در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک گودي بيش از حد كمر
گودي بيش از حد كمر چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 17 مهر 1386 ساعت 17:53

يكي از شايعترين اختلالات

در انحناهاي ستون فقرات ،

گودي بيش از حد كمر است


بسياري از ما علت كمردردهاي خود را گودي بيش از

حد كمر ميدانيم.اين گودي بيش از حد چيست ؟

چرا بوجود مي آيد ؟ اصولا آيا كمر انحنائي دارد ؟ و...

در صورتيكه ستون فقرات را از نيمرخ نگاه كنيد ،

متوجه وجود يكسري فرو رفتگيها و برجستگيهائي

در قسمتهاي مختلف آن خواهيد شد .

در حالت طبيعي فقرات گردن داراي يك انحنا

( تقعر )بسمت داخل ، فقرات پشتي انحنا

بسمت خارج ( تحدب ) و ناحيه ي كمر انحناي

رو به جلو ( تقعر ) ميباشند.

بدليل شباهت

اين انحناي كمر به نماي ظاهري لوردهاي انگليسي

در زمان ايستادن ، اصطلاح لوردوز براي اين حالت

مورد استفاده قرار گرفته است !

وجود اين انحناها براي ما نقشي بسيار مهم داشته

و بسياري از توانائي هاي ما در اثر همين برجستگيها

و فرورفتگيها پديد مي آيد، و اصولا توانائي ايستادن

ما تا حد بسيار زيادي مديون همين انحناهاست !

ميزان انحناي ستون فقرات در يك ناحيه ، بر

ساير قسمتها نيز اثر گذاشته و ميتواند آنها را تغيير دهد.


وقتي ميزان انحناي كمر به حدي بيشتر از

ميزان طبيعي آن ميرسد براي ناميدن آن اصطلاحا

از كلمه ي هيپرلوردوزيس يا گودي بيش از حد كمر

استفاده مي كنيم.

چرا گودي بيش از حد در كمر بوجود مي آيد ؟


در حقيقت ستون فقرات توسط تعداد زيادي عضله

محافظت مي شود كه سلامت و تعادل آنها در

سلامت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش

بسيار مهمي ايفا مي كند.


عدم تعادل در عضلات نامبرده ( يعني قوي بودن

برخي و ضعف يا گرفتگي بعضي ديگر از آنها ،

موجب پديد آمدن ناهنجاري هائي در شكل كلي

ستون فقرات خواهد شد.


در اين ميان نقش عضلات شكمي ، بازكننده هاي

مفصل پا به لگن ( همسترينگ ها و نيز

عضله ي بزرگ پشت باسن ) در ايجاد هيپرلوردوزيس ،

پر رنگ تر از ساير عضلات اين ناحيه است

برخي از علل گودي بيش از حد كمر :


از جمله علت هاي اصلي گودي بيش از حد كمر

مي توان به موارد زير اشاره كرد :


* آكندروپلازي : اين بيماري در حقيقت ارثي

بوده و با اختلالدر رشد و تكامل استخوان ها

و نسوج غضروفي همراه است.


* التهاب ديسك كمر يا در اصطلاح علمي ديسكايتيس


* كيفوزيس يا قوز بيش از حد ناحيه ي پشت :

در اين حالت ستون فقرات كمر بطور جبراني

دچار انحناي بيش از حد مي گردد.


* چاقي : خصوصا بزرگي بيش از حد شكم و

ضعف عضلات اين ناحيه باعث كشيدگي بيش

از حد ستون فقرات بسمت جلو و افزايش گودي كمر

خواهد شد.


* پوكي استخوان : با تسهيل تغيير ارتفاع و

شكل نرمال مهره ها باعث تغيير انحناهاي طبيعي

ستون فقرات مي شود.


* در رفتگي تدريجي مهر ه ها يا در اصطلاح علمي

اسپونديلوليستزيس : اين حالت اغلب در ناحيه ي

كمر ديده مي شود و با لغزش يا جابجائي مهره ها

همرا است. اين بيماران معمولا از كمر درد ، احساس

جدا شدگي و لقي كمر ، گودي بيش از حد كمر و

برجستگي باسن شكايت دارند.

* ضعف عضلات شكمي در اثر علل مختل

آيا درست نشسته ايد ؟!؟

hyperlordosis/spine/low back pain/pain/back
اغلب ما بدون اينكه

خودمان آگاه باشيم ،

در بسياري اوقات روز

با بد نشستن و

استفاده ناصحيح از

ستون فقراتمان به تخريب

و پيري زودرس و آن دامن

ميزنيم .

بسياري از دردهاي گردن ، كتف ،

شانه ، كمر و... در اثر نا آگاهي از طرز استفاده صحيح از

بدن بوجود مي آيند .


براي درست نشستن ، از يك صندلي مناسب بهره بگيريد .

اين صندلي بايد توانائي تغيير ارتفاع را داشته و

همچنين پشتي آن نيز بتواند قابل تنظيم باشد

تا فشار هاي وارده بر ناحيه پشت را كاهش دهد.

زانوهاي شما بايد همسطح مفصل لگنتان باشند..

