا دو جمله امکان پذیر نیست، در حقیقت مطالعه مطالب این سایت پاسخ شما را خواهد داد ، در صورت لزوم میتوانید درخواست مشاوره حضوری نماید 
( آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ). 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیما(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 اسفند 1388 ساعت 06:26
سلام 
مادری 52 ساله دارم که از سن سی سالگی ارتروز کمر و گردن دارن.این اواخر درد گردنش بیشتر شد و به جراح مغز و اعصاب مراجعه کردیم.گفتند که 2 تا از مهره های گردن مادرم به هم چسبیده و نخاع رو فشار میده و باید عمل بشه.چون ما تو شهرستان زندگی میکنیم و با شرمندگی باید بگم به دکتر هاش اعتماد نداریم خواستم با شما مشورت کنم.خیلی نگران مادرم هستیم.حتما باید عمل بشه؟ عملش نگرانی نداره؟ هزینش چقدر میشه؟ اگه بخوایم بیایم پیش شما چطوری و برا کی باید وقت بگیریم. اگه زود جواب بدین ممنون میشم. همیشه موفق و شاد باشین. 
شیما / 
پاسخ: برای اظهار نظر، انجام معاینه و مشاهده شما ضروریست. میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نماید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجید (مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 فروردین 1389 ساعت 21:03
سلام مردی 50 ساله از مشهد هستم . از سال قبل گردن و پشتم بین دو کتف دد گرفت . با فزیترپی و دارو کمی بهتر شد. امسال فروردین 89 دست راستم بی حس و انگار زور ندارد به طوری کهنمی تونم با دست راستم با کیبورد کامپیوتر تایپ کنم . مسواک نمی توانم بزنم. قاشق نمی توانم به دهانم ببرم و باید دست چپم به دست راستم کمک کند تا بتوانم این کارها را انجام دهم. mri گرفتم این نتیجه را داشت: تغییرات دژنراتیو در مهره ها و مفاصل فاست دیده می شود. - لوردوز سرویکال معکوس شده است.- کمپاکس دیسک - استئوفیت خلفی در سطوح متعدد سرویکال بخصوص C4- C5 , C5- C6 مشهود است که باعث تنگی فورامینال دو طرفه شده است. - سوراخ مگنم و ناحیه کرانیوسرویکال در حد طبیعی است. - ایگامانهای فلام در حد طبیعی است. حال چکار باید بگنم . / پاسخ:برای اظهار نظر منطقی ، انجام معاینه بالینی و مشاهده MRI شما ضروریست. ولی به نظر میرسد به احتمال زیاد نیازمند عمل جراحی هستید ، پاسخ شما به عمل جراحی صحیح و با متد منطقی بسیار مناسب خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 07 خرداد 1389 ساعت 20:58
سلام خسته نباشید عالی بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سمیرا مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 00:23
با سلام خدمت آقای دکتر 
من خانمی 21 ساله هستم که الان مدت یک ماه است از زمان امتحاناتم دچار درد گردن شدم که همراه با سردرد شدید در تمام سر و وجود نور شدید در دید هستم و هنگام حرکت گردن دردی تیر کشنده در کتف ها تا پائین کمرم احساس میکنم آیا من دیسک گردن دارم؟راه درمان چیست؟> 
ممنون/پاسخ:علائم شما هم با مشکلات گردن و میگرن (هر دو) مطابقت دارد ، میتوانید مطالب موجود در سایت در مورد هر دو بیماری را( در بخش های مربوطه ) ببینید .در صورتیکه پاسخ مناسبی نیافتید و در صورت تمایل میتوانید برای اظهار نظر قطعی و پیشنهادات درمانی ، درخواست مشاوره حضوری نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:26
با سلام وخسته نباشید  
اقای دکتر من خانمی 29 ساله هستم که حدود یک ماه است ازسردردوسنگینی سرودرددرناحیه گردن رنج میبرم ابتدا به دلیل تشخیص پزشک معالج خود فکرمی کردم سینوزیت می باشد اما با مصرف دارو بهبودی حاصل نشد با مراجعه به چند پزشک دیگر انها براین باور بودند که سردرد من تلقینی است و داروی خاصی وجودندارد حال باوجود این تشخیص من چه باید کنم؟ / پاسخ : با توجه به مواردی که مطرح کرده ید ، انجام ام.ار.ای برای افزایش دقت تشخیص ضروریست، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 اسفند 1389 ساعت 07:45
باسلام معلمی 37 ساله هستم که به دیسک گردن مبتلا میباشم یک ماه استراحت باگواهی پزشک کردم ولی بازهم درد دارم ودستهایم توان انجام خیلی کارها را به طور کامل و عادی ندارد وبا انجام خیلی کارها گردن درد تشدید میشود و مشکلات فراوانی از قبیل سردرد و حالت تهوع وسرگیجه برایم ایجاد میشوددر ضمن انگشتان دست چپم هم ورم میکند ایا حضور در کلاس وتدریس برای من مضر است وایا مشکل من نیاز به جراحی دارد یا با دارو ویا استراحت به طور کامل درمان میشود لطفا مرا راهنمایی کنید / پاسخ : متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ی شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما با توجه به علامت هایی که نوشته ید بنظر میرسد مشکل شما جدی و احتمالا نیازمند انجام عمل جراحی هستید ، در صورت تمایل برای ویزیت حضوری میتوانید با ایمیل زیر در تماس باشید :  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 15 فروردین 1390 ساعت 07:56
با سلام اینجانب 38سال دارم و هر از چندگاهی دچار درد گردن شدید میشوم وبا داروهای شل کننده خوب میشود مشکلی که تازه ظاهر شده این است که وقتی گردنم را از حالت عمود کامل به سمت عقب خم میکنم با هر سرفه یا خنده احساس برق گرفتگی در دستهایم و تا اندازه ای در پای راستم دارم ضمنا من آرتریت روماتوئیدنیز دارم و دارو مصرف میکنم لطفا راهنمایی بفرمایید ./پاسخ:انجام ام.ار.ای گردن برای شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:19
با سلام 44 ساله هستم مجرد و مشغول بکار طراحی در منزل نزدیک بدوسال است هرازگاهی در گردن و کمرم درد حس می کنم برای مثال زمانی که ظرف میشستم حالت بدی دست میداد و الان مدتی است که درد به ÷ای سمت راست بخصوص میزند و زانوهایم  
درد می کند و نشستن ÷اشدن برایم گاهی مشکل - گاهی حس میکنم ÷شت کمرم سمت راست یک توده گوشتی است. ممنون میشم راهنمایی فرمایید تا از این درد که دارد مرا دچار استرس و افسردگی میکند بیاری خدا نجاتم دهید. 
 
