در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک دیسک کمر در زنان باردار
دیسک کمر در زنان باردار چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 02 آبان 1391 ساعت 03:54

بسیاری از بیماران در مورد

امکان بارداری پس از عمل جراحی

دیسک کمر میپرسند...

 

 


توجه بسیار مهم ؛


وجود این مقاله بهیچ وجه

بدین معنی نیست

که تمام افراد و همه ی بیماران

میتوانند بر اساس آن

اقدام به خود درمانی و ...

نمایند

بلکه تنها بدلیل پاسخ به سوالات بازدید کنندگان

و جهت افزایش آگاهی آنها نگاشته شده است .
www.drzohrabi.ir
پیشنهاد میشود بیماران محترم قبل از

اقدام به بارداری حتما با پزشک خود مشاوره نمایند .


گر چه نمیتوان پاسخ قطعی و

یکسانی به همه ی بیماران داد

اما در اینجا تلاش میکنم بطور خلاصه مطالبی را

خدمت بازدیدکنندگان محترم  بیان کنم . 

 

www.drzohrabi.ir

نکته ی مهمی که باید در ابتدا به ان اشاره شود

این است که فتق دیسک به خودی خود

مانعی برای بارداری نیست و

موجب ناباروری نخواهد شد ،

همچنین انجام عمل جراحی

نیز نه موجب ناباروری خواهد شد

و نه موجب کاهش توانایی نگهداری نوزاد خواهد شد .
www.drzohrabi.ir

 

 در صورتیکه فتق دیسک شدید نباشد ،

باردار شدن بشرطیکه با مراقبتهای لازم

( که در جای جای بخش ستون فقرات

همین سایت به آنها اشاره شده است )

همراه باشد ،

مشکل خاصی برای برای بیمار ایجاد نخواهد شد ،

باید بدانیم که این مراقبتها

باید در دوران پس از بار داری نیز ادامه یابند ،

به عبارت دیگر  بغل کردن کودک ،

خم و راست شدن زیاد ،

بلند کردن نوزاد از زمین ،

سر پا گرفتن کودک و ...

بدون تردید حتا در افراد بدون مشکل نیز

بر ستون فقرات فشار بیش از حدی خواهد آورد

و در مبتلایان به دیسک این فشارها میتوانند

موجب تشدید بیرون زدگی دیسک شده و ناتوانی ،

درد و فشار بر ریشه های عصبی افزایش خواهند یافت .

 

 

 

www.drzohrabi.ir

 

 

 


انجام مرتب نرمش های سبک در

دوران قبل و در طول  چند ماه ابتدای بارداری

( با نظر پزشک مربوطه ) اکیدا پیشنهاد میشود .

نقش چاقی در تشدید بیرون زدگی

دیسک و افزایش دردهای سیاتیکی

کاملا شناخته شده است بهمین سبب

اگر چه به افراد باردار پیشنهاد نمیشود

از رژیم های  غذایی سنگین و شدید

استفاده کنند اما باید مراقب بود تا

پرخوری و بد خوری موجب افزایش وزن

بی حساب و بیش از حد نشود. 

 

www.drzohrabi.ir

در صورتیکه فتق دیسک در حد متوسط باشد ،

یعنی نه چندان خفیف که هیچگونه نگرانی ایجاد نکند

و نه چندان شدید که کاندیدای انجام جراحی

احتمالی باشد ،

بیمار میتواند با انجام مراقبتهای لازمه

و با نظر پزشک خود باردار شود ،

استفاده از شکم بند های مخصوص

برای نگاه داشتن شکم در حالت

نسبتا بهتر و جلوگیری از افتادگی آن

( با صلاحدید همکاران زنان و زایمان )

میتواند به کاهش فشار بر ناحیه ی

کمر و دیسک های بیرون زده کمک کند . 

www.drzohrabi.ir

بدون تردید کاهش فعالیت های  بدنی و افزایش

استراحت موجب افزایش بیش از حد وزن خواهد شد

که مشکلات زیادی برای بیمار پدید خواهد آورد .

بهمین دلیل با وجود اینکه استفاده از رژیمهای

غذایی سنگین پیشنهاد نمیشود ،

اما خود داری از خوردن خوراکیهای

چاق کننده و کاهش مصرف شیرینیجات

و چربی اکیدا پیشنهاد میشود . 

