در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات غیرپزشکی ایران سرزمین مادها ...
ایران سرزمین مادها ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 08 آبان 1386 ساعت 02:44

ماد‌ها پايه‌هاي نخستين شاهنشاهي آريايي‌تباران را در ايران بنياد نهادند...

ماد نام سرزميني دربرگيرنده بخش غربي فلات ايران بود. مجموعه لشکرکشي هاي آشور به سرزمين ماد در قرن هشتم پ. م. و خطر حمله از غرب بوسيله دولت زورمند آشور، نياز تشکيل يک دولت متمرکز را براي مادها که جديدترين مهاجران به زاگرس بودند بوجود آورد.
ماد‌ها پايه‌هاي نخستين شاهنشاهي (728-550 پ.م.) آريايي‌تباران را در ايران بنياد نهادند. در آغاز قرن 6 پ. م. با شکست آشور و فتح شرق ليديه پادشاهي ماد تبديل به شاهنشاهي بزرگي در آسيا شد. امپراتوري ماد در زمان، هووخشتره به بزرگترين پادشاهي غرب آسيا حکومت مي کرد و سراسر ايران را آن چنان که در نقشه سرزمين ماد هويدا است براي اولين بار در تاريخ به زير يک پرچم اورد. هوخشتره ( كيخسرو ) بنيانگذار اولين قدرت ايراني بود.
پايه گذاري دولت ماد به عنوان نخستين دولت بر پايه وحدت اقوام مختلف ساکن فلات ايران با مشترکات و پيوندهاي فرهنگي را بايد به عنوان مهمترين رويداد در تاريخ ايران به شمارآورد.
سرزمين ماد
ماد نام سرزميني بود که تيره ي ايراني مادها در آن ساکن بودند. اين سرزمين دربرگيرنده بخش غربي فلات ايران بود. سرزمين آذربايجان فعلي در شمال غربي فلات ايران را با نام ماد کوچک و ناحيه امروزي تهران ( ري )،حوزه شمال غربي کوير مرکزي، همدان، کرمانشاه، لرستان‌، و کردستان را با نام ماد بزرگ مي‌شناختند. پايتخت ماد در گذشته هگمتانه نام داشت که بعدها به اکباتان تغيير نام داد.

 اقوام ماد :
مطابق منابع کهن آشوري و يوناني و ايراني در مجموع معلوم مي گردد که سه قوم از شش قوم تشکيل دهندهً اتحاد مادها يعني بوسيان (کردوخي ها و ميتاني ها) ، ستروخاتيان (ساگارتي ها، کرمانجها) وبوديان (لرها) متعلق به کردها و لرها بوده و سه قوم مادي ديگر عبارت بوده اند از آريزانتيان (قوم نجباي ماد) که درحدود کاشان ميزيسته اند و مغها که در ناحيهً بين رغهً آذربايجان (مراغه) و رغهً تهران ( ري ) ساکن بوده اند و سرانجام پارتاکانيان (يعني مردمي که درکنار رود زندگي مي کنند) همان مردم منطقهً اصفهان بوده اند.
مطابق منابع يوناني، در سرزمين کمنداندازان ساگارتي (زاکروتي، ساگرتي) (همان استان کرمانشاهان کنوني) مادي هاي ساگارتي ميزيسته اند که شکل بابلي - يوناني شدهً نام خود يعني زاگروس (زاکروتي، ساگرتي) را به کوهستان غرب فلات ايران داده اند. نام همين طوايف است که در اتحاد طوايف پارس نيز موجود است و خط پيوند خوني طوايف ماد و پارس منجمله از منشا همين طايفه ساگارتي ها (زاکروتي، ساگرتي) است، طوايف پارس قبل از حرکت به سوي جنوب دوراني طولاني را در مناطق ماد ها بوده و بعدها رو به جنوب رفته اند.
جنگ هاي آشور و ماد :
مجموعه لشکرکشي هاي آشور به سرزمين ماد در قرن هشتم پ. م. نتوانست قدرت مادها را در هم بشکند و بيشتر حملات غارتگرانه بودند. دولت ماننا اتحاديه طوايف ماننايي منطقه و خود، از گذشته جزيي از سازمان هاي حكومتي لولوبيان - گوتيان بودند. دولت ماننا در سده هفتم ق.م. جزيي از دولت بزرگ ماد به شمار مي رفت. اخرين لشکرکشي اشور به ماد در سال 702 پ. م. بود. خطر حمله از غرب بوسيله دولت زورمند آشور، نياز تشکيل يک دولت متمرکز را براي مادها که جديدترين مهاجران به زاگرس بوده اند بوجود آورده است. ماد‌ها پايه‌هاي نخستين شاهنشاهي آريايي‌تباران (728-550 پ.م.) را در ايران بنياد نهادند.

