در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تصویری عمومی خانمی با دیسک های متعدد گردن
خانمی با دیسک های متعدد گردن چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 07 آبان 1386 ساعت 05:49
سال ها از دردهای گردن و شانه و دست در رنج بودم و ...
 اين بيمار سال ها از دردهاي شديد و ناتوان كننده شانه ها و هر دو دست رنج ميبرد و از مدتي پيش دچار كاهش قدرت عضلاني دست ها شده بود . در بررسي هاي انجام شده ديسك هاي متعدد گردن ديده شد ،در يك عمل جراحي سنگين ، سه ديسك بين مهره اي  كاملا تخليه كرده و از استخوان لگن بيمار(بدون هيچ پلاك يا سيستم فيكس كننده اي) براي جايگزيني آنها استفاده نموديم. تصوير بيمارو راديوگرافي او مدتي پس از عمل جراحي ، نشانگر بهبودي كامل او پس از انجام عمل جراحي مي باشد.    
 chd
 
p
p
 p  gol

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 دی 1387 ساعت 09:05
باسلام  
 
دکتر ظهرابی بزرگ و عزیز من علی رضا ساکن یکی از شهر های جنوبی ایران هستم یک سال پس از تولد به گفته پزشکان دچار بیماری فلج اطفال شدم تا در سن 12 سالگی نزد دکتر شیخ الاسلام جراحی نمودم در این 10 سال قبل از جراحی من به مرور زمان دچار محدوذیت حرکتی شدم به طوری کم کم قادر نبودم پاشنه پای چپم را روی زمین بگذارم .الان مدتی است در پای راستم هم همین بیماری در حال رخ دادن است و دکتر می گوید دیسک خفیف گردن گرفتی من من یه سوال دارم ایا دیسک خفیف کمر باعث محمودیت حرکتی پا می شود به طوری که ماهیچه پایم هر روز بزرگتر می شود ترا خدا جواب بدهید . / پاسخ: نه دوست عزيز . ديسك هاي خفيف نميتوانند چنين مشكلي ايجاد نمكايند. ممكن است كوتاهي عضلات ناشي از فلج و يا ساير علل باعث ايجاد اين مسئله شده باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:21
سلام آقاي دكتر ظهرابي من حدود 15 سال هر سال هم بيش 4بار دچار گردن درد ميشدم  
(از استان اردبيل شهر گيوي )بالاخره امسال به پزشك متخصص مراجعه نمودم تشخيص دسك گردن داده شد دكتر گفت نيازبه عمل نيست با فيزيو تراپي حل ميشود ولي در اين  
8 ماه با40 جلسه چندان بهبود نيافته ام (ديسك در مهره پنجم ) شما چه راهنايي برا بنده داريد . در ضمن بنده فرهنگي هستم وبيشتر سرم را پايين ماندازم . 
ج .حسيني فر . كيوي / پاسخ: درمان ديسك و آرتروز تنها براي مدت چند ماه نيست ، هميشگي و دائميست. نرمش هاي كششي گردن ، همراه با رعايت نكات مهم براي پيشگيري از افزايش و تشديد آرتروز ( در همين سايت ) را به شما پيشنهاد مي كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 19 تیر 1388 ساعت 09:06
باعرض سلام من سعيد 38 ساله هنگام خم كردن گردنم به سمت راست احساس گرفتگي بازو سمت راست را دارم اكنون هنگام كار با موس كامپيوتر دستم ازناحيه ارنج و مچ خواب ميرود و انگوشت شصتم بي حس شده / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 21 تیر 1388 ساعت 19:51
با عرض سلام  
من افسانه 45 سال دارم و پس از بررسی درد و سوزش کتف و گردن به وسیلۀ ام آی آر و نوار عصب دست مشخص شد که دیسک گردن آسیب دیده و مبتلا به آرتروز گردن نیز می باشم . پزشک معالجم به مدت یک ماه گردن بند طبی برایم تجویز نمودند. در حال حاضر هنوز از درد و به خصوص سوزش شدید میان دو کتف به شدت رنج می برم . البته مشکل گرفتگی و درد در هر دو پا و نیز خواب رفتگی مکرر در پاهایم و درد ناحیۀ تحتانی ستون مهره ها نیز آزارم می دهد . آیا ممکن است در ناحیۀ کمر نیز مبتلا به دیسک باشم ؟ نظر شما چیست؟ / پاسخ: بله این احتمال وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 04 مرداد 1388 ساعت 13:03
