در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه
یبوست در کودکان : علت ها و درمان ...
سه شنبه, 08 آبان 1386 ساعت 15:16
برخي از والدين فكر مي كنند كه شكم كودكشان بايد هر روز كار كند ، در صورتي كه...

اصطلاح يبوست زماني بكار مي رود كه مدفوع بحدي سفت باشد كه نتواند براحتي از روده خارج شود.برخي از والدين فكر مي كنند كه شكم كودكشان بايد هر روز كار كند ، در صورتي كه اين تفكر چندان صحيح نيست !تعداد دفعات دفع به اندازه ي سهولت تخليه ي آن اهميت ندارد . بعبارت ديگر ، در صورتي كه فرزند شما براحتي ، مدفوعي نسبتا نرم را تخليه ميكند ، دچار يبوست نيست حتي اگر اين دفع ، هر چند روز يكبار اتفاق افتد.
 امكان دارد يك نوزاد سالم از روزي 4 بار تا يكبار در روز مدفوع كند . نوزاداني كه از شير مادر تغذيه ميكنند ممكن است يكبار به ازاي هر نوبت شير ، دفع داشته باشند.با افزايش سن معمولا تعداد دفعات دفع ، كاهش مي يابد ولي به حجم آن اضافه مي شود.در حالت طبيعي يك كودك سه چهار ساله بين سه تا چهار بار در روز تا  سه بار در هفته اجابت مزاج خواهد داشت !
constipation
تبديل شير مادر به شيرهاي خشك به هر دليل ، ميتواند عادات روده اي نوزادان ( خصوصا طي دو سه هفته ي ابتداي تولد ) را تغيير دهد.
در برخي از  اين موارد ( به صلاحديد پزشك ) افزودن آب بيشتر به شير خشك مي تواند جلوي يبوست را بگيرد .نكته اي كه ذكر آن خالي از لطف نيست اينكه بايد به عادات اطفال توجه داشته باشيم ، براي مثال برخي از نوزادان در زمان اجابت مزاج به خود فشار مي آورند ، تا حدي كه صورتشان سرخ مي شود ، اما اگر مدفوع سفتي نداشته باشند ، آنها را مبتلا به يبوست در نظر نمي گيريم.در اين موارد اگر مشكلات ديگري وجود نداشته باشد ، نياز به اقدام خاصي نخواهد بود.
اغلب اطفال در دوره اي دچار يبوست مي شوند.ولي معمولا اين دوره ها كوتاه مدت بوده و درمانهاي ساده و معمولي كفايت مي كنند.

از جمله علت هاي يبوست مي توان به موارد زير اشاره كرد :
تغيير در عادات غذائي ، مثلا تبديل رژيم بسمت غذاهاي افراد بالغ ، مصرف مقادير قابل توجه از شير گاو خصوصا در اطفال زير 2 سال ، همچنين عدم مصرف مقادير كافي مايعات ، خصوصا آب در طول فعاليت هاي فيزيكي يا در مناطقي كه  هواي گرم است ، و نيز بي توجهي به نياز بدن به اجابت مزاج مثلا در اثر بازيگوشي مفرط كودك و تنبلي ترريجي روده ها ، تغيير محل زندگي  يا مسافرت ، ترس از محيط توالت بهر دليل مثلا وجود سوسك يا ... ، بهم خوردن نظم طبيعي و روزمره ي زندگي ، شروع تحصيل ، مصرف بسياري از داروها ، و...
يبوست مي تواند باعث دردهاي قولنجي ( كرامپي ) ناشي از عبور سخت مدفوع ، باد كردن شكم ، و حتي تهوع شود ، همچنين وجود رگه هائي از خون روشن در اثر ايجاد شقاق مقعدي ( فيسور آنال ) نيز از ديگر علائم يبوست بشمار مي روند، كه اغلب با درمان مناسب ، برطرف خواهند شد .

يبوست مزمن :
در برخي موارد ، به دلايلي كه بسياري از آنها هنوز ناشناخته اند ، يبوست كودك برطرف نشده و بگونه اي مي شود كه محتاج درمان خواهد بود، اين حالت را يبوست مزمن مي نامند .مشخص ترين علامت اين حالت دفع مشكل و دردناك مدفوع است.معمولا با عبور مدفوع اين درد برطرف مي شود ، تا بار ديگر كه مجددا نياز به دفع باشد كه  اين سيكل تكرار خواهد شد .شدت اين دردها مي تواند به حدي باشد كه كودك را از انجام اجابت مزاج تا مدتها منصرف كند ! ( تشديد مشكل ) .
