در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک چند نرمش ساده اما بسیار مفید برای دردهای گردن و شانه
چند نرمش ساده اما بسیار مفید برای دردهای گردن و شانه چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 16 آبان 1386 ساعت 02:11

کاربران کامپیوتر ،

کارمندان ،

و حتی خانم های

خانه دار

حتما بخوانند !!!

 


توجه:

* در صورتيكه انجام هر كدام

از حركات باعث ايجاد درد

قابل توجه گردن يا شانه و

انتشار آن به دست يا سينه شما

شده با پزشك خود مشاوره نمائيد.

* این حرکات به گونه ای هستند

که براحتی  در محل کار شما

نیز قابل انجامند ، برای بدست آوردن

نتیجه ی بهتر سعی کنید

روزی چند بار آن ها را انجام دهید.

الف – حركات كششي :


* در حاليكه رو به جلو نگاه مي كنيد ابتدا به آرامي

سر خود را به سمت جلو خم كنيد .

بطوريكه چانه شما به سينه تان نزديك شود و

چشمهايتان به زمين نگاه كند .

سپس به آرامي سر را به سمت عقب

برده و سقف را نگاه كنيد .

 

http://drzohrabi.com

* در حاليكه سر در وضغيت معمولي

قرار دارد ابتدا سر وگردن

را به سمت راست حركت دهيد

 

http://drzohrabi.com

 

به گونه اي كه بدون حركت شانه گوش راست

به شانه همين طرف نزديك شود ،

سپس به آرامي سر را به وضعيت اول برگردانده

همين حركت را به سمت مقابل تكرار كنيد.

* در حاليكه سر در وضعيت معمولي

قرار دارد به آرامي

سر خود را حول محور عمود بر سطح

افق بچرخانيد .

بطوريكه ابتدا سمت راست و

سپس سمت

چپ خود را ببينيد .

http://drzohrabi.com

 

برای انجام حرکات شانه : ابتدا دست ها

را به سمت جلو

بکشید و سپس به آرامی دست ها را

بسمت بالای سرببرید

و پس از ده ثانیه به حالت اول بر گردانید .

همین حرکت را ده مرتبه تکرار کنید. سپس

دست ها را به دو طرف بدن کشیده و

باز هم سعی کنید بارامی

آنها را بسمت بالای سر ببرید ( ده مرتبه ) ،

در حرکت بعدی

دستهایتان راکاملا بسمت جلو بکشید

( مثل حرکت اول شانه ) سپس

بارامی آنها را حول محور شانه به چرخانید

( عقب و  جلو ، هر کدام ده بار ) .

در آخر حركات زير را حتما انجام دهيد .

ب - نرمش های قدرتی :

 

 

 

http://drzohrabi.com

 

 

-در این چند تمرين سعي مي شود با ايجاد مقاومت

در مقابل نيروي وارده با دست ، قدرت عضلات گردن

را افزايش دهيم .مدت اين تمرين حدود 20 ثانيه براي

هر حرکت خواهد بود.توجه داشته باشيد

http://drzohrabi.com

که ميزان نيروي وارده با دست

به گردن و بلعکس بايد در حد متوسط باشد.

 

 

http://drzohrabi.com

در حقيقت بايد با فشار دست از

حرکت گردن جلوگيري کنيم


در تمرين آخر ،
انگشتان دو دست را دريكديگر

قفل كرده ، پشت سر خود قرار دهيد حالا سعي

كنيد آرنجهاي خود را به عقب برده و به

ديوار پشت سر نزديك كنيد.

پیشنهاد می کنم این تصویر را

زیر شیشه ی میز کارتان بگذارید

تا هیچوقت توصیه ی مهم آن را از یاد نبرید !

درست بنشینیم  و درست کار کنیم

 

توجه :

( برداشت مطالب ما فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز می باشد )

مطالب مفید و مرتبط زیادی در همین زمینه در سایت وجود دارد

که مطالعه ی آنها را نیز به شما پیشنهاد می کنیم.

