در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها سردرد در كودكان
سردرد در كودكان چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 18 مهر 1386 ساعت 16:36
بيشتر از نصف افراد تا سن پانزده سالگي سردردهاي مختلفي را تجربه كرده اند .
سردردها را مي توان به دو گروه اوليه و ثانويه تقسيم كرد ، گروه اول شامل سردردهاي ميگرني ، سردردهاي خوشه اي و سردردهاي تنشي ( يا اصطلاحا عصبي ) بيش از نود درصد موارد را به خود اختصاص ميدهند و ده درصد بقيه ( موارد ثانويه ) بر اثر بيش از سيصد علت مختلف و بيماري گوناگون پديد مي آيند.
سردرد در اطفال ، گر چه نه مثل بالغين ، اما بهر حال نسبتا شايع است و با افزايش سن ، به ميزان و شيوع آن افزوده مي شود بطوريكه سردردهاي شديد و عود كننده يك نفر از هر صد كودك زير ده سال و تقريبا پنج نفر از هر صد كودك ده تا هفده سال را رنج ميدهند . شيوع سردردهاي معمولي از اين ميزان نيز بيشتر است .
سردردهاي اطفال يكي از علل غيبت از مدرسه بوده ، باعث محدوديت هائي براي كودك مبتلا و بازداشتن او از فعاليت هاي اجتماعي ، و حتي روابط خانوادگي شده و احتمال وقوع سردردهاي بعدي ( در سنين پس از بلوغ ) را افزايش مي دهند .
بر خلاف بالغين ، سردردهاي اطفال ، تمايل خاصي به گروه جنسي مؤنث ندارند و هر دو جنس را تقريبا به يك ميزان درگير مي سازند . اما اين شيوع بمرور و در گروه هاي سني بالاتر بسمت دختران گرايش مي يابد.
وقتي كودكي با سردردهاي عود كننده مراجعه مي كند بايد به انواع خاصي از سردرد فكر كنيم و در صدد تائيد يا رد آنها بر آئيم ، از اين گروه مي توان به سردردهاي متعاقب ضربه مغزي ، ميگرن ، سردردهاي تنشي ( يا عصبي ) سينوزيتي ، سردردهاي ناشي از وجود ضايعات فضاگير داخل جمجمه اي ، اختلالات بينائي ، بازگيري از كافئين ! شبه تومور مغزي ( پسودوتومور سربري ) اختلالات خواب ، پركاري تيروئيد ، بالابودن فشار خون ، بيماري مفصل فكي گيجگاهي ، و ( بندرت ) سردردهاي خوشه اي فكر كنيم .نكته قابل ذكر اينكه سردردهاي خوشه اي معمولا در سنين بالاي بيست سال ديده مي شوند .


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 26 آذر 1386 ساعت 18:08
سلام.یک سوال داشتم از خدمتتان.دختر خواهر من 1 سال دارد و سمت چپ سرش صدای هو هو می کند چن شب هم است که شدید شده مشکل چیست؟ 
پاسخ: دوست عزیز ، انجام بررسیهای کافی از نظر بیماریهای عروقی سرو گردن را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 آذر 1386 ساعت 07:51
سلام من یک نوزاد نارس دارم در سونوگرافی مغزی گفته اند I.V.Hدرجه یک داشته ودکتر  
خودش گفت این مسئله نیاز به درمان ندارد ورفع می شود خواهش میکنم مرا در این مورد راهنمائی کنید؟  
پاخ : این اصطلاح بمعنی خونریزی داخل بخشی از مغز نوزاد شماست ، احتمالا حجم آن زیاد نبوده و با درمان طبی ، بدون نیاز به جراحی برطرف خواهد شد.حتما با یکی از همکاران جراح مغز و اعصاب از نزدیک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 دی 1386 ساعت 13:59
سلام پسر من نزديك به 5 سال دارد و گاهي اوقات براي مدت كمي سرش درد مي گيرد. البته فكر نمي‌كنم شديد باشد چون شكايت زيادي ندارد. لطفاً مرا راهنمايي نماييد. با تشكر 
پاسخ : 
دوست عزيز سردرد در اطفال علت هاي بسيار زيادي دارد و با توجه به حساسيت موضوع با اينكه بنظر نمي رسد مشكل فرزند شما چندان مهم باشد اما مراجعه به يكي از همكاران اطفال و يا ترجيحا نورولوژيست را به شما پيشنهاد ميكنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 04 بهمن 1386 ساعت 17:19