با سلام آقاي دكتر ظهرابي من زهرا 38 ساله در اثر فشار عصبي يك روز از خواب بلد شدم دست چپ ناحيه سينه و كتف چپم به شدت درد آمد كه به اورژانس مراجعه كردم و اقدامات اوليه قلبي برايم انجام دادند و در آزمايش نوار قلب همه نشان از سلامت كامل من بود و به متخصص مغز اعصاب رفتم و ام ار اي گرفتند و گفتند كه ديسك 6و 7 من دچار ديسك شده و 6 جلسه فيزيو تراپي رفتم و دو ماه گردنبد بلند بستم و دارو گرفتم كمي بهتر شدم و حالا بيش از يك ساعت نمي توانم با كامپيوتر كار كنم ‌ كارمند دانشگاه علوم پزشكي هستم و كارم با كامپيوتر است ‍و بيش از يك ساعت هم نمي توانم بنشينم لطفا من را راهنمايي نماييد/ پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید; 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یک دانشجوی پزشکی در تاریخ دوشنبه, 27 اردیبهشت 1389 ساعت 16:36
سلام اقای دکتر مادر من چند سال است که دچار دیسک کمر و گردن است به پزشکان زیادی هم مراجعه کردند اما همه مسکن و کمربند و گردن بند طبی می دهند اواخر به قدری درد ایشان زیاد شده بود که حتی کارهای خونه را هم نمی تونند انجام بدهند می خواستم مرا راهنمایی کنید و ادرس مطبتان رو هم برام ایمیل کنید /پاسخ: ایمیلی برایتان ارسال شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 12 خرداد 1389 ساعت 05:10
با عرض سلام خدمت آقای دکتر ظهرابی - من روشنک 33ساله دچار عارضه دیسک گردن می باشم و درد و خستگی مفرط ناحیه کتف بیشتر از درد گردن مرا عذاب می دهد و با اینکه امروز روز هفتم فیزیوتراپی ام بوده و علاوه بر آن لیزر درمانی را هم تواما" انجام می دهم چیزی از این خستگی کم نشده است. لطفا" مرا راهنمایی کنید که1- آیا باید به طور مستمر تحت نظر پزشک باشم؟ 2- آیا لیزر تاثیر بسزایی دارد؟ 3 - آیا بادکش در رفع این خستگی تاثیر دارد؟ 4- آیا قرص متوکاربامول در رفع این گرفتگی و خستگی موثر است؟ 5- آیا دیسک درمان قطعی دارد ؟ 6- لطفا" یک پزشک در تهران به من معرفی کنید. متشکرم.با آرزوی سلامتی و شادابی روز افزون شما روشنک از تهران 
/ پاسخ: 
گرچه اظهار نظر در مورد شما بدون معاینه امکان پذیر نیست اما به طور خلاصه نظرات اینجانب در مورد دیسک گردن: 
بله درمان دیسک بسته به مرحله ی آن امکان پذیر است ، این درمان میتواند به وسیله ی مراقبت ویا انجام عمل جراحی باشد ، در فتق های دیسک ، روش هایی چون لیزر و یا روش های بی ارزشی مثل بادکش ، زالو و حجامت و ... هیچگونه ارزش درمانی واقعی ندارند .مگر نقش روان درمانی جهت کاهش استرس وشل کردن عضلات سفت شده برای مدت کوتاه ، برای رزرو وقت ملاقات در تهران میتوانید با ایمیل زیر در تماس باشید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 20 آبان 1389 ساعت 01:34
سلام اقاي دكتر مادر بنده يك مدتي هست كه شديده ديسك گردنش عود كرده است فيزيوترپي و مسكن يا گردن بند هم اثر نميده تا وقتي ميخابه حالش خوبه ولي وقتي پاميشه شديدا به درد مياد تا حدي كه گريه ميكنه از اونجايي هم كه شديدا از عمل ميترسه اين روش هم براش كارساز نيست به نظر شما چيكار كنيم؟/ پاسخ: بدون انجام معانه و مشاهده MRI ایشان ، اظهار نظر علمی مقدور نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 07:47
سلام آقای دکتر اینجانب خانمی هستم 34 ساله حدودا از 8 ماه پیش دچار درد شدید گردن شده ام در هردو کتف احساس سوزش شدید دارم گاهی این سوزش و درد به فک پایین نیز تسری پیدا میکند پزشکان درخواست نوار عصب و عضله کردند(تصویر این نوار به ایمیل شما ارسال شده است) تشخیص دیسک گردن بود از طرف پزشک بیمه . ناتوانی در عضلات دست و پا نیز دیده میشود پیشنهاد شما چیست؟ قبلا از پاسخ شما کمال تشکر را دارم. 