 

لینک های مرتبط با این مطلب :

http://www.webmd.com

http://www.nwhealth.edu

http://www.normanallan.com

http://ptjournal.apta.org

http://www.naturopathydigest.com

http://www.physiospot.com

 

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
شما باشد

نظر شما چیست ؟


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 آبان 1386 ساعت 11:16
mersi

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 آبان 1386 ساعت 09:38
salam khobid site besiar mofidi bood mamnun az lotf shoma be ma mardom iran :D

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 آبان 1386 ساعت 01:37
salam.jaye chenin siti dar beine in hame site pezeshki khali bood.matalebetan kheili khoob va amoozandast.az inke be soalatam be in sorat pasokh dadid mamnoonam.moafagh bashid

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 24 آبان 1386 ساعت 03:38
salam be shoma, vaghean azaton mamnonam bekhatere etelaate mofidi ke dar ekhtiare hamegan gharar midid 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 24 آبان 1386 ساعت 07:40
salam man karmand hastam az miandoab man hamishe gardanam dard dare azolate gardan hamishe khoshk mishe d.r. ham raftam albatte ziad poshte monitor mishinam

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 05 آذر 1386 ساعت 08:26
salam  
khahesh mak ast dar ertebat ba massage va kamardard atelate bishtary arami farmaeaid. 
thanks 
maleki pooya 
modares massage 
پاسخ: دوست عزیز خوشحال خواهیم شد اگر مطلب جالبی در این زمینه داشته باشید به اسم خودتان در سایت مورد استفاده قرار دهیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 16 آذر 1386 ساعت 15:09
salam, 
az sie khoobetan kheili mamnoon .jedan jaye injoor sitha kheili khali boode ke shoma in tofigh ra dashtid ke kelidi be baz shodan in rah bashad. 
ba tashakore faravan

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 20 آذر 1386 ساعت 08:44
سلام بسیار عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 23 آذر 1386 ساعت 09:35
ba salam va khaste nabashide jananeh . az site besiar mofidetan mamnunam ,kheili site khub va por mohtavai bud. baraye bedast avordane tahghigh kheili rahat bud. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 10 دی 1386 ساعت 23:18
از پاسخ شما متشکرم: استفاده بردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 دی 1386 ساعت 05:41
سلام . بسیار عالی بود. اگه ممکنه اطلاعات بیشتری راجع به آرتروز گردنی و اینکه چطور می شه پیش گیری کرد می خواستم. آیا نوع تغذیه در بهبود این بیماری موثره؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 بهمن 1386 ساعت 15:39
sayqilar olsun , guzel siteniz var Sagulun Ve Elize Sagliq Bir Turk Vetendashi Adiyla.Ve %Ugurlar Dilirim ve Mutlu yillar 
Sevdim Sitenizi 
Bir Daha Ugurlar Dedim

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهرداد(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 بهمن 1386 ساعت 00:11
سلام 
اميدورام كه در كارهايتان موفق و سربلند باشيد آقاي دكتر دقيقا 18ماه پيش من مبتلا به ديسك كمر شدم و از دنيا خيلي نا اميد شدم ولي سايت شما را پس از بازديد و انجام نرمشها و مداوم هفته اي 3 جلسه آب درماني در استخر الان خيلي خوب و هيچگونه درد در كمر احساس نمي كنم و تمام فعاليت هايم را انجام مي دهيم.با تشكر و دعاي خير فراوان براي شما و خانواده محترمتان  
خداحافظ شما مهرداد 
/ پاسخ : دوست عزیز خوشحالم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون دارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 14 اسفند 1386 ساعت 04:08
سلام  
لطفا شماره تلفن و آدرس مطب را نيز در سايت قرار دهيد 
با تشكر / پاسخ : با کلیک بر روی لینک تصویری زیر تمام صفحات سایت  
( spineuniverse ) مشخصات من در دسترس شما خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اکبر کرمعلیان در تاریخ یکشنبه, 11 فروردین 1387 ساعت 19:08
سپاسگزاری مرا پذیرا باشید .خداون به شما طول عمر باعزت بدهد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 فروردین 1387 ساعت 08:58
lmataleb besyar mofid ast,agar momken ast dar morede narmesh haye gardan bishtar benevisid