سلام خسته نباشيد جناب اقاي دكتر نميدانم سوالم تا چه حد ربط دارد اما ميخواهم محبت فرماييد در خصوص سوال ذيل محبت فرماييد اينجانب را ارشاد فرماييد چندين سال است گاهي اوقات زانوهايم درد ميگيرند كه درد خفيفي در ناحه كمر هم احساس ميكنم وبا خردن قرص ايبوبروفن مجبرم درد خود راسا كت كنم وگاهي مواقع با پماد رزماري و مالش ابغوره بر روي مفاصل درد زانوهايم التيام مييابد متشكرم / 
پاسخ : ه بخش مشاوره سایت با ما در تماس باشید. دوست عزیز بوسیل

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 22 بهمن 1386 ساعت 05:13
با عرض سلام وخسته نباشيد.سوال را به اين شكل مطرح مي نمايم كه به علت فشار كاري در بانك و همچنين سر ماخوردگي براي مدت چند ساعت دچار سر درد درجلوي پيشاني و دردكليه ها شدم .كه تا كنون به خاطر فشار كاري دچار يك سري سردرد ها مي شدم ولي اين مورد تا حدودي بيشتر بود.لطفا مرا راهنمايي فرماييد با تشكر ... 
/ پاسخ : دوست عزیز متاسفانه سوال شما گویا نبود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 29 بهمن 1386 ساعت 13:55
سلام خسته نباشيد جناب اقاي دكتر دختری 7 ساله دارم که شش ماه پیش دراثر زمین خوردن اظهار داشت که حالت تهوع دارد ولی این چنین نشد بعد از آن هم گاهی اوقات بعد از خواب عصر ابراز سردرد می کرد ودر زمان مدرسه هم میگوید وقتی معلم سر کلاس داد میکند سرم درد میگیرد.لطفا راهنمایی فرمایید. / پاسخ : در صورتیکه سی تی اسکن ایشان نرمال بوده است و علائم دیگری نداشته باشند ، بعنوان سندرم پس از ضربه ی مغزی شناخته میشود پیشنهاد من مراجعه به یکی از همکاران متخصص جراحی مغز و اعصاب ومشاوره و معاینه حضوری توسط ایشان است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 اسفند 1386 ساعت 05:34
با سلام من 17 سال دارم به دلیل سر دردهای ضربان دار درد در ناحیه ی پشت سرو صدای سوت در گوش به پزشک مراجعه کردم ایشان احتمال افزایش اب مغز را دادندمیخواستم در این مورد مرا راهنمایی کنید. / پاسخ : دوست عزیز برای تشخیص و یا رد کردن این تشخیص میتوانید سی تی اسکن مغز انجام دهید ، ولی بنظر میرسد علائم شما چندان با این تشخیص مطابقت ندارد. با یکی از مکاران متخصص جراحی مغز و اعصاب مشاوره حضوری بنمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 05 اسفند 1386 ساعت 07:30
ببخسید آقای دکتر ولی چا به سوال من جواب ندادید. / پاسخ : دوست عزیز به سوالات مرتبط با تخصص سایت که از طریق بخش مشاوره ارسال شوند به ترتیب و تدریجی پاسخ داده خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 اسفند 1386 ساعت 08:10
سلام آقای دکتر 
 
فرزند من با سزارین به دنیا آمده (دوقلو که یک قل آن مرده به دنیا آمد) گردنش را خوب نگه نمیداشت . سی تی اسکن و ام آر آی و آزماش انجام دادیم آ قای دکتر محمد غفرانی در بیمارستان مفید تهران گفتند مغزش آب آورده وسه عدد از رگهای مغزش گرفته وهرچه سرعتر باید جراحی مغز بشود لطفا"راهنمایی بفرمایید با تشکر : nazarate aghaye dr ghofrani morede taeid e injaneb ast.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 10 فروردین 1387 ساعت 16:08
با سلام  
پسر من 5/2 ساله است .سه بار است كه در حالتهاي مختلف مثلا بازي و ديدن تلويزيون از ناحيه سمت چپ سر خود احتمالا گوش يا گردن به طور ناگهاني احساس ناراحتي كرده و گريه ميكند و بلافاصله هم خوب ميشود لطفا مرا راهنمايي فرماييد./ 
