در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تصویری تخصصی گزارش ویدئویی از یک عمل جراحی دلخراش و بسیار نادر مغز
گزارش ویدئویی از یک عمل جراحی دلخراش و بسیار نادر مغز چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 19 فروردین 1389 ساعت 15:05

بدون تردید دیدن این فیلم ( در صورت تحمل )

 برایتان شگفت انگیز و جالب خواهد بود ...

 

 

 


بیمار: آقای ت. که در اثر گیر کردن در لابلای پره های توربین 

دچار آسیب شدید مغزی ، شکستگی  شدید  جمجمه ،

بیرون ریختن نسج مغز از لابلای شکستگی ، و ...

با سطح هوشیاری بسیار پایین و علائم مرگ مغزی به

بیمارستان ما آورده شد و بدون اتلاف وقت ، و حتا

بدون انجام سی تی اسکن مغز یا انجام رادیوگرافی ساده ،

مستقیما به اتاق عمل منتقل شد و تحت عمل جراحی تیمی

بر روی قسمت های آسیب دیده مختلف بدن قرار گرفت .

 

جراح مغز : دکتر مجید ظهرابی 


احتمال بهبودی ایشان
 
کمتر از یک درصد تخمین زده میشد !


توضیح :

 

* تصاویر بسیار دلخراش میباشند و در صورتی که

    در دیدن اینگونه تصویر مشکل دارید ، از دیدن فیلم خود داری کنید.


** متاسفانه به دلیل محدودیت حجمی ، امکان گذاشتن تصاویر ویدئویی

       پس از عمل جراحی و در طول زمان  ادامه درمان ،

       در این سایت نبود .


*** ادامه تصاویر این بیمار ( در زمان پس از عمل جراحی ) را 

         نیز میتوانید با کلیک بر روی اینجا تماشا کنید .


 

**** باتوجه به سرعت اینترنت شما ،

            ممکن است زمان قابل توجهی برای دیدن

            کلیپ ( با کفیت بالا ) نیاز باشد.

            در صورتیکه سرعت اینترنت شما پایین است،

           برای دیدن تصاویر این عمل (اینترنت کم سرعت) اینجا را کلیک کنید.

 

***** بدون تردید دیدن این فیلم ( در صورت تحمل )

          

           برایتان شگفت انگیز و جالب خواهد بود ...


           تماشای تصاویر پس از عمل جراحی را اکیدا به شما پیشنهاد میکنم ...

 

 

برای دیدن فیلم خلاصه شده، روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

برای دیدن کلیپ فوق روی تصویر کلیک کنید

 

 

برای دیدن فیلم کامل ( حجم بالا ) اینجا را کلیک کنید. 

 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده شکیبا(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 فروردین 1389 ساعت 11:59
سلام 
ممنون از اطلاعات مفید سایتتون و ممنون از فضای حاکم بر اون که صمیمیه! 
از این جور سایت های علمی کم پیدا میشه... 
موفق باشین... 
خدانگهدار 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دانشجوی مقیم کان در تاریخ چهارشنبه, 25 فروردین 1389 ساعت 05:22
خدا نگهدارتون باشه 
تلاشهای شما برای نجات بیماران قابل تقدیره

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده REZA(مهمان) در تاریخ جمعه, 27 فروردین 1389 ساعت 15:50
SALAAM DEAR DR MAJID, 
COGRAGULATIONS ON THIS marvelous SURGERY. GOD WILLING YOU SHOW YOUR DO YOUR BEST IN NEUROSURGERY. I AM PROUD ON YOUR ACTION. 
THANK YOU SO MUCH 
 
KIND REGARDS & BEST WISHES 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی عزتی(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1389 ساعت 18:07
ابتدا خداوند را سپاسگذارم که این عزیز را به توسط پزشکان عالی مقام و ارزشمندی چون دکتر ظهرابی از مرگ حتمی نجات داده است و سپس کمال تشکر را از همت والای این تیم پزشکی به رهبری دکتر ظهرابی دارم. علی عزتی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Maryam(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 13 اردیبهشت 1389 ساعت 04:52
باسلام خدمت شما 
چند روز پیش به طور اتفاقی سایت پربار شما رو مشاهده کردم 
اطلاعات خیلی خوبی درمورد ستون فقرات و بیماریهای آن دریافت کردم...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سکوت(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 15 اردیبهشت 1389 ساعت 20:08
با درود 
از گل واشده ی دورترین نقطه خاک به تو ای دوست سلام 
روزگارت آبیست؟همه اینجا خوبند؟ 
نی لبک می خواند  
باد عاشق شده است  
فکر من باش که من فکر تو ام. 
ا 
وبلاگتون عالیه 
من از طرفدارای پر و پا قرص شما و وبلاگتون هستم  
خوشحال می شم به وبلاگ من هم سری بزنید 
باسپاس(خدا قوت) 
سبز باشید و کامروا 
dlicate.blogfa.com

