در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه About Me فارسی یاد داشت ها یک سوال و پاسخی به زلالی عشق ...
یک سوال و پاسخی به زلالی عشق ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 05 آبان 1386 ساعت 19:09

... من از اينهمه مطالب علمي ...

 

سوال:


موضوع :
تشكر


متن سؤال: سلام بر آقاي دكتر، من از اينهمه مطالب علمي

آن هم به زبان فارسي شگفت زده شدم

و انگيزه شما را از اين حركت نمي فهمم .

چون خيلي وقته كه با سايت شما آشنا شدم وهر روز

هم مي بينم كه به روز مي شود ، اگر برايم از دليل

اين كار توضيح دهيد بيشتر ممنون ميشوم .

 

چون هيچ تبليغي هم در اينجا وجود نداردكه

توجيه وقت گذاري و صرف هزينه ي شما را توجيه كند .

 

با اين حال از شما ممنونم و سعي ميكنم

اين سايت را به دوستانم معرفي كنم.

 

پاسخ:


دوست من سلام


نامه ي بسيار محبت آميز ، دلگرم كننده

و آكنده از لطف شما باعث شد تا تاريخچه اي

كوتاه از عمر خود را باز بيني نمايم، استاد مسعود ...

گرچه ممكنست كمي خسته كننده

بنظر آيد اما دوست دارم آن خاطرات را با شما مرور كنم ،

شايد پاسخي باشد بر سؤالي كه

گوشه اي از ذهن فعال و با ذكاوتتان را اشغال كرده است.

 


مسعود عزيز ، خوب يادم هست ، كودكي سه چهار

ساله بودم و در بازيهاي كودكانه ام

هر روز مدرسه اي ميساختم و جالب اينكه

مرحوم پدرم روزانه در مورد ميزان پيشرفت

اين پروژه از من سؤال مي كرد! ،

گر چه اين مدرسه در رؤياهاي من كاملا حقيقي بود

اما هيچگاه ، هيچ كسي آن را نديد!

 


وقتي كمي بزرگتر شدم ، با خريد كتابهاي قصه ،

با اجازه ي مادر و كمك برادرانم ،

پا گرد راه پله ي كوچك خانه مان را به

كتابخانه اي تبديل كردم تا بر و بچه هاي محل

از آن استفاده كنند !

 


بعدها كه كمي بزرگتر شدم ،

با پولهاي تو جيبي خودم ورقهاي استنسيل خريدم

و با خط نه چندان بد خودم ، مقاله ، جدول ، و...

نگاشتم وتلاش بسياري كردم

تا مجله اي را براي كودكان هم سن و سال

خودم منتشر كنم ، اما اين مجله هيچگاه منتشر نشد ،

 

و ورقهاي استنسيلي كه به سختي خريده بودم ،

آنقدر ماندند تا زرد شده و بناچار آنها را

در زباله دان خانه مدفون كردم ،

اما اين عشق در قلب من ماند ،

چرا كه عشق مردني نيست!

 

وقتي با تلاش فراوان وارد دانشگاه شدم

از همان ابتدا شروع به ترجمه و تاليف مقالات مختلف اموزشي

براي عموم مردم كردم و آنها يكي پس از ديگري

در مجلات مختلف به چاپ رسيدند ،

كمتر ميشد فاصله ي اين مقالات از

يك ماه فراتر رود .هميشه نگاه من به آموزش ،

ديدگاه عمومي آن بوده است ، چرا كه فكر ميكنم ،

بعنوان يكي از مؤثرترين راههاي ارتقاء سلامتي ، بايد مردم را

با پيشگيري و درمان بيماريها آشنا كرد .

 


و اما امروز....


امروز در حقيقت من همان مدرسه اي را ساخته ام

كه آن را در سه سالگي شروع كردم ،

اما اينبار همه ميتوانند آن را ببينند

( و اميدوارم كه روح پدرم بزرگوارم نيز نظاره گر آن باشد )،

 

امروز من همان كتابخانه اي را كامل تر كرده ام

كه آن روزها داشتم ،

بازديد كنند گان اين كتابخانه

فقط بچه هاي هم محلي من نيستند...

 

 

امروز بچه هائي در گستره ي گيتي و از رده هاي

متفاوت سني به اين كتابخانه مي آيند

و حتي استادي چون شما مرا بخاطر راه اندازيش تحسين ميكند.

 

 

من همان مجله اي را نگاشته ام كه آن روزها ورقهاي استنسيلش را خريدم

اما خوانندگان اين مجله فقط همشهري هاي من نيستند ،

 

اين مجله را بسياري از فارسي زبانان در نقاط مختلف دنيا ورق ميزنند و مي خوانند ،

 

و با نقطه نظرات و راهنمائيهايشان مرا در اين گام استوارتر ودلگرمتر مي كنند .