با تشکر و تبریک سال نو امیر داریوش مولودی 20 فروردین نود/پاسخ : انجام معاینه بالینی و ام.آر.ای برای شما پیشنهاد میشود ، خواندن دقیق مطالب بخش ستون فقرات همین سایت و انجام دستورات و مراقبت های آن اکیدا پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:15
باسلام،دختری 29ساله هستم که مدتی است که احساس سوزش در سمت چپ بدنم دارم حتی در چشم چپ و سمت چپ سرم،گاهی تعادل سمت چپ بدنم (حرکت دست وپا)از بین میرود وحرکات پرشی دارم لطفا من را راهنمایی کنید.بخاطر ترس از علاءم به پزشک مراجعه نکردم این علائم چه بیماری هست/پاسخ: بدون انجام معاینه بالینی و انجام بر رسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، این حالت میتواند ناشی از استرس های عصبی باشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پژمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:12
با سلام وخسته نباشید 
من چند روز ااست که مهره 3 یا 4 یا 5 گردنم درد میکند و همزمان بالای قفسه سینه به اندازه 4 انگشت پایین سینه ام هم درد میکند.لطفا مرا راهنمایی کنید  
با تشکر/پاسخ : پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات آن را دقیقا انجام دهید ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 05 اردیبهشت 1390 ساعت 17:04
با سلام درمورد آرتروز گردن ودرمان آن بیشتر توضیح دهید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1390 ساعت 12:00
با سلام مدت دو ماه است نوک انگشتان دست چب کرخ میشود تشخیص بزشک در گیر بودن عصب گردن میباشد در حال حاضر گردن بند طبی دارم وداروی گاما بنتن و ویتامین ب 300ودیکلو فناک مصرف میکنم درمان قطعی چیست راهنمایی بفرمایید ممنونم/ پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظرقطعی نمود اما بنظر میرسد مشکل شما فتق دیسک گردن باشد، انجام ام.ار.ای برای شما پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:21
با سلام و خسته نباشيد. پرستار 29ساله اي هستم. مدت 2 ماه است كه موقع راه رفتن هرزگاهي صداي به هم خوردن استخوان را در سرم حس مي كنم و از درد و سوزش شانه نيز رنج مي برم. MRI گردن از نظر بررسي هرني ديسكال گردني انجام داده ام كه جواب نرمال است. ولي اين مشكل من همچنان وجود دارد .آياممكن است كه آرتروز گردن داشته باشم؟ لطفا مرا رهنمايي فرماييد / پاسخ: به نظر میرسد شما دچار تغیرات دژنراتیو در ستون فقرات باشید ، که میتوان آن را آرتروز هم نامید ، خواندن مطالب مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت ، و انجام مرتب و دقیق نرمش های کششی گردن را برایتان پیشنهاد میکنم ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:04
باسلام خانمی 38 ساله هستم که دیسک کمر دیسک گردن ارتوز گردن و ارتروز زانو و تنگی کانال عصبی مچ دست برایم تشخیص داده اند با فیزیو تراپی وشنا روحیه بهتری دارم ولی هنوز مچ دستم در د دارم مفصل ارنجم درد میکنه انگشت اشاره دست چپم ورم داره و هنوز کارهیی که باید گردنم به پایین خم شود رانمیتونم انجام بدم نوشتن پاک کردن سبزی و کارهایی از این قبیل درد های غیر قابل تحملی برایم ایجاد میکنه بیشتر از نیمساعت نمیتونم بنشینم یا بایستم وزندگی برایم سخت شده از انجایی که یک دبیر هستم وباید سرکار بروم تحمل کارهای مدرسه هم برایم سخته لطفا کمکم کنید/پاسخ: در صورت تمایل پیشنهاد میکنم درخواست مشاوره حضوری نمائید ، تا پس از انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما اظهار نظر صورت پذیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 خرداد 1390 ساعت 14:04
با سلام و خسته نباشيد. لطفا در مورد راههاي تشخيصي تغييرات دژنراتیو در ستون فقرات و آرتروز گردن راهنمايي بفرماييد./پاسخ: شرح حال بالینی ، انجام معاینه و بررسی های تشخیصی مثل رادیوگرافی ، سی تی اسکن ، ام.آر.ای و ... در تشخیص این حالتها بکار میروند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:16
با سلام و خسته نباشید من خانمی 35 ساله هستم مدت 1.5 مبتلا به دیسک کمر مهره های 4و5 هستم مدت یک ماه است که زانو درد دارم البته لاغر اندام هستم خواهش میکنم منو جهت رفع این بیماری کمک کنید من کارمند بانک هستم/پاسخ: بهترین پیشنهادی که میکنم مطالعه ی دقیق مطالب مرتبط با مشکلتان در همین سایت و در صورت عدم بهبودی درخواست مشاوره حضوری بوسیله ی ایمیل است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:07
با سلام و خسته نباشيد برادر من 26 ساله است و حدود 4 سال است كه ار تصادف او مي گذرد باعث شكستگي مهره c4 , ُُُSPINAL CORD INJURY است و دست و پاي سمت چپ او حس دارد ولي حركت ندارد دكتر چه كاري براي او مي شود انجام داد با تشكرفراوان/پاسخ: تنها پیشنهاد من در این شرایط ، انجام حرکت درمانی و ورزش درمانی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:10
با سلام مدتي است كه در ناحيه سمت راست سرم احساس درد دارم به طوريكه به بالش فشار مي آورم تا از دردم كم شود( ناحيه درد را )در ضمن دچار فقر آهن هم هستم و سينوزيد خفيف هم دارم دكتر مي گويد به خاطر سينوزيت نيستبه خاطر اين درد احساس خستگيو بي حالي ميكنم لطفا مرا راهنمايي فرماييد./پاسخ: احتمال اینکه شما به سردردهای تنشی مبتلا باشد وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ناصر مهمان در تاریخ شنبه, 25 تیر 1390 ساعت 19:15
با سلام 
 