سعي كنيد صاف بنشينيد و از لميدن يا خم

شدن بر روي ميز كار پرهيز نمائيد. در صورت

نياز براي حمايت كمرتان از يك بالشتك كوچك

و مناسب بهره بگيريد.


حالا كه وضعيت سرو گردن را تنظيم كرديد ،

به پاهايتان توجه كنيد ! كف پاها را صاف بر

روي زمين بگذاريد و در صورت لزوم از يك زير پائي

مناسب استفاده كنيد، و هيچگاه پاها را بصورت

ضربدري قرار نداده ، و يا روي نوك پنجه نگه نداريد.

اين كار از وارد شدن فشارهاي بيش از حد

بر مفاصل شما جلوگيري خواهد كرد.از جمع كردن

پا زير تنه خودداري كنيد.


در صورتيكه با مونيتور كامپيوتر كار مي كنيد ،

حداقل فاصله ي 25-75 سانتيمتر را ( بين چشم و صفحه )

رعايت كنيد .براي اين كار رعايت فاصله اي معادل

طول بازو كفايت مي كند.بالاي صفحه مونيتور

در سطح چشم شما باشد، اين كار حتي

مي تواند با استفاده از چند كتاب صورت گيرد !

چند پيشنهاد ساده براي پيشگيري

و كاهش گودي بيش از حد كمر !

sleep/position/back pain/pain/piloow/correct

* در زمان نشستن ، كف پا

را صاف بر روي زمين قرار

دهيد، صندلي خود را

تنظيم كنيد، و در صورت

نياز از يك بالشتك

كوچك براي پر كردن فضاي خالي

پشت كمرتان استفاده كنيد.

* وقتي ايستاده ايد ، يك پا را مستقيم روي زمين

و ديگري را روي يك پله ، چهار پايه و يا هر چيز مشابه

( در سطحي كمي بالاتر از پپاي ديگر قرار دهيد ).ا

ين كار حمايت كمرتان را افزايش خواهد داد .

*بهترين حالت براي خوابيدن ، وضعيت صورت

و شكم رو به بالاست ، در حاليكه بالشي

زير زانوها قرار گيرد ، اما در صورتي كه تمايل

داريد بر روي شكم بخوابيد حتما بالشي زير

شكم خود قرار دهيد .


* توجه داشته باشيد كه پوشيدن كفش هاي

پاشنه بلند ، موجب افزايش گودي كمرتان خواهند شد.