 

امروز من همان مقاله اي را مي نگارم كه چند سال پيش شروعش كردم.


دوست من ، اين سايت به همت من و تمامي اعضاي خانواده ام شكل گرفته است

و هيچ هدف مادي را دنبال نمي كند.

 

بزرگترين سرمايه ي ما بازديدكنندگانمان هستند

و چشم ما به حمايتهاي معنوي دوستاني چون شماست.

 


از خدا مي خواهم كه ما را ياري كند تا بار سنگيني را كه بر دوش گرفته ايم

به مقصد برسانيم و بتوانيم گامي هر چند ناچيز در راه

ارتقاي سطح آگاهي مردممان بر داريم.


ارادتمند مجيد( ساعت : 01.55 صبح 26/2/1384)

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده میهمان (مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 آذر 1386 ساعت 01:35
جناب دکتر ظهرابی  
خانمی 50ساله هستم چندسال قبل اتفاقی با سایت شما آشنا شدم . سئوالی فرستادم که پاسخ آن را گرفتم . سئوالاتی دارم که به فشار خون و چربی بد و خوب خون و طپش قلب است .  
چندی پیش نوار قلبی من مشکلی داشت که منجر به آزمایشات تست ورزش - اسکن قلب و آنزیوگرافی شد و در نهایت اکنون روزی یک عدد قرص دیلتیازم و یک عدد قرص متورال و یک عد آسپرین بچه 80و یک عدد آتوواستاتین می خورم . اوضاع جسمی الحمدالله خوب است اما روحا خوب نیستم دائم احساس طپش در قفسه سینه دارم و هروقت کمی آجیل بخورم فردا صبح صورتم ورم میکند . دکتر میگویند قلب هیچ مشکلی ندارد پس طپش قلب و ورم صورت و گاهی ورم پای چپم چه علتی میتواند داشته باشد . فشارخونم 5/15برروی 9بوده و چربی کلسترول 298و ldl 198 میباشد. البته قبل از مصرف این داروها که حدود یکماه است مصرف می کنم . ببخشید طولانی شد . . خدا به شما طول عمر بدهد که قلبی به وسعت آسمان دارید و روحی که از خواندن خاطره شما بنظر من شفاف چون آب چشمه سار است . باز هم برایتان از خدا سلامتی و موفقیت خواهانم . ارادتمند شما .قیاسی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 22 مرداد 1387 ساعت 06:43
زندگي ريباست اي زيبا پسند زيبه انديشان به زيبايي رسند با تشكر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 23 شهریور 1387 ساعت 19:42
سلام آقای دکتر خسته نباشید،من جوانی 19 ساله ام چند وقتی بود پایم درد می کرد بعد از آزمایشهای مختلف حالا بهم گفته اند که رگها و مویرگهایت بهم پیچ خورده و حالت تومور گرفته اند(3*3.5در ناحیه بافت نرم ران) و باید آنژیوگرافی کنم حال از جنابعالی این سئوال را دارم که آیا با آنژیوگرافی مشکل من حل می شود ؟ با تشکر فراوان / پاسخ: این کار ، یک روش تشخیصی است نه درمانی.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اكش(مهمان) در تاریخ شنبه, 02 آذر 1387 ساعت 22:32
موفق باشيد . 
زندگي بي عشق مرگ است.. 
يا علي...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 آذر 1387 ساعت 13:42
زبان از بیان زیبایی و لطافت حضور شما در این کار شما قاصر است فقط می توانم بگویم متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حمیدرضا(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 بهمن 1387 ساعت 21:11
با سلام و عرض خسته نباشید  
جناب آقای دکتر پدر من در چند شب گذشته تب بسیار بالایی داشتند و درهمان نیمه شب که خواب بودند ناگهان دچار تشنج شدید شدند به طوری که هوشیاری خود را برای چند دقیقه ( حدودا 20 دقیقه) از دست دادند وپس از 4 روز که در بیمارستان بستری شدند وطی MRI که ایشان گرفته شد پزشک متخصص مغز و اعصاب متوجه توموری در نیمکره راست مغز در ناحیه فوقانی سرشان شدند که علت تشنج را همان دانستند و اظهار داشتند که پس از تزریق 15 عدد آمپول "Dexamethasone" بدلیل کاهش حجم ورم بوجود آمده در اثر تشنج, پدرم را برای نمونه برداری از تمور آماده کنند. 
آیا نمونه برداری خطری هم در پیش دارد؟ 
آیا روشی به جز جراحی وجود دارد؟ 
و آیا به عقیده شما چه ایشان تب می کردند چه نمی کردند باز هم تشنج می کردند؟ 
و معمولا چند درصد از این گونه بیماران پس از عمل جراحی به سلامت کاملشان و بدون بازگشت تومور می رسند؟  
/پاسخ: پاسخ درست سوال شما زمانی امکان پذیر است که حداقل ام.آر.آی ایشان را دیده باشم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شهناز نصیری(مهما در تاریخ یکشنبه, 23 فروردین 1388 ساعت 16:34
سلام بر استاد عزیز و بسیار محترمم آقای دکتر ظهرابی 
 