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 18 اردیبهشت 1389 ساعت 10:34
karetun aaaaaaalie.vaghean nemidunam chi begam.man faghat 30 daghighe khere be in axhaa budam.khoda kheyli dusetun dare.arameshe 2 donya ro baratun arezu mikonam.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فریاد سکوت(مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1389 ساعت 21:28
سلام 
امیدوارم خوب باشید 
خوشحالم که مثل همیش موفق هستید 
حر وقت می ام اینجا گریه میکنم 
دعا می کننم روزی از نزدیک ببینمتون اون روز خیلی حرفها واسه گفتن دارم 
ممنون مراقب خودتون باشید چشم انید خیلی ها به شماست 
 
بخوان بنام گل سرخ در سحاری شب  
که باغها همه بیدار و بارور گردند  
بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سفید  
به آشیانه خونین دوباره برگردند  
 
بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت  
که موج و اوج طنینش ز دشتها گذرد  
پیام روشن باران ز بام نیلی شب  
که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد  
 
ز خشکسال چه ترسی ؟ که سد بسی بستند  
نه در برابر آب 
که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور 
در این زمانه عسرت  
به شاعران زمان برگ رخصتی دادند  
که از معاشقه سرو قمری و لاله  
سرود ها بسرایند ژرف تر از خواب زلال تر از آب  
 
تو خامشی 
که بخواند ؟ 
تو می روی  
که بماند ؟  
که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟  
 
از این گریوه به دور 
در آن کرانه ببین  
بهار آمده 
از سیم خاردار گذشته  
 
حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیباست! 
هزار آینه جاریست  
هزار آینه اینک 
به همسرایی قلب تو می تپد با شوق! 
 
زمین تهی است ز رندان همین تویی تنها  
که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی  
بخوان بنام گل سرخ و عاشقانه بخوان  
" حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی / 
پاسخ: متقابلا از دیدار شما خوشحال خواهم شد . و سراپا گوش تا نغمه های زیبایتان را بشنوم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فاطمه(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 03 خرداد 1389 ساعت 21:24
عالی بود اقای دکتر من این ترم اناتومی سر و گردن دارم از همهی اناتومی ها سخت تره واقعا باید یه خسته نباشید به شما و همه همکاراتون گفت / پاسخ: با عشق تمام سختی ها آسان خواهد شد ... بی تردید اگر سخت ترین درس ها را نیز با عشق و علاقه بخوانید ،شیرین ترین لحظات و بهترین آموزه ها را خواهید دشت ... به امید موفقیت روز افزون شما و تمام سخت کوشان راه علم و دانش ... پیشنهاد جالبی برای شما دارم : میتوانید این ویدئو را دانلود کنید و در کلاس نورواناتومی برای همکارانتان پخش کنید ، بی تردید از آن پس علاقه و توجه آنها نیز به مغز و اعصاب بیش از پیش خواهد شد ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 08 مهر 1389 ساعت 02:28
با سلام وعرض ادب فقط خواستم بگو یم که تشکر از جنابعالی وتمامی همکاران صادق وصمیمیتان تشکر از خداوند متعال می باشد چون شما دست توانمند باریتعالی در زمین هستید/ پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سایه(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 11 مهر 1389 ساعت 16:17
باسلام. 
میخواستم بیشتر راجع بع عمل های مغز واعصاب شمابدونم 
من یدوست دارم که دو هفته پیش تصادف رده ورم مغزی داره چشماش بعد دو هفته بازشده و پلک میزنه دستاشو تاحدی تکون میده پاهاشو جمع میکنه اما هنوز نمیتونه حرف بزنه و زیاد تکون بخوره میخواستم خواهشا بگید که کی بهبودیش بیشتر میشه ؟آدرس مطبتون رو بدیدوشماره تلفن  
باتشکر../ پاسخ: میتوانید جهت دریافت آدرس و شماره تماس مطب با ایمیل زیر در تماس باشد: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 اسفند 1389 ساعت 00:16
سلام آقای دکتر  
 
من دانشجو هستم در کشور سوئد،در شهر لوند،اتفاقی با سایت شما اشنا شدم و این ویدئو را دربارهٔ عمل جراحی مغز این بیمارو دیدم ،یکجور دیدم به زندگی‌ عوض شد و با خواندان سایت شما هم احساس خوبی‌ دریافت کردم،به شما به عنوان هموطنم و یک انسان افتخار می‌کنم 
 
هادی / پاسخ : از آشنایی با شما خوشبختم ، از لطف و محبت شما سپاسگزارم و آرزو میکنم شما هم مایه ی مباهات و افتخار هموطنان خوبمان باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رویا مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 اسفند 1389 ساعت 13:58
سلام آقای دکتر 
من دانشجوی ترم 8 پزشکیم و علاقه مند به رشته مغز و اعصاب. از طریق یکی از دوستام با سایتتون آشنا شدم سایت جذابی دارین و بسیار مفید. 
وارد شدن به رشته مغز و اعصاب چه توانایی هایی لازم داره؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ایمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 10 فروردین 1390 ساعت 07:03
سلام اقای دکتر 
فکر میکردم ما خلبانا جون مردم را حفظ میکنیم. ولی الان فهمیدم شما معجزه میکنید. از اینکه هموطن شما هستم افتخار میکنم. 
 
مولا علی یارتان / پاسخ : از لطف و محبت شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت بیش از پیش میکنم. شد و سرفراز باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 خرداد 1390 ساعت 02:35
باسلام:اهل خوزستان ساکن شهر ستان ماهشهر ميباشم،وقتيکه به سايت شما مراجعه کردم تازه به قدرت عزيم خداوند پي بردم که دردستان شما متخصص ها نهاده تا بتونيد مشکلي ازمشکلات ماانسانها راحل کنيداميدوارم هرچه زودتر شمارا ملاقات کنم ودستان شماراببوسم،آخه من هم دجار مشکل شدم،زيرنظردکترشرف الدين دراهوازبودم ولي به نتيجه نرسيدم.حسين عسکريوند35سال/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم ، و برای شما و تمام بیماران آرزوی سلامتی و شفای کامل دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پریشاد از آبادان مهمان در تاریخ یکشنبه, 06 شهریور 1390 ساعت 20:18
سلام . خوشحالم ازینکه افرادی چون شما،در سرزمین من ، به دردمندی انسان ها حساسند . از عمیق وجودم برایتان آرزوی سربلندی و سلامت و سرور می کنم . شاد باشید/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 06:53
سلام آقای دکتر ظهرابی  
امیدوارم حالتون خوب باشه کنار دخترای گلتون روزگار خوشی داشته باشید. 
همیشه براتون دعا میکنیم ... 
من فاطمه ام از قم همون که مادرمو میارم پیشتون و به قول خودش دستتون براش شفاس... 
موفق باشید./پاسخ: سلام فاطمه خانم ، برای شما و مادر عزیزتان آرزوی سلامتی و شادکامی دارم ، همیشه سبز و همواره سربلند و پیروز باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 09 مهر 1390 ساعت 15:16
خسته نباشين خيلي براتون دعا كردم ممنون از ديدن اين فيلم خيلي خوشنود شدم خداوند سلامتتون نكهداره ايشالله

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 آبان 1390 ساعت 05:41
خسته نباشی واقعا کلمه ای زیبا نمی تونم برات بنویسم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 18 آبان 1390 ساعت 09:34
سلام آقاي دكتر ظهرابي  
اميدوارم در هر كجاي اين زمين خاكي كه هستي سلامت و پيروز باشي تابه لطف خداوند بتوني به بنده هاش كمك كني .واقعيتش اينه كه مادري دارم كه از درد گردن و كمر به خاطر(ديسك)عذاب ميكشه.چند جا پيش دكتر رفتيم از جمله بيمارستان امام خميني پيش آقاي دكتر م... وساير دكترهااز كرمانشاه بگير تاهمدان و تهران .كه البته برخي عمل جراهي را پيشنهاد كردن.و يكي دو هفته قبل پيش يكي از همكاراي شماتو همدان ويزيت شدن و شمارو معرفي كرد و ايشان هم اسرار براين داشتن كه عمل جراهي نكنن و يك كمربندي را معرفي كردن و اسرار دارن كه از اين كمربند استفاده بكن و جواب مي گيره . نظر شما چيست . (با تشكر)/پاسخ: دوست عزیز برای اظهار نظر منطقی و قطعی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ایشان میباشد . در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره ی حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمدرضا شعباني مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 دی 1390 ساعت 21:12
درود بر شما 
كاش بيشتر خودمان را باور داشتيم....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 25 خرداد 1391 ساعت 19:26
سلام دکتر عزیزمن نتونستم فیلمی که شما گذاشتیدو ببینم بخاطر اینکه دیدن این فیلم کار مردم خاص هست و اجرای این فیلم فقط توسط شما و امثال شما که از انسانهای خاص خداوند هستید قابل اجراست و من در همین جا تبریک صمیمانه خود را نثار پدر و مادر شما میکنم و ست بوس شما هستم / پاسخ: از شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 21 آذر 1391 ساعت 20:01
ای والله دکتر خیلی کارت درسته  
حالا خدا کنه مهمونش شده باشی ...
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 فروردین 1389 ساعت 09:48
تعداد مشاهده مطلب : 47285
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 5589
بازدید دیروز 20567
بازدید کل 34238529
کاربران حاضر 236
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.