* از تقويت عضلات شكم ، باسن و كمر غافل نباشيد

 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

بجای کپی برداری و

نظر شما چیست ؟

آن را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 آبان 1386 ساعت 23:11
جناب آقای دکتر با عرض سلام لطفا بفرمائید عمل تنگی کانال نخاعی تا چه حد مفید بوده آیا خود شما نیز عمل می کنید و نحوه عمل به چه شکل می باشد . در صورتی که جواب مثبت است لطفا تلفنی بنده داده تا با شما تماس بگیرم . با تشکر هاتفی  
پاسح :  
دوست عزیز عمل جراحی تنگی کانال نخاعی امکان پذیر بوده و در اغلب موارد پاسخ مناسبی نیز به درمان خواهد داد ، بسته به شرایط بیمار و نیز میزان همکاری او ، میتواند بهبودی قابل توجهی در وضعیت بیمار پدید آورده و او را از درد و سایر مشکلاتش رهائی بخشد. در بخش با بیماران من ( در همین سایت ، همچنین مقالات تصویری عمومی و تخصصی برخی از بیماران من را مشاهده خواهید کرد. 
تماس مستقیم با من از طریق ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید و یا تلفن 09121867021 ( با توجه به اینکه تا تاریخ سوم آذر ماه در ایران نیستم ) امکان پذیر می باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 16 آذر 1386 ساعت 15:27
سلام مادرم مهره ی اوتشون به گفته ی دکتر بر اثر ضربه شکسته به ما دارو داد و گفت استراحت حالا چی کار کنم؟ خیلی درد میکشه آیا راهی هست که درد نکشه؟ 
پاسخ : 
دوست عزیز متوجه سوال شما نشدم ، اما مطالب زیادی در همین سایت در زمینه لقی مهره کمر هست ، همچنین مطالب ذکر شده در زمینه کمردرد برای مادر شما نیز ارزشمند خواهند بود. معاینه و بررسی های تشخیصی برای اظهار نظر دقیقتر ارزشمند خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 دی 1386 ساعت 00:33
ا عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما  
وتشكر از سايت زيبا و مفيدتون مي خواستم سئوالاتي در رابطه با قوس بيش از حد كمر ببرسم 
من حدودا 2سال از كمر دردم رنج مي برم و همچنان هر روز بيشتر مي شود  
و اين درد من از ناحيه شانه هايم شروع مي شود ودر بين كتفهايم بيشتر مي شود 
و در وسط ستون فقرات همراه با سوزش و در پايين كمر (گودي كمر )  
و هر وقت براي قدم زدن يا خريد بيرون مي روم خيلي زود خسته مي شوم  
و نمي توانم كيفي بر روي شانه هايم بگذارم خيلي شانه هايم درد ميگرند 
لطفا من را راهنمايي كنيد  
در ضمن من در اينجا به دكتر مراجعه كردم و شنا را به همراه يك نوع نرمش براي كمتر شدن گودي كمرم به من توصيه كرد البته بدون عكس يا هر چيزي فقط با معايته كردن 
من خانم ع... 23 ساله از بلژيك هستم  
پاسخ : 
سلام 
بزودی پسخ شما ارسال خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 16 بهمن 1386 ساعت 13:44
از سایت شما ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 18 اسفند 1386 ساعت 22:19
باسلام با مشكلي مواجه هستم كه دقيقا نميدانم مشكلم به كمر مربوط ميشود يا نه.درمورد مشكلم بايد بگويم كه هنگام راه رفتن ويا ايستادن قسمت باسن توازني با كمر نداشته ودرحالت راه رفتن منظره ناخوشايندي را تداعي ميكندوتوازن اندام راازبين ميبرد من چاق هستمباتشكر /  
پاسخ : انجام گرافی ساده از گمر را برایتان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رضا-ر(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 23 اسفند 1386 ساعت 20:46
با سلام 
من 24 سال سن دارم ولي از گودي كمر رنج ميبرم  
با تشكر /  
پاسخ : دوست محترم مطالب زیادی در این زمینه در سایت وجود دارد که مطالعه ی آنها را به شما پیشنهاد میکنم نرمش های تقویت کننده عضلات کمر و شکم ، همچنین مراعات نکات مندرج در مقاللات نامبرده را به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اعظم در تاریخ یکشنبه, 11 فروردین 1387 ساعت 12:17
با سلام و احترام . ضمن تشکر و قدردانی از توضیحات قابل فهم شما . من 32 ساله و مهندس کامپیوتر میباشم . دردی شدید در ناحیه انتهائی کمر تا انتهای ران دارم لبته همیشگی نیست در سال حدود 1-2 ماه از سالها قبل بوده حدود 7 کیلو اضافه وزن دارم . به نظر شما من دچار سیاتیک هستم ویا گودی کمر ؟ متشکرم . اعظم  
/ پاسخ : مشکل شما دردسیاتیکی است اما یکی از علل اینگونه دردها گودی کمر می باشد. مراقبتهای لازم را از همین سایت مطالعه نموده و نرمش های ذکر شده را نیز انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی با یکی از همکاران جراحی مغز و اعصاب مشاوره حضوری نمائید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 فروردین 1387 ساعت 09:26
با عرض سلام و خسته نباشید . 
لطفا راجع به نرمشها و حرکاتی که در بهبود پاهای پرانتزی و ضربدری مفید هستند بگویید ؟ 
/ پاسخ : این مشکل در تخصص اینجانب نمی باشد. با همکاران اورتوپد در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 21 اردیبهشت 1387 ساعت 10:51
با سلام بعد از زايمان با بلند شدن كمرم گرفت البته 3ماه بعد از زايمان كه آمپول متو كاربامول زدم ولي بهتر نشد البته چون مسافرت هم بوديم استراحت نداشتم وبا وجود بچه به كمرم فشار زيادي وارد شد كه دكتر برايم فيزيوترا1پي نوشت ولي بعداز 2روز پا درد شديدي گرفتم مخصوصا زير زانو و در باسن كه كمرم راست نمي شود وموقع راه رفتن خيلي پام درد مي گيرد ودكترم مي گويد عضلات كمرم ضعيف شده گودي كمر هم دارم چه كنم با تشكر/ پاسخ : 
فیزیوتراپی برای شما در این شرایط ممنوع است ، مطالب مرتبط با مشکلتان را در همین سایت بدقت مطالعه و دستورات آنها را انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی انجام ام.آر.آی را به شما پیشنهاد می کنم. ضمنا از بغل کردن کودکتان بشدت پرهیز نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 05:13