خیلی خوشحالم که سایت شما رو میبینم و مطالب پربارتون رو می خونم .بنده هم بعنوان یک کارشناس پرستاری و عضو بسیار کوچکی از تیم پزشکی به شما افتخار می کنم . خوشحال میشم به وبلاگ خیلی ناچیز بنده هم سری بزنید و نظرتون رو بفرمایید.  
از خدامند آرزوی طول عمر و لحظه لحظه های سرشار از سلامتی و سعادت برای شما دارم .  
/ پاسخ : با کمال میل به وبلاگتان سر خواهم زد و از آن استفاده خواهم کرد. 
از داشتن همکار خوب و علاقمندی چون شما ، بر خود می بالم. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 02 خرداد 1388 ساعت 10:36
زندگی زیباست زشتی‌های آن تقصیر ماست، در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست! زندگی آب روانی است روان می‌گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده leila(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 30 شهریور 1388 ساعت 16:57
salam aghaye dr.kheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeili az matalebe sitetun khosham miad ,man taze chan ruze ba in site ashena shodam vali harruz sar mizanam va matalebe jalebetuno mikhunam omidvaram hamishe saalemo moafagh bashin

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی صیاددرتاریخ. در تاریخ یکشنبه, 10 آبان 1388 ساعت 06:54
با عرض سلام و خسته نباشید حضور جنابعالی مادر اینحانب بعد از حدود بیست سال داشتن مشکل سیاتیک و درد کمر ومعالجه ومداوای مقطعی 
در روز شنبه مورخ88.3.16دچار درد شدید ناحیه کمر و فلج کمر به پایین شده بطوری که کنترل ادرار خود را از دست داد بعد از مراجعه به دکتر متخصص و جراح مغز واعصاب دکتر یوسف زاده رئیس بیمارستان پور سینای رشت وانجام آزمایش ام آر آی ایشان دستور عمل داده که بعد از 
انجام آزمایشات مربوطه در روز سه شنبه مورخ 88.3.26عمل جراحی دیسک کمر روی ایشان انجام شد بعد از عمل دکتراعلام کرد بدلیل اینکه مادرتان از چند ناحیک دچار مشکل بوده بنده تا حد امکان وبا توجه به شرایط بیمار مشکل دیسک کمر ایشان را حل کرده و بازگشت به وضعیت  
سابق بستگی به شرایط و خواست خدا دردارد واما در حال حاضر که حدود پنج ماه از عمل مادرمان میگذردبا حدود 45جلسه فیزیو تراپی هنوز از 
ناحیه مچ پا به پایین دچار بی حسی وافتادگی بوده و کنترل ادرار هم ندارد و به هر پزشک متخصص هم واجه کردیم نتیجه چندانی نگرفتیم و 
میگویند باید صبر کنبد حال از شما استدعا دارم نظرتان را در این مورد بفرمائید و اینکه در این شرایط برای یهبودی راهی است یا خیر  
با تشکر از جنابعالی و اینکه هرکجا که هستید در صحت وسلامت باشید خدانگهدار 
/ پاسخ : 
البته بدون معاینه و مشاهده قبل و پس از عمل ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما معمولا در صورتیکه عمل جراحی موفقیت آمیز بوده باشد به مرور زمان و حد اکثر تا ۲ سال درجاتی از بهبودی پدید خاهد آمد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بهار در تاریخ چهارشنبه, 19 خرداد 1389 ساعت 11:22
با عرض سلام و خسته نباشید ، من یک پزشک عمومی هستم که امروز به طور اتفاقی وقتی کلمه - تازه های پزشکی - را search می کردم با سایت شما اشنا شدم ، اقای دکتر وجود اساتیدی همچون شما برای ما نعمت است ، ازتون خواهش می کنم ما پزشکان جوان را نصیحتی کنید .... با ارزوی توفیق روزافزون برای شما / پاسخ: دوست عزیز من هم به داشتن همکاران بزرگوار و عزیز و محققی چون شما افتخار میکنم ، خود من نیازمند پند و اندرز گرفتن از دوستان خوبی چون شما هستم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مرجان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 14 شهریور 1389 ساعت 11:07
سلام 
خوبین 
خیلی جالب بود 
ممنون  
در پناه حق