از ديگر علل يبوست مزمن مي توان به موارد زير اشاره كرد :
وجود شقاقي در اطراف مقعد ( فيسور )كه باعث دردناكي حركات روده اي مي شود و طفل را از انجام اجابت مزاج بر حذر مي دارد ، اين مسئله نسبتا شايع بوده و بمرور زمان با تشديد يبوست شديدتر هم مي شود. ناخوشي هاي خفيف و گذرا با اختلال تغذيه اي ، تب ، و كاهش يا ازبين رفتن فعاليتهاي فيزيكي ، كه عادات طبيعي روده را بر هم مي زنند ، مشكلات روحي و خلقي  يا يادگيري كه توالت كردن را با اشكال مواجه مي كنند ، دعوا كردن كودك بخاطر اجابت مزاج و...نيز از جمله علل يبوست مزمن هستند.تغيير محيط ، براي مثال رفتن به مدرسه و ترس از توالت آنجا ، يا ناتواني در تميز كردن خود ، نداشتن فرصت كافي براي اجابت مزاج ، نيز از جمله علل اين مشكل بشمار ميروند. مقعد در حقيقت ساختماني عضلاني دارد وبمرور زمان و در اثر تجمع مواد دفعي ، كشيدگي پيدا كرده و حالت تنبلي بخود ميگيرد بهمين دليل درمان يبوست مزمن معمولا به چند ماه وقت زمان نياز دارد و در اين مدت بايد علل ايجاد كننده ي آن را شناسائي و برطرف كرد بهمين دليل از نگرفتن پاسخ مناسب در اين مدت نا اميد نشويد و درمان مناسب را بهمراه اصلاح مشكلات زمينه اي و علل تشديد كننده ي يبوست را ادامه دهيد.
روده
بندرت يبوست مزمن در اثر مشكلات مهمي از قبيل : فيبروز كيستيك ، بيماري هيرشپرونگ ، مسموميت با سرب ، پركاري غدد پارا تيروئيد ، كم كاري غده تيروئيد ، و آسيبهاي نخاعي پديد مي آيد . تشخيص و درمان اين موارد نياز به متخصصين مربوطه دارد
درمان هاي يبوست در منزل :
از نوشيدن مقدار كافي مايعات خصوصا آب ، در كودكتان مطمئن شويد ، در صورتي كه تغذيه كودكتان را از شير ماادر به شيرهاي مصنوعي تغيير داده ايد ، با نظر پزشكتان مقدار آب آن را افزايش دهيد . در كودكان بالاي 6 ماه آب ميوه جاتي مثل آب سيب ، گلابي ،  براي برطرف كردن يبوست استفاده كرد ، ميتوانيد با مقادير كم شروع كنيد و بمرور ميزان آن را افزايش دهيد .در صورتي كه آب ميوه ها براي برطرف كرن يبوست مؤثر نبودند ، از رژيم هاي غذائي پر فيبر  ، دو بار در روز استفاده كنيد . از غذاهاي پر فيبر اطفال مي توان به انواع لوبياها ، نخود سبز ، زردآلو ، آلو ، واسفناج اشاره كرد.
ماساژ ملايم شكم كودك ، مي تواند از تا حدي مشكل او را برطرف كند، همچنين خواباندن او به پشت وخميده نمودن پاهايش بسمت شكم ، بهمراه چرخش ملايم در جهت عقربه هاي ساعت نيز روش نسبتا مؤثري در برطرف كردن اين مشكل مي باشد.در كودكان بالاي 6 ماه كه از اين روش نتيجه نگرفته باشند ميتوان ( زير نظر پزشك ) از شياف هاي گليسرين براي نرم كردن مدفوع استفاده كرد . استفاده از اين شيافها تنها براي يك تا دو بار مجاز است . در صورتي كه پاسخ مناسبي از اين كار حاصل نشد ، حتما با پزشك خود مشورت نمائيد .استفاده از روش هاي تنقيه يا مصرف شل كننده هاي مدفوع بدون تجويز پزشك ، توصيه نمي شود.
