در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها خیلی چیز ها در مورد میگرن !!!
خیلی چیز ها در مورد میگرن !!! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 آبان 1386 ساعت 09:55
... يكطرفه بوده، با تهوع و استفراغ و ترس از نور...
 نام ميگرن را تقريباً همه شنيده اند، بسياري از سردردهاي كششي يا عصبي نيز تحت عنوان ميگرن درمان مي شوند چرا كه اين تشخيص براي بيماران پذيرفته شده تر است.پنج تا ده درصد مردم به نوعي از سردردهاي ميگرني مبتلايند.
ميگرن انواع مختلفي دارد. ارزش اين تقسيم بندي در نحوه‌ي برخورد با آنهاست.
ميگرن معمولي يا ميگرن شايع:
اينها اغلب سردردهاي دوره اي هستند كه مي توانند يكطرفه بوده، با تهوع و استفراغ و ترس از نور همراه باشند. برخي از اينها منشاء عروقي دارند اما بقيه را مي توان جزء سردردهاي تنشي (Tension Headanche) يا ناشي از افسردگي دانست.
سردردهاي ميگرني، اغلب ضرباندار، يكطرفه، همراه با تهوع و استفراغ هستند.
معمولاً درمانهاي علامتي در اين بيماران كفايت مي كند، پاسخ به داروهاي ضد درد خيلي خوب است.
ميگرن کلاسیک:
headache
اين ميگرن اغلب حالت خانوادگي دارد،بيمار از سردردهاي يكطرفه دوره اي رنج مي برد ، شروع اين دردها مي‌تواند در كودكي يا ابتداي بلوغ باشد و بتدريج باافزايش سن درجاتي از بهبودي پديد مي آيد و بسياري از آنها پس از يائسگي از بين مي روند.
بيماران مبتلا به اين نوع ميگرن مي توانند درجاتي از حملات حاد شكم درد بهمراه تهوع واستفراغ را نشان دهند، معمولاً حملات تيپيك ميگرن كلاسيك با علائم هشدار دهنده مثل تاري ديد، اختلال ميدان بينائي و يا علائم ديگر همراه است پس از اين علائم هشدار دهنده سردرد يكطرفه ، تهوع و استفراغ و ترس از نور پديد مي آيند. طول مدت اين حملات معمولاً بين شش ماه تا چهل و هشت ساعت متغير است. از مشخصات اصلي اين سردردها اين است كه در حال استراحت يا اواخر هفته پديده مي آيند. در 80 ـ 60 درصد مبتلايان سابقه خانوادگي از نظر ميگرن مثبت است و اغلب اينها زن هستند. معمولاً حملات ميگرن در حوالي قاعدگی شدت مي گيرد اما در هر زمان ديگري هم محتملند.
برخي از موارد ميگرن فقط با حاملگي ظاهر مي شوند و در برخي ديگر حاملگي آنها را از بين مي برد. تاثير قرصهاي ضد بارداري نيز غير قابل پيش بيني است. در برخي موارد باعث افزايش و در موارد ديگر باعث كاهش شدت اين سردردها مي شود.
ميگرن عارضه دار:
اين نوع ميگرن با علائم عصبي موضعي همراه است كه ارگان هاي ديگر غير از چشم را مبتلا ساخته اند. حتي در بعضي موارد علائم عصبي بدون بروز سردرد پديد مي آيندو باعث گذاشتن تشخيص اشتباهي حملات ايسكمي گذرا (TIA) مي شوند.
ميگرن با فلج چشمي در اطفال شايعتر از ساير گروههاي سني است و با دو بيني، افتادگي پلك و فلج عضلات خارج چشمي همراه مي باشد. ميگرن با فلج نيمه بدن حالتي نادر و خانوادگيست كه در آن بطور ناگهاني يك طرف بدن دچار فلج گذرا مي شود.