با تشکر زینب / 
پاسخ: پاسخ شما بدون انجام معاینه و بر رسیهای بالینی و تصویری مقدور نیست ، 
در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 05 بهمن 1389 ساعت 15:22
سلام. من خانمی 30 سالله هستم. که دکترها تشخیص داده اند دیسک خفیف گردن دارم و برایم فیزیو تراپی و ورزش تجویز کرده اند. من مطالعه زیاد می کنم و پشت کامپیوتر زیاد می نشینم. سوال من این است اگر فیزیروتراپی و ورزش را انجام دهم و در نشستن و حرکت گردن مراعات کنم، دیسک من بهبود پیدا می کند؟! منظورم این است که مثل باقی افراد سالم می شود و برایم دیسک درمانی وجود دارد؟ آیا می توانم به کوه روم و کوله پشتی بر شانه داشته باشم؟ می توانم قالی بافی کنم و سنتور بنوازم؟ این دوتا احتیاج به خم کردن سر دارند؟ حی فردی از کار افتاده را دارم. فکر می کنم در اوج فعالیت هایم فلج شده ام و ناتوان ... لطفا مرا راهنمایی کنید .../ پاسخ : متاسفانه نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.آی بیمار اظهار نظر کرد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری را بوسیله ایمیل ارسال کنید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 فروردین 1390 ساعت 13:33
سلام جناب آقاي دكتر ظهرابي . 
من مجيد 36 ساله از شهركرد هستم شغلم كارمند و قبلا هم دچار عارضه ديسك كمر ميباشم . از چند سال قبل دچار سردرد و عدم تمركز صحيح روي كارهايم بودم سال 89 به متخصص جراح مغز و اعصاب مراجعه كردم و ايشان با توجه به تست عصب و ام آر آي تشخيص سه ديسك گردن را دادند و گردنبند طبي ثابت را نمودند كه من هم حدود سه ماه از آن استفاده كردم ولي الان كه نزديك 15 روز است كه از اين گردنبند استفاده نمي كنم دچار سردردهاي قبلي - احساس بي حسي در سه انگشت دست راست منهاي انگشت سبابه و شصت مي كنم - دوباره بي حسي شديدتر از قبل زير سينه سمت چپم مي كنم عليرغم اينكه پزشك متخصص قلب و عروق هم سلامت قلب را تاييد كرده است . اگر عطسه كردم قلبم احساس ميكنم تمام عضلاتش قفل مي شود . جناب آقاي دكتر خواهش ميكنم مرا راهنمايي كنيد چون احساس ميكنم زندگي برايم تيره و تار شده و اگر كارم به عمل بكشد ديگر يك انسان عليل مي شوم كه دائم بايستي مواظب خودش باشد چون واقعا دوست دارم پرتحرك باشم و در ضمن به ورزش هم علاقه فراوان دارم و ورزش بدنسازي شنا و كوهنوردي هم تا 10 ماه قبل بصورت مرتب انجام ميدادم با اينكه ديسك كمر دارم ولي توانسته بودم با حركات اصلاحي ديسك كمر را تقريبا مغلوب كنم . در پايان به عرض جنابعالي برسانم كه بعد از باز كردن گردنبند طبي ثابت مقدار زيادي در ايام عيد رانندگي كردم حدود 2000 كيلومتر در عرض 6 روز و حركات اصلاحي مخصوص گردن هم كه در سايت حضرتعالي به آن اشاره شده را انجام نداده ام ./پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی شما اظهار نظر غیر ممکن است ، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید تا راهنمایی شوید. 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1390 ساعت 15:31
سلام جناب آقاي دكتر- من حدود10سال است كه ديسك گردن درمهره5و6دارم.الان دردم تقريبا ريادتر شده تا حدي كه به سرتاسر شانه ها وهردو دستم تاانگشتان رسيده .دكترهاي ريادي رفتم اغلب گفتند كه بايد گردنبند بزني ورعايت كني .ولي يه دكتر روماتولوژي رفتم گفتش كه به گردنبند نياز نيست . س 1 -به نظر شما درمان بيماري من چيست ؟ س2- آيا باتشديد بيماري امكان عوارض وخيم تر مثل فلج شدن وجود دارد ؟ س3-آيا ورزش هايي مثل فوتبال البته نه بصورت حرفه اي بلكه صرفا جهت ورزش كردن ودويدن در ازدياد بيماري تاثير دارد .با تشكر لطفا پاسخ را به آدرس ذيل ايميل نماييد . 