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شقایق(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 اردیبهشت 1387 ساعت 09:46
سلام و خسته نباشید . خیلی خوشحالم که می تونم از این روش سوالمو از شما بپرسم . من 26 سالمه ، کارمند هستم و روزانه حداقل 5 ساعت با کامپیوتر کار می کنم . بخاطر گردن درد ( درد بین گردن و کتف راست و گاهی دردی که مثل سوزن به یه نقطه وارد می شه ) به دکتر رفتم و بعد از عکس گزفتن از گردنم بهم گفتن که مهره های گردنم ساییده شده و هیچ کاری نمی تونم برای گردنم بکنم . آیا واقعا نمی تونم کاری انجام بدم و باید این درد رو تحمل کنم ؟؟؟ خیلی ممنون می شم اگه منو راهنمایی کنید ./ 
پاسخ : 
دوست عزيز با نظر همكارم مطلقا موافق نيستم . مراعات بيشتر و انجام دستوراتي كه در بخش هاي مربوطه در همين سايت وجود دارد همچنين نرمش هاي كششي و ملايم گردن براي شما بسيار مفيد و ارزشمند خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 07 آبان 1387 ساعت 10:44
خدا به شما خیر وسلامتی دهد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حامد در تاریخ سه شنبه, 14 آبان 1387 ساعت 20:03
سلام و وقت بخیر آقای دکتر 
دستتون درد نکند که واقعا" زحمت میکشید. برای تمام مطالب خوبی که در اختیار عموم گذاشته 
اید ممنون . 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیر عرسین(مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 آبان 1387 ساعت 08:25
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان من سالهاست قلنج گردن خود را به اصطلاح مشکنم و چند سال پیش در اثر ورزش سخت شنا روی دست دچار درد سینه و پشت طرف چپم شدم اول به احتمال بیماری قابی انواع آزمایشها را دادم ولی حالا احساس می کنم در اثر عادت کردن شکستن قلنج گردن به تعدادزیاد این درد از گردنم است مرا راهنمایی کنید که چگونه اطمینان خودم رو از این دردها که جدیدن مزمن شده حاصل کنم  
 
 
با تشکر از جناب دکتر 
/ پاسخ: انجام ام.آر.آی گردن را به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 29 آبان 1387 ساعت 08:06
من دقیقا دنبال چنین مطالبی برای مادرم بودم. خوشحالم که وارد سایت شما شدم.موفق باشید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده sogand amir(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 04 اسفند 1387 ساعت 20:58
Hi,Dear Dr.Zohrabi: 
thank you for kindly respond we got from you.I appricieted .if you come sometimes to united state ,thats my pleasure to see you.. 
best regard:sogand amir