 ظهور پادشاهي ماد :
به گفته مورخين يوناني، پس از حملات شديد و خونين آشوريان به مناطق مادنشين، در حدود سال 708 قبل از ميلاد، رهبر يکي از قبايل مادي دياکو بوسيله مجلس اتحاديه، به عنوان رهبر قبايل مادي انتخاب شده و وظيفه تشکيل يک دولت مرکزي به عهده وي گذاشته مي شود. اين رهبر، دياکو (ديوکس در يوناني) با متحد کردن قبايل پراکنده مادي و برقراري قوانين مختلف، به عنوان اولين رهبر ماد شناخته مي شود و اوست که پايتخت خود را در همدان امروز (هنگمتان، همريشه با هنگمن و انجمن، به معناي محل جمع شدن) قرار مي دهد.
يکي از کتيبه هاي آشوري از شخصي به نام دياکو، بيست سال قبل از تاريخ انتخابش به عنوان شاه مادها، نام مي برد. اين شخص آغاز کننده چند شورش برعليه دولت آشور است که براي خواباندن آنها، حضور شخص امپراتور آشور لازم است. دياکو و تمام اعضاي خانواده اش به تبعيد محکوم مي شوند و نام او در کتيبه ها ديگر نمي آيد. بيست سال بعد، دياکو به عنوان شاه ماد انتخاب مي شود و با پايه گذاري دولت ماد، به عنوان يک دشمن متمرکز آشور، دوباره به صحنه تاريخ بازمي گردد .

 برخي از پادشاهان ماد :

هووخشتره
پس از خشتريته، پسر ش هووخشتره (کياکسار)(کيخسرو)به شاهي رسيد. هووخشتره اولين پادشاهي است که يک سلطنت سراسري را در ايران تشکيل داد و ايران را به عنوان يک قدرت مهم جهان آن زمان مطرح کرد.
ايشتوويگو
ايشتوويگو  واپسين پادشاه ماد و جانشين هووخشتره بود. در مورد حکومت او اطلاعات زيادي در دست نيست و بيشتر روايات يوناني و پارسي، به اواخر سلطنت او و نابودي حکومت ماد به دست کورش بزرگ اشاره مي کنند.
ايشتوويگو متهم به ترجيح دادن شکوه و راحتي دربار آشور به زندگي سخت و ارتشي مادي شده است و انحطاط قدرت ماد را بيشتر به او نسبت مي دهند. در صورت قبول، مي توان تصور کرد که بيشتر آثار باقي مانده از دوران مادها، بخصوص آثار بجاي مانده در تپه نوشي جان[1] ، به دوران سلطنت ايشتوويگو بر مي گردد. همچنين، راحتي هايي که در دوران هخامنشي به عنوان «تن پروري مادي» در سلطنت ايشتوويگو خوانده شده را، شايد به جاي دوران انحطاط ماد، زمان انتقال زندگي قبايل ايراني از طرز زندگي صحرانشيني به شهرنشيني بناميم و آنرا آغاز واقعي تمدن ساکن قبايل ايراني بدانيم.
جنگ هاي اشور و کشور ماد :
از سال 673 پ م جنگهاي مادها و آشور دوباره پا ميگيرد از اين زمان به بعد در اسناد آشوري ها از کشور ماد نيرومند سخن ميرود که نشان از به رسميت شناخته شدن موجوديت دولت مادها از طرف آشوري ها است. در حدود سال 650 پ. م. پادشاهي ماد دولت بزرگي در رديف ماننا و اورارتو و عيلام بود. بعد از کيمري‌ها، يکي ديگر از قبايل صحرانشين شمال قفقاز، سکاها، به منطقه شمال غرب ايران حمله کردند و در سر راه خود، دولت اورارتو در غرب درياچه اورميه و شرق آناتولي را نابود کردند.
آشوربانيپال پادشاه آشور :
در زماني که آشور بانيپال پادشاه نيرومند آشور بر سر قدرت بود جنگي بين مادها و اشوري ها در نگرفت ولي جنگ هاي آشور و عيلام تا نابودي دولت عيلام در سال 640 پ م ادامه يافت. آشور بانيپال در سال 633 پ م در گذشت. دولت ماد در اين فاصله قدرت خود را مستحکم تر کرد.