ميگرن قاعده اي (Basilar Migrain) بااختلالات دو طرفه بينايي، عدم تعادل تلوتلو خوردن، اختلال تكلم، همچنين اختلالات جسمي و حكتي در اندام فوقاني و تحتاني تظاهر مي كند. در مواردي نادر اختلال سطح هوشياري هم پديد مي‌آيد (خصوصاً در زنان جوان)
ميگرن علامتدار:
headache
در اين گونه موارد معمولاً زمينه اي مغزي (اغلب اختلالات شريانهاي مغزي يا ارتباطات غير طبيعي شرياني ـ وريدي) باعث پيدايش سردردهاي شبه ميگرني مي‌شود.
اين سردردها تقريباً هميشه يكطرفه اند و علائم عصبي در سمت مقابل مشاهده مي شوند معاينه عروق گردن ممكن است ارزشمند باشد.
در صورتيكه بيمار مبتلا به سردرد شبه ميگرني، تشنجات موضعي را نشان دهد بايد به بيماريها و ضايعات زمينه اي در مغز او فكر كنيم.
بايد توجه داشت كه شيوع اين ميگرن بسيار كم است و بهمين خاطر انجام بررسيهاي پرهزينه و گران قيمت و حتي بعضاً مخاطره‌آميز در تمام بيماران مبتلا به ميگرن براي شناسائي اختلالات زمينه‌اي احتمالي توصيه نمي‌شود.
علت پيدايش سردردهاي ميگرني چيست؟
معمولاً تاريخچه خانوادگي در اغلب مبتلايان به ميگرن نشان دهنده شيوع زياد اين سردرد در ساير افراد فاميل مي‌باشد. علت دقيق ميگرن هنوز ناشناخته است اما انقباض اوليه عروقي و كم خوني نسبي مغز، و سپس اتساع و گشاد شدن متعاقب در رگهاي مغزي و درد متعاقب آن از علل مهم اين سردردها بشمار مي‌رود.
بافت مغزي گيرنده درد ندارد و حتي تخريب آن هم موجب سردرد نخواهد شد.
موادي مثل سروتونين و ماده P (از مواد درون زاي بدن) را در ايجاد حملات ميگرن دخيل مي‌دانند. در برخي از بيماران مصرف موادي مثل شكلات، يا قهوه، پياز، گوجه،‌ترشي،‌ادويه‌جات و پنير مانده،‌همچنين فشارهاي عصبي يا فكري بيخوابي، و گرسنگي باعث شروع حملات ميگرني مي‌شود.
تشخيص ميگرن معمولاً بر اساس يافته‌ها و اطلاعات باليني گذاشته مي‌شود و سي تي‌اسكن مغزي يا آنژيوگرافي و MRI براي موارد عارضه دار نگه داشته مي‌شود.
 درمان headache
درمان بسياري از مبتلايان به ميگرن ،‌مطلع شدن از ماهيت اين درد و درمانهاي ضددردي معمول كفايت مي‌كند. اما در موارد شديدتر و كسانيكه مبتلا به حملات مكرر ميگرن هستند بايد درمان را فواصل بين حملات هم ادامه داد.
سردرد هاي ناشي از انقباض عضلاني در دور سر حس مي‌شوند.
روشهاي مختلف درماني:

    1- در برخي حملات ميگرن فاكتورهاي خارجي نقش مهمي دارند. در اينگونه موارد سعي مي‌شود فاكتورهاي زمينه ساز يا مولد سردرد را حذف كنيم . مثلاً در صورت لزوم روش پيشگيري از بارداري را تغيير دهيم.
    ارتباط حتمي بين ميگرن و سكته‌هاي مغزي تأييد نشده است.

    چند نكته مهم:
    از خود درماني با داروهاي ضدميگرن پرهيز كنيد.
    آرامش روحي و بهداشت رواني تأثير بسزائي در كاهش حملات ميگرن دارد.
    در صورت بروز سردرد ميگرني ،‌استراحت در يك اطاق آرام با نور ملايم بسيار مفيد خواهد بود.

