در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات غیرپزشکی
مغز و اعصاب


خواب مغز را از مواد سمی پاکسازی می‌کند چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط www.dw.de   
شنبه, 18 آبان 1392 ساعت 19:23

انباشت بیش از حد مواد سمی

در مغز می‌تواند بیماری‌هایی

مانند آلزایمر یا پارکینسون ایجاد کند.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 آبان 1392 ساعت 19:57
ادامه مطلب...
 
ارسال ایمیل با امواج مغزی چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 22 تیر 1392 ساعت 06:47

مصاحبه رادیو دانش در زمینه ی جدیدترین

تکنولوژی ساخت بشر برای گشودن قفل مغز ...

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 22 تیر 1392 ساعت 16:48
ادامه مطلب...
 
اثرات تغذيه نامناسب در ابتلا به بيماری آلزايمر چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 05 مهر 1391 ساعت 12:37

آلزايمر يک بيماری غيرقابل درمان است

و بيمار رفته‌رفته ياخته‌های مغزی را دست می‌دهد.

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 06 مهر 1391 ساعت 20:37
ادامه مطلب...
 
راه حل‌های یک پروفسور آلمانی برای مبارزه با "کمبود خواب" چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط dw.de   
سه شنبه, 09 خرداد 1391 ساعت 21:00

خستگی مفرط، کسالت

و بی‌حوصلگی از نخستین پیامدهای

زیان‌بار این "بیماری" همه‌گیر است.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 06 خرداد 1391 ساعت 20:21
ادامه مطلب...
 
افسردگی نوجوانان یا علائم بلوغ ?! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط dw-world.de   
شنبه, 02 مهر 1390 ساعت 07:10

پزشکان اخیرا حتی

در کودک ۴ ساله نیز

به علایم افسردگی پی بردند ...

آخرین بروز رسانی در شنبه, 02 مهر 1390 ساعت 07:35
ادامه مطلب...
 
تأثیر آرامش‌بخش موسیقی روی بیماران چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط dw-world.de   
شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 21:11

موسیقی در بیمارانی که

در شرف انجام عمل جراحی

یا آزمایشی پیچیده مانند

آنژیوگرافی هستند آرامش

خاصی را ایجاد می‌کند،

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 11:59
ادامه مطلب...
 
هدفون و پی‌آمدهای جبران‌ناپذیر آن برای شنوایی چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط dw-world   
یکشنبه, 07 آذر 1389 ساعت 23:41

 بسیاری از افراد از پی‌آمدهای مضر

آن برای شنوایی خود آگاه نیستند...

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 08 آذر 1389 ساعت 00:22
ادامه مطلب...
 
دردهای عصبی ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 13 آبان 1389 ساعت 00:27

کمر درد، آسم، ناراحتی‌های پوستی،

سردرد، ناراحتی‌های معده و روده،

تپش قلب و فشار خون بالا می‌تواند

به دلیل استرس به وجود آید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 13 آبان 1389 ساعت 09:36
ادامه مطلب...
 
روش های پیشگیری و درمان اضطراب چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 03 آبان 1389 ساعت 14:57

اضطراب یکی از شایع ترین

مشکلات روحی ، روانی 

جامعه است ...

آخرین بروز رسانی در جمعه, 07 آبان 1389 ساعت 08:33
ادامه مطلب...
 
اضطراب چیست و ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 03 آبان 1389 ساعت 07:14


اضطراب‌ یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌

و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر

با منشای‌ ناشناخته‌ استکه‌

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 03 آبان 1389 ساعت 15:20
ادامه مطلب...
 
خواب و نکات مهمی در مورد آن ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 06 مرداد 1389 ساعت 18:01

چند تصور اشتباه در مورد خواب !

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:38
ادامه مطلب...
 
مغز و یادگیری ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 18 تیر 1389 ساعت 06:17

ده نکته کوتاه
اما بسیار کلیدی
در مورد مغز و یادگیری ...

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:38
ادامه مطلب...
 
با بیماری وسواس بیشتر آشنا شویم ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /ایمیل از: ه.تهرانی   
پنجشنبه, 23 اردیبهشت 1389 ساعت 01:46
علت ایجاد وسواس چیست؟

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 23 اردیبهشت 1389 ساعت 02:17
ادامه مطلب...
 
مغزتان را شارژ کنید ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط bita.m   
پنجشنبه, 27 اسفند 1388 ساعت 18:48
روش هایی برای تقویت حافظه
آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 09 فروردین 1389 ساعت 06:00
ادامه مطلب...
 
چه غذاهایی به تقویت حافظه کمک میکنند؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دكتر سيد ضياء الدين مظهري متخصص تغذيه   
سه شنبه, 11 اسفند 1388 ساعت 07:14
نقش غذاهای مختلف در افزایش حافظه چیست؟
آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 11 اسفند 1388 ساعت 07:44
ادامه مطلب...
 
تاثیر دیر خوابیدن در افسردگی چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 25 بهمن 1388 ساعت 18:34

مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته نشان می دهد

که زود خوابیدن، نوجوانان را در برابر

افسردگی و فکر خودکشی محافظت می کند.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 03 آبان 1389 ساعت 07:25
ادامه مطلب...
 
بيماری پارکينسون چیست؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /مترجم :ميلاد شرافتی   
یکشنبه, 15 آذر 1388 ساعت 00:49
این بیماری بر اساس چهار علامت مخصوص آن مشخص می شود:
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 02 دی 1388 ساعت 08:36
ادامه مطلب...
 
تقویت مغز !!! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /ایمیل از: فروغ   
جمعه, 13 آذر 1388 ساعت 12:14

بهترین راه برای تقویت مغز ، اجتناب از عوامل

آسیب رسان است ، در این مقاله به برخی از

عوامل آسیب رسان اشاره خواهد شد :

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 20 دی 1388 ساعت 11:53
ادامه مطلب...
 
چطور خواب بهتری داشته باشیم؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /برداشت آزاد:منابع مختلف   
یکشنبه, 08 شهریور 1388 ساعت 20:27

اکثر مردم راهی را پیدا می کنند تا به مدت 8 ساعت در رختخواب بمانند، اما بسیاری

از آنها در طول این مدت کیفیت خواب مناسبی ندارند...
آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 شهریور 1388 ساعت 20:40
ادامه مطلب...
 
چه غذا هايي مارا مي خواباند؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /Nezamabad.com   
دوشنبه, 02 شهریور 1388 ساعت 20:38

حتما با من موافقید که بیخوابی یکی از مشکلات شایع بوده و بسیاری از ما را رنج میدهد ، همه ما از خاصيت جادويي شير گرم براي رفتن به سرزمين خواب و رويا مطلع هستيم. ولی...

آخرین بروز رسانی در شنبه, 07 شهریور 1388 ساعت 18:48
ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4439
بازدید دیروز 20135
بازدید کل 34995842
کاربران حاضر 272
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.