غذا
 نكات بسيار مهم :
در كودكان زير 3 ماه اگر يبوست بيشتر از 24 ساعت بطول انجاميد ، ودر كودكان 3 ماهه تا 11 ساله اگر يكهفته درمان در منزل مفيد واقع نشد ،
 همچنين در موارد مزمن اگر ، بمرور بر شدت بيماري افزوده شود ، يا مشكلات جديدي در حال پيدايش است ، درد مقعدي يا دردهاي شكمي  بوجود آيند ، يا نسبت به قبل افزايش يابند ، تب به تابلوي بيماري افزوده شود ، خون در مدفوع ديده شود ، مقدار آن نسبت به قبل بيشتر شود ، يا بيشتر از يكهفته ادامه يابد ،
حتما با پزشك خود مشورت كنيد.

دکتر فتانه تراب پرهیز ، متخصص زنان و زایمان 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 11 تیر 1387 ساعت 05:23
مطالب خوب وآموزنده اي بود لطفا" براي مداوا درمنزل راهكار بيشتري بدهيد آيا ممكن است  
يبوست براثر مشكلات عصبي باشد . 
سپاسگذارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 04 بهمن 1387 ساعت 10:51
مطالب خوب وآموزنده اي بود لطفا" براي مداوا درمنزل راهكار بيشتري بدهيد آيا ممكن است  
يبوست براثر مشكلات عصبي باشد .  
سپاسگذارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ 01/ در تاریخ سه شنبه, 01 اردیبهشت 1388 ساعت 21:45
با سلام فرزند 4 ساله من مبتلا به یبوست است در صورت استفاده روغن زیتون در هر روز اجابت مزاجش یک روز در میان بدون مشکل میباشد آیا دادن روغن زیتون را ادامه دهیم با تشکر 
/ پاسخ :بله نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 07:05
مطالب مفيد بود متاسفانه فرزند 19 ماهه اينجانب مدت 8 ماه است كه به مشكل يبوست گرفتار شده است و تحت نظر دكتر سياري فوق تخصص گوارش اطفال ميباشد و داروهاي روغن پارافين لاكتالوز فيزان سوربيتول ..... مصرف نموده ليكن مشكل همچان باقي ميباشد در صورت امكان اينجانب را راهنمايي نماييد 3 روز در ميان دفع با سختي ودلپيچه انجام ميشود وحجم مدفوع زياد ميباشد و سفت نيست با تشكر فراوان خيربين / پاسخ: درمان هاي انجام شده صحيح هستند ، پيشنهاد ميكنم نزد همكار خوبم درمان را ادامه دهيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فریبرزخواجوی در تاریخ چهارشنبه, 16 بهمن 1387 ساعت 10:56
باسلام وخسته نباشید متاسفانه درمطالب سایت هیچ اشاره ای به عفونت ادراری درکودکان خصوصا دختربچه ها که ارتباط بسیارنزدیکی با یبوست داردنشده .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حمید از مازندران در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:08
با سلام فرزندم 24 روزه است و حدود 8 روز دچار یبوست شد و ما به پزشک مراجعه کرده و پزشک شیاف تجویز کرد ما از شیاف استفاده نکرده و از گوش پاک کن استفاده کرده به این صورت که آن را چرب کرده و درون مقعد قرار دادیم و خوشبختانه برطرف شد اما بازهم دچار یبوست می شود و هر روز لاغر تر می شودخواهشاٌ تدبیری بیندیشید / پاسخ: پيشنهادميكنم با همكاران جراح اطفال مشاوره حضوري داشته باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 فروردین 1388 ساعت 08:33
عالی بود وتشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 خرداد 1388 ساعت 09:33
با سلام وتشكر از مطالب آموزنده شما اين دفعه دوم است كه اين سوال را از شما مي پرسم دختر5/4سالم دچار يبوست است پزشكان مختلفي مراجعه كرده ام وتا كنون درمان قطعي نشده است داروهاي تجويزي (شير منيزم-لاكتولوز-ميترونيدازو ل وشياف )بودهكهفقط ميترونيدازولجواب داده كه بعداز اتمام دارو بعداز 2ماه دوباره شروع شده بصورت بي اختياري مدفوع مي باشدخواهش ميكنم راهنمايي كنيد با تشكر / پاسخ: دوست عزيز متاسفانه سوال شما در حيطه ي تخصص من نيست ، از تاخير در پاسخ عذر خواهي ميكنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نگار ربانی در تاریخ دوشنبه, 30 شهریور 1388 ساعت 14:10