salam...aghaye 2ktor man 2khtari hastam 21sale.......hodo0de 2sale ke kamar dard gereftam ke parsal MRI anjam dadamo malo0m shod ke disc L2/L4/L5 daram.....2ktor tabatabae pezeshke moAlej goftan ke abe disc keshide shode.alan nazdike 1/2haftast moghe boland shodan ya neshastan sedaye tegh tegh to kamaram ijad mishe/dardam daemi shode..fiziutorapy &abdarmani felan tasiri nadashte tasiresh kheili kame...paye chapam be koli bi hes shode.dardam enghadr shadide ke saf dige nemito0nam vaysam be sakhti......be nazare shoma hatman bayad jarahi besham?man che karae mito0nam anjam bedam ke kamtar dard bekesham ...../ 
پاسخ : می توانید بوسیله ایمیل ام.آر.آی خود را برای من ارسال نمائید، بنظر میرسد مشکل شما جدیتر از آن چیزی باشد که با درمان های فوق برطرف گردد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:40
mer30 aghaye 2ktor...faghat ye soul aya ehtiyaji be gereftane 2bareye MRI hast ba tavajoh be inke ordibeheshte parsal MRI gereftam...momkene badtar shode bashe? 
/ پاسخ : معمولا در صورتیکه علائم تشدید نشده باشند ، نیازی به تکرار ام.آر.ای نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 خرداد 1387 ساعت 20:09
با عرض سلام و خسته نباشید. 
آیا گودی کمر و كيفوزيس ارثی درمان دارد؟  
با سپاس فراوان./ 
پاسخ : تنها درمان پیشنهادی مگر در موارد خاص ، ورزش درمانی و تقویت عضلات ستون فقرات و شکم خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1387 ساعت 10:03
با سلام, آقای دکتر پدر من از 15 ماه پیش به علت تصادف بیهوش اند .ناحیه ی سخت شامه و زیر عنکبوتیه ی مغزشان آسیب دیده و 8 ماه پیش به علت هیدروسفالی شنت گذاری کردیم همه ی حالات جسمی ایشان طبیعی است , به درد کاملا عکس العمل نشان میدهند اما با محیط هیچ ارتباطی ندارند ایا واقعا هیچ راهی برای درمان ایشان وجود ندارد؟ کاری که دکتر رضایی در امریکا روی ان مریض بیهوش انجام دادند در مورد پدر من عملی نیست؟از شما تقاضامندم پاسخ مرا بدهید با تشکر فراوان/ 
پاسخ : دوست عزیز بنظر میرسد مشکل پدر شما آسیب منتشر مغزی باشد . درمان در اینگونه موارد شامل فیزیونراپی و دارودرمانی است .داروهائی برای کمک به بازسازی قسمت های نیمه آسیب دیده مغزی وجود دارد. اما هیچیک از آنها کاملا و بططور صددرصد موثر نخواهند بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1387 ساعت 22:18
با سالم و آرزوي سلامتي براي شما و بيمارانتان . مردي 42 ساله بوده و حدود دو سال است که در ناحيه خط کمربند ستون مهره ها دچار درد شده ام . پس از مراجعات مکرر تشخيص اسپونديلولايستزيس داده شد . البته شدت بيماري در حدي نيست که نياز به عمل جراحي داشته باشد و يكسري نرمش هايي را داده اند . کمرم نسبت به سرما بسيار حساس شده و گرم کردن آن باعث کاهش درد مي شود . ولي آيا اين درد را بايد در طول زندگي تحمل كرد يا راه درماني وجود دارد ؟ با تشکر / 
پاسخ : 
درمان قطعی این مشکل انجام فیکساسیون و پیوند استخوانی مهره ی مبتلاست. در غیر ایینصورت درمان بایید بوسیله ی روشش هائی که نوشته اید برای تمام عمر ادامه یابد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 تیر 1387 ساعت 13:29
باسلام و عرض خسته نباشيد 
لطفاً درباره عارضه سر به جويي و راهكارهاي بهبود آن توضيح دهيد 
با تشكر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 تیر 1387 ساعت 09:53
باسلام وبا تشکر لز زحمات شما 
بی زحمت آدرس مطب و شماره تماستون رو ذکر بفرمایید. 
/ پاسخ : ضمن تشکر از شما ، با کلیک بر روی لینک تصویری spineuniverse در زیر تمام صفحات سایت مشخصات مطب من در دسترس ما خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Reza(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 تیر 1387 ساعت 04:48
ممنونم خیلی ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شبنم(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 25 مهر 1387 ساعت 18:25
سلام 
بی زحمت میشه درباره افزایش قد بخوصوص جوانان (18 تا 20 سال) مطلب بزارید. 
روش هورمون های رشد قبل از بسته شدن صفحه رشد 
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حسن هدایتی در تاریخ چهارشنبه, 15 آبان 1387 ساعت 11:36
بنام خالق یکتا 
دکتر سلام 
من اول از شما تشکر میکنم که مقالات بسیار جالب و مفید را در اختیار هموطنان خود قرار 
می دهید من بدون اغراق بگم ،خیلی از مطالب شمارا مطالعه کردم ودر اختیار بسیاری از 
فامیلهای خود که دچار این امراض بودند قرار دادم و آنها هم از این حقیر و از شما که 
بانی اصلی آن بودید و هستید تشکر کردند ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 آبان 1387 ساعت 13:59
سلام من دختری 20 ساله هستم.خیلی لاغر هستم و گودی کمر دارم که اگر 5دقیقه بایستم نمی تونم و کمرم درد می گیره و باید بشینم .من چه کار باید بکنم/ پالسخ: مطالعه ي دقيق مطالب مرتبط با ستون فقرات در همين سايت و انجام مرتب و هميشگي نرمش هاي كششي و تقويتي كمر را اكيدا به شما پيشنهاد مي كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 02 آذر 1387 ساعت 05:27
با سلام  
در ابتدا با تشکر از سایت پر محتوای شما. 
لطفا درباره افزایش قد بخوصوص جوانان (بالای 20 سال) مطلب بزارید.  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 16:18
در ابتدا با تشکر از سایت پر محتوای شما.  
لطفا درباره افزایش قد بخوصوص جوانان مطلب بزارید.  
ممنون میشم 
 