    2- درمانهاي علامتي با ضددردهاي معمولي و داروهاي ضد تهوع و استفراغ در اغلب موارد باعث بهبودي سردرد خواهد شد.
    شايعترين تركيبات مورد استفاده عبارتند از: آسپرين ،‌استامينوفن و متوكلوپراميد.
    تركيبات ارگوتاميني بسته به صلاحديد پزشك قابل استفاده‌اند اما بايد مراقب عوارض عروقي آنها باشيم. بهتر است از تركيبات ارگوتاميني در ميگرن‌هاي عارضه دار استفاده نشود
در برخي موارد، مصرف درازمدت يا بيش از حد ارگوتامين ،‌خود موجب پيدايش سردرد خواهد شد كه تنها راه برطرف كردن آن، قطع اين داروهاست.

3 -در حملات مكرر يا ناتوان كننده ميگرن درمان‌هاي پيشگيري كننده توصيه مي‌شوند،‌مؤثرترين دارو در اين زمينه متي سرژيد است كه بعلت عوارض جانبيش كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
پيزوتيفن داروئي مناسب با عوارض كمتر است كه در بسياري از بيماران مؤثر واقع مي‌شود.
مسدود كننده‌هاي گيرنده بتا (پروپرانولول) كه بعضاً خود موجب سردرد مي‌شوند،‌و نيز ضدافسردگي هاي سه حلقه اي هم در درمان پيشگيري كننده از ميگرن مؤثر و قابل استفاده‌اند
برخي از مواد خوراكي كه باعث تشديد حملات سردرد ميگرني مي‌ شوند :
1-شكلاتها
2-الكل
3-پنير خصوصاً پنير مانده
4-مركبات .

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 آبان 1386 ساعت 02:51
خسته نباشید  
من میگرن از نوع خانوادگی(کلاسیک)دارم و تحت نظر متخصص اعصاب هستم از آنجا که در کتابها خوانده ام میگرن در حاملگی بهبود می یابدمن 14W هستم و سردرد ها نه تنها بهبود نیافته بلکه تصور میکنم بیشتر هم شده لطفا مرا راهنمایی کنی 
پاسخ : لطفا سوال خود را از طريق بخش مشاوره سايت ارسال فرمائيد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 دی 1386 ساعت 06:14
همسرم با سن 35 سال مدت 6 سال است از سردرد رنج ميبرد.گر چه قبلا سابقه ميگرن داشته اما در اين مدت 6 سال بسيار شديد شده به نحوي كه مدتي در بيمارستان بستري شده است./ روزانه از يكي تا سه تا آمپول ترامادول استفاده ميكند اما هيچگونه بهبود يا حتي تسكيني پيدا نشده. بنظر شما آيا ميگرن ميتواند اينقدر شديد باشد كه بطور شبانه روزي و با شدت تمامادامه داشته و به هيچگونه درماني پاسخ ندهد.  
