در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها انواع سر درد : سردردهاي تنشي (Tension headache)
انواع سر درد : سردردهاي تنشي (Tension headache) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 29 آبان 1386 ساعت 14:41

اين سردرد نوع خاصي از سردرد است كه اغلب در افراد

افسرده يا كساني كه تحت استرس مزمن قرار دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
 
 
 
 

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 آذر 1386 ساعت 13:27
از زحمات شما در ثبت اطلاعات ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 22 دی 1386 ساعت 08:19
با سلام  
از زحمات بی دریغ شما بسیار متشکریم امیدوارم سلامتتان دا ئم و با نظر لطف خدا ماجور باشید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 بهمن 1386 ساعت 15:09
ايا بيحسي عضلات صور ت را هم دار ند ؟  
/ پاسخ : ممکنست علائمی شبیه بیحسی صورت نیز در این بیماران دیده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 26 آذر 1387 ساعت 05:36
باسلام آيا ممكنست سردردناشي ازاسپاسم عضلات گردني به علت افزايش هورمون پروژسترون باشد . بنده سه ماهه باردارم . با تشكر ./ پاسخ : معمولا ارتباطی بین این هورمون و سردرد های نامبرده وجود ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:50
salam aghaye doktor modatie ke samte chape saram dard mikone,hamrah baon gosham va fakam betorike nemitonam dahanamo ziad baz konam ,modate chand mahe ama hamishegi nist mamnon misham age rahnamaim konid ,ba tashakor az shoma/ پاسخ : احتمالا شما دچار مشكلي در مفصل فكي خود هستيد ، با همكاران جراح فك و صورت مشاوره نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:45
خانمی 29 ساله هستم که مدت 6ماه است ازدواج کرده ام وحدود 2ماه پیش با دستورپزشک داروی سیتالوپرام استفاده کردم وحدود 1ماه پیش مصرف مجدد دارو راخودسرانه قطع کرده ام .اما مدت 6 روز است که دچار درد درناحیه شقیقه هایم همراه با نبض شدیدوافت فشارمی شوم فشارحدود 10.ونوک انگشتهای دست وپایم یخ می زند.درد حدود ظهر شروع می شود وتابعداز ظهر ادامه دارد.ومدام بزاق دهانم ترشح می شود.می خواستم شما مرا راهنمایی کنید که میگرن دارم یا سردرد عصبی است درضمن دو روزاست با دستورپزشک سیتالوپرام مصرف می کنم وسابقه فامیلی میگرن نداریم.با تشکر ازمطالب مفید شما / پاسخ: در بسياري از موارد سر دردهاي تنشي و ميگرن با همديگر ديده مي شوند و حتي همديگر را تشديد مي كنند ، علائم شما بيشتر با سردردهاي تنشي مطابقت دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:20
باسلام من سردرهاي شديدكه با انجام فعاليت افزايش مي يابد درناحيه سمت راست سرم دارم و نيزدرهمان ناحيه درد چشم كه انگار به آن به فشار مي آورند و تاري ديد در چشم سمت راستم 
گوش ودست سمت راستم درد ميكند و اينكه گاهي قدرت آن به قدري كاهش مي يابد كه يك مداد را به سختي مي توانم بگيرم و يا با آن بنويسم و خستگي خواب آلودگي سرگيجه عدم تعادل حواس پرتي منگي گيجي گاهي حالت تهوع وقتي دراز ميكشم سردردم بيشتر ميشود به سختي ميتوانم تمركز كنم و وقتي هم كه تمركز مي كنم مثلا به تخته كلاس صفحه مانيتور و دربعضي حالت هاي ديگه چشمام اشك آلود ميشه و اينكه سمت راست بدنم قدرت كمتري نسبت به گذشته و سمت چپ بدنم دارد و اختلال در تكلم زبانم ميگيره و گاهي متوجه نمي شوم چه ميگويم فكر مي كنم آن چيز كه در ذهنم است گفه ام اما به من مي گويند تو چيز ديگري گفته اي زبان نيز ميگيرد با تشكر  
در ضمن اگه ميشه به ايميلم بفرستيد ... و اينكه نياز به پاسخ سريع دارم خسته نباشيد 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:08
با سلام من الان حدود 7 ماه که سردرد دارم به نزد پزشک متخصص رفتم ایشان گفتند که سردرد تنشی و میکس دارم و تجویز داروی ،Tolmetin 200,Trimipramineرا دادند اما هنوز سردرد دارم که شاید به مدت چند روز ادامه دارندو این مسئله من را کمی نگران کرده آیا نیاز به MRI دارم ؟چه کنم لطفا مرا راهنمایی کنید.... ممنونم /پاسخ: انجام ام.آر.ای مغز را برایتان پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:04
باسلام من سردرهاي شديدكه با انجام فعاليت افزايش مي يابد درناحيه سمت راست سرم دارم و نيزدرهمان ناحيه درد چشم كه انگار به آن به فشار مي آورند و تاري ديد در چشم سمت راستم  