پاسخ : پیشنهاد میکنم برای ایشان نوار مغزی را بعنوان اولین قدم تشخیصی پس از معاینه توسط یکی از همکاران متخصص اطفال انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 11 مرداد 1387 ساعت 06:57
سلام دختر 6ساله ای دارم که گاهی سردرد میشود پزشک گفت ترشحات پشت حلقی ذارد بعد از مصرف یک دوره سفکسیم باز هم وحتی همراه مصرف سردرد است البته وقت عصبانیت یا بیخوابی بیشتر است خواهش میکنم مرا راهنمایی بفرمایید لازم است به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنم ؟/ پاسخ: بهترین اقدام بنظر اینجانب مشاوره انجام بررسی های بیشتر تصویری مغز (ام.آر.ای) برای اطمینان بیشتر از خوش خیم بودن مشکل کودکتان بسیار ارزشمند خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 مرداد 1387 ساعت 22:21
با سلام خدمت جناب اقای دکتر 
دختری دارم 5/6 ساله که حدود کمتر از یکسال است که به فاصله های 2 الی 3 ماه یکبار سردرد شدید میگیرد و بعد از اینکه حالش بهم می خورد رفته رفته خوب میشود این در حالی است که گاهی به خاطر فعالیتهای بچه گانه وگاهی با شکایت از اینکه بچه ها در مهد جیغ میکشند می باشند ولی خودم احساس می کنم یک علت دیگر آن هنگام سرماخوردگی سینوسها می باشد که با گرفتن عکس رادیولوژی دکتر سینوسهایش را سالم ارزیابی کرد خواهشمندم مرا راهنمایی کنید / پاسخ : پیشنهاد می کنم حتما برای ایشان نوار مغزی (EEG) انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 19 مرداد 1387 ساعت 07:38
باسلام :پسری 8 ساله دارم که مدت 3 سال است دچار سردرد دریک طرف پیشانی میشود بطوریکه بااستفراغ همراه است وبیشتر درمواقع غروب وبعدازظهر به ان دچار می شود واکثرمواقع بعد ازبازی سنگین وعرق کردن ویازیرآفتاب بودن حاصل می شود قابل ذکر است که توسط پزشک متخصص سیتی اسکن وچکاب چشم صورت گرفته ومشکلی نداشته خواهشمنداست بنده راراهنمایی فرمایید ودرصورت امکان وقتی مشخص نمایید تاخدمت برسیم .اراک 17/5/87  
/ پاسخ : نرمال بودن سی تی اسکن بتنهائی نمی تواند رد کننده بیماری های مغزی باشد. انجام ام.آر.آی و ام.آر.آ از مغز را برای ایشان پیشنهاد می کنم. در صورت نرمال بودن این دو روش ، تشخیص من برای فرزندتان میگرن خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 24 مرداد 1387 ساعت 05:36
سلام آفای دکتر، 
پسر من 11 سال دارد و چند سال است که به سردردهای متناوب با فاصله های مختلف وتهوع دچار می شود.البته بيشتر پس از يک فعاليت شديد بدنی يا فکری به اين سردرد مبتلا می شود .مدتی است تحت درمان ميگرنی است ولی متاسفانه سردردها ادامه دارد .اخيرا" به پزشک ديگری مراجعه کرده که ايشان تشخيص سردرد عصبی دادند وقرص ايمی پرامين توصيه کردند.البته MRIبا تزريق و بدون تزريق تجويز کردند که مشکلی از آن جهت نداشتند.من می خواستم نظر شما را هم بدانم.و مطمئن شوم که قابل درمان است.در صمن بايد ذکر کنم که نوار مغزی هم گرفته شده و از آن نظر هم مشکلی ندارد. / پاسخ: سردردهای عصبی در این سن کمتر دیده میشوند بنظر من میگرن تشخیص بهتری می باشد. مصرف دقیق و کامل وعده های غذائی ، استراحت کافی ، کاهش استرس های درسی و محیطی ، پرهیز از مواد و غذاهای تشدید کننده حملات و .... را برای ایشان پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 22 مهر 1387 ساعت 05:39
یا عرض سلام : آقای دکتر  
 