 تشکيل سلطنت سراسري مادها در ايران
هووخشتره، (کياکسار مدارک يوناني)، بزرگترين پادشاه ماد است. توانايي هاي او در منظم کردن ارتش و بستن توافق نامه هاي خارجي با دولتهاي همسايه، او را به قدرتمندترين شاه غرب آسيا در زمان خودش تبديل کرد. هووخشتره در ده سال اول حکومتش موفق شد که رابطه اش را با پادشاه سکاها، پروتوثيس، به اتحاد متقابل تبديل کند.
هووخشتره ارتشش را به دوقسمت پياده نظام مجهز به نيزه و سوارنظام تير انداز (شکلي که از سکاها آموخته بود) تقسيم کرد و براي اولين بار از ارابه هاي جنگي مجهز به نيزه هاي برنده که صد سال بعد در جنگهاي کورش و داريوش معروف شدند، استفاده کرد.
در اين زمان، آشور بني پال دوم، شاه نيرومند و بي رحم آشور، درگذشته بود. از طرفي، يک حکومت کلداني جديد در بابل در حال شکل گيري بود و شاه آن، نبوپولسر، در صدد گسترش مرزهاي کشورش بود و موفق شده بود بخشهايي از مملکت عيلام را نيز تصرف کند. هوخشثره، تصميم به برقراري يک توافق نامه برعليه آشور با نبوپولسر گرفت.
در زمان حکومت هووخشتره ماد قبايل آريازنتا و پارتاکانيان را در نواحي ري و اصفهان و ديگر قبايل ايراني شرق را تا ناحيه گرگان به اطاعت کشاند و دولت نيرومند ماد را تشکيل داد هوخشتره سپس به پارس حمله کرد و قبايل پارس را به اطاعت در آورد.
 حمله ماد و نابودي دولت آشور
هووخشتره شاه ماد در حمايت از بابل به آشور اعلان جنگ داد. هوخشتره در سال 614 پ م از کوه هاي زاگروس گذشت و ضمن تسخير
آبادي هاي آشوري سر راه، شهر آشور پايتخت دولت آشور را در محاصره گرفت.پس از سقوط شهر آشور، پادشاه بابل در شهر آشور به ديدار هوخشتره آمد و در آنجا پيمان دوستي ايران و بابل تجديد شد. در سال 613 پ. م. شاه آشور در نينوا بود و اين شهر نيز در سال 612 پ. م. تسخير شد. نيروهاي ماد و بابل، پايتخت عظيم آشور را با خاک يکسان کردند و براي هميشه به تاريخ اين امپراتوري بزرگ پايان دادند.
شکست آشور و فتح شرق ليديه
در آغاز قرن 6 پ. م. با شکست آشور و فتح شرق ليديه پادشاهي ماد تبديل به شاهنشاهي بزرگي در آسيا شد. خاورميانه بين دو پادشاهي نيرومند تقسيم شد: يکي دولت بابل و ديگر دولت ماد
 صعود پادشاهي ماد به شاهنشاهي آسيايي
 امپراتوري ماد (550 پ.م.)
در اين زمان، هووخشتره به بزرگترين پادشاهي غرب آسيا حکومت مي کرد. ماد، اورارتو، آشور و سوريه زير حکومت او قرار داشتند. پادشاهي عيلام که نيم قرن قبل به دست آشوربني پال نابود شده بود، در دروازه هاي شرقي اش را به روي قبايل پارس باز کرده بود. پادشاه انشان، پايتخت شرقي عيلام، در اين زمان يک پارسي بود و پارسيان ديگر کم کم با جامعه نوعيلامي آميخته مي شدند، اما هم انشان و هم بقيه پارس، خراجگذاران پادشاه ماد بودنددولت ماد در کار ايجاد سازماني گسترده و دقيق و متکي بر نهادهاي قدرتمند در زمينه هاي سياسي– اقتصادي– نظامي توفيق يافت. دياکونوف با توجه به سنگ‌نبشته بيستون ميگويد که سازمان دولتي و سازمان اجتماعي پارس تحت نفوذ شديد نظامات مادها بوده است.
هووخشتره در کشورش دست به اقدامات عمراني زد و همزمان قلمرو خود را در شرق به رود جيهون رساند و به زودي پارس و کرمان را نيز ضميمه کشورش کرد و سراسر ايران را آن چنان که در نقشه سرزمين ماد هويدا است براي اولين بار در تاريخ به زير يک پرچم اورد. مردماني که امروزه از تبار مادها به شمار مي‌آيند عبارت‌اند از مردم سرتاسر ايران. هوخشثره بنيانگذار اولين قدرت ايراني بود.
وحدت اقوام مختلف سراسر ايران
پايه گذاري دولت ماد به عنوان نخستين دولت بر پايه "وحدت ملي" اقوام مختلف ساکن فلات ايران با مشترکات و پيوندهاي فرهنگي را بايد به عنوان مهمترين رويداد در تاريخ ايران به شمارآورد.
 نابودي پادشاهي ماد :
با شکستي (550 پ م) که کوروش بزرگ بر ايشتوويگو واپسين پادشاه ماد وارد ساخت شاهنشاهي ماد منحل شد. شاهنشاهي بزرگ ماد دوراني طولاني (728-550 پ.م.) برپاييد و جاي خود را به شاهنشاهي هخامنشي سپرد، که چيزي جز تداوم دولت و تمدن ماد با همان اقوام نبود.