 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده در تاریخ دوشنبه, 19 اسفند 1387 ساعت 04:50
از زحمات شما تشکر میکنم سایت جالبی دارید از همکاران طبیعت دوست سایت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 31 خرداد 1388 ساعت 18:08
سلام.خسته نباشید. میخواستم بدونم از بین بردن گودی بیش از حد کمر در افزایش قد موثر است ؟ من 24 ساته هستم و گودی بیش از حد کمر دارم./ پاسخ: بله

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 07 تیر 1389 ساعت 18:33
با سلام وتشكر از بزرگواري شما آقاي دكتر من 31 سال سن دارم با گودي كمر زياد مدت سالي هست كه دچار درد شده ام گاهي از شدت درد بايد بنشينم راديولوژي كردم4 موردي م از ديسك يا علايم ديگر مشاهده نشدبه نظر شما بايد چكار كرد ؟ ممنون اگه جواب بدهي / پاسخ؛ برای اظهار نظر منطقی و صحیح انجام معاینه بالینی و مشاهده MRI شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 07:49
باسلام من جوانی 19ساله هستم که ازکودکی با گودی کمرروبه رو بوده ام واین مشکل روز به روزبیشترشده وانجام کارهای روزمره راهم برای من مشکل کرده است به طوری که اگریک جعبه رابلندکنم کمرم به شدت دردمیگیرد.بنده ورزشهایی راهم که دکتربرای درمان گودی کمرم تجویزکرده بودانجام دادم اما مفیدواقع نشد.حال میخواستم ازشماخواهش کنم تامرایاری کنیدتابراین بیماری که تناسب اندام مرابه شدت به هم ریخته است ومراآذارمیدهدغلبه کنم.قدمن 175ووزنم 98کیلواست.قدم نسبت به قبل کوتاه شده است. / 
پاسخ: پاسخ شما بدون انجام معاینه و بر رسیهای بالینی و تصویری مقدور نیست ، 
در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:44
سلام آقاي دكتر ،من 38 سال دارم بيش از 12 سالي هست از ناحيه كمر تحتاني سمت چپ درد و دوطرف مچ پا حالت كزكز وسوزش دارد(عكس موجود - ديسك مهره ls و لقي مهره) مشاهده شده است. بنده ورزشها وفيزيو تراپي برابر دستور دكتر براي درمان انجام دادم اما در برطرف نشده است خواهشمند است براي رفع درد كمر ياري كنيد متشكرم./پاسخ؛ بدون انجام معاینه و مشاهده ی تصویر ام.ار.ای و عکس ساده کمرتان نمیتوان اظهار نظر دقیقی نمود اما با توجه به علائمی که نوشته ید احتمال بهبودی شما بدون انجام جراحی بسیار ناچیز است، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 فروردین 1390 ساعت 18:27
سلام،دختري 20 ساله هستم كه به شدت گودي كمر دارم و همين طور ميزان گودي پشت زانوانم هم بسيار زياد است چگونه و با چه ورزش هايي مي توانم اين گودي ها را از بين ببرم ؟،همين طور ايا با رفع اين گودي ها قدم هم افزايش مي يابد؟ پاسخ: بنظر میرسد شما شدیدا دچارضعف و کوتاهی ماهیچه های کمر ، لگن و همسترینگ هستید ،انجام دقیق مراقبت ها ونرمش های مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت را به شما پیشنهاد میکنم .بله با اصلاح این مشکل ها طول قد شما نیز افزایش خواهد یافت . در صورت عدم بهبودی میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 05 فروردین 1390 ساعت 08:56
سلام آقای دکتر . جوانی هستم 16 ساله که به دلیل خود ارضایی به مدت 3 سال دچار قوس کمر کمر شده ام و این موضوع به شدت من را عذاب می دهد. سوالم این است که آیا این مشکل قابل جبران است و می توان آنرا درمان کرد یا نه ؟ اگر پاسخ شما مثبت است لطفاً بفرمایید چگونه ؟ آیا بوسیله خوراکیها یا میوه و یادارو و یا ورزش قابل در مان است یا نه؟ لطفاً توضیح بدهید. خیلی متشکرم./پاسخ : ارتباطی بین خود ارضائی و گودی کمر وجود ندارد ! پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات و ورزش های آن را دقیقا انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:24
