در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تصویری پیشرفته معرفی بیماری با هیدروسفالی بسیار شدید
معرفی بیماری با هیدروسفالی بسیار شدید چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 11 آبان 1386 ساعت 11:39
هیدروسفالی این کودک دو ساله بدون درمان مانده بود و ...
 hydrocephalus/huge/sever hydrocephalus
 hydrocephalus/brain/thinking/huge/csf
 
hydrocephalus/operation/headache/shunt/csf
 huge hydrocephalus/brain/headache/shunt
 hydrocephalus/sever hydrocephalus/shuntheadche

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 04 تیر 1388 ساعت 04:46
سلام اقای دکتر ظهرابی تورو اون خدایی که همیشه از زیباییهاش حرف میزنی قسمت میدم که این بار جوابم رو بده من یه دختر 7ماهه دارم که وقتی حامله بودم گفتن هیدروسفالی داره وقتی به دنیا اومد mra ازش گرفتیم گفتن بله داره بردیمش تهران نوار مغزی ازش گرفتن سالم بود نوار چشم ازش گرفتن گفتن ساختمان چشم سالمه اما مغز کمی دیرتر پردازش میکنه تاحالا هیچ نوع تشنجی نداشته ولی دستشو نمیکشه واسه شی به سختی غلت میزنه دوستدارم بدونم اسم این بیماری چیه احتمال خوب شدن هست یانه درضمن گردنش خیلی شل بود ولی ازقبل بهتر شده خواهش میکنم منواز نگرانی دربیارید امیدوارم خدا هم هیچ وقت لطفشرو ازت دریغ نکنه ممنون / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید با من در تماس باید تا در حد امکان راهنمائی لازم صورت گیرذ.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 12 تیر 1388 ساعت 23:20
بنام خدا از محضر استاد میخواستم سوال کنم اگر هیدروسفالی بیمار در حد نسبتا ثابتی بماند و از نظر تکاملی روی کودک شیرخوار اثری نگذارد (یعنی از نظر تکامل زبانی و حرکتی نرمال باشد ) آیا نیاز به عمل جراحی دارد یا فقط نیاز به پی گیری دارد؟باتشکر / پاسخ: فقط نیاز به پی گیری دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 16:59
با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم بپرسم نامزد م جدیدا ناراحتیشو هیدروسفالی تشخیص داده اند و فکر کنم باید عمل شنت گذاری روش انجام بدن ایا این روش صرفا برای جلوگیری از رشد ناراحتی است یا که راه در مان و اینکه دوره درمانی این بیماری چقدر است ؟ متشکرم / پاسخ: شانت گذاری درمان این بیمارست ، مگر مواردی كه علت خاصی شناسائی شده باشد.شانت باید برای تمام عمر باقی بماند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 اسفند 1388 ساعت 00:52
سلام جناب دکتر . خسته نباشید . عذر میخوام نامزدم در کشور آلمان زندگی می کند حدود یک ماه پیش ناگهان بر اثر خونریزی شدید مغزی به بیمارستان منتقل شد و پس از عمل حدود 12 روز در کما بود و کمی که به هوش آمد به علت آنکه مغزش آب آورده دوباره عمل شد و اکنون هیچ کدام از دست و پاها را نمی تونه تکان بدهد پزشکان آنجا می گویند چون خونریزی شدید بوده خیلی زمان می بره تا خوب بشه به نظر شما چقدر از خطر را پشت سر گذاشته و حدودا نیاز به چقدر زمان دارد تا بتواند کاملا دست و پاها را تکان دهد بتوانیم با هم ازدواج کنیم منتظر جواب شما دکتر ارجمند هستم / پاسخ؛ محل خونریزی ایشان بسیار مهم است چرا که بدون ان ازهر نظر منطقی و دقیق امکان پذیر نیست ولی آب آوردن مغز به تنهایی باسموجب این حالت ها در ایشان نشده است.معمولا تا دو سال برای بهبودی قابل توجه ایشان وقت لازم است ، گر چه بسیاری از بیماران خیلی زودتر و گاه دیرتر از این زمان بهبودی پیدا میکنند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 16:54
با سلام من یک پسر 2ماهه دارم که پس از اینکه 10روز پیش تشنج کرد از سرش c.t. گرفتن و گفتن هیدرو سفالی دارد ام متخصص جراحی مغز میگه به علت نرم بودن ملاج نیازی به عمل شانت ندارد میخواستم بپرسم آیا میشه که بدون عمل شانت مشکلش حل بشه و آیا نیاز به دارو ومراقبت خاصی دارد یا نه؟ سپاسگذارم/پاسخ : متاسفانه پاسخ شما بدون انجام معاینه و مشاهده ی سی تی اسکن ایشان مقدور نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 خرداد 1390 ساعت 14:58