20 سالمه اما انگار آخرین روزای عمرمه دیگه هیچ امیدی به زندگی ندارم شاید هر جوانی به سن و سال من با این زندگی که دارم هیچ مشکلی توی زندگیش نداشته باشه،اما من حتی به فردای خودم هم هیچ امیدی ندارم چه برسه به آینده زندگیم.امشب هم که شب نیمه شعبان و همه خانوادم از خونه زدن بیرون اما من با مشکلی که دارم حتی جرات نمیکنم پام و از در بیرون بزارم. 
از وقتیکه به دنیا آمدم گردنم کمی به سمت راست انحراف داشته از همون بچگی بخاطر این مشکلم همیشه گوشه نشین بودم تا حالا توی زندگی به هرچی که می خواستم رسیدم اما از وقتی که به دانشگاه رفتم و عاشق شدم با این بیماریم بدجور شکست خوردم کارا و چیزایی که زمانی آرزوی رسیدن به اونا رو داشتم و برای من خیلی مهم و با ارزش بودن همه ی اون چیزا امروز برام هیچ ارزشی ندارن آدمایی که یروزی دوستشون داشتم انگار شدن دشمنم. 
منی که حتی نماز صبحم و نمی گذاشتم غذا بشه حالا کارم به جایی رسیده که از خودم و خدام فراریم دیگه ایمانم و به خدا از دست دادم احساس می کنم مثل تفاله بی ارزش شدم وقتی خانواده خودم از من ایراد می گیرن چطور می تونم از بقیه مردم انتظار این و داشته باشم که در مورد من هیچی نگن. 
نزدیک دو ساله که خودم و کنج خونه حبس کردم و روابطم و با دوست و آشنا قطع کردم وقتی از کسی در مورد گردنم حرفی می شنوم نزدیک یک هفته خورد و خوراکم میشه سرکوفت زدن به خودمو این زندگی و اون شب برام میشه عین جهنم. 
وقتی که تازه کم کم عشق توی دلم داشت شکل می گرفت وقتی که عاشق شدم دلم می خواست به همه ی دورو بریام خبر بدم که عاشق دختری شدم که عین فرشته هاست ولی حالا که از عاشق شدن ضربه دیدم همه ی غم و غصه هام و باید توی دلم بریزم و همه ی خوشبختیم و با دستای خودم نابود کنم همه ی این مشکلاتم بخاطر گردن علیلمه که زندگیم و نابود کرد.وقتی پاهام و از در بیرون می زارم روز عذابم شروع میشه انگار تمام آدمایی که دورو برم می بینم با نگاهاشون می خوان من و آتیش بزنن حالا آقای دکتر خودتون فکرش و بکنین من با این گردن کجم چطور می تونم با اون کسی که دوستش دارم ازدواج کنم و چه جایگاهی می تونم توی اجتماع داشته باشم،من و ببخشید که با حرفام باعث مزاحمت شما شدم اما خواستم بدونم با این مشکلم چه کاری باید انجام بدم یا اصلا می تونم یروزی به این امید داشته باشم که من هم بتونم مثل بقیه آدم ها از این نعمت خدا برخوردار باشم حاضرم حتی اگه ذره ای هم امید تو عمل جراحی وجود داشته باشه شانسم و امتحان کنم،یا باید قید تمام زندگی و خوشبختی که با منه و اما انگار هیچی نیستم وبا تمام آرزوهام و بسپارم به سرنوشت سیاهم. 
مشکل گردنم اینه که کمی به سمت راست انحراف داره و حتی نمیتونم گردنم و به هیچ سمتی حرکت بدم از قسمت پشت گردنم هم احساس درد نسبتا شدیدی دارم البته سرگیجه کمی هم در قسمت جمجمه احساس میکنم اگه بخوام بطور کامل توضیح بدم اراده و کنترل حرکات گردنم دست خودم نیست.حدود یک ماه پیش هم برای مشکل گردنم پیش دکتری رفتم بعد عکس رادیوگرافی دکتر تشخیص داد که هیچ مشکلی ندارم و همه چیز در عکس نرمال هستش و به من قرص Celexil تجویز کرد اما هیچ تاثیری نداشت حالا به نظر شما من باید پیش چه متخصصی برای درمان مشکل گردنم بروم.آقای دکتر از وقتیکه سایت شما رو دیدم احساس می کنم که تنها شما می تونین من و با مشکلم درک کنید از وقتیکه به دنیا اومدم انگار رو پیشونیم برچسب بازنده رو زدن این مرض هم عین خوره افتاده به جونم و داره کم کم من و می کشه لطفا به من پاسخ کامل و دقیق بدهید آقای دکتر من دیگه به هیچ چیزی و به هیچ کسی امیدی ندارم تنها امیدم حرف شماست که برای من خیلی خیلی مهمه،تنها چیزی که می تونم بهتون بگم اینه که امیدم بعد خدا به شماست. 
همیشه و هرروز برای شما آرزوی بهترین لحظات و دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 22:44
سلام  
جناب دکتر در مورد آرتروز زانو چه کاری می توان انجام داد ایا درمان قطعی وجود دارد/پاسخ: بهترین درمان این مشکل پیشگیری از آن است.و برای این کار بهترین روش جلوگیری از فشار های بیش از حد نرمال ناشی از بد نشستن ، بد ایستادن ، اضافه وزن ، و ... میباشد، اما وقتی این حالت پدید آمد میتوان با کاهش فشار های وارده و برخی نرمش ها و داروها آن را کنترل کرد. آرتروز از بین نخواهد رفت چرا که در حقیقت استهلاک مفصل است و استهلاک برطرف شدنی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:55
مدت 6 ماه است از درد مفاصل مچ دست ، پا ،گردن ،کمر ،انگشتان دست رنج شديدي مي برم به پزشک مراجعه کردم بعداز آزمايشات تب مالت و رماتيسم انجام شد جواب منفي بود نوار عصب گرفته شد منفي بود با اين وجود داروي غضروف ساز و ضد درد تجويز شد البته از علت اصلي درد اطلاعي پيدا نشد سن بنده 40 مرد و متاهل هستم  
لطفا راهنمايي کنيد ./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی ساده کمر شما میباشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 31 مرداد 1390 ساعت 15:58
ایشالا که خدا همه مریضارو شفا بده توکل به خدای رحمان که احکم الحاکمینه اگه حتی یه خار توی پای آدم بره گناهای آدم بخشیده میشه و هر که در این دنیا سختی بکشه خدا گناهاشو ایشالا میبخشه و در آخرت بهشتو نصیبش میکنه . اللهم اشف کل مریض الهی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین . هیچ موقع هم نباید نا امید بود علم شاید انقدر پیشرفت کنه که همه مریضا خوب بشن ایشالا . التماس دعا خداحافظ

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده توفيق سبحاني مهمان در تاریخ جمعه, 04 شهریور 1390 ساعت 21:20
سلام جناب آقاي دكتر من مدت يكسال است دچار درد از ناحيه گردن وكتف ودست چپ تا نوك انگشتان ميباشم بطوري كه حتي براي نشستن روبه جلو دچار درد شديد مي شوم مي خواهم بدانم آيا اين علائم مربوط به آرتروز گردن مي باشد لطفا راهنمائي فرمائيد/پاسخ: این علامت به معنی فشار بر روی ریشه های عصبی گردن ( معمولا ناشی از فتق دیسک گردن ) است.پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات گردن را در همین سایت به دقت بخوانید . شما نیاز به بررسی های تشخیصی دقیقتر دارد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 03 مهر 1390 ساعت 09:16
با سلام  
خانمی 24 ساله هستم که مدتی است دچار درد شدید در ناحیه دست و گردن هستم شروع درد از ناحیه گردن تا سر انگشتان دست راستم میباشد به طوریکه انگشتان دستم از درد گاها قادر به حرکت نمیباشند.تشخیص پزشکان با دیدن کلیشه ام ار ای متفاوت بوده است.بین دیسک و ارتروز سرگردان مانده ام.اما نتیجه ام ار ای این بوده که مشکل بین مهره هایC4-C5و C6-C7.شنیدن راهکارهای شما باعث خشنودی بنده خواهد شد.پیشاپیش متشکرم./پاسخ: برای اظهار نظر دقیق و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی کلیشه های MRI شما میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 04:52
با سلام . دختري 28 ساله هستم كه مدتي است دچار درد خفيف در قسمت كتفراست تا پايين ميشم بيشتر مواقعي كه عصبي ميشم ايا زماني كه با موس كامپيوتر كار ميكنم احساس ميكنم دسته راستم حالت سنگيني يا بيحسي پيدا ميكنه . چندساله پيش هم مواقعي كه عصبي ميشدم دستم بيحس ميشد ولي تا امسال ديگه اينطور نشده بودم . امروز به پزشك متخصص ارتوپد مراجعه كردم ايشون گفتند اين ميتونه شروع آرتروز گردن باشه . قرص پين آف 100 . كلسيم و ويتامين دي كه همراه با روي ومنيزيوم هست و 3 تا آمپول متيل پرودنيزولون استات دادن كه يكيشو همراه يه ويتامين ديگه برام زدن. و چندتا نرمشكه گفتن تا دو هفته مرتب روزي 4 بار انجام بده. قبل از اينكه دوباره پيش دكترم برم ميخواستم تشخيص شماروهم بدونم و اينكه اين آمپولي كه تجويز شده عوارضي نداره چون بهم گفتن كورتون داره خطرناكه. خيلي خيلي ممنون ميشم منو راهنمايي كنيد. مرسي/پاسخ: با تزریق کورتون موافق نیستم اما استفاده از مسکن های خوراکی اشکالی ندارد، نرمش های کششی برای مواردی شبیه شما درهمین سایت وجود دارد که انجام آنها را برای شما پیشنهاد میکنم،بنظر میرسد مشکل شما با کاهش استرس و نیز نرمش های فوق برطرف خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 15:06
سلام من پسری 25 ساله هستم موقه پایین اوردن سر و نگاه کردن به پایین انگار حالت دنده ای سرم میاد پایین ولی در ظاهر مشخص نیست فقط خودم حس میکنم درست مثل کشیدن دستی ماشین انگار چندتا مرحله طول میکشه تا سرمو پایین بیارم هیچ دردی ندارم (وقتی با انگشتا بازی میکنیم یه صدای تق میدن) گاهی اوقات گردنم همچین صدایی میده/پاسخ: انجام مرتب و دائمی نرمش های کششی ملایم گردن و شانه ها که در بخش ستون فقرات همین سایت وجود دارد ، برای اصلاح این مشکلات بسیار مفید خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 مهر 1390 ساعت 19:54
خيلي ازتون ممنونم آقاي دكتر كه جواب سوالمو داديد . ان شاءالله هميشه در پناه حق سالم و خوشبخت باشيد.........