سلام آقای دکتر خیلی خیلی از مطالب مفیدتون تشکر میکنم ایکاش تمام پزشکان مثل شما بودند مقاله ها و مطالب شما خیلی زیاد به من کمک کرده سوالی داشتم.من دختری 8 ساله دارم که 6 ماهه متوجه شدم قوس کمر داره دکتر اینجا گفته که علتش کف پای صافه و براش کفه طبی داخل کفش تجویز کرده .اما بعد از 6 ماه استفاده حالا خیلی بدتر شده شکمش خیلی جلو زده و قوزک پاش هم به سمت داخل کج شده میخواستم بدونم توصیه های شما چیه و من باید چیکار کنم خیلی نگرانم قبلا از توجه شما ممنونم با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر شما شیوا?پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم ، بد نشستن ، عادت های بد هنگام ایستادن ، مطالعه در حالت خوابیده به روی شکم ، کیف های سنگین ، و ... علت های اصلی ایجاد این حالت هستند ، در مواردی مشکلات مادرزادی و یا اکتسابی ستون فقرات موجب این حالت میشوند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:01
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما  
پسری دارم 8 ساله که موقع نشستن کمرش را خیلی قوز می کند و هرچه هم تذکر می دهم نمی تواند درست بشیند آیا کمبود کلسیم باعث این امر شده یا مشکل دیگری دارد لطفا راهنماییم کنید . .با تشکر از تلاشهای صادقانه ، عالمانه حضرت عالی جهت صحت ، سلامت و معالجه و درمان بیماران که با دانش و تخصص و هنر همراه است و آراسته به زیور تقوا و حس تعهد و مسوولیت و نوع دوستی و دیگر طلبی است./ پاسخ : بنظر میرسد مشکل ایشان بیشتر از اینکه به کلسیم ارتباط داشته باشد ، به عادت های ایشان مرتبط است. آموزش صحیح و تذکر های منطقی و بدور از تنش میتواند برای ایشان مفید باشد. انجام ورزش هایی مثل شنا نیز برای ایشان مفید خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 16 اردیبهشت 1390 ساعت 16:42
با عرض سلام و ادب 
بنده 27 سال سن دارم و طبق MRI و ریپرتی که در آن آمده، دیسک چهار و پنجمم کمی بیرون زدگی دارد. گودی کمرم بکل از بین رفته و تا حدودی از حالت تقعر به تحدب تغییر یافته است، طوری که وقتی دست خود را به مهره های کمرم میکشم، خود به بیرون زدگی و حذف انحنای مطلوب آن پی میبرم. آقای دکتر، علاوه بر کاهش گودی کمر، ستون فقراتم به سمت چپ منحرف گشته و این مطلب بیشتر از هر چیزی دیگر باعث آزردگی میشود، چراکه باعث لنگی مختصر بنده در موقع راه رفتن شده است. بنده دانشجوی دکتری مکانیک بوده و هیچ کار سنگینی ندارم. این مشکل هم در عرض 6 ماه که بنده به شکل بدی نشسته و وزنم بر روی کمرم افتاده گریبان گیرم شده است. 
تمایلی برای جراحی ندارم، چراکه درد زیادی ندارم و بیشتر مشکل من چپ شدنم و احتمالا از بین رفتن گودی کمرم است. 
سوال: چگونه می توانم دوباره این بالانس ستون فقرات را بهبود داده و به حالت طبیعی بازگردانم (هم بهبود و افزایش گودی کمر و هم از بین بردن انحراف به چپ)؟؟ 
برای اطلاع دقیق حضرتعالی بنده قسمتهای Highlight شده رادیولوژیست را برایتان می نویسم: 
There is dehydration and posterior bulging of L3/4 and L4/5 disc which caused mild impression on thecal sac. Normal lordosis of lumbar spine is decreased and scoliosis to the left is seen. 
 