/پاسخ : برای اظهار نظر قتی انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:01
با سلام سه سوال دارم علائم ديسك گردن هنگام استراحت زياد مي شوند؟ ايا درد و اسپاسم قفسه سينه به ديسك گردن ربطي دارد؟ و سوم اينكه اگر تست عصب وعضله نرمال باشد به معناي اين است كه اعصاب تحت فشار نيست ودرد كتف وبازو به گردن مربوط نمي شود؟/پاسخ: منظور از استراحت چیست؟ امکان دارد زمان استراحت بدن ، گردن در بدترین شرایط باشد، دردهای ناشی از فتق دیسک گردن میتوانند و بازو و یا سینه منتشر شوند ، پاسخ نوار عصب نمیتواند رد کننده ی فتق دیسک باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:14
سلام من خانمی 23 ساله از جهرم هستم از 6 سال پیش دچارگدن درد شدم که البته باورزش و استراحت درد برطرف میشد اما الان 9 ماه است که درد گردنم شدید تر شده و به دست ها و قفسه سینه نیز کشیده میشود وقتی به پزشک مراجعه کردم ایشان با MRI 
تشخیص دادند که من دچاردیسک گردن درمهره های 3و4 ومهره 5و6 میباشم و فیزیو تراپی و ورزش را توصیه کردند که هیچکدام موثر نبودند البته با استفاده ازگدن بند طبی تاحدودیدردکاهش می یابد در ضمن با انجام ورزشهای مربو ط به گردن را انجام میدهم درد بیشتر می شود تا کنون ازداروهایی مثل ناپروکسن 500 متو کربامول سلکسیب200 (نوع امریکایی) و آمپول دپومدرول استفاده کردم که هیچکدام تاثیر چندانی در کاهش درد من نداشته است و الان 3ماه می باشد که قادر به خم کردن سر ،نوشتن یا هر کاری کهمربوط بهدست و گردن باشد نمی باشم ودرد به صورت و سرم نیز وارد می شود و در کف دست و سمت چپ سر احساس مورمور دارم احساس میکنم قدرت دست چپم کاهش یافته ،لطفا در خصوص درمان یا حداقل کاهش درد مرا راهنمایی بفرمایید ،با تشکر/ پاسخ: با توجه به شرایط و علایمی که نوشته اید اکیدا پیشنهاد میکنم در صورت تمایل بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده psk مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 19:35
سلام آقای دکتر من آرشیتکت هستم 33 سالمه و با کامپیوتر هم زیاد کار میکنم الان چند شبه که از دست گردن درد نمیتونم بخوابم وقتی یه مدت روی یه دوشم میخوابم وقتی میخوام برگردم تقریبا یک تا دو دقیقه طول میکشه تا گردنم رو برگردونم چون گردنم یه مدت دراین خالت مونده بوده درد زیادی داره تا بخوام چرخشش بدم اما وقتی برمیگردونم دردش خیلی کم میشه وراحت تر میتونم حرکتش بدم رفتم دکتر گفتند احتملا مهره پنجمت بیرون زده و دسک گردنه برام قرص neurontin 300 ,celebrex 100 , آمپول vitamin B1 /B6/B12 نوشته خیلی نگرانم شما چه پیشنهادی میفرمایید/پاسخ: اولین پیشنهاد من مطالعه ی دقیق بخش ستون فقرات همین سایت و انجام دقیق و کامل دستورات آن میباشد ، در صورتیکه بهبود نیافتید و در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 03:18
سلام آقای دکتر مادر من یه مدتی میشه که گردن درد داشتن و حتی گردنشون موقع درد می لرزید و نمی تونستن تکون بخورن که با مراجعه به پزشک تشخیص دیسک گردن و عمل جراحی رو دادن می خواستم بدونم نمیشه با دارو یا ورزش این مشکل رو حل کرد چون شنیدم عمل خیلی سختی هست و امکان فلج شدن داره ممنون میشم زود جوابم رو بدین. 