من پسري 8ساله دارم كه بطور مادزادي داراي سر بزرگي است ولي تابحال هيچگونه مشكلي چه از لحاظ حركتي تكلم وغيره نداشته است آيا ممكن است كه مشكلي از نظر اينكه هيدروسفال باشد داشته باشد خواهش ميكنم مراازنگراني نجات دهيد .وناگفته نماند كه بعداز تولد از پسرم سسونوگرافي كردند وگفتند كه مشكلي نداردولي بهتر است كه mirانجام دهيدولي من از ترسم تابحال چنين كاري انجام نداده ام چون اگر جواب مثبت باشد من ميميرم/ پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای میباشد .در صورت تمایل بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری اورژانسی نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 00:31
درود. استاد گرانقدر، من توی یه مرکز توانبخشی کار میکنم.دو مورد هیدروسفال داریم.یکی 6 ساله و یکی 5/5 سال. آیا میشه واسشون کاری کرد؟بی صبرانه منتظر جوابتون هستم./پاسخ: درود بر شما دوست عزیز ، برای اظهار نظر باید بیماران و سی تی اسکان آنها را ببینم ، در صورت امکان با کمال میل با شما همکاری خواهم کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 06:57
با سلام  
مادر من به علت هیدرو سفالی حدود یک ماه پیش شنت گذاری کرده. حالا راه رفتنش خوب شده اما پرت و پلا زیاد می گه. در ضمن قند خون هم داره و سنش 73 ساله. فشار خون هم داره. آیا مشکل توهمی که داره قبل حله؟/پاسخ: این حالتها میتوانند ناشی از بهم ریختن شرایط روحی و دلیریوم باشند ، در صورتیکه بهبود نیافتند و از درست کار کردن شانت اطمینان داشتید ، با یکی از همکاران روانپزشک در مورد ایشان مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 11:14
با عرض سلام پدر من 65ساله هستن بیماری اورامننزیت تشخیص داده اند یک هفته ازشروع درمان میگذرد اماهنوز سطح هوشیاری وتوانایی قیزیکی پایین است.مجددا تشخیص هیدروسفالیی داده اند لطفا راهنمایی کنید دوره درمان چقدرطول میکشد وباتوجه به وضعیت بالینی بیمارکه بسیارتحلیل رفته وسطح هوشیاری به7رسیده چه درمانی لازم است؟ باتشکر از توجه شما/پاسخ: در صورتیکه تشخیص هیدروسفالی صحیح باشد که احتمالا هست ، ایشان نیازمند تخلیه موقت یا دائمی آب مغز هستند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری اورژانسی نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 06:15
سلام خسته نباشید من دختری هستم 27 ساله دو سال پیش بخاطر سردردهای ناگهانی به دکتر مراجعه کردم تشخیص دادن هیدروسفال شدم وشنت گذاری کردم اما هنوز برای خودم توجیه نشده این عمل .چون باز سردرد دارم فقط شدتش کمتر شده آیا ای بیماری برای سن من تعریف شده هست؟آیا این سردردهای مداومم به شنت گذتری ربطی دارد یا طبیعی هستش؟/پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر کرد اما اینکه فورا به مشکل شما رسیدگی شده و قبل از هرگونه خطر، درمان مقتضی برایتان انجام شده است خوشحال کننده است.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:20
سلام آقاي دكتر خدا قوت بده انشاله اين سومين پيامه كه ميزارم ولي جوابي نميگيرم؟ انشاله كه اين بار جواب بگيرم؟؟؟ پسري دارم 12 ساله كه متاسفانه در همين سن با گرفتن ام آر آي متوجه شديم كه مبتلا به هيدروسوفالي بوده با داشتن لكه هايي در كف مغزش و چندين پزشك جراح مغز برديمش اظهار ميدارن با توجه به اون لكه ها و سفت شدن جمجمه قادر به جراحي نيستيم چون احتمال پاره شدن رگها و خونريزي وجود دارد و ريسك نميكنيم حال خواهشمند است دستور فرماييد.1- آيا اگر جراحي بشه تا چه حدودي احتمال زنده ماندنش وجود داره بعد از عمل 2- اگر عمل نكنه آيا براي آينده مغزيش مشكل بوجود نمياد؟؟؟/پاسخ: میتوانند به صورت حضوری مراجعه نمایيد تا اظهار نظر شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 13:09