پیشاپیش از راهنمایی های گرانقدر شما سپاسگذارم./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما ضروریست ، در حال حاضر پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات سایت من را دقیقا بخوانید ، در صورتیکه با وجود انجام دستورات و مراقبت های آن بهبود نیافتید ، میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 19 اردیبهشت 1390 ساعت 23:52
با سلام لطفا ادرس مطب و شماره تلفن خود را بنويسيد به تشكر غلامي / پاسخ : لطفا بوسیله ی ایمیل زیر با من در تماس باشد تا آدرس و شماره تماس مطب برای شما ارسال گردد: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 11 خرداد 1390 ساعت 09:23
سلام من دختر 18 ساله ای هستم الان چندسال است که به خاطر گودی کمر رنج میکشم هم درد دارم هم شکل ظاهری اندامم به کلی به هم ریخته است و از این بابت خیلی نگرانم و دوست دارم اندامی با کمر صاف و بدون انحنا داشته باشم  
هرچه فیزیو تراپی رفتم حتی از قوزبند هم استفاده کردم اما فایده نداشت خواهشا به این یادداشت من رسیدگی فرمایید ممنون /پاسخ : میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید ، تا پس از انجام معاینه و بررسی های لازم راهنمایی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:13
با سلام آيا عمل جراحي براي رفع گودي كمر وجود دارد/پاسخ: برای برخی موارد گودی کمر بله اما اغلب موارد نیازمند مراقبتهای دقیقتر مثل کاهش وزن ، نرمش های مناسب و اصلاح روش زندگی هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 تیر 1390 ساعت 21:37
با سلام جواني 23 ساله هستم ودچار گودي كمر شده ام اگر امكان دارد نرمش هايي كه براي گودي كمر مفيد هستند را برايم ذكر نماييد باتشكر/پاسخ: مطالب مربوط به مشکل شما در بخش ستون فقرات سایت وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:41
با سلام من حدود 2 سال قبل با کمر درد به شما مراجعه کردم وشما بعد از دیدنMRI فرمودید دیسک کمر دارم و فیزیوتراپی وورزش را به من توصیه فرمودید من در طی این دو سال این درد را به صورت کم یا زیاد همواره داشته ام طی 2هفته گذشته دردی به صورت گزگز کردن در سمت چپ کمرم داشتم که به انتهای باسن کشیده میشد و3 روز است که پاشنه پای چپم درد میگیرد وباعث لنگ زدن من شده است با تماس با مطب شما در ساری متوجه شدم تا آخر ماه رمضان به ساری نمی آیید وبا توجه به نگرانی که از این موضوع دارم خواهشمندم من را راهنمایی کنید و ایا قبل از مراجعه به شما نیاز به MRI دوباره می باشد./پاسخ : دوست عزیز مطب اینجانب به تهران انتقال یافت ، در صورتیکه دردهای شما بیشتر شده پیشنهاد میکنم MRI مجدد انجام داده و در صورت تمایل درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 07:00
با سلام خدمت اقای دکتر جوانی 28 ساله هستم که به مدت 2 ماه است هنگامی که پای خود را بلند میکنم و میخواهم قدم بردارم مهره کمرم درد میگیرد ام ار ای داده ام که جواب فقط یک مورد رو نوشته و همه چیز نرمال است.و آن این است.except for l4/l5 mild disc dehydration. که به گفته پزشک متخصص موردی ندارد ولی با توجه به استراحت یک هفته ای بهبودی نیافته ام و احساس درد بیشتری دارم ولی در پاهام دردی ندارم . لطفا راهنمایی کنید ایا فیزیوتراپی و استخر مناسب است ؟/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی ساده شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ،در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید. فیزیوتراپی در شرایطی که درد داشته باشید پیشنهاد نمیشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 12 مهر 1390 ساعت 16:57
من ساناز 24 ساله هستم كمرم خيلي گود شده است قد من 1.60 و وزنم 63 مي باشد كمر درد هم خيلي به ندرت دارم چه كار كنم كه اين گودي برطرف شود آيا با ورزش درست مي شود يا اينكه مشكل خاصي دارم ؟ / 
پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی است اما اغلب موارد با انجام مراقبت های مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت و نرمش های مناسب ( در همین سایت وجود دارند ) بهبودی حاصل میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فروغ مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 08:49
سلام من 22سالمه توسن12سالگی به بلوغ رسیدم اولش کاملا خوش فرم بودم ولی بعد1سال گودی کمرم شروع شدوهنوزم ادامه داره.خیلی اذیتم میکنه.لطفا باعکس بگیدچه ورزشی حداقل جلوی پیشرفتشومیگیره وجه ورزشایی توی اروبیکو نبایدانجام بدم./پاسخ: نرمش های مفید در بخش درمانهای غیر جراحی دیسک کمر در همین سایت وجود دارند،