پسر من 7 سا ل دارد و چند سال است که دچار سردرد های نسبتا شدید از دو طرف پیشانی و گاه حالت تهوع میشود. لطفا من را راهنمایی فرمایید. برای درمان چه راهکاری را پیشنهاد میفرمایید./ 
پاسخ: بنظر میرسد ایشان دچار میگرن باشند اما برای اطمینان بیشتر ام.آر.آی مغز را پیشنهاد میکنم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 24 مهر 1387 ساعت 05:06
با سلام من 21سال دارم از حدود 2ماه پیش سر درد های شدیدی دارم ودرضمن انحراف بینی هم دارم آیا احتمال دارد از بینی ام باشد لطفا مرا راهنمایی کنید/ پاسخ: میتواند در زمینه ی انحراف بینی شما باشد اما علت های دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت . شرح حال دقیق و معاینه و احتمالا سی تی اسکن ، یا ام.آر.آی در تشخیص دقیق بسیار مهم و ارزشمند خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 24 مهر 1387 ساعت 10:32
با سلام و عرض خداقوت. پسر يك ساله من از روي مبل روي فرش افتاده و دو دقيقه بعد استفراغ كرده است. البته فقط يك بار استفراغ كرده اند و بي هوش نيز نشدند). به پزشك خودش(متخصص كودكان) مراجعه كرديم (يك بار ساعتي بعد از افتادن و يك بار 24 ساعت بعد) و ايشان گفته مشكلي ندارد. سپس پيش پزشك خانوادگي برديم (ايشان متخصص هستند) و ايشان نيز گفتند مشكلي ندارد ولي براي اطمينان خاطر نوار مغزي نوشتن و نوار نيز مشكلي را نشان نداده و ايشان فرمودند كه نياز به اسكن نيست. حال نمي دانم آيا نيازي به اسكن و مراجعه به پزشك متخصص مغز وجود دارد يا نه؟. پيشاپيش از راهنمايي تان متشكرم. / پاسخ: نگران نباشید. نیازی به سی تی اسکن نیست. نوار مغزی در ضربه های مغز ارزشی ندارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 08 آذر 1387 ساعت 21:34
با‌عرض‌سلام.‌پسرم‌پنج‌سال‌هشت‌ماه‌دارد‌ 
سه‌روز‌پیش‌‌‌در‌حالی‌که‌به‌کامپیوتر‌نگاه‌میکرد‌به حالت‌خوابیده‌روی‌شکم‌بر‌روی‌لبه‌تختخواب‌ 
متوجه‌ناله‌او‌شدم... / پاسخ: بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 16 بهمن 1387 ساعت 05:49
با عرض سلام .من در تاریخ 8/9/1387در مورد پسرم(5 سال ده ماه دارد)که به حالت بی حال ولی هوشیار هنگام تماشای کامپیوتر متوجه او شدم و او را سریع به بیمارستان منتقل کرده و نوار مغزی و سی تی اسکن را انجام دادیم که مشکلی نداشت ولی دو ماه بعدهنگامی که مدت طولانی کامپیوتر کرده بودو پر خوری نیز کرده بود ابتدا استفراغ حجیم و بعد گفت که مدفوع دارد و اوبه دستشویی بردم اما نرسیده به دستشویی بیحال افتاد(شبیه غش کردن)و بی اختیار مدفوع کرد اما لرزش عضلات و سایر حرکات تنشی را نداشت بعد از مدتی یه کم آب به صورتش زدم و کاملا به هوش آمدوخودش می گفت که قبل از اینکه بی هوش شود سرش خیلی درد کرده است .جواب سوال قبلم را خواسته بودیدبا ایمیل در ارتباط باشم ولی ایمیل ندارم خواهش می کنم جواب را مثل سایر سوالاتپاسخ دهید من در یک شهرستان فاقد هر گونه امکانات پزشکی زندگی می کنم و راهنماییهای شما برایم بسیار ارزشمند است./پاسخ: دوست عزیز انجام نوار مغزی و نیز ترجیحا ام.آر.آی از مغز را برای ایشان پیشنهاد میکنم. بر اساس پاسخ این بررسی ها درمان ضد تشنج شروع خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 18 اسفند 1387 ساعت 12:31
سلام آقای دکتر پسری 10ساله دارم که حدود 10روز به سردرد دچار شده که اکثرا در ساعت 10تا3بعداز ظهر طول می کشد می خواستم علت را جویا شوم با تشکر / پاسخ: علت های متفاوتی میتواند داشته باشد. در وهله ی اول به سینوزیت فکر میکنم اما نیاز به بررسیهای بیشتر دارند. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 26 خرداد 1388 ساعت 05:07
