در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی مغز و اعصاب مغزتان را شارژ کنید ...
مغزتان را شارژ کنید ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط bita.m   
پنجشنبه, 27 اسفند 1388 ساعت 18:48
روش هایی برای تقویت حافظه

مهم نیست مغز ما چقدر

قدرتمند است،

آنچه اهمیت دارد، این است

که بدانیم این عضو نیاز به جبران

و احیای خود دارد تا

بتواند قالب و توانایی خود را حفظ کند.

 

 

پژوهشگران روش‌های گوناگونی را برای

سوپرشارژ کردن و افزایش کارآیی مغز

پیشنهاد داده‌اند که در این نوشتار ساده‌ترین

آنها ارایه شده تا هر فردی بتواند به محض

احساس نیاز، به آنها دسترسی داشته باشد

و آنها را به کار بسته و از مزایای آن

بهره‌مند شود:

 


هرچند مغز ما قویترین رایانه در سیاره زمین به شمار

می‌رود، این رایانه قدرتمند نیز گاهی به خطا می‌رود.

 

ما انسانها بیشتر وقت خود را صرف انباشتن چیزهای

گوناگون و بی‌فایده به داخل مغزمان می‌کنیم.


مهم نیست مغز ما چقدر قدرتمند است، آنچه اهمیت دارد،

این است که بدانیم این عضو نیاز به جبران و احیای خود

دارد تا بتواند قالب و توانایی خود را حفظ کند.


پژوهشگران روش‌های گوناگونی را برای سوپرشارژ

کردن و افزایش کارآیی مغز پیشنهاد داده‌اند که در این

نوشتار ساده‌ترین آنها ارایه شده تا هر فردی بتواند به محض

احساس نیاز، به آنها دسترسی داشته باشد و آنها را به کار بسته

و از مزایای آن بهره‌مند شود:


▪ بادام بخورید


بادام حافظه را تقویت می‌کند و اگر در ترکیب با شیر پیش

از رفتن به رختخواب و یا پس از برخاستن از خواب به

هنگام صبح مصرف شود، تأثیر بهتری دارد.


▪ آب سیب بنوشید


پژوهشگران دانشگاه ماساچوست لوول نشان داده‌اند که آب سیب

تولید نوعی انتقال دهنده عصبی حیاتی «استیلکولین» را در مغز

افزایش داده و از این طریق قدرت حافظه را نیز تشدید می‌کند.


▪ خوب بخوابید


تحقیقات نشان می‌دهد که حافظه بلند مدت در طول خواب

با پخش دوباره تصاویر تجربه شده در روز تقویت می‌شود.


▪ از تفریحات ساده لذت ببرید


استرس قدرت مغزی ما را تحلیل می‌برد. ذهنی که در

استرس گرفتار شده، بیشتر منابع حافظه ما را مصرف می‌کند

و به این ترتیب، ذهنی ضعیف و کودن برای ما باقی می‌گذارد.

تلاش کنید برای خود عادتهای ساده تفریحی در روز تعیین کنید

تا بتوانید به کمک آنها استرس را از ذهن خود پاک کنید. برخی

از این تفریحات ساده و مفید برای ذهن و بدن و روان عبارتند از:

گوش دادن به موسیقی مورد علاقه، بازی با کودکان، قدردانی از

دیگران، پیاده روی، دوچرخه سواری و یا شنا به طور روزانه،

کار کردن با یک وبلاگ و سرانجام شرکت در کلاس‌های یوگا

و سلامت به طور روزانه.▪ ذهن خود را ورزش دهید


همان گونه که ورزش جسمی برای بهره‌مندی

از یک بدن قوی و سالم ضروری است،

ورزش ذهنی نیز به همین اندازه مهم است

تا بتوانید ذهنی تیز و فعال داشته باشد.

 

آیا تاکنون توجه کرده‌اید که چرا کودکان قدرت مغزی قوی‌تری

نسبت به افراد بالغ دارند؟ چون کودکان ذهنی بازیگوش دارند

و یک چنین ذهنی توان حافظه را بالا می‌برد. برای رسیدن به

چنین توانایی می‌توانید پازل یا جدول حل کنید، در کارهای گروهی

داوطلب شوید، با دیگران تعامل کنید، به یک سرگرمی مانند مطالعه،

نقاشی یا حتی دیدن پرندگان مشغول شوید، یک مهارت جدید یا یک

زبان جدید بیاموزید.


▪ یوگا یا مدیتیشن انجام دهید


یوگا و مدیتیشن استرس را تخلیه می‌کند. استرس قاتل حافظه است،

اما یوگا و مدیتیشن با کاهش استرس، پایین آوردن فشار خون، کاهش

سرعت تنفس، کاهش سرعت متابولیسم و آزاد کردن تنش از ماهیچه‌ها،

ذهن را تقویت می‌کنند.