ممنون از سایت پر محتواتون (از تبریز)/پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:15
با سلام 
و ضمن تشکر بابت زحماتتون در ارائه رهنمود های پزشکی و آرزوی توفیق الهی برای شما 
مردی هستم 49 ساله . از دوران جوانی تا کنون چند بار تصادف داشتم و 40 سال مطالعه پیوسته باعث شده تا ظاهرا دیسک گردن پیدا کنم طوری که شبها به هنگام خواب دست راستم بیحس می شود. در حالت عادی درد ندارد مگر آنکه دست راستم را بالا نگهدارم که بیحس می شود . دکتر ارتوپد تشخیص داده که باید بروم فیریوتراپی . حالا که 6 جلسه رفتم اوضاع بدتر شده و گردن و دستم در حالت عادی هم درد دارد . باید چکار کنم ؟؟ 
ممنون میشم راهنمائی بفرمایید ./پاسخ: اولین اقدام پیشنهادی من انجام ام.ار.ای از مهره های گردن است، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 مرداد 1391 ساعت 13:49
سلام اقای دکتر می خواستم بپر سم جراحی دیسگ گردن در حال حراحی امکان فلج شدن هست یانه متشکر م 
/ پاسخ: این احتمال وجود دارد اما خوشبختانه میزان آن کم است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 13 شهریور 1391 ساعت 11:12
سلام اقای دکتر خوب هستسد ممنون از سایتتون من دیسک گردن شدید دارم و تشخیص جراحی گذاشته شده و دستم گز گز می کند نی خواستم بدونم بعد ارز عمل این عوارض بر می گردد یا خیر ممنونم 
/پاسخ: در اغلب موارد نباید این مشکلات پدید آیند مگر اینکه دیسک های دیگرتان دچار مشکل شوند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:33
سلام اقای دکتر خانمی هستم 36 ساله ساکن ساری که قبلا بیمار شما هم بودم مدتیه دچار درد شدید گردن وسوزش بین دوتاکتف وخواب رفتگی دستم وخوده مهره که دچار مشکل شده هستم ودستم بی حس واغلب قادر به بلند کردن چیزی نیستم چون بلافاصله از دستم می افته قادر به نگهداری نیستم البته قبلا دوبار دیسگ گردن هم عمل کردم مهرهای 3و4 و4و5 را برداشتن الان بعداز چندماه از عمل دوم که میگذره دوباره دچار مشکل شدم حتی نوشتن هم برایم مشکل شده اگر سرم را خم کنم انگار تو بدنم سوزن فرو میکنن میخواستم نظر شما را بدانم که من جیکار کنم با تشکر 
/پاسخ: نگران نباشید اما انجام بررسی های بیشتر جهت تشخیص بهتر پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 08:02
سلام باتشکروخسته نباشید.میخوام بدونم دیسک c6وc7برام تشخیص داده شده ودارو سلکوکسیب مصرف میکنم دردم کم میشه اما انگشت اشاره چپ بیحسه اگه عمل نشه چه عواقبی داره.ریسک عمل وعواقب بعدی چیه 
/پاسخ: گر چه در مورد دیسک شما نمیتوانم اظهار نظر کنم چون ام.ار.ای شما را ندیده ام اما اگر دیسکی نیازمند جراحی باشد و این کار بتاخیر بیفتد میتواند با فشار بر نخاع و ریشه های عصبی موجب فلج به درجات مختلف ، اختلال حسی و سایر مشکلات ناشی از فشار بر نخاع حتا اختلالات ادراری مدفوعی و ... گردد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 11:12
سلام اقای دکتر.خسته نباشید .خانمی 35ساله وساکن مشهد هستم یکسال پیش بادرد های خیلی شدید گردن ودست وبی حسی انگشتان مواجه شدم وبا انجامMRIوتشخیص دکترمتوجه شدم که دیسک گردن دارم .وبا بستن گردنبند به مدت یک ماه بهتر شدم ولی دراین مدت درد های کم داشتم ولی الان مدت دوهفته است که گردنم و وسط کتفم دردی دارم که مثل جایی که ضرب خورده باشد که حتی موقع خواب هم درد می کند و بازو درد وبی حسی مختصر کف دست هستم وزمانی که مدتی می نشینم بعد که بلند می شوم راه رفتن برایم مشکل است و هنوزه به دکتر مراجعه نکردم. امشب به طور اتفاقی با شما اشنا شدم لطفا من را راهنمایی کنید/.باتشکر 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، خواندن دقیق بخش ستون فقرات همین سایت را به شما پیشنهاد میکنم ، در صورتیکه با رعایت دستورات این مقالات بهبود نیافتید ، میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا نظر قطعی داده شود.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 07 آبان 1386 ساعت 16:56
تعداد مشاهده مطلب : 36080
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4380
بازدید دیروز 28240
بازدید کل 34975730
کاربران حاضر 293
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.