در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تصویری پیشرفته تولدی دوباره !(حاوی تصاویر دلخراش است)
تولدی دوباره !(حاوی تصاویر دلخراش است) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 03 آبان 1386 ساعت 16:37
سر اين بيمار يك ساعت پيش ازآوردن به بيمارستان در لا بلاي پره هاي يك توربين بزرگ...

گير كرده بود، مغز آسيب ديده بصورت ضرباني از لابلاي استخوانهاي خرد شده به بيرون ميريخت ، پارگي وسيعي از فرق سر تا لب بالائي وجود داشت ، همچنين اسيب هاي منتشري در شانه و قفسه سينه او مشاهده مي شد. متاسفانه زمان كافي براي بررسي هاي تشخيصي اوليه مثل سي تي اسكن نداشتيم ! و بر اساس علائم باليني اميد چنداني به موفقيت عمل جراحي نبود اما بهر حال اين ريسك را انجام دادم وعمل جراحي سنگيني براي او انجام شد ،تيم جراحي عمومي نيز آسيب هاي قفسه سينه و شانه را درمان كردند. خوشبختانه 20 ساعت پس از انجام عمل ، او ميتوانست به سخنان ما واكنش نشان دهد ، در روز 14 پس از عمل بخوبي حرف ميزد و در روز بيستم راه رفت ، و يكماه پس از عمل از بييمارستان مرخص شد. او اكنون فقط نياز به يك جراحي پلاستيك دارد!

(فيلم كامل مراحل درماني اين بيمار موجود است)

 h.trauma  ht
 ht  ht
 
ht
 
ht
 
ht
 ht
 ht  ht

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 09 خرداد 1387 ساعت 20:00
شکر خدا این بار ندبیر بنده با تقدیر خداوند هم سو بود . تلاش پزشکان ارزشمند وتقدیر از ایشان دشوار است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 بهمن 1387 ساعت 09:21
معجزه بوده

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 03 فروردین 1388 ساعت 14:39
زبان من از بيان احساس ناتوان است....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 18 فروردین 1388 ساعت 04:27
ایران سرفراز به داشتن اینگونه متخصصانی به خود میبالد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 18 فروردین 1388 ساعت 06:49
همه چیز دست الله است 
لا اله الاالله

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 مرداد 1388 ساعت 13:29
من نمیدانم با چه لفظی تشکر کنم اول از خدا بعد از شما متخصص شایسته. جاودان باشی و شاداب

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 17 آبان 1388 ساعت 19:36
واقعا اگر این دکترها نبودند ...................بابا ای ول دمتون گرم....یاعلی مدد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 فروردین 1389 ساعت 09:43
We proud of you Dr. Zohrabi and Iran also 
Thanks God and Thank you

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 24 فروردین 1389 ساعت 09:38
خسته نباشی دکتر جان.. خدا قوت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 24 فروردین 1389 ساعت 15:19
الهی که همیشه زنده باشین .  
معجزه خدا توی دستهای شما ... واقعا باید باور کرد....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 فروردین 1389 ساعت 21:11
zamani ke entezaresh ro nadarim khodavand ghodratesho neshoon mide.be vasileye vasetehash....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 26 فروردین 1389 ساعت 09:57
damet garm Dr manam Dr nematollahi az esfahan

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 28 فروردین 1389 ساعت 19:10
عالی بود دکتر فوقالعاده بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 29 فروردین 1389 ساعت 13:32
خداوندهمیشه یار ویاور شما پزشکان توانمند باشد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 اردیبهشت 1389 ساعت 18:56
دكتر واقعآ دست مريزاد خسته نباشين

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1389 ساعت 10:33
ابتدا خداوند را سپاسگذارم که این عزیز را به توسط پزشکان عالی مقام و ارزشمندی چون دکتر ظهرابی از مرگ حتمی نجات داده است و سپس کمال تشکر را از همت والای این تیم پزشکی به رهبری دکتر ظهرابی دارم. 
 