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 آبان 1390 ساعت 23:58
سلام از سایتتون ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 17:53
با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./با سلام 
جناب دکتر ظهرابی من دچار هرنی دیسک در بین مهره های اس 1 و ال 5 هستم که منجر به تنگی کانال نخاع و درد سیاتیک شده و توصیه به جراحی شده ام. 
میخواستم نظر شما را در مورد عمل به روش فورامینوسکوپی جویا شوم و در صورت امکان مزایا و معایب آنرا توضیح دهید. 
پایدار باشید./پاسخ: این سوال بسیار گسترده بوده و نیازمند ساعتها وقت و صفحات فراوانی برای نوشتن پاسخ آن میباشد من تلاش میکنم پاسخ شما را در چند سطر بنویسم اما در صورتیکه مایل بودید میتوانید به صورت حضوری مراجعه کنید تا بیشتر و به صورت عملی تر در این مورد صحبت کنیم . به صورت خلاصه : اگر فتق دیسک نیازمند انجام جراحی باشد، باید همه ی دیسک تخریب شده را تخلیه کرد تا از بازگشت مجدد ان پیشگیری شود.بیماران زیادی را دیده ام که متاسفانه به دلیل تخلیه ی ناقص و نه کافی دیسک اسب دیده دچار ود الائم شده و حتا در مواردی ۴ بر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ، همچنین حتا در بسیاری از موارد برداشتن همه ی دیسک بیرون زده نیز با این روش امکان پذیر نیست ، برداشتن قطعات سفت و کلسیفیه شده در این روش غیر ممکن است. دیسک های مرکزی را نمیتوان خارج ساخت ، امکان بر طرف ساختن تنگی کانال نخاعی با این روش وجود ندارد ,این اشکالات و بسیاری از معایب دیگر موجب غیر قابل اطمینان بودن این روش میشوند ، این روش برای افرادیکه بخواهند پس از جراحی به کار های روز مره ی خود باز گردند مناسب نیست چون ریسک عود بسیار بالاست . برش در این روش نزدیک ۲ سانتیمتر است که تفاوت چندانی با روش میکروسکوپی ( که اینجانب آن را ترجیح میدهم ) ندارد با این تفاوت که در روش میکروسکوپی هیچ یک از معایب روش فورامینوسکوپی وجود ندارد و پاسخ بسیار درخشان بوده ریسک عود بسیار پایینی دارد . یک تفاوت دیگر هم این است که در روش فورامینوسکوپی ماهیچه ها باز میشوند که هم جای برش جراحی را نازیبا میسازد و هم آسیب هایی را به ماهیچه های مسیر وارد میسازد اما در روش میکروسکوپی برش تمیز تر ، و بدون ورود به ماهیچه ها میباشد. به طور خلاصه اگر روزی قرار باشد کسی فتق دیسک اینجانب را جراحی کند بدون تردید من روش میکروسکوپی را انتخاب خواهم کرد !!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 03 دی 1390 ساعت 07:10
من هادی 42 ساله و حدود 15 سال هست که درد شدید در ناحیه عضله ساق هر 2 پا (از مچ پا تا زانو) دارم و بعد از مدتها مراجعه به پزشکان مختلف از جمله فوق تخصصان روماتولوژی و عدم نتیجه گیری در خصوص علت درد نهایتا اخیرا متوجه شده ام که درد اینجانب ناشی از مشکلات دیسک کمر میباشد و علت این که دیر پی به این موضوع بردم این بود که من از یک سال پیش به قبل به هیچوجه کمر درد نداشتم و فقط درد عضله پا داشتم تا اینکه درد کمر هم به موضوع اضافه شد و ام ار ای انجام دادم و نهایتا پزشک نورولوژیست به من گفت که وضعیت مشکلات کمر من وجود دردهای پا رو توجیه میکنه و من باید عمل بشم ............ آقای دکتر عزیز قسمت بد داستان من اینه که به خاطر درد وحشتناکی که داشتم بعد از چند سال استفاده از آمپول های مسکن و غیره اجبارا به تریاک پناه بردم و علیرغم میل باطنیم به من برچسب اعتیاد زده شده و با توجه به اینکه تحصیل کرده هم هستم این وابستگی برایم بسیار خجالت آور و دردناک میباشد و آرزو دارم که این درد از روی پای من برداشته بشه تا بتونم از شر اون موضوع راحت بشم من در شهرستان هستم و دسترسی به پزشکان مجربی مثل شما ندارم می خواستم خواهش کنم که شما راهنمایی بفرمایید که آیا من بدون عمل و صرفا با حرکات ورزشی می تونم مشکلم رو حل کنم یا اینکه الزاما باید عمل مورد نظر رو انجام بدم؟ 
با سپاس فراوان/پاسخ: دوست عزیز متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوانم اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 17:07
با سلام جناب دکتر.دختری 25 ساله هستم ک گودی کمر شدید دارم فیزیوتراپی انجام دادم اما وضع بدتر شد ایا استفاده از میله بارفیکس یا کمربند میتونه کمک کنه؟استفاده از برس چطور؟ایا عمل جراحی امکان پدیره؟هزینه حدودی درمان چند میشه؟ /پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای و رادیوگرافی ساده شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 اردیبهشت 1391 ساعت 16:01
ایا بستن برس در سنین 25 تا 30 برای خانمها تاثیر گذار است؟/پاسخ: در اغلب موارد خیر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 13:47
سلام آقای دکتر ظهرابی . با تشکر از سایت خوب و پربارتان . مادرم حدودا 55 سال دارند و مبتلا به تنگی شدید کانال نخاع که پزشکشون با ذکر این مطلب درمان قطعی را فقط جراحی معرفی نکرده و فعلا ایشون را به فیزیوتراپی ارجاع داده که خیلی به نظر موثر نبوده اگر زندگی آرومی داشته باشن و کار سریع و پیاده روی بیش از 5 دقیقه نداشته باشن خیلی مشکلی ندارن ولی در غیر این صورت دچار کمردرد و پادرد می شوند .آیا اگر آرامش در حرکات را حفظ کنن احتمال وخیم تر شدن بیماریشو وجود اره؟ آیا حتما برای بهبود عمل لازم دارن ؟ عمل جراحی لیزری هم برای این مشکل وجود داره و اگر هست تا چه حد موثره؟ قبلا از شما برای راهنماییتون ممنونم و در این ماه مبارک رمضان علو درجات را از خداوند برایتان خواهانم. 
/پاسخ: نمیتوان بدون مشاهده ی ام.ار.ای اظهار نظر قطعی نمود، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 15 آذر 1391 ساعت 19:04
سلام مطالب خوبی داشتید ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 11:56
باسلام وخسته نباشیدمن 30 ساله میباشم حدود دو سال است که کمر درد شدید دارم و پای چپم هم درد میکنددکتر گفته دیسک کمر دارم و به نخاع فشار می اورد الان کمر دردم خیلی شدید شده و کمرم سوزش دارد دکتر میکه باید جراحی کنم نظر شما چیست باتشکر 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.آرای و معاینه شما ، نمیتوانم اظهار نظر کنم
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 06 خرداد 1392 ساعت 15:41
تعداد مشاهده مطلب : 137672
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4868
بازدید دیروز 20135
بازدید کل 34996297
کاربران حاضر 246
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.