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 30 مهر 1390 ساعت 13:27
با سلام دختری 25 ساله هستم، حدود 3-2 سال قبل بعد مطالعه زیاد و یا بعضی اوقات بعد از خواب و خم بودن سرن احساس درد خفیفی در ناحیه گردنم احساس میکرد تا حدود 4 ماه پیش که کمی تشدید پیدا کرد و به متخصص کایروپرکتیت مراجعه کردم که با کمی سرگیجه و حالت تهوع همراه بود بعد از 10 جلسه کمی بهتر شدم ولی قطع نشد میخواستم بدانم این علائم قطعا مربوط به آرتروز است و آیا درد به طور کلی بهبود خواهد یافت( همچنین با ورزشهایی که دکتر در حین 10 جلسه توصیه کردند)؟ یا اینکه فقط با ورزشهایی مناسب پیوسته کمتر میشود؟و در کل چه اقدامات دیگری باید انجام دهم؟/پاسخ: درد های ناشی از آرتروز معمولا با تهوع و سرگیجه همراه نیستند مگر در موارد خاص ، فشار نا مناسب و نا صحیح بر ماهیچه های گردن موجب این مشکل در شما شده ، علامت های دیگر میتوانند بدلیل همراهی احتمالی میگرن با این مسأله باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 08:53
سلام. من خانمي 27 ساله هستم و به خاطر شغلم از صبح تا ساعت چهار بهعد از ظهر مجبور به نشستن پشت ميز هستم و شب هم در منزل كارهاي زياي از جمله غذا پختن دارم. حدود 5 ماه است كه در قسمت شانه‌هاين احساس در د و سوزش مي‌كنم و در دو ماه اخير علاوه بر اين درد، مهره‌هاي مياني ستون فقراتم نيز دچار درد شده به طوري كه نشستن كنار سفره برايم غيرممكن شده و حتما بايد پشت ميز نشسته و غذا بخورم. صبح‌ها اين درد بهتر است و از ظهر به بعد درد آزار دهنده مانع كار و باعث استرس مي‌شود. لطفا من را راهنمايي كنيد./پاسخ: کاش از ابتدا از میز و صندلی استفاده میکردید ! مشکل شما باد نشستن و بد ایستادن است ، تلاش کنید تا با انجام مراقبت هایی که در بخش ستون فقرات همین سایت وجود دارند و نیز نرمش های کششی گردن و شانه ها ( در همین سایت هست ) ماهیچه های خود را تقویت کنید تا به مرور زمان بهبودی را احساس کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 آبان 1390 ساعت 13:50
با سلام پدرم 65 ساله حدود یک ماه است که مبتلا به پا درد شده است ودکتر می گوید احتمالا دیسک است لطفا راهنمایی کنید/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI ایشان میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:27
با سلام مردي53ساله هستم مدت دوماه هست كه درقسمت كردن ودست راست درد دارم به طوري كه هنگام بالا بردن دست راست سوزش زيادي رادر ناحيه بالاي دست احساس ميكنم لطفا دراين مورد بنده را راهنماي كنيد/پاسخ: این علامتها نشانگر مشکل در مهره های گردن و حتا فشار بر دیسک میباشند ، انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی ، برای اظهار نظر قطعی تر ارزشمند میباشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رضوان پگاه مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:19
با سلام. مادری 37 ساله دارم .8_7سال است که از درد گردن رنج میبرد . و الان هم احساس درد شدیدی در ناحیه گردن و کتف چپ و پشت سر میکند که روز به روز هم بیشتر میشود.موقع پیاده روی و یا نشستن در ماشین این درد بیشتر میشود.طوری که بالا و پایین اوردن سر برایش دشوار است و به سختی ازپس کار های روز مره خود بر می اید.به پزشک هم مراجعه کردیم ولی هر کدام راه های جدا گانه ای پیشنهاد کردند که هیچ کدام هم نتیجه درست حسابی ای نداد. شما برای درمانش چه راهی را پیشنهاد میکنید/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی بررسی های تشخیصی نمیتوان پاسخ قطعی به این سوال داد .مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:07
salam aghaie dr khaste nabashid 
 
ba tashakor az site besiar mofide shoma 
 
madare injaneb modatist mobtala be dardhaie gardan va gahi oghat sardard haie shadid shode ke ba afzaieshe feshare khun hamrah ast,dar javabe MRI eshare shode: 
 
at C5-C6 level,right foraminal disc protrusion is seen 
 
mikhasam bedunam ravashe jadide leizar darmani aya mofid ast ya na? 
 
va shoma inkar ra anjam midahid ya kheir 
 
ba sepase faravan az hosne tavajohe shoma/پاسخ: برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده س ن مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 15:56
سلام خانمی 21 ساله هستم که یک سال پیش به علت دست درد شدید به دکتر مراجعه کردم و فهمیدم که مهره ی گردنم دچار ارتروز شده با توجه به اینکه قصد بارداری دارم شما به من چه توصیه ای میکنید؟ایا باتوجه به اینکه ارتروز من به گفته ی پزشکم خفیف است راه درمانی وجود دارد تا از شر ان خلاص شوم؟/ 
پاسخ: آرتروز از بین نمیرود اما میتوان با انجام نرمش های تقویت کننده ی ماهیچه ها ، شدت علامتهای آن را کاهش داد. مراقبتهای لازم و نرمش های مفید برای این مشکل ، در همین سایت وجود دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی از زنجان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 10:07
با سلام  
احتراما اینجانب 45 سال دارم بعد از 6 سال درد ورنج در ناحیه پشت کردن ومراجعه به چند دکتر حالا تشخیص داده شده که مبتلابه آرتروز گردن هستم بعضی مواقع گردنم خشک می شود و حرکت دادن به طرفین با مشکل مواجه می شوم و داروهایی که تجویز شده معده ام را به درد می آورد آیا امکام درمان ورزشی یا فزیتراپی وجود دارد ؟با تشکر/پاسخ: انجام ام.ار.ای از گردن را برایتان پیشنهاد میکنم . در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 11:55
سلام علیکم 
جناب آقای دکتر ظهرابی استاد محترم 
من یک کارمند بوده که .../پاسخ:تمام تلاشم را خواهم کرد که مشکل شما را حل کنم. نگران نباشید و بصورت حضوری در این مورد صحبت خواهیم کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 دی 1390 ساعت 16:11
سلام پدرم ۶۳سال دارد و چند روزی هم دست راستش درد و بی حس شده و با مراجعه ب دکتر در بندر عباس یک گردن بند طبی و چند قلم دارو براشون تجوز کردن .شما چی صلاح میدونید البته رانندگی زیاد میکنه . متشکرم/پاسخ: اولین اقدام ضروری ، انجام ام.ار.ای مهره های گردن است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:17
سلام آقای دکتر  
من 30 سال دارم و تقریباً 5 سال پیش به علت قرار گرفتن به مدت طولانی در معرض باد سرد در ناحیه گردن دچار اسپاسم شدید عضلانی شدم که با هیچ یک از دارو های ضد اسپاسم برطرف نشد و تقریباٌ 15 روز طول کشید تابه مرور برطرف شد . بعد از اون سالی چند مرتبه به همون شکل دچار دردی شبیه به گرفتگی عضلات پشت گردن می شدم . اما الان تقریباٌ 4 ماهه که این درد خیلی زود به زود سراغم میاد و هربار به مدت 5 تا 7 روز باهاش درگیرم و صاف نگه داشتن گردن برام سخت شده و دلم می خواد سرم رو به طرف پایین خم کنم . در ضمن به مدت 3 ساله که روزی 4 ساعت پشت کامپیوتر می شینم و عادت به شکستن قلنج گردن دارم .می خواستم بدونم آیا من دچار آرتروز و یا دیسک گردن هستم. باتشکر از مطالب مفیدتون /پاسخ: اولین اقدام پیشنهادی من انجام ام.ار.ای از مهره های گردن است، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:34
با عرض سلام و وقت به خیر 
 