/ پاسخ : دوست عزیز گرچه این امکان هسست اما انجام ام.آر.آی و نیز بررسی عروق مغزی را برای ایشان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 آذر 1387 ساعت 17:29
سلام خسته نباشید لطفا از جدیدترین داروهایی که در میگرن استفاده می شود بنویسید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 20 دی 1387 ساعت 14:36
سلام خیلی ممنون میشم اگه در رابطه اثر ایسکمی بر روی بیماری های قلبی برام بنویسید 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:31
سلام میخواستم در مورد ایسکمی در دوران بارداری برایم توضیح دهید.مطالب وبلاگ هم عالی است خسته نباشید./ پاسخ: احتمالا منظور شما توکسمی بارداری یا همان مسمومیت حاملگیست، سعی خواهیم کرد مطلبی در این زمینه داشته باشیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 اردیبهشت 1388 ساعت 04:04
با سلام 
سه روز پیش دچار مشکل بینایی شدم و خطوط زیگزاگ لرزانی رو سمت چپم می دیدم. بعد ار 15 دقیقه متوقف شد و سر درد خفیفی گرفتم. همراه با بی حسی و لرزش بدن. ادکتر بعد از نوار مغزی گفت که میگرن دارم. اما من سر درد انچنانی ندارم. اما از همون سه روز پیش تا الان همچنان پشت سرم سنگین و عضلات گردنم سفت میشه و همیشه حالت بی حسی و سرما همراه با لرزش به من دست میده ولی سریع رفع میشه. بدون اینکه سر درد بگیرم یا مشکل بینا یی تکرار بشه. ایا مشکل من واقعا میگرنه..من بیشتر گردن و پشت سرم سنگین میشه بدون درد/پاسخ:یکی از تشخیص های اصلی شما میگرن است ، بد نیست ام.آر.آی مغز هم انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 30 اردیبهشت 1388 ساعت 15:41
سلام  
من دختری 22 ساله هستم  
هفته پیش موقع بیدار شدن احساس سر درد شدیدی کردم بی تفاوت شروع به ورزش کردن کردم پیاده روی با دستگاه که به یک باره تمام بدنم شروع به لرزیدن کردن و نتونستم خودم رو کنترل کنم فکر می کنم برای چند ثانیهای هیچ چیز رو نفهمیدم وقتی که چشمام رو باز کردم دیدم از روی دستگاه افتادم و حالت گیجی داشتم  
الان هم بعضی وقت ها دچار سر درد های شدیدی میشم  
ممنون می شم نظر خودتون در این باره بدین  
با تشکر / پاسخ: شما نيازمند بررسيهاي بيشتري مثل ام.آر.آي و نوار مغزي هستيد. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 14 آذر 1388 ساعت 19:56
من پسری 30ساله هستم و از 16سالگی سردردهای مزمن دارم 3سال هست که سردردم خیلی زیاد شده وچهار بار تشنج ها کوتاه که هرکدام به مدت 2دقیقه بود .ایا تشنجم بامیگرنم ارتباطی دارد. / پاسخ : انجام از مغز را اکیدا پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 بهمن 1388 ساعت 07:36
lمن زنی هستم 31 ساله دارای یک فرزند چند روزی چشم راست و قسمت پشت سرم درد می کند این درد رفت و برگشت داشته و با عطسه و سرفه تشدید می شود. آیا این درد هم، درد میگرنی است. با تشکر /پاسخ: احتمال میگرن کم است، اگر این سردرد ها ادامه پیدا کرد، انجام MRI مغز برایتان پیشنهاد میشود، احتمال مسائل کم اهمیت زیاد است ولی انجام MRI برای حصول اطمینان بیشتر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 تیر 1389 ساعت 21:21
سلام خواستم ببينم عوارض قطع ووصل كردن پروپرانولول تا چه حد است / پاسخ: در دوزهای معمولی مشکل چندانی پدید نمیاورد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 24 دی 1389 ساعت 00:52
سلام.من پسری 26ساله هستم.در 21سالگی به علت اعصاب خوردی شدید به همراه حرص.دچار سردردمیگرنی شدم.که سمت راست سرم روی چشم وگیجگاهم درد داشتم.الان هم دارم ولی نه به اون شدت که گریم میگرفت.اایا حرص خوردن هم باعث تنگی عروق میشه؟چون عکس سی تی اسکن گرفتم گفتم تنگی عروق کمی داری ولی دارویی تجویز نشد؟دکتر پیشنهادتون چیه؟قرص اعصاب مفیده؟یا قرص ایمی پرامین؟ / پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی سیتی اسکن شما نمیتوان نظر قطعی داد، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در جمعه, 11 آبان 1386 ساعت 12:12
تعداد مشاهده مطلب : 27551
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 570
بازدید دیروز 9464
بازدید کل 32399087
کاربران حاضر 144
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.