▪ مصرف مواد قندی را کاهش دهید


قند غذا نیست، بلکه شکلی از کربوهیدرات است که یک

انرژی واهی تولید می‌کند. مصرف زیاد مواد قندی باعث

بروز نشانه‌های عصبی و رنج آور، ضعف حافظه و دیگر

اختلالات عصبی می‌شود. غذاها را بدون افزودن شکر مصرف

کنید و از مصرف نوشیدنی‌های شیرین یا مقدار زیادی شکر یا

قند با کافئین پرهیز کنید.


▪ از گندم سبوس‌دار استفاده کنید


گندم سبوس‌دار دارای لسیتین است. این ماده، مشکل سخت شدن

سرخرگ‌ها را آسان می‌کند و از این طریق موجب بهبود عملکرد

مغز می‌شود.


▪ شب‌ها غذای سبک بخورید


خوردن غذای زیاد و سنگین در شب، باعث بروز استرس طولانی مدت

و احساسی به هنگام خواب می‌شود. توصیه می‌شود غذای سنگین را در

روز مصرف کنید که بدن تحرک بیشتری دارد. شبها با خوردن غذای

سبک و میوه یا سبزی می‌توانید خواب بهتری داشته باشید. خواب

خوب شب به معنی تقویت قوای مغز است.


▪ قدرت تخیل خود را تقویت کنید


یونانی‌ها اصل خیال‌پردازی را برای به خاطر سپردن

همه چیز یاد می‌گیرند. این تکنیک نیاز دارد که فرد یک تخیل

واقعی و رنگی را ایجاد کند که بتوان آن را به یک موضوع یا شی

خاص ارتباط داد. اگر شما همه حواس خود شامل لامسه، بویایی،

چشایی، شنوایی و بینایی را درگیر خیال‌پردازی کنید، می‌توانید

جزییات بیشتری از یک موضوع را به یاد بیاورید. این کار به

تقویت حافظه شما کمک می‌کند.


▪ خشم خود را کنترل کنید


غذاهای تهیه شده از آرد سفید، مصرف زیاد نشاسته یا نان سفید،

می‌تواند منجر به بروز حساسیت‌های عصبی شود. در نتیجه، مصرف

این قبیل مواد غذایی پرخاشگری و برخی از رفتارهای افسردگی را

موجب می‌شود. در عوض سبزی تازه بخورید. آب زیاد بنوشید و یوگا

یا مدیتیشن انجام دهید تا احساسات سمی مانند خشم و استرس

از شما دور شود.


▪ ویتامین ب کمپلکس مصرف کنید


این ویتامین حافظه را تقویت می‌کند. از غذا و سبزیجات غنی

از این ویتامین مصرف کنید. باید گفت که مواد غذایی نشاسته‌ای

و نان سفید، تاثیر مطلوب این ویتامین برای حفظ سلامت حافظه

را خنثی می‌کند.

 

لینک های مرتبط با این مطلب :


 

 

بجای کپی برداری

 
 
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
 

 

نظر شما چیست ؟ 

 

 

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 فروردین 1389 ساعت 22:48
Cool stuff! Thanks for sharing these with us

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ابراهیم امامی در تاریخ دوشنبه, 09 فروردین 1389 ساعت 04:33
تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 09 فروردین 1389 ساعت 05:54
ممنون ن مطلب جالبی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 12 فروردین 1389 ساعت 02:16
Many thanks for this article. I will do my best to follow it! Have a good year

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 14 فروردین 1389 ساعت 16:18
با تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 فروردین 1389 ساعت 10:20
سلام با ارزو موفقیت . مادرم دچار ورم بای شدید شده دکترهای زیادی دیدن کسی علتش رو نمیدونه اخرین دکتر گفته باید بیش دکتر مغز واعصاب بره از شما خواهش میکنم کمکمون کنید / پاسخ: ورم پا ارتباط مستقیمی با مسائل مغز و اعصاب ندارد ، اما احتمال دارد بر اثر استراحت طولانی ناشی از مسائلی مثل دردهای سیاتیکی ، خون در پاها لخته شده باشد و این حالت را ایجاد کرده باشد،پیشنهاد میکنم با همکاران داخلی تماس گرفته و در مورد تشخیص ترومبو فلبیت ناشی از استراحت طولانی برای مشکل ایشان سوال کنید ، تا بررسیهای تشخیص انجام گیرد . در صورتیکه این تشخیص صحیح باشد بستری فوری و درمانهای سریع برای ایشان ضروریست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان حمید گودرز در تاریخ شنبه, 04 اردیبهشت 1389 ساعت 19:14
سلام 
 
از درگاه ایزد منان برای دست اندر کاران این سایت مفید ارزوی توفیق مینمایم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سکوت مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 05:02
bonjour 
trés bien. 
c'est beau! 
merci beaucoup

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دریــــــــــــــــــــــــا م در تاریخ شنبه, 29 بهمن 1390 ساعت 07:04
خیلی ممنونم بابت زحمات زیاد شما.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 24 آبان 1391 ساعت 18:07
با تشکر از مطالب مفیدتون
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 09 فروردین 1389 ساعت 06:00
تعداد مشاهده مطلب : 24329
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4061
بازدید دیروز 8901
بازدید کل 31401884
کاربران حاضر 101
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.