هر چند که چند ماه گذشته شرح حال ناراحتی ام را برایتان ارسال کردم و جوابی دریافت نکردم  
 
من خانمی 36 ساله هستم که دائم سوزش و درد را در ناحیه کتف هایم دارم و اگر مشغول کار منزل و یا نوشتن و مطالعه شوم شدت می گیرد و بسیار آزار دهنده شده است و احساس می کنم وقتی این درد شدت پیدا می کند سردرد هم می گیرم و مطمئن نیستم که علت سردرد های ناگهانی ام می تواند مربوط به این ناراحتی باشد یا نه  
 
دیگر این که مهره کمرم چندین سال پیش (17 سال) در اثر افتادن از پله ضربه خورد که بعد از مدتی مراعات بهتر شد و سال های بعد اثرش را روی زانوهایم گذاشته که با مراجعه به دکتر تشخیص دادند که بر اثر ناراحتی مهره به رگ سیاتیکم فشار وارد می کند و آن هم به زانوهایم که شدید درد می کند و اصل ناراحتی از مهره است نه زانو مخصوصا هنگام خم و راست شدن زانو و هنگام خواندن نماز . البته این تشخیص را پزشکی حاذق در ارتوپدی کلینیکی در مالزی به من ارائه داد که تمام این تشخیصات فقط با معاینه از کمر و مهره ها بود و حتی از ضربه من اطلاعی نداشتند . هم اکنون در مالزی زندگی می کنم  
من هیچگونه عکس و سی تی اسکنی ندارم ایشان چندین جلسه فیزیوتراپی دادند که من فقط 3 جلسه آن را رفتم و مابقی را به خاطر هزینه بالا ادامه ندادم ولی برای مدتی گرفتگی که دائم از بالای باسن تا پشت ساق پا احساس می کردم برای مدتی بهبود پیدا کرده بود 
شب ها در خواب این گرفتگی با کوچکترین حرکت می گیرد و درد آن شدت پیدا می کند  
از شما بسیار سپاسگزارم که مرا راهنمایی بفرمایید و امیدوارم این بار جوابی از شما داشته باشم  
موفق و سلامت باشید . 
زهرا /پاسخ: مشکل شما یک منشاء ندارد ، دردهای کتف و شانه ی شما میتواند ناشی از ضعیف بودن ماهیچه ها ی شانه و ستون فقرات گردان و پشتتان باشد ، آرتروز فقرات موجب تشدید این مشکل خواهد شد و حالت های نامناسب بدن ، بد نشستن هنگام مطالعه و ... این مشکلات را تشدید خواهند کرد . مطالب مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ، نرمش های کششی سبک اما مداوم ( که در همان بخش از سایت اینجانب وجود دارند ) در بهبود این علائم مفید خواهند بود ، در مورد کمرتان ، انجام ام.آر.ای کمر اکیدا پیشنهاد میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 06:59
سلام 
مدتی بود صندلی تازه گرفته بودم و پاهایم بخ زمین نمیرسید تا اینکه احساس کردم پشت کمرم داغ شده و کم کم به سمت بالا تا پشت سرم رسید و سپس انگار از زیر پوست دارن سوزن می زنند همچنین پشت کمرم به مور مور کردن افتاد گذشت فردا بعد ازظهر هنگام خوردن اب جوش و چایی و.. کمرم شروع به سوزن زدن تا پشت سرم  
حسابی پدرم را دراورد البته همیشه اتفاق نمی افتد از ظهر به بعد صبحها بد نیست 
ایا سیستم گوارشی ارتباطی هم با ارتروز و گردن درد دارد؟ 
سر گیجه هم بعضی موقع ها بخصوص وقتی غذا میخورم دارم 
رگهای گردنم بخصوص شاهرگ هنگام ورزش انگار میخواهد بزندبیرون 
احساس ضعف دارم  
هنگام ورزش هم و قتی بدنم گرم میشود شروع به مور مور شدن و سوزن زدن میشود  
ایا میتوان بدون مراجعه به پزشک ان را درمان کنم چونهمیشه لتفاق نمی افتد 
چون سخت است به دکتر بتوانم برسم/پاسخ: ارتباط مستقیمی بین سیستم گوارش با ستون فقرات وجود ندارد اما ارتباط مستقیم و واضحی بین صندلی نا مناسب و فشار بر ریشه های عصبی و ستون فقرات وجود دارد ! پیشنهاد میکنم یا از زیر پایی مناسب کمک بگیرید و یا ارتفاع صندلی را کاهش دهید ، همچنین هر یک ساعت از جای خود بلند شده و چند قدم راه بروید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:15
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما جناب آقای دکترظهرابی 
من 32سال سن دارم وازناحیه گردن وکمر احساس درد می کنم وهرچی با مطب شما تماس می گیرم ... درصورت امکان ماراراهنمایی کنید چگونه بصورت حضوری خدمت برسیم جهت مداوا  
باتشکر/پاسخ: میتوانید در تماس با شماره همراه مندرج در بالای صفحات سایت ، درخواست مشاوره ( 09361212030 ) کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 02 اسفند 1390 ساعت 07:42
سلام --سایت بسیار عالی جهت کمی اطلعا ت ازمشکل خود اشنا میشوند بسیا ر تشکر از شما حق نگهدار

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 22:32
با سلام مادرم 56 ساله هستند و آرتوروز گردن دارند و هر روز و هر شب از شدت سوزش و درد پشت آسایش ندارند و دکتر گفته که اگه خوب نشدی باید عمل کنی البته مامان دیابت هم دارند حالا از شما راهنمایی میخوام خواهش میکنم جواب بدید/پاسخ: برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان است ، فعلا میتوانید مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 06 اسفند 1390 ساعت 15:51
با عرض سلام , و و قت به خیر  
 