با تشکر از مطالب آموزنده و مفید شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 11 مهر 1388 ساعت 11:52
با سلام و خسته نباشید دخترم 5/3 دارد و از بچگی دچار یبوست بوده به دکترهای مختلف مراجعه شده ولی هنوز ادامه دارد تا حدی که دچار بی اختیاری مدفوع شده .دکتر سیاری فرمودند تنگی مقعد دارد و باید جراحی شود ولی ما از جراحی واهمه داریم لطفا راهنمایی کنید متشکرم / پاسخ: متاسفانه این مسئله در تخصص من نیست ، لطفا با همکاران جراح اطفال مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 11 آذر 1388 ساعت 15:07
دکترجان سلام شربت انجیر دردرمان یبوست بچه مناسب است ؟ / پاسخ: بله میتوانید استفاده کنید اما پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران متخصص اطفال در این رابطه مشورت کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 15 آذر 1388 ساعت 20:26
برای درمان یبوست نوزاد 20روزه چیکار باید کرد،اکثرا دفع با فشار و سرخی رنگ پوست همراه است .باتشکر / پاسخ: این سؤال در حیطه ی تخصص من نیست ولی مطلبی را برای افزایش اطلاعات شما در این زمینه در ادامه میآورم ، امیدوارم برایتان مفید باشد : در طی سال های اول زندگی ، مدفوع کودک تغییرات زیادی می کند. ابتدا سفت، چسبناک ، قیرمانند و دارای سلول های مرده پوستی است که وقتی نوزاد درون رحم مادر بوده ، آنها را خورده است. 
در طی هفته اول دوران نوزادی مدفوع شل و زردرنگ است و مانند خردل زردرنگ با دانه های کوچک به نظر می رسد. در هفته اول، نوزاد در هر روز 8 تا 10 بار مدفوع شل می کند که در بیشتر نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، بعد از هفته اول تا هفته چهارم تعداد آن به 4 بار در روز کاهش می یابد. 
نوزادانی که شیرخشک می خورند تا قبل از شروع خوردن غذاهای جامد، تعداد دفعشان کمتر است و مدفوعشان نیز تغییر چندانی نمی کند، زیرا ترکیب شیرخشک بر خلاف شیر مادر، تغییری نمی کند. 
مدفوع نوزادانی که شیرخشک می خورند، زردرنگ یا قهوه ای مایل به زرد است و کمی سفت تر از مدفوع نوزادانی است که شیر مادرشان را می خورند. 
رنگ قهوه ای مایل به زرد ، زرد ، سبز یا قهوه ای برای مدفوع هر نوزادی طبیعی است. از 4 تا 8 هفتگی، تعداد دفع به یک بار در روز کاهش می یابد که این مقدار برای نوزادان شیرخشکی اغلب ثابت است، ولی بیشتر نوزادان شیرمادرخوار ممکن است کمتر از این تعداد ( حتی سه روز یک بار) هم مدفوع کنند. 
اگر نوزادی که شیرخشک می خورد تا 4 روز مدفوع نکرد و نیز نوزادی که شیرمادر می خورد تا 7 روز مدفوع نکرد، بایستی هر چه سریع تر او را نزدیک متخصص اطفال ببرید، مخصوصاً اگر دیدید نوزاد درد هم دارد. گفته می شود حتی اگر نوزاد شیرمادرخوار 8 روز یک بار مدفوع کند طبیعی است، زیرا شیرمادر، ماده شگفت انگیزی است که مواد باقیمانده و زائد آن بسیار کم است، به شرطی که مدفوع سفت و خشک نباش. 
نوزاد برای عمل دفع بع خودش فشار می آورد. در این مواقع کودک را از زمین بلند کنید تا سنگینی بدنش رو به پایین باشد و زانوهایش را به طرف سینه اش برده، آنجا نگه دارید تا حالت چمباتمه پیدا کند (مثل حالت مدفوع کردن) . اگر نوزاد هنگام زور دادن گریه کرد، نشان دهنده یبوست است. 
شدت یبوست بستگی به سن و رژیم غذایی نوزاد دارد. مدفوع مدت بیشتری در روده می ماند و آب بیشتری از مدفوع جذب بدن می شود. در این مواقع مدفوع خیلی خشک می شود و خروج آن از روده همراه با درد است. 
اگر مدفوع نوزