در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی مغز و اعصاب تأثیر آرامش‌بخش موسیقی روی بیماران
تأثیر آرامش‌بخش موسیقی روی بیماران چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط dw-world.de   
شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 21:11

موسیقی در بیمارانی که

در شرف انجام عمل جراحی

یا آزمایشی پیچیده مانند

آنژیوگرافی هستند آرامش

خاصی را ایجاد می‌کند،

 

به ویژه وقتی آن‌ها خود

در


انتخاب موسیقی دست

نداشته باشند

و این مسئولیت

را پزشک به عهده بگیرد.


موسیقی در موقعیت‌های مختلف


تأثیر آرامش‌بخشی از خود به جا


می‌گذارد.


به طور مثال گفته می‌شود


که موسیقی


باعث افزایش شیردهی


در گاو‌ها می‌شود و همچنین


نوزادانی

که در رحم مادر برایشانموسیقی پخش


می‌شود، از هوش بالاتری


برخوردار می‌گردند.

http://drzohrabi.ir


اما هنوز شواهد علمی


کافی برای اثبات تأثیر


موسیقی در این گونه موارد وجود ندارد.


با این همه به


تازگی حداقل این نکته


در مورد موسیقی به اثبات رسیده


که بیمارانی که در شرف عمل جراحی


یا آزمایشی


پیچیده قرار دارند، می‌توانند


با شنیدن موسیقی آرامشبیابند و ترس آنها می‌تواند کاهش پیدا ‌کند.


البته اینکه

موسیقی تا چه حد می‌تواند

روی بیماران تأثیر

بگذارد به این بستگی

دارد که چه کسی آن را

انتخا

ب کند.http://drzohrabi.irآنژیوگرافی همراه با موسیقی

در مجله علمی "تحقیق کلینیکی در زمینه

کاردیولوژی"

(Clinical Research in Cardiology)

پزشکان تجربیات خود

را در مورد ۲۰۰ بیمار منتشر

کرده‌اند که حین آنژیوگرافی

قلب روی آنها، موسیقی

پخش شده است. آنژیوگرافی

یک روش تصویربرداری پزشکی از رگ‌های خونی است.

برای مشاهده فضای

داخلی رگ‌ها آنها را با ماده‌ای

حاجب پر می‌کنند.


رایج‌ترین نوع آن استفاده از لوله‌ای بلند، نازک

و

قابل‌انعطاف به نام کاتتر است که برای تزریق

و توزیع ماده

حاجب از درون سرخ‌رگ‌های موجود

در کشاله ران یا

ساعد دست به یکی از سرخ‌

رگ‌های قلب فرستاده

می‌شود.

در جریان این پژوهش ۱۰۰ نفر از این بیماران

می‌توانستند خود یکی از سه نوع موسیقی

کلاسیک،

جاز و پاپ را برگزینند. این دسته

همچنین اجازه داشتند

گزینه بدون موسیقی

را انتخاب کنند. برای ۱۰۰ بیمار دیگر

پزشکان

موسیقی را انتخاب می‌کردند.


http://drzohrabi.irتأثیر آرامش‌بخش موسیقی جاز و کلاسیک


در نهایت میزان ترس بیمارانی که حین انجام

آزمایش به


موسیقی گوش می‌دادند بسیار

کمتر از کسانی بود که


این آزمایش برای آنها

بدون همراهی موسیقی انجاممی‌شد.

آنژیوگرافی بیماران همراه با موسیقی موجب


می‌شد ضربان قلب آنها منظم باشد و فشار

خون‌شان


پائین بیاید. اما میزان ترس و عدم

آرامش در بیمارانی کهپزشکان برایشان

موسیقی را انتخاب کرده‌ بودند بسیارپائین‌تر

از دیگران بود.

 

بیشترین اثر آرامش‌بخش را موسیقی کلاسیک

و جاز

داشت، حتی روی بیمارانی که پیش از آزمایش گفته

بودند که از این دو سبک خوششان نمی‌آید. پزشکانتأکید دارند که موسیقی آرام، اما نه ناراحت‌کننده،می‌تواند برای ایجاد حس آرامش در بیماران مؤثر باشد.http://drzohrabi.irپژوهشگران دلیل تأثیر قوی‌تر موسیقی‌ای که توسط


پزشکان انتخاب می‌شود را این می‌دانند که بیماران


همواره تمایل دارند مسئولیت خود را به طور کامل به


دست پزشکان بسپارند.


در عین حال وقتی که بیمار خود موسیقی را انتخابمی‌کند، امکان دارد این موسیقی او را به لحاظاحساسی منقلب کند. اما وقتی پزشک وظیفه انتخاب


موسیقی را بر عهده می‌گیرد، این احتمال کمتر است.

 

http://www.dw-world.de

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 21:59
با سلام خدمت آقای دکتر - بدلیل مشاهده نکردن جواب سوال خود دوباره آن راتکرار میکنم  
پدری دارم 73ساله بشدت تند مزاج-از چند سال پیش بدلیل مشکل آریتمی قلب دارو مصرف می کنند- از چند ماه پیش داروی دیابت نیز مصرف می کنند که البته الان دبابت ایشان کنترل شده- ایشان دو ماه است علایمی مثل عدم تعادل- ضعف بدن -احساس بی حسی در سمت چپ صورت وگاهی در انگشتان دست وپا-لکنت زبان وکمی مشکل حافظه دارند-دکتربعد از mrIتشخیص سکته از ناحیه مخچه را داده اند- ایشان در ابتدا 3 تا آمپولciticlionتزریق کرده والان هم داروهای ویتامینe-دی پریدامول- آسپرین-جین سینگ مصرف وآمپول ویتامینb1-b6-b12تزریق می کنند-روحیه ایشان بعد از بیماری بشدت ضعیف شده ومدام فکر می کنند که فلج می شوند واحساس می کنند عدم تعادل ایشان بد تر شده-دکتر گفتند عدم تعادل ایشان 6 ماه دیگر خوب می شود و50%بهبود ی حاصل می شود- لطفا نظر خود را بفرمایید - با تشکر/پاسخ: دوست عزیز سکته های ناحیه ی مخچه از طرفی خطرناک و از طرفی خوش خیم هستند ، خطرناک بدلیل اینکه شریان های مهم ساقه ی مغز در ایجاد این مشکل دخالت دارند و احتمال عود سکته وجود دارد ، و خوش خیم از این نظر که مخچه توانایی زیادی برای جبران عملکرد نواحی مبتلا داراست. صبر و ادامه ی درمان را به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده nima مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:35
با سلام خدمت آقای دکتر من به سردرد میگرن ازنوع کلاسیک مبتلا هستم ویک هفته به امتحانات پایان ترم دانشگاهی مونده سردردهای من مکررشروع می شود به متخصص مغزواعصاب مراجعه کردیم یه سری دارو دادن که استفاده کردم وقتی چشمام تارمی شود وقتی این دارو رو استفاده می کردم دیگه به سردرد نمی کشید وحالم بعد از دقایقی بهتر می شد بعد از این اتفاقات دوباره سردردهای شدید من شروع شد دکتر سونو گرافی مغز انجام دادن وگفتن مشکل خاصی نیست دوباره بعد ازمدتی سردردهای من شروع شد بعد از اینکه به اورژانس بیمارستان مراجعه کردیم بعد از کلی سرم وآمپول حالم خوب نشد ونمی دونم چقدربه من مرفین تزریق کردن دوباره که پیش دکتر اومدیم دکتر این داروها را تجویز کرد ویه MRI گفتش که بگیرم  
داروهایی که تجویز کرد ناپروکسن ،نورتریپیتیلین ،پروپرانولول،DEPAKINE CHRONO 500 mg 
وجواب ام آر آی هم : 
درام آر آی تهیه شده از مغز بدون کنتراست تزریقی:.تغییرات پاتولوژیک اینتراکرانیال مشاهده نمی شود.. گشادی نسبی بطن طرفی راست واریاسیون غیر پاتولوژیک است. 
نظریه :نرمال به شرح فوق  
ولی دوباره بعد از این قضیه نزدیک امتحانات سردرد شدید میگرنی با حالت تهوع دارم من 23ساله از ارومیه/پاسخ: شما باید داروهای ضد میگرن را دائما مصرف کنید ، این داروها دو دسته هستند ، یک سری پیشگیری کننده از حملات و سری دیگر برای درمان حملات میگرن میباشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 26 مرداد 1390 ساعت 17:55
باسلام- من تقریبا هر روز به سایت سر میزنم-مطالب جالب وآموزنده ای دارد- ویکی از ویژگی های سایت این است که خاطرات بیماران در آن نوشته شده -لطفا در صورت امکان درباره روشTMSو تاثیر آن در بازتوانی بعد از سکته مغزی در سایت مطلب بنویسید0 باتشکر -همیشه شاد وپرانرژی باشید0

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:58
سلام 
من دچار بیماری دو قطبی هستم 
که حالت شیدای من نیمه شدایی هست 
و در افسردگی کمی شدید 
دکتر برای من ،DEPAKINE CHRONO 500 mg تجویز کرده 
ایا این قرص میتونه بهم کمک کنه یا نه 
لطفا منو راهنمایی کنید 
ممنون/پاسخ: متاسفانه پاسخ سوال شما در حیطه ی کار اینجانب نیست. اما نظر شخصی اینجانب این است که بله میتواند کمک کننده باشد .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 11:59
تعداد مشاهده مطلب : 13153
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 14078
بازدید دیروز 22971
بازدید کل 34207697
کاربران حاضر 226
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.