از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم 
سلامت و موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 08 اسفند 1390 ساعت 05:44
با سلام پدرم حدود یک هفته هست که از ناحیه ی شانه ی دست چپ درد شدیدی احساس میکند ایا میتواند ارتوروز گردن باشد/پاسخ: بله ، انجام ام.ار.ای از گردن برای ایشان پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:16
دکتر گرامی ایا ام ار ای و سی تی اسکن بی ضرر است /پاسخ: ام.ار.ای تقریبا بی ضرر است یا حد اقل تاکنون اینگونه فکر میشود اما سی تی اسکن بدلیل استفاده از اشعه ی ایکس میتواند مشکلاتی در پی داشته باشد ، اما هر کاری پزشک شما پیشنهاد داده به آن عمل کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 27 فروردین 1391 ساعت 11:51
باسلام 
من21سال سن دارم وتقریبا2سال است که ازدرد کتف و اخیرا از درد گردن رنج میبرم به دکتر مراجعه کرده ام و گفتن که آرتروز گردن دارم برای درمان آن یقه طبی و فیزیوتراپی و زدن آمپول به کتفم تجویز کردند.میخوام بدونم این آمپول عوارض داره یانه؟ /پاسخ: اینجانب به جای تزریق دارو ، انجام مراقبتها و نرمش های مناسب را به شما پیشنهاد میکنم ، این نرمش ها در بخش های مختلف این سایت آموزش داده شده اند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 خرداد 1391 ساعت 19:05
سلام اقاى دكتر ، من افتخاريان هستم از سارى ، اگر به ياد داشته باشيد ارديبهشت ٨٨ ديسك گردن من را عمل كرديد ، خواستم نهايت تشكر را از شما داشته باشم ، با وجودي كه به علت مشغله شغلى نتوانستم خيلي رعايت كنم ولي خدا را شكر مشكل حادى ندارم و ان فاسيكولاسيون هاى شديد هم بر طرف شد ، خوشحالم كه پزشك حاذقى مانند شمامرا عمل كرد . هميشه سالم و شاد باشيد  
دكتر افتخاريان - سارى 
/ پاسخ: خوشحالم که از سلامتی کامل برخوردارید و آرزو میکنم همیشه شاد ، سالم و موفق باشید . از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:51
با سلام و دعای خیر محضر مبارک جناب آقای دکتر ظرابی ، اینجانب یاسر 26 ساله از آذربایجان غربی : بنده یک ساله از ناحیه کمر ، گردنم تا شانه هام - پاهام ، مخصوصا از پاشنه ها درد زیادی دارم به دکترای متعددی مراجه کردم ولی افاقه نکرده و از بس که داروهای زیادی استفاده نمودم کلافه شدم تشخیص دکترها روماتیسم - سیاتیک - ارتروز - اعصاب و غیره ... واقعا نمیدونم کدومشون درسته چه کار باید کرد اگه ممکنه راهنماییم کنید با تشکر/ 
پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی ازحالت های نه مناسب بدن ، و نیز ضعیف بودن ماهیچه ها ، همچنین فشارهای عصبی باشد ، بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات و نرمش های آن را بطور جدی انجام دهید ، بهبودی شما دور از دسترس نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:24
آیا درد در قفسه ی سینه و کتف و هر دو دست علامت آرتروز گردن است؟ 
/پاسخ: این احتمال وجود دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:48
سلام من پسری 21ساله هستم چند وقتی است ورزش بدنسازی راشروع کرده ام.چند روزی است که هر وقت دست راستم را رو به بالا میبرم صدای استخوان داخل شانه ام می اید.درد ندارد و فقط صدا میدهد.ایا برایم مشکل ساز است وباید به دکتر مراجعه کنم؟ 
/پاسخ: این صداها اغلب نگران کننده نیستند اما تلاش کنید دست خود را در حالاتی که این صداها را ایجاد میکند قرار ندهید ، از نرمش های کششی ملایم استفاده کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:20
با سلام و دعای خیر محضر مبارک جناب آقای دکتر ظرابی ، اینجانب یاسر 26 ساله از آذربایجان غربی : بنده یک ساله از ناحیه کمر ، گردنم تا شانه هام - پاهام ، مخصوصا از پاشنه ها درد زیادی دارم به دکترای متعددی مراجه کردم ولی افاقه نکرده و از بس که داروهای زیادی استفاده نمودم کلافه شدم تشخیص دکترها روماتیسم - سیاتیک - ارتروز - اعصاب و غیره ... واقعا نمیدونم کدومشون درسته چه کار باید کرد اگه ممکنه راهنماییم کنید با تشکر/پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی ازحالت های نه مناسب بدن ، و نیز ضعیف بودن ماهیچه ها ، همچنین فشارهای عصبی باشد ، بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات و نرمش های آن را بطور جدی انجام دهید ، بهبودی شما دور از دسترس نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مژگان از رشت مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:04
سلام آقای دکتر خسته نباشید.من حدود دو ماه پیش دچار یه سر گیجه ناگهانی شدم البته قبلش زیاد پشت کامپیوتر می نشستم.وهمچنین دچار ضعف شدید به طوری که وقتی برای انجام کارهای روز مره سرم را خم می کنم گردن درد وپشت درد وحشتناکی میگیرم.کم کم هم در حال زیاد شدن هست وبازوهای دستم تیر می کشن وتمام بدنم مور مور می شه.بیشتر زمانی گردنم وپشتم درد می گیره که در حال نشستن پشت میز باشم/پاسخ: شما نیاز به بررسی های بیشتر تشخیصی دارید ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید . خواندن دقیق بخش ستون فقرات گردن و انجام مراقبتها و نرمش های سبک ستون فقرات ( از همین سایت را ) به دقت بخوانید و دستورات آن را جدی بگیرید . احتمال ام.اس در شما زیاد نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 مرداد 1391 ساعت 06:15
عالی بود ،از اینکه با حوصله جواب سوالات هموطنانتون رو میدید ازتون ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 13:44
با سلام خدمت شما پزشک محترم 
سوال من این است که آیا فتق دیسک در ناحیه گردن بر روی اندام تحتانی هم تاثیر می گذاره؟ 
من ففتق دیسک در ناحیه c5-c6 c6-c7 دارم که تازگی ها علاوه بر دست دچار ضعف در پاها و گرفتگی عضلات پاهایم میشوم همچنین گزگز و مورمور در هر 4 اندام دارم ام ار ای مغز دادم سالم بود اما ام ار ای گردنم وجود دیسک در این نواحی و بیرون زدگی رو تایید کرده ممنون میشم راهنمایی ام کنید 
/پاسخ: بله هر ۴ اندام و سیستمهای ادراری ، مدفوعی نیز احتمال درگیری با این دیسک ها را دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 13:40
با سلا خدمت اقای دکتر امید وارم همیشه درظل توجهات حضرت ولی الله الااعظم اعلی حضرت اقا بقیه الله الاعظم در کارهایتان موفق باشید  
اینجانب حدود 45 روز پیش به درد گردن وکتف و دست چپ دچار شده ام درانگشت سبابه احساس خواب رفتگی دارم  
وسکتف چپ درد شدید دارم  
خواهش منم را هنمهییم بفر ما یید  
بنده اهل اصفهان هستم 