معماري مادي که بعد از آشور تحت تاثير معماري باشکوه اورارتو بود، با وارد کردن عوامل ايراني، پايه گذار آثار درخشان دوران هخامنشي نظير پارسه تخت جمشيد و شوش شد. بسياري ديگر از نشانه هاي تمدن هاي بين النهرين نيز از طريق مادها به هخامنشيان انتقال پيدا کرد، به طوري که تا قرنها بعد، نظم دربار ايران و تقريبا" بيشتر جنبه هاي باشکوه و فرهنگي جامعه ايران، از طرف نويسندگان يوناني به مادها نسبت داده مي شود. سلطنت ايشتوويگو موقعيت ماد را از يک حکومت قدرتمند برمبناي قدرت نظامي به مرکزي براي فرهنگ تغيير داد. آثار اين نفوذ فرهنگي را در توجه بسيار شاهنشاهان هخامنشي به ماد، علاقه آنها به فرهنگ و آداب مادي، نفوذ دين مادي بين مردم ايران از طريق قبيله مغ، و با توجه به سنگ‌نبشته بيستون موقعيت ماد به عنوان مرکز فکري براي نيروهاي مخالف دولت هخامنشي مي توان ديد.
ظهور و صعود هخامنشيان
هخامنشيان نخست پادشاهان بومي پارس و سپس انشان بودند با شکست مادها (550 پ م) و تشکيل شاهنشاهي هخامنشي و سپس فتح کامل ليديه و بابل پادشاهي هخامنشيان تبديل به بزرگ‌ترين شاهنشاهي شناخته شده جهان شد.
 منابع :

    * تاريخ ماد - دکتر خنجي PDF

    * تاريخ ماد. دياکونوف. ترجمه کريم کشاورز، تهران: نشر اميرکبير.

    * مرتضي راوندي: تاريخ اجتماعي ايران. ( جلد ? ) - 142 - 157

    * کمرون، جرج. ايران در سپيده دم تاريخ. ترجمه حسن انوشه. تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1379

    * Diakonoff, I. M. "Media". In Ilia Gershevitch ed. Cambridge History of Iran, Vol. II. CUP, Cambridge, 1985

 منبع : http://fa.wikipedia.org/

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 17 مرداد 1389 ساعت 11:08
vaqan matne aliye /dastet0n dard nakune
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

تعداد مشاهده مطلب : 15333
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 18912
بازدید دیروز 20567
بازدید کل 34251876
کاربران حاضر 213
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.