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 19 آذر 1389 ساعت 16:25
با سپاس فراوا ن از سایت خوبتون.مدتی کمتر از دو ماهه که استخوان برجسته زیر گردن مربوط به کتف راستم صبحها درد می کنه و الان ناگهانی درد شدید شد و به گردن و کتف راستم کشیده شد نمی دونم چکار کنم وارد سایت شما شدم تا اطلاعاتی بگیرم لطفا بیشتر راهنماییم کنید .ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجتبی مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 00:14
با سلام 
من مدت 3سال هست که کمردرد دارم پارسال ام ار ای گرفتم ومعتوم شد یکی از دیسکهایم ترکیده ایا این بیماری قابل درمان است یاباید تا اخر عمر با من باشد؟درضمن نرمش خاصی باید انجام دهم ؟لطفا من را راهنمایی کنید/پاسخ:متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ی شما نمیتوانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم ، اما پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن را دقیقا انجام دهید، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نماید. 
با تشکرفراوان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سیاوش مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 16:55
دوست داریم دکتر واقعا سایت خوب و مفیدی دارید ./پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 خرداد 1390 ساعت 12:55
باسلام و تشکر فراوان از سایت بسیا مفیدتون. در پناه حق همیشه موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 12 مرداد 1390 ساعت 11:48
باسلام و احترام  
ممنون از سايت بسيار مفيدتان. موفق و مويد باشيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 17:55
مرسی از سایت خوبتون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:25
سلام خسته نباشید .دختری 29 ساله هستم واحساس دردگردن وشانه وکمردارم. به تازگی صدای ساییدگی گردن را مخصوصا هنگام خوابیدن حس می کنم .درضمن وقتی راه می روم نفسم تنگ وقسمت سمت چپ زیرکتفم دردمیگیره .نوارقلب گرفتم مشکلی نبود.درضمن احساس می کنم دچارشکستگی نشیمنگاه شدم وگاهی مشکل دفع مدفوع وعدم کنترل باد را دارا هستم خواهشمنداست علت آن رابیان کنید؟/پاسخ: مشکل شما یک منشاء ندارد ، دردهای شما میتواند ناشی از ضعیف بودن ماهیچه ها ی ستون فقرات گردن و پشتتان باشد ، آرتروز فقرات موجب تشدید این مشکل خواهد شد و حالت های نامناسب بدن ، بد نشستن هنگام مطالعه و ... این مشکلات را تشدید خواهند کرد . مطالب مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ، نرمش های کششی سبک اما مداوم ( که در همان بخش از سایت اینجانب وجود دارند ) در بهبود این علائم مفید خواهند بود ،

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حدیث24ساله..کرمانشاه مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:11
شما بهترین هستید.همیشه از مطالب عالیتون استفاده میکنم...براتون آرزوی طول عمرهمراه سلامتی دارم../پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 اسفند 1390 ساعت 15:36
دکتر جان عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 فروردین 1391 ساعت 17:35
با سام و تبریک سال نو . همسر من مردی 38 ساله و حدود 8 ماه از که درد کمر دارد پس از مراجعه به دکتر و گرفتن ام آر آی مشخص شد بیرون زدگی غضروفهای بین مهرگی دارد لطفا اینجانب را راهنمایی کرده و اگر امکان دارد چگونه می توانم جواب ام آر آی ایشان را برای شما بفرستم . در ضمن کار ایشان آزاد است و دفتر بازرگانی دارند و روزی7 ساعت پشت میز نشسته و با کامپیوتر کار می کنند . با تشگر/پاسخ: پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را دقیقا بخوانید ، همچنین میتوانید بوسیله یا ایمیل یا حضور مستقیم پس از هماهنگی با منشی ، با اینجانب در تماس باشید ، آدرس ایمیل در بالای صفحات سایت دیده میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 فروردین 1391 ساعت 17:03
سلام 
با اجازه مطالبتون رو کپی کردم . لطفاً راضی باشید /پاسخ: علم با گفتن و انتقال پیشرفت خواهد کرد دوست خوبم ، بدون تردید رازی خواهم بود و از شما سپاسگزارم که به افزایش سطح آگاهی دوستانتان اهمیت میدهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 28 اردیبهشت 1391 ساعت 10:50
سلام خانمی 50ساله هستم دکترجراح به من گفته که حتمابایددیسک گردنم راعمل کنم وگرنه  
دستم لاغرولاغرترمیشودوفتج خواهم شدولی ازعمل گردن بسیارمیترسم چه کنم باتشکرفراوان /پاسخ: دوست عزیز امروزه با وجود امکانات خوب و روش های جدید ، معمولا این جراحی به سادگی و با کمترین خطر ها ومشکلات قابل انجام است و نگران نباشد ، به امید خدا بهبود خواهید یافت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نیایش مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 مهر 1391 ساعت 21:47
بسار عالی بود . دانشتان را چه بی چشمداشت در اختیار همگان می گذارید.شاد باشید و برفراز! 
پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 06 خرداد 1392 ساعت 15:48
تعداد مشاهده مطلب : 125471
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 14028
بازدید دیروز 8886
بازدید کل 36212414
کاربران حاضر 745
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.