/پاسخ: شما نیازمند انجام ام.ار.ای از مهره های گردن هستید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 00:22
سلام جناب آقاي دكتر ....از پاسخگوييتون و وقتي كه گذاشتين يك دنيا ممنونم. 
/پاسخ: خواهش میکنم ، شاد و سربلند باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:03
سلام خدمت جناب آقاي دكتر و تشكر از اين كه صبورانه سوالات مراجعين رو ميخونيد و با توجه به اونها پاسخ ميدين  
جناب آقاي دكتر من خانمي 35 ساله هستم ...ميتونم بگم ورزشكارم و بدنم ضعيف نيست ولي متاسفانه بر اثر سهل انگاري حدود چهار ماه قبل از سرسره آبي بسيار بلند با شيب خيلي بد در حالي كه گردنم رو به صورت عمودي نگه داشته بودم وقتي به 1ايين سرسره رسيدم فشار شديدي به گمردنم اومد در حدي كه درد گرفت و صدا داد و بعد از اون مدام گردن درد دارم بعضي وقتا نميتونم به راحتي گردنم رو حركت بدم و گاهي دردش به سرم ميزنه و به درد ميگرنم اضافه ميشه....حدود دوهفته اي هست كه مچ دست و پاي راستم و بازوي چپم (درد خفيفي هست مثل يك رگ از بالا به پايين بازوم كشيده شده و وقتي بازو رو وقت خوب زير سرم ميذارم كمي كتفم درد ميگيره )درد گرفته البته لازم به ذكر هست كه همون دو هفته پيش مقدار زيادي بار سنگين بلند و جمابجا كردم و پاده روي هم خيلي داشتم البته سابقه پياده روي زياد داشتم كفشم هم خوب بود و بار اولم نبود ....جناب دكتر سوالم اينه آيا ممكنه گردنم آسيب جئي ديده باشه ؟؟؟يعني اگر آسيب جدي ديده بود اين چهار ماه علايم خواصي نداشت و ديگه اينكه درد هاي عجيب و غريب كه جديدا بهشون دچار شدم مربوط به گردنم هست يا به خاطر پياده روي و بار سنگين هست؟؟؟؟از توجهتون ممنونم 
/پاسخ: دردهایی که به آنها اشاره کرده ید دردهای ناشی از فشار بر ریشه های عصبی گردن میباشند ، در صورتیکه با استراحت و بیحرکت ساختن گردن ( به مدت یک هفته ) برطرف نشدند ، بهتر است بررسی های بیشتر تشخیصی برای شما صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 16:33
با سلام خدمت آقای دکتر .جوانی 26 ساله هستم و دچار بیماری کرامپ نوسندگ 
ان شده ام و نمی توانمم بنویسم (حدود 7سال) تمامی آزکمایشات و ام آر آی بنده مشکلی نداشت و د ر طول درمان از قرص های زیادی استفاده کرده ام ضمنا دکتر من لرزش در دسیطت و پا و زبان نیز دارم و این لرزش ها موقع نوشتن ظاهر می شود و در ز مان استراحت لرزش از بین می رود 
/پاسخ: این سوال در حیطه ی کار اینجانب نیست.با همکاران داخلی اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 28 مرداد 1391 ساعت 02:54
سلام من خانمی 26 ساله هستم دارای سر درد های شدید از پشت گردن هستم طوری که سر م را پایین می آورم درد می گیرد دچار بدن درد و دست درد هستم والان مدت ا هفته است 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال اظهار نظر قطعی نمود اما احتمال ابتلا به عفونتهای ویروسی در مورد شما زیاد است. اغلب اینگونه موارد خود بخود بهبود می یابند اما در صورتیکه پس از چند روز بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:23
با سلام خدمت آقاي دكتر، خانمي 38 ساله هستم اخيرا تحت استرسهاي عصبي زيادي در محل كار و خانواده بوده ام وزنم زياد است و مدتي است كه دچار پرشهاي خفيف عضلاني در قسمتهاي مختلف بدن در هنگام خواب شده ام بطوري كه گاهي مزاحم خوابم مي باشد برخي از دوستان آن را علائم اوليه ام اس و مادرم آن را از علائم اوليه آرتروز مي‌داند خواهشمند است راهنمايي فرماييد. از توجهتون بي نهايت ممنونم. 
/پاسخ: استرس ها و فشارهای عصبی دلیل منطقی تری برای این پرش هاست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:21
با سلام.بنده 22 سال سن دارم.حدود 7 ماه پیش هنگام ورزش پشت زانوی چپم درد شدیدی گرفت.تا چند هفته بعد این درد ادامه داشت و هر وقت بلند میشدم و مینشستم زانویم صدای تق میداد.به دکتر هم مراجعه کردم که در ان زمان بدون عکسبرداری و هیچ معاینه ای گفت که به خاطر ورزش بوده و بهبود میابد وقرص بروفن برای من نوشت.بعد از یک ماه درد ان تمام شد و دیگر در هنگام نشست و برخواست زانویم صدا نمیداد.تااین که الان بعد از 7 ماه دوباره همان زانویم صدا تق میدهد و درد ان شروع شده است. 
الان دو روز هم هست که پشت گردن و کتفم درد گرفته است.ایا این به زانویم مربوط است؟ 
/پاسخ: سوال شما در ارتباط با رشته ی همکاران ارتوپد است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرا مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:59
با سلام خدمت آقای دکتر ظهرابی 
من 28 ساله و کارمندم . حدود 2 ساله که در پشت کتفم احساس سوزش و گزگز شدن ( حالت خواب رفتگی ) میکنم که به مرور زیاد شده و خیلی اذیتم میکنه . اکثر اوقات روز باهاش درگیرم و فقط زمانی که دراز بکشم درد ندارم . جدیدا صبحها که از خواب بیدار میشم بازو ، ساعد و مچم هم درد داره . میخواستم ببینم مشکلم چطوری درمان میشه؟ 
/پاسخ: این حالتها اغلب ناشی از فشار های زیاد ناشی از بد نشستن ، بد کار کردن ، حمل کیف های سنگین و ... بر ستون فقرات گردن و پشت ایجاد میشوند . پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:53
سلام علیکم اینجانب 29 سا له بوده و مدت 6 ماه است از تورتیکولی اسپاسمیک رنج می برم و درمان متخصصان مغز و اعصاب نیز بهبودی در وضعیتم حاصل نکرده است لطفا در صورت امکان اگر درمانی به غیر از تزریق بوتاکس و قرصهای بی پریدن و دپاکین برای علاج این بیماری وجود دارد بیان کنید از اینکه برای مردم وقت می گذ ارید متشکرم . 
/پاسخ: درمان اینگونه موارد ، همان چیزهایست که نوشته اید، با همکاران نورولوژیست مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کریمی مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:06
دختری22ساله هستم تقریبا4ساله در موقع انجام کارهای مختلف مثل درس خواندن،کار با کامپیتر دچار درد در ناحیه گردن و کتف چپم می شود که این درد به تازگی با انجام هر کار ساده و حتی کوتاه ایجاد می شود و به کتف راستم نیز درد کمی وارد می شود تا کنون به هیچ پزشکی مراجعه نکردم آیا لازم است به پزشک مراجعه کنم یا انجام نرمش کافی است؟ 
/پاسخ: بهتر است ام.ار.ای از مهره های گردن انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 18:56
باسلام چند سالي است دردگردن باسردرددارم به طوريكه سرم رابه سمت راست وچپ وبالا نميتوانم بچرخانم 4ماه است اين دردشديد شده است وبه سرشانه ودستانم ميزندردنوسر وصورتم سنگيني وفشاروگيجي دارم وحالت تهوع دارم وبعضي وقت ها ناي راه رفتن ندارم.خواهش ميكنم مرا راهنمايي كنيد چندبار فرستادم جواب نداديد. 
/پاسخ: دوست عزیز شرح حال ارسالی بسیار بهم ریخته بوده و مطلقا نمیتوان بر اساس آن تشخیص خاصی را مطرح نمود ، برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و احتمالا بررسی های تشخیصی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 16:20
سلام دختری22ساله هستم از4سال پیش که کنکوری بودم موقع مطالعه یا کار با کامپیوتر دردی در ناحیه گردن،کتف و شانه چپم حس می کردم اما الان چند وقتی هست که این درد تشدید پیدا کرده بطوری که برای انجام هر کار ساده ای این درد در گردن و هر دو کتف و شانه ام ایجاد می شود،حتی موقع خواب نیز اذیت می شوم و نمی توانم به پهلو بخوابم،چند روزی نرمشهای که شما در سایتتون توصیه کرده بودید انجام می دادم ولی موقع انجام آنها درد به بازوهایم نیز سرایت می کند حالا من باید چکار کنم ضمن اینکه تا به حال به پزشک مراجعه نکردم. 
/پاسخ: بهتر است ام.ار.ای از مهره های گردن انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 11:41
با سلام. 
خانمی 28 ساله هستم.حدود 2 سال است به درد وسوزش در ناحیه گردن و کتف چپ دچارم.پزشک متخصص پس از بررسی عکس رادیولوژی چندین امپول شیری تجویز کردند.ام بهبود کامل حاصل نشد.در حال حاضر از گردنبند طبی و بالش طبی استفاده میکنم.مدرس هستم.این درد توان من را گرفته.خواهش میکنم من را راهنمایی فرمایید. 
/پاسخ: آمپولهای شیری که نوشته اید همان کورتون معروف میباشد ...ادامه مصرف آنها را بهیچ وجه به شما پیشنهاد نمیکنم . برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 10:56
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر مردی 37 ساله و کارمند هستم وتمام وقت با کامپیوتر کار می کنم حدود 4سال پیش بین دوکتفم احساس سوزش داشت کمکم این سوزش همراه بادرد شده و به سمت چپ سر.کتف ودست و پا شد وگاها پای این سمت بدنم مثل نبض میزند عکس mri گرفتم جواب این بود که پروتروژن سمت راست دیسک c5-c6 به همراه اثر فشاری برتکال ساک مشاهده میشود .لطفا درمان را دراین مورد راهنمایی بفرمائید ممنون 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما بنظر میرسد مشکل شما از حد خفیف فراتر رفته باشد ، خواندن دقیق بخش ستون فقرات همین سایت را به شما پیشنهاد میکنم ، در صورتیکه با رعایت دستورات این مقالات بهبود نیافتید ، میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا نظر قطعی داده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 00:24
با سلام بنده ۲۰ ساله دچار پارگی دیسک۵ و بیرون زدگی شدید دیسک ۴ کمر هستم پزشکان علت عمل نکردنم را سن کمم می دانند عوارض عمل دیسک مصنوعی چیست؟ 
/پاسخ: کم بودن سن و سال ، موجب به تاخیر انداختن جراحی نخواهد شد مگر اینکه نیاز حتمی به انجام جراحی نباشد .برای اظهار نظر در مورد شما ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای تان میباشد.تا این لحظه مشکلی با این دیسک نداشته ا یم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:25
سلام و عرض ادب خدمت جنابعالی 
بنده دختر 27 ساله ای هستم.پارسال به علت ابتلا به توراسیک اوت لت سندرم تحت عمل جراحی دو طرف قرار گرفتم.و خوشبختانه مشکلم حل شد. ولی متاسفانه امسال طی این 2 هفته متوجه شدم که مبتلا به آرتروز گردن هستم.می خواستم بدونم ابتلای من به این مشکل با سن کمم می تونه مربوط به tos باشه یا علت دیگه ای داره؟ 
خواهشمندم راهنماییم کنین 
/پاسخ: پاسخ شما بدون انجام معاینه و مشاهده ی رادیوگرافی ها و ... امکانپذیر نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:16
با سلام و خسته نباشید خدمت شما  
اینجانب 33 ساله مدت تقریباً 2 یا 3 ماهی است که احساس درد شدید در انگشت شصت پای راستم می کنم هم بعضی مواقع داغ می شود و خیلی مواقع دردش به حدی است که وقتی پایم را روی زمین می گذارم احساس شکستگی به من دست می دهد به طوری که با ماساژ خیلی درد می کند آیا امکان دارد این ناحیه دچار در رفتگی شده باشد (ناگفته نماند که بیشتر مواقع هنگام ناراحتی های عصبی به من دست می دهد و وقتی که به چیز مهمی فکر نمی کنم خیلی عادی است )آیا امکان دارد که از ناراحتی های عصبی باشد و بعضی ها می گویند شروع بیماری ام اس است لطفاً مرا راهنمایی کنید با تشکر از شما 
/پاسخ : این حالت اغلب در جریان نقرس ( ناشی از افزایش اسید اوریک خون ) دیده میشود ، پیشنهاد میکنم با پزشک خود مشورت نمائید و از ایشان درخواست کنید آزمایشات مربوطه را برایتان درخواست کند . دلایل دیگری چون آرتروز موضعی ، کفش های تنگ ، فشارهای بیش از حد بر این ناحیه و ... نیز میتوانند موجب این دردها شوند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:13
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما  
بنده خانمی 33 ساله که مدت تقریباً 10 روزی می شود که احساس سنگینی سروگردن به من دست می دهد و این حالت برایم خیلی خسته کننده است چون دردی احساس نمی کنم که با مسکن کمی تسکین داده شود فقط احساس سنگینی می کنم وبیشتر دوست دارم خوابیده باشم باز هم در حالت دراز کشیده با متکا کنار نمی آیم باز هم احساس خستگی به من دست می دهد نا گفته نماند کار من با کامپیوتر است آیا امکان دارد که ارتروز گرفته باشم یا به قول بعضی ها که در سایتهای مختلف سرچ کرده ام می گویند شروع بیماری خاموش ام اس است آیا امکان این بیماری وجود دارد آیا می توانم از گردن بندهای طبی استفاده کنم ؟ با تشکر از راهنمایی های شما 
/پاسخ : احتمال وجود تغییرات آرتروزی و اسپاسم ماهیچه ها ی گردن در شما بیشتر از ام.اس است ، پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات و نرمش های آن را مرتب و همیشگی انجام دهید ، در صورتیکه پاسخ مناسبی نگرفتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:07
آیاعمل جراحی برای آرتروزگردن راه درمانی مطمئنی هست ؟ 
/پاسخ: اصولا موارد نیاز به انجام جراحی در مبتلایان به آرتروز مشخص و تعریف شده است ، هر آرتروزی نیازمند عمل جراحی نیست و لزوما آرتروز ها با جراحی همراه نخواهند بود . در مورد ستون فقرات ، اگر این تغییر شکل ها موجب فشار بر نخاع یا ریشه های عصبی گردد و یا در نواحی خاصی دردهای ناتوان کننده پدید آورندمیتوانند تحت جراحی قرار گیرند .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در جمعه, 06 آبان 1390 ساعت 05:41
تعداد مشاهده مطلب : 216336
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 7389
بازدید دیروز 8886
بازدید کل 36205842
کاربران حاضر 678
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.