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 دی 1389 ساعت 10:31
خدا قوت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ویدا در تاریخ پنجشنبه, 18 فروردین 1390 ساعت 23:22
سلام 
اگه بگم شما فوق العاده اید غلو نکردم...امیدوارم همیشه سایتون باشه بالا سر ما...شما خیلی خوبین...همیشه احساس میکردم دکترا به خاطر مقامی که دارن خیلی مغرورن...ولی شما با همه پزشکایی که میشناسم فرق دارین...یه جور خاصین...مگه میشه آدم بزرگی مثل شما اینقدر متواضع باشه...از تمام اعضای خونوادتون هم ممنون / پاسخ : این نظر بخاطر بزرگواری و بلند نظری شماست ، از لطفتان سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت و شادکامی دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 25 فروردین 1390 ساعت 14:25
سلام آقای دکتر  
من چند روز پیش یک سوال اینجا نوشتم که امروز اومدم ببینم شما پاسخی نوشتید یا نه، که پاسخی دریافت نکردم ! :(  
نمی دونم شما سوال منو دریافت کردید یا نه ! 
من نوشته بودم که یه دختر 28 ساله هستم و دو سال و نیمه که خارج از کشور زندگی می کنم و ... 
ممنون میشم اگه سوال منو دریافت کردید پاسخ بدید بهم .پاسخ : متاسفانه سوالی که مرتبط با سایت باشداز شما دریافت نشده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نسرین مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 06:44
سلام این کلمات بعداز پاسخ شما به آقای مسعود به ذهنم خطور کرد .به پاس خدمات ارزنده تان  
آرزوهای دیرینه را با عشق بر این زمین خاکی برافراشتی  
وبادبادکهای کتابهایت را هوا کردی تا لذت کودکان را در یابی  
واینک دستانت تجسم معجزه  
وفرزندانمان نگاهت را با مهربانی ورق خواهند زد  
وخواهند دانست رویاها درانتظار آینده میمانند  
وآرزوها با صبوری وعشق گام بر می دارند  
تا چشمان آینده برق بزند/ پاسخ: سرکار خانم نسرین از لطف شما سپاسگزارم و برایتان سلامتی ، شادابی و شادکامی بیش از پیش آرزو میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 خرداد 1390 ساعت 04:27
درود  
اميدوارم دلتان هميشه اينقدر دريايي زلال بماند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 تیر 1390 ساعت 08:41
سلام 
واقعاً خسته نباشید 
داستان زندگیتون رو خوندم و نیرویی عجیب بهم داد 
وب خوبی دارین  
از امروز یک مشتری دائم و فعال برای وبتون دارین 
عجیبه که انسانی با اینهمه تخصص به فکر مادیات و غرور نیست.  
 