سلام آقای دکتر.در صورت امکان نظرتون رو درباره عمر بچه های هیدروسفالی بگید./پاسخ: بستگی به علت زمینه ای هیدروسفالی دارد ، اینگونه کودکان در صورت درمان صحیح در بسیاری از موارد میتوانند مثل سایرین به زندگی خود ادامه دهند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 03 بهمن 1390 ساعت 20:49
سلام اقای دکتر من برادری دارم که 2 ماه دارا ودر1ماهگی برروی او عمل شنت گذاری انجام داده اندبرادرم موقع نفس کشیدن صداهایی از ریه اش خارج می شوند ونفس خود را حبس می کند طوری که انگار دارد خفه میشود ودرمواقع خواب باچشمان باز می خوابد ومردمک چشمش هم بعضی مواقع تیک می زنند من می خواستم بدانم که احتمال عقب ماندگی وجود دارد یا نه اقای دکتر خواهش می کنم پاسخ مارا بدهید ویک خوانواده را از این نگرانی بزرگ در اورید/پاسخ: دوست عزیز نمیتوان تنها بر اساس این نوشته ها در مورد این سوال نظر داد . مشاهده ی سی تی اسکن یا ام.ار.ای بسیار کمک کننده است. این حالتها میتوانند ناشی از حملات تشنجی هم باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 03 بهمن 1390 ساعت 20:45
سلام دکتر من برادری 2ماهه دارم که در 1 ماهگی شنت گذاری شده است او هم هیدروسفالی وهم مننگوسل داشت ودر زخم روی پشت برادرم کهمثل یک توده بود اب جمع میشد می خواستم بدانم که ممکن است این اب همان اب در مغز او بوده باشد./پاسخ: بله در اغلب موارد این مایع ، همان آب مغزیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:34
سلام اقای دکتر این 9 باره که می نویسم ولی جوابی نمی گیرم حتی این چند روزی رو که دم به دقیقه میام تا ببینم حد اقل سوال وجواب ها عوض شده چیز جدیدی نمی بینم خواهش می کنم این دفعه جوابمو بدهید .من برادری 2 ماهه دارم که در 1 ماهگی بر روی او عمل شنت گذاری انجام شده ولی از ان به بعد با چشمان باز می خوابد وبعضی مواقع مردمک چشمش تیک می زند ونفس خود را حبس می کند جوری که ادم فکر میکند دارد خفه می شود وموقع نفس کشیدن صداهای عجیبی از خود در می اورد واین راهم بگوییم که اوبی ماری مننگوسل هم داشته که به همراه عمل شنت گذاری او را هم عمل کرده اند حال ما می خواستیم بدانیم که این عوامل ربطی به عقب ماندگی ذهنی دارد یانه . با تشکر از شما لطفا جوابمان را بدهید/پاسخ: دوست عزیز حجم بسیار بالای سوالات و وقت کم اینجانب مانع از پاسخ زود هنگام تمام سوالات میشود ، علائمی که نوشتها ید احتمال حملات تشنجی در نوزاد را قویا مطرح میکند ، ایشان نیازمند انجام نوار مغزی و بررسی های بیشتر تشخیصی جهت تائید یا رد این تشخیص هستند ، پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران اعصاب اطفال یا اطفال مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 12 بهمن 1390 ساعت 08:42
سلام /خدايا تورا بحق خوبانت قسمت ميدهم اين دكتر حاذق و خوش اخلاق و خانواده محترمش را در پناه خود بسلامت نگهدار/ ارادتمند شما پدر بيمار عرفان محبي نيا/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 17:18
سلام آقای دکتر خسته نباشید خواهش می کنم جوابم رو بدید پسری دارم که چهار ماهه است در هفته ی سی و دوم بارداری براش تشخیص هیدروسفالی دادن وقتی دنیا آمد با سی تی اسکن های انجام شده بیماریش تایید شد گفتن شدیده و 90 درصد مغزش از بین رفته و شنت گذاری براش فایده نداره چون در هر صورت یه عقب مونده ی شدید ذهنیه گفتن 6 ماه تا یکسال بیشتر عمر نمی کنه می خواستم نظر شما رو بدونم این سومین باره که می نویسم تورو خدا جوابمو بدین با سپاس فراوان /پاسخ: بدون مشاهده ی سی تی اسکن ایشان امکان اظهار نظر وجود ندارد، اما با نظر همکارانیکه گفته اند شنت نگذارد احتمالا موافق نخواهم بود !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 18 اسفند 1390 ساعت 12:54
با عرض سلام و خسته نباشيد خواهش مي كنم مرا راهنمائي كنيد،‌دخترم 29 هفته به دنيا آمد و بر اثر خونريزي كه در سرش مشاهده شد موجب هيدروسفالي شده است و حدود دو ماه است كه عمل شانت گذاري روش انجام شده اما روز به روز سرش بزرگتر مي شود،ميشه بگين علت چيست؟ آيا خطر ناك است اين روند ؟ در حال حاظر 2 ماه و 15 روزش است و دور سرش 40سانتي متر/پاسخ: به احتمال بسیار زیاد شنت ایشان خوب کار نمیکند و نیازمند عوض کردن است، حتما با جراح مغز ایشان تماس بگیرید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 02:05
با سلام-در هفته 28بارداری تشخیص هیدروسفالی و احتمالا سندروم دندی واکر را در نوزاد بنده دادند و پزشک سونوگرافی ختم حاملگی را درخواست نمودند که بدلایل شرعی و قانونی امکان آن وجود نداشت.میخواستم بدانم این مشکل آیا قابل درمان است و آیا نوزاد من بدلیل بزرگی سر تحت عمل قرار خواهد گرفت؟چه مشکلاتی خوتهد داشت و طول عمر وی چقدر است؟با تشکر الان در هفته 35 بارداری هشتم و قرار است با سزارین نوزاد را بدنیا بیاورند.لطفا راهنمایی کنید /پاسخ: بله این جراحی قابل انجام است ، طول عمر و شدت مشکلات بعدی بستگی به شدت بیماری ایشان دارد و تنها پس از تولد و انجام ام.ار.ای میتوان اظهار نظر دقیقتری نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 02:28
سلام اقای دکتر پسرمن یکسال دارد مغزش اب اورده است دکتر ها می گویند بر اثر واکسن فاسد انجوری شده لطفا وخواهشن جواب بدهید 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان نمیتوان اظهار نظر کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:30
; با عرض سلام وخسته نباشید ك کودکم یک ماهه است با وزن موقع تولد700/4 کیلو بدنبا آمد و دور سر بدو تولد 35 بوده است در سن یکماهگی دور سرش 39 شده است در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد نگرانم آیا اقزایش غیر طبیعی دور سر کودکمپیش آگهی هیدروسفالی میتواند یاشد ؟ 
/پاسخ: نگران نباشید اما انجام بررسی های بیشتر جهت تشخیص بهتر پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 22 شهریور 1391 ساعت 12:45
با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر ظهرابی. 
بنده شخصاً چند سالی است که از سایت شما دیدن می کنم و متاسفانه مدتی است برای مادرم مشکلی پیش آمده که چند سوال در ذهنم ایجاد شده است. 
حدود 5/1ماه پیش مادرم که 50 سال دارد به دلیل بیماری هیدروسفالی عمل شنت گذاری انجام داد،نسبت به قبل از عمل دارای تعادل بهتر و کنترل ادرار بهتر و ... ،اما در قسمت بخیه ها سوزش و درد دارد،و همچنین در قسمت پیشانی سر درد فراوان دارد که البته در موقع استراحت درد کاهش ولی سوزش بخیه ها ادامه دارد و در ضمن اگر مثلا به مدت 10 دقیقه بیشتر روی پا بایستد زانوهایش درد می گیرد و در نتیجه باید بنشیند. 
بنده به عنوان فرزند و پرستار خانگی مادرم میخواهم بدانم که سرما خوردگی روی شنت و بیماری تاثیر گذار است،اگر تاثیر گذار است جهت پیشگیری باید چه کارهایی انجام دهیم،و آیا حقیقت دارد که این دستگاه(شنت)باعث ایجاد عفونت می گردد،و اگر این چنین است جهت پیشگیری باید چه بکنیم. 
تو را خدا جواب من را بدهید ،چون محل زندگی ما از نزدیکترین شهر بسیار دور است و بردن بیمار و آوردنش برایمان سخت است . 
با تشکر فراروان. 
/پاسخ: بله امکان دارد شنت عفونی شود اما این عفونت با بازگشت علامتهای قبلی مثل عدم کنترل ادراری ، اختلال در راه رفتن ، و اختلال حافظه ، همچنین تب ، بیقراری و ... شناسایی میشود ، در صورتیکه مشکوک به عفونت باشیم ، نمونه برداری از طریق شنت  
و آزمایش در تشخیص ارزشمند خواهند بود.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در جمعه, 11 آبان 1386 ساعت 12:10
تعداد مشاهده مطلب : 43852
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 3059
بازدید دیروز 9011
بازدید کل 32129421
کاربران حاضر 123
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.