گوش ودست سمت راستم درد ميكند و اينكه گاهي قدرت آن به قدري كاهش مي يابد كه يك مداد را به سختي مي توانم بگيرم و يا با آن بنويسم و خستگي خواب آلودگي سرگيجه عدم تعادل حواس پرتي منگي گيجي گاهي حالت تهوع وقتي دراز ميكشم سردردم بيشتر ميشود به سختي ميتوانم تمركز كنم و وقتي هم كه تمركز مي كنم مثلا به تخته كلاس صفحه مانيتور و دربعضي حالت هاي ديگه چشمام اشك آلود ميشه و اينكه سمت راست بدنم قدرت كمتري نسبت به گذشته و سمت چپ بدنم دارد و اختلال در تكلم زبانم ميگيره و گاهي متوجه نمي شوم چه ميگويم فكر مي كنم آن چيز كه در ذهنم است گفه ام اما به من مي گويند تو چيز ديگري گفته اي زبان نيز ميگيرد با تشكر  
در ضمن اگه ميشه به ايميلم بفرستيد ... و اينكه نياز به پاسخ سريع دارم خسته نباشيد دقیقا این حالات رو من هم دارم لطفا جواب بدهید / پاسخ: اغلب این موارد ناشی از استرس ها هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 تیر 1388 ساعت 19:20
با عرض سلام و خسته نباشید من نزدیک 3 ماه است که در مغز سرم احساس درد دارم و یک قسمت خاص می باشد و همزمان با پریود درد من تشدید می شود و بیشتر احساس درد در نقطه وسط و مغز سرم دارم لازم به ذکر است که من خمیازه بعدازظهرها زیاد می کشم آیا ممکن است مال آن باشد و یک شب در موقع پریود سردرد به صورت خاص مرا اذیت می کند که 2 ساعت سرم را روی پشتی فشار می دهم و می تابم تا خوابم ببرد ولی بقیه مواقع اینطور نیست در ضمن من داروی سیتالوپرام 10 مصرف می کنم / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 تیر 1388 ساعت 11:16
با سلام. من جوانی (پسر) 22ساله هستم. حدود یک ماه است که به سردرد تنشی مبتلا شده ام. عوامل استرس زا و عصبی هم مرا دچار کرده است. ایا تا زمانی که این عوامل را رفع کنم برای کاهش درد از قرصهای آرام بخش (نورتلیپتیلین10، پروپرانول10) و همچنین مسکن آسیفن میتوانم مصرف کنم. / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 10:20
با سلام 
من دختری 26 ساله هستم که مدتی است دچار سردرد های شدیدی می شوم باید بگویم که من قرص کلر دیازپوکساید وسیتالوپرام رو مصرف می کنم ولی این سردرد قبل از مصرف این قرص ها وجود داشته علائم سردردم بدین شرح استدر صبح با سردرد بسیار شدید در فرق سر وپس سر از خواب عمیق بیدار می شوم که حدود 2 الی 3 ساعت به طور بسیار شدیدی پایدار باقی می ماند سنگینی خیلی زیادی در سرم احساس می کنم گویی وقتی دراز کشیده ام سرم از بالا در حال خالی شدن است بعد از این حالت درد در تمام سرم پخش می شود والبته حالت تهوع نیز دارم ولی شدید نیست ونمی توانم از رختخواب بلند شوم، تمام انرژیم از همان صبح تحلیل می رود بعد از بهبود که آن هم نسبی است احساس خواب آلودگی شدیدی می کنم وتقریبا همیشه در طول روز احساس سنگینی البته کمتر رادر پس سردارم همچنین با خم کردن سرم انگار که درد خاموش شده بوده دوباره فعال می شود البته نه به آن شدت صبح، لطفا مرا راهنمایی بفرمایید کار وزندگی ام مدتی که تقریبا مختل شده است. آیا نوع خوابیدن هم اگر سر در سرازیری قرار بگیرد در ایجاد این حالت موثر است؟ / پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما همین سردردهای تنشی باشد اما برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میکنم ام.آر.ای مغز نیز انجام دهید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیوا میردامادی(م در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 17:02
با سلام 
شبها خواب های پرتحرک و هیجانی و استرسی می بینم ، به طوری که صبح ها هنگام بیدار شدن ذهنی خسته دارم (انگار تمام شب را فکر می کردم )،بنابراین صبح با سر درد از خواب بیدار می شوم ، در طول روز حالت بی اشتهایی دارم و با کوچکترین باد سردی که به سرم میخورد ، سمت راست سرم درد نسبتاً شدیدی می گیرد / پاسخ: شما نیازمند انجام بررسیهای بیشتر هستید ، در آینده مطلبی در زمینه ی خواب دیدن در سایت خواهیم داشت ، برخی از این موارد ناشی از بیماریهای مثل کمبود و یا افزایش قند خون و ... میباشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 بهمن 1388 ساعت 05:29
سلام ممنون از سايت خوبتون در مورد درمان سردرد تنشي بيشتر توضيح دهيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 30 شهریور 1389 ساعت 02:28
سلام