علی نوری ساعد - 25 همدان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نوروزي مهمان در تاریخ سه شنبه, 21 تیر 1390 ساعت 09:50
سلام 
خدا قوت 
فوق العاده است 
واقعا من به عنوان يك ايراني به شما افتخار ميكنم 
درضمن من كارشناس ارشد مديريت منابع انساني هستم در زمينه مديريتي هرگونه خدمتي از دستم بربيايد مثل مشاوره و......خوشحال ميشم براي شما انجام بدم 
ارادتمندشما 
مجيدرضا نوروزي/ پاسخ: متقابلا از آشنایی با شما خوشبختم و با کمال میل دست یاری شما را به گرمی میفشارم، و در صورتیکه مطالب و مقالاتی قابل استفاده در سایت داشته باشد با افتخار از آنها در سایت استفاده خواهم کرد.  
/پاسخ: متقابلا از آشنایی با شما خوشبختم و با کمال میل دست یاری شما را به گرمی میفشارم، و در صورتیکه مطالب و مقالاتی قابل استفاده در سایت داشته باشد با افتخار از آنها در سایت استفاده خواهم کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 30 مهر 1390 ساعت 13:22
سلام با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی 
ممنون از زحمات ارزشمند شما که با خلوص نیت در صدد معالجه بیماران ویا مخاطبین هستین  
جناب آقای دکتر سوزش یا گر گرفتگی کف پا از علائم کم خونی است یا کمبود ویتامین ب12 ویا ویتامین های دیگر  
کرخ شدن یا خواب آلودگی دستها و پاها از علائم چه نوع بیماری می باشد؟ 
با تشکر/پاسخ: بیماری های مختلفی میتوانند این حالت را ایجاد کنند، کم خونی ، فشارهای روحی و عصبی ، بیماری های اعصاب محیطی و ... انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی برای گذاشتن تشخیص دقیق ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 آبان 1390 ساعت 11:12
سلام، خدا قوت. از صمیم قلب از درگاه خداوند مهربان آرزوی سلامتی و سعادت روزافزون را برایتان دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دریـــــــــــــــا مهمان در تاریخ سه شنبه, 02 اسفند 1390 ساعت 10:44
سلام آقای دکتر...روزتون بخیر . . . . 
واقـــا چقدر کــــلمه ها حقیر میشوند در برابر بیان احساس.. .. .. ..  
عاقبت بخیر و سربلندباشید. . . . .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کنیز نرگس مهمان در تاریخ شنبه, 09 اردیبهشت 1391 ساعت 17:38
سلام به دستان قدرتمند خدای بزرگ. 
آقای دکتر ، شاید بنده رو نشناسید. ولی سیزده بدر سال 85 یادتون بیاد. از اون موقع هیچوقت از ذهنم بیرون نرفتید . من سلامتی ام رو مدیون دستان پر قدرت شما هستم که بی شک نیرویی الهی در آن جریان دارد. هر وقت خواستم از ضعف بدنم گله کنم ، یاد حرف شما میافتم که گفته بودید: خدا رو شکر کن که خیلیها با وضعیت شما حاضرند هر چه دارند بدهند اما نیمی از سلامتی شما رو داشته باشند. 
از وقتی از ساری رفتید خیلی دلم براتون تنگ شده . هر کجا هستید در پناه خداوند بزرگ باشید و دستان پر توان او همراهتان. /پاسخ: از دیدن پیام کوتاه ولی سرشار از مهر و محبت شما بی نهایت شاد شدم ، کاملا شما را بیاد می آورم و آرزو میکنم همواره سالم ، شاد و سرزنده باشید ، سلامهای گرم اینجانب را به مردم همیشه دوست داشتنی و خونگرم خطه ی سرسبز مازندران برسانید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 11:04
با سلام و خسته نباشید من چند روز پیش سوال در مورد بیماری که داشتم سوال کردم ولی پاسخی دریافت نکردم .من مریم خانمی 33 ساله در شش ماه حاملگی بسر میبرم از اوایل ماه چهارم بیماری حالت تاری دید سردرد و گز گز کردن انگشتان دست و زبان به من دست داد و الان نیز شدت بیماری در من زیاد شده به حدی که دیگر تحمل آن را ندارم در ضمن پاسخ ام آر آی من نیز نرمال بوده و پزشک معالج تشخیص عوارض حاملگی را دادند لطفا مرا راهنمایی کنید که من بیماری ام اس دارم یا نه خواهش میکنم .با تشکر از لطف شما 
/پاسخ: دوست عزیز بیماری ام.اس در حیطه ی کار اینجانب نیست ، ولی اگر ام.ار.ای شما نرمال بوده است احتمال ابتلاء به این بیماری بسیار کم است و میتواند ناشی از سایر مشکلات ناشی از بارداری باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:28
با سلام ضمن آرزوی توفیق الهی -آیا افتادگی مچ پا  
(بیمار48ساله خانم)که یکهفته قبلاز عمل جراحی دیسک اتفاق افتاده وبعداز عمل جراحی هیگوچه دردی وجود نداشته وحس پا کلا برگشته است (حتی انگشتان پا)امکان بهبودی د ارد ویاباید باروشهای درمانی دیگری اقدام نمود ضمنا انگشتان پا تا حدود خیلی زیادی قدرت خود را باز یافته انداززمان عمل جراحی حدود 13 ماه میگذردوتحت پزشکان محترم طب فیزیکی تحت فیزیوتراپی می باشنداگرامکان بهبودی وجود دارد باید چند مدت دیگر تحت نظر پزشکان محترم باشند -با تشکر ازتبریز ناصر 
/پاسخ: به فیزیوتراپی و حرکت درمانی ادامه دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 18:35
واقعا لذت بردم .پسرم پارسا خیلی باهوشه و دوست داره در آینده متخصص مغز و اعصاب بشه.امیدوارم در پناه حق روزی رو ببینم که پسرم مثل شما سربلند وموفق باشد
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 22 تیر 1392 ساعت 12:50
تعداد مشاهده مطلب : 19589
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 6014
بازدید دیروز 20567
بازدید کل 34238958
کاربران حاضر 232
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.