علی عزتی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 اردیبهشت 1389 ساعت 14:10
و اینبار معجزه خداوند به دست بنده هایش رقم خورد.خداوند یارتان باد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 تیر 1389 ساعت 05:59
من همیشه به شما افتخار کردم حالا بیشتر از خدا میخوام اگر روزی فرزندی به اعطا کرد مثل امروز که به شما افتخار کردم یه روزی به او هم افتخار کنم(بیمار شما 26 ساله) / پاسخ: من نیز همیشه به داشتن دوستان خوب و قدر شناس و دوست داشتنی چون شما افتخار کرده ام و بر خود بالیده ام ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آنوشا مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 اسفند 1389 ساعت 18:02
واقعا تلاشتون جای تقدیر داره آقای دکتر امید وارم در همه مراحل زندگی و کارتون به یاری خداوند موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 اسفند 1389 ساعت 20:24
آقای دکتر خدا قوت..... 
دعا می کنم که ما دانشجوها هم مثل شما دستانی توانمند و شفابخش داشته باشیم. 
خدا همیشه همراهتون./پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رویا مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 اسفند 1389 ساعت 14:23
آقای دکتر خدا قوت. جاودان و پاینده....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان امید مهمان در تاریخ پنجشنبه, 04 فروردین 1390 ساعت 19:37
هوالحی 
باداشتن متخصصینی چون شمابه خودمیبالیم وایران عزیزبه شمامباهات میکند.شماواخوانتان الگوهر هستید.خدارحمت کندپدربزرگوارتان را.یاعلی مدد.سیدامیدمیرئی / پاسخ : از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علیرضا مهمان در تاریخ دوشنبه, 15 فروردین 1390 ساعت 19:16
دکتر ظهرابی نمونه ای از آیت خدا در روی زمین هستند. ما ایرانیان باید قدر این نعمت گرانبها را بدانیم و به خود می بالیم. دستان پرتوان شما را از دور می بوسم./پاسخ: این از بزرگی و بزرگواری روح شماست و بخاطر این لطفتون از شما ممنونم. شاد و سربلند باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 10 فروردین 1390 ساعت 07:03
واقعا شگفت انگیز بود دستتان درد نکند و هرگز گرفتار درد ورنج نشوید انشاءالله / پاسخ : از لطف و محبت شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت بیش از پیش میکنم. شد و سرفراز باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Mazlomi.golpayegani.hospital م در تاریخ جمعه, 10 آذر 1391 ساعت 16:49
Dear dr. Zohrabi. You are number one

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 فروردین 1390 ساعت 22:07
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار 
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 آذر 1391 ساعت 01:21
سلام اقای دکتر واقعا شما نابغه هستید. فردین 
/پاسخ : شما لطف دارید دوست عزیز

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 21 خرداد 1390 ساعت 16:14
سلام آقای دکتر عزیز. واقعا برام جالب و دیدنی بود. دست گلت درد نکند. می بالیم به شما دکتر واقعا می بالیم./پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 تیر 1390 ساعت 15:58
خدایا شکرت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 22:22
من واقعا نمیدونم چی باید بگم.جز آرزوی سلامتی برای همه پزشکان ایران مخصوصا شما آقای دکتر ظهرابی.موفق باشین/پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 مرداد 1390 ساعت 12:34
زنده باد آقای دکتر...زنده باد./پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 03 آذر 1391 ساعت 20:35
با سلام از خدای متعال آرزوی سلامتی برای تمام کسانی که در مسیر سلامت گام برمیدارند رادارم خداوند نگهدارتان باشد پسر 17 ساله من دچار یک بیماری استخوان شده است البته دکتر ایشان آقای سامی فرمودند تومور خوش خیم بوده (جراحی شده و تومور خارج شده است)توکل به خداوند رحمان طلب شفای همه بیماران روی زمین از پروردگار را دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 17:22
ایران و ایرانی به داشتن متخصصانی توانمند مانند شما به ایرانی بودنش افتخار می کند. جاودان و پاینده باشید/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 آبان 1390 ساعت 11:59
سلام دکتر جان. 
واقعا که معجزه ی خدا به دستان شما رقم خورد.خداوند شما را برای ما ایرانیان حفظ کند.پاینده و سربلند باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 26 آبان 1390 ساعت 06:30
واقعا آفرين به ايراني بودنمان افتخار ميكنيم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 12 بهمن 1390 ساعت 08:48
برقرار و سلا مت باشین خدا رو شکر که شما فرشته های زمینی در کنار ما هستین سپاسگزارم از شما همه عزیزان عرصه سلامت /پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 21 بهمن 1390 ساعت 19:48
اول یاری خدا سپس توانمندی شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمد مختار مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:12
خداوند یار شما پزشکان توانمند باشد/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده صالحي مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:17
خداوند شمار حفظ كند/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دریــــــــــــــــا مهمان در تاریخ دوشنبه, 01 اسفند 1390 ساعت 17:21
سلام آقای دکتر 
از دیدن این لحظه که زندگی دوباره به ایشون به کمک خداوند بخشیدید خیلی لذت بردم. 
دستتون درد نکنه... 
واقعا من به شما افتخار میکنم...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 10 فروردین 1391 ساعت 10:41
سلام آقای دکتر بینهایت از زحمات شما تشکر میکنم باورکردنی نیست اما با داشتن دکترهای خوب و بسیار با تجربه و کمک خداوند غیرممکن ،ممکن میشود.علی یارتان . ارادتمند شما زینب حیدری /پاسخ: از لطف و محبت شما سپاسگزارم و امیدوارم خداوند متعال هرگز ما را به حال خود رها نکند که بی او هیچ هیچیم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 فروردین 1391 ساعت 13:19
بسیار عالی و باور نکردنی است خدواند شما را برای ما ایرانیان حفظ کند. 
آقای دکتر ظهرابی عزیز شما عمل جراحی عوض کردن مهره کمر و گذاشتن مهره مضنوعی هم انجام می دهید با سپاس .مرتضی 21/1/1391 /پاسخ: سپاسگزارم ، سؤال پاسخ شما مثبت است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 28 فروردین 1391 ساعت 10:03
ازخدا واستون عمر با عزت و سلامتی می خوام.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حسین مهمان در تاریخ جمعه, 22 اردیبهشت 1391 ساعت 12:49
خدا همین نزدیکیست...........

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 28 اردیبهشت 1391 ساعت 10:54
جناب دکتر همه ایرانو سرافراز کردید خدا همیشه یار و یاورتون باشه شما معجزه کردید من باورم نمیشه که همچین آدمی با اون شرایط دوباره بلند شه بشینه صحبت کنه .. واقعا این یک معجزه است ./ 
پاسخ : شما بزرگوارید و از لطفتون سپاسگزارم ، خداوند همواره به اینجانب و بیمارانم لطف داشته و این حقیر نیز همیشه شکر گذار کوچک درگاهش بوده ام ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 خرداد 1391 ساعت 09:17
lمرسي آقاي د كتر واقعا شگفت زده شدم اميدوارم د ر تمام مراحل زگيتون سر بلند و موفق و هميشه زنده باشين دوستتون د اريم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 مرداد 1391 ساعت 08:27
با سلام خدا شماهارو حفظ کنه مراقب سلامتی خودتان باشید منم سرطان دارم خیلی خدا رو شکر کردم که تو ایران دکترهای خوبی داریم حق نگهدارتون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 مرداد 1391 ساعت 12:44
افرين

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 01:05
اول اينكه بايد به قدرت خداپي برد دوم اينكه خداوند انساني رامانند دكتر آفريده كه باز از عظمت خوداوست ونجات جان اين انسان توسط انساني ديگر نشان از دست خدادارد كه بوسيله دكتر منجربه چنين شفايي شده است .خداخيرت دهد وعمرباعزت داشته باشي . 
/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 01:04
سلام. نامزد من سرطان داره چشم امیدم اول به خداونده و بعد به وسیله های خداوند که دکترای ارزشمند این مرزو بوم هستند.دکتر ظهرابی عزیز خدا قدرتی رو به شما عطا کرده که حیات و مرگ خیلی از آدما دست شما و امثال شما انسانهای شریفه. خداوند بهتون سلامتی سرافرازی و شادکامی روز افزون عنایت کنه. آقای دکتر همونطورکه دستان سخاوتمند شما شفاست بی شک دعای شما هم مقبول درگاه حقه پس با دل بزرگ وپاکتون برای شفا و سلامتی تمام بیمارا دعا کنید بیماران سرطانی رو هم فراموش نکنید. خداوند یارو یاورتون 
/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم و به داشتن هموطنانی چون شما افتخار میکنم ... برای نامزد شما و تمام بیماران ، آرزوی باز یافتن سلامتی و شفای کامل دارم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:54
اااااااااااااااااین که دیدم یعنی چی؟؟؟؟؟؟ 
آفرین به شما پزشکان خلاق 
/پاسخ: یعنی ما همواره باید تلاش خود را انجام دهیم و هرگز نا امید نشویم ... از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 17:48
سلام دکتر جان. بنده یک ایمیل درمورد بیماری گیلن باره برای شما ارسال کردم خواهشمندم در صورت امکان پاسخ بفرمایید. با تشکر فراوان 
/پاسخ: این بیماری در حیطه ی کار اینجانب نیست ، پیشنهاد میکنم با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 آبان 1391 ساعت 08:35
از پزشكان عزيز ايراني كه همواره سلامتي و اميد را به بيماران و خانواده هاي انان به لطف خداوند بزرگ اهدا مي نمايند كمال تشكر و امتنان را دارم.دست مريضاد كه ايرانيان در تمام عرصه ها جزء اولينها هستند .با تشكر از جناب دكتر ظهرابي و تيم مربوطه كه باز هم با تفضل الهي توانستند زندگي را به اين هموطن زحمت كش باز گردانند.زنده باد ايراني و پاينده باد ايران

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 12:09
خدا قدرت عجیبی در دستان شما قرار داده دکتر. انشاا... همیشه سالم و پیروز باشید. 
/پاسخ: در اینکه خداوند همواره من را غرق در الطاف و نعمت های بیکاران خویش نموده شکی ندارم. از شما .سپاسگزارم
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 06 آبان 1386 ساعت 17:31
تعداد مشاهده مطلب : 37862
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 18003
بازدید دیروز 19116
بازدید کل 34096439
کاربران حاضر 279
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.