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 26 مهر 1389 ساعت 04:24
منم بعد از دو ماه درد اسیفن نجاتم داد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:14
سلام.بنده نزدیک به چند ماه است که سردرد دارم یک قسمتی از سمت راست سرم درد شدید و غیر قابل تحمل میگیرد چند ثانیه طول میکشد و بعد از اتمام حالت کرختی به من دست می دهد درد ناحیه ی ÷س رم هماکثر اوقات با من هست و انگار مرا به سمت عقب می کسد بی حس شدن زبان و لب ها هم از مشکلات بنده هست.خواهش میکنم جواب منو حتما بدید. /پاسخ: بدون انجام معاینه بالینی و انجام بر رسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، این حالت میتواند شکلی از میگرن و یا حتا شکلی از تشنج باشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1390 ساعت 18:38
سلام خانم 35 ساله ای هستم . از 18 سالگی دچار سردرد هایی شده ام که تقریبا در تمام طول روز احساس میکنم چشم هایم هم به شدت درد میکنند در قسمت پیشانی هم احساس درد دارم به طوری که با مسکن های معمولی مشکلم حل نمیشه نزد چند چشم پزشک و متخصص بیماریهای چشم هم رفتم اما هیچ مشکل چشم نداشتم . لطفا مرا راهنمایی کنید ./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 22 شهریور 1391 ساعت 12:37
سلهم خانمی 50ساله هستم مدتی است دچار گردن درد شده واین درد به دست چپ من هم سرایت کردهاست ام ار ای هم انجها م دادهام ودکتر تجویز دارو کردندبا مصرف داروها درد کمی تسکین پیدا کرد ولی هنوز درد دردست چپ من که به ساق دست هم سرایت می کند ممنون از راهنمای شما لطفا مرا راهنمایی کنید 
/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما میباشد. پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 22 بهمن 1388 ساعت 06:54
تعداد مشاهده مطلب : 35303
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 709
بازدید دیروز 9464
بازدید کل 32399202
کاربران حاضر 168
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.