سلام دختري دارم شش ساله كه مدتي است سردرد دارد وموقع درد بسياربيتابي ميكند جهت معا لجه به كجا مراجعه بكنم راهنمايي بفرماييد متشكرم/ پاسخ: اولین اقدام پیشنهادی من برای اطمینان بیشتر ، معاینه دقیق بالینی و سپس انجام ام.آر.آی مغز می باشد . در صورت تمایل برای ویزیت اینجانب ، میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:18
سلام وخسته نباشيد ، پسرم هشت سال دارد و گاهي سرش در ميگيرد امروز نيز با در مواجه شد كفتم كجاي سرت درد مي كند كفت پشت سرم با تشكر از شما مرا راهنمائي فرمائيد ./پاسخ: بدون انجام معاینه بالینی و انجام بر رسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، این حالت میتواند شکلی از میگرن و یا مشکلات چشمی و ...باشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:10
سلام دختري دارم 4سا ل نيم كاهي دجار سر درد لحظه اي ميشود نزد متخصص نيز اورا بردم و او گفت چيز خاصي نيست نظر شما چيست ؟/پاسخ : پاسخ شما بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان مقدور نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:58
با سلام و خسته نباشید 
فرزندم 8 ساله کلاس دوم ابتدایی و پسر است چند ماهی است که از سردرد شکایت دارد که پس از چند ساعت برطرف می شود مادرش می گوید اغلب پس از بازی با کامپیوتر و یا باد خوردن به سرش این اتفاق می افتد شکایت هایش اینگونه است که انگار سردردش خفیف است ولی چند روز پیش به هنگام مهمانی چند ساعت خوابید لطفا راهنمایی بفرمایید. 
با تشکر وافر/پاسخ: این سردردها میتوانند ناشی از مشکلات چشمی و یا میگرن باشند ، برای بررسی های بیشتر میتوان اقدامات دقیقتر تشخیصی مثل ام.آر.ای را انجام داد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 آبان 1391 ساعت 22:51
با عرض سلام من یک دختر چهار ساله دارم که دو روز سردرد دارد دیشب از شدت سردرد از خواب بلند شد شروع به گریه کردن کرد بعد از دقیقه ساکت شد و ضمن دخترم بیشتر اوقات دهانش بو ی بد می دهد لطفا راهنمایی کنید 
/پاسخ : امکان دارد ایشان مبتلا به بیماری های عفونی سر و گردن و با احتمال کمتر مشکلات مهمتری باشند ، پیشنهاد میکنم برای اطمینان بیشتر با یکی از همکاران اطفال مشاوره حضوری نمائید و در صورتیکه سردردهای ایشان افزایش یافت ، برای ایشان سی تی اسکن مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:49
با عرض سلام پسری چهار و نیم ساله دارم که طی مدت دو ماه سه بار سر درد داشته. دوبار از مهد برگشته بود و یکبار هم از میهمانی. و هر سه دفعه با خوابیدن خوب شد. آیا مشکل پسرم ناشی از خستگی هست؟ البته من خودم هم که مادرش هستم میگرن دارم. اگر لازم هست پسرم معاینه شود به متخصص اطفال مراجعه کنم یا متخصص مغز و اعصاب ؟ در ضمن ما ساکن شیراز هستیم اگر ممکن هست از همکاران معرفی فرمایید متشکرم. 
/پاسخ: سردردهای ناشی از خستگی و با احتمال بیشتر میگرن اولین تشخیص احتمالی برای ایشان است . به همکاران نورولوژیست اطفال مراجعه نمائید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در جمعه, 11 آبان 1386 ساعت 12:11
تعداد مشاهده مطلب : 27090
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2809
بازدید دیروز 14833
بازدید کل 33048131
کاربران حاضر 185
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.