 

www.drzohrabi.ir

ویزیتهای دوره ای  به صلاحدید پزشک

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات جهت

شناخت عوامل آسیب رسان به دیسک

و تشدید کننده فتق دیسک و توصیه های

لازم ، همچنین بررسی بروزهرگونه علامت جدید

و  شناسایی پیدایش مشکلات جدید عصبی

پیشنهاد میشود .
 

www.drzohrabi.ir

 
نکته ی مهم اینکه در صورت پیدایش

هر گونه علامت خطر مثل کاهش قدرت

ماهیچه ای ، اشکال در دفع ادرار ،

بی حسی و یا کلا هر گونه مشکل خاص

باید به پزشک جراح مغز و اعصاب

اطلاع داده شود و به تصمیمات و

پیشنهادات درمانی ایشان عمل شود،

چرا که بروز اینگونه علامتها به معنی

نیاز فوری به انجام عمل جراحی

( حتا در طول بارداری ) میباشد و

در غیر اینصورت مشکلات جبران ناپذیری

برای بیمار ایجاد خواهند کرد .

www.drzohrabi.ir

 
سایر مراقبتهای این بیماران

( بغل نکردن نوزاد ، بلند نکردن کودک ،

سرپا نگرفتن کودک و ... )

در این گروه ضروریتر از گروه مبتلایان

به فتق خفیف دیسک است.

 

 

 

 


بارداری در مبتلایان به فتق شدید

دیسک بسیار مخاطره آمیز بوده و

میتواند موجب ضرورت انجام عمل جراحی

در طول دوره ی بارداری شود.


 

 

 

www.drzohrabi.ir

اینجانب مطلقا بارداری در اینگونه بیماران

را مگر پس از انجام عمل جراحی تائید نمیکنم

وموکول کردن آن  به یکی دو ماه

پس از جراحی را توصیه مینمایم .
 

www.drzohrabi.ir

بسیاری از افراد در مورد نوع زایمان  در

مبتلایان به فتق دیسک سوال میکنند ؛

بهترین روش زایمان در بارداران مبتلا به

فتق دیسک کمر ، بر اساس آخرین

نظریات علمی و معتبرترین منابع

جراحی مغز و اعصاب ، زایمان طبیعی است .در صورتیکه بهر دلیل و به صلاحدید همکاران

زنان و زایمان و جراحان مغز و اعصاب نیاز

به انجام سزارین باشد ، انجام بیحسی

کمری باید با احتیات فراوان صورت گیرد

چرا که فتق دیسک موجب تنگی

موضعی در ناحیه ی تزریق شده و

میتواند موجب خطراتی برای بیمار گردد .
 

www.drzohrabi.ir

 
انجام ام.ار.ای در طول بارداری :

در مورد اثرات ام.ار.ای اگر چه تاکنون زیان خاصی

بر جنین شناسایی نشده است اما تلاش میشود

از انجام آن در زنان باردار تا حد امکان خود داری نمود

و فواید آن در مقابل زیان های احتمالیاش سنجیده شود.لطفا برای حفظ امانتداری ، بجای کپی و ارسال متن ( بدون ذکر منبع ) ،

لینک مطلب را برای دوستان خود ارسال فرمائید.
در اینجا خاطرات یک زوج جوان را که در ارتباط مستقیم

با این مقاله است را برای بازدید کنندگان محترم میاوریم:
برای مشاهده ی کلیپهای مشابه لطفا اینجا را کلیک کنید.


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 09 آذر 1391 ساعت 22:08
سلام آقای دکتر.نظر شما برای زایمان طبیعی هست .واقعا زور زدن های هنگام تولد بچه ویا حرکاتی که مادر باید به کمرش باید برای تولد بچه بدهد برای کسی که مبتلا به دیسک خفیف یا شدید هست مشکلی ایجاد نمیکند؟با تشکر 
/پاسخ: دونکته ایکه توجه شما را به آن جلب میکنم یکی این که منظور اینجانب زایمان بدون درد است ودیگری اینکه این نظر من نیست ، نوشته ی تکست های جراحی مغز و اعصاب میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 آبان 1391 ساعت 03:05
سلام جناب دکتر ایشان چه عملی انجام دادن آیا پلاتین گذاشتن با گذاشتن پلاتین بعد از چند ماه می شود باردار شد؟ ممنون 
پاسخ: برای ایشان از دیسک های مصنوعی استفاده شده است ، هیچ تفاوتی بین بیمارانیکه پلاتین میگذارند با بقیه ی عملهای ستون فقرات نیست ، باردار شدن یکی دو ماه پس از جراحی بلامانع است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:59
با سلام آقای دکتر من دیسک خفیف دارم و در ماه چهارم بارداری هستم.گاهی اوقات کمر درد دارم اما درد سیاتیک آزاردهنده است.لطفا مرا راهنمایی بفرمایید 
/پاسخ: فعلا استراحت بیشتر ، مراقبتهای بیشتر و مرات دقیق مطالب مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت و در دوران پس از بارداری انجام معاینات دقیقتر و احتمالا تصویربرداری های تشخیصی .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 15 آذر 1391 ساعت 15:27
سلام آقای دکتر  
لطفا در مورد آب درمانی ( راه رفتن در آب) برای دروان فتق دیسک توضیح دهید. 
با تشکر فراوان 
/پاسخ : در آینده مطلبی در همین مورد در سایت خواهیم داشت ، با ما باشید
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 آبان 1391 ساعت 03:02
تعداد مشاهده مطلب : 13495
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 3543
بازدید دیروز 15728
بازدید کل 33498364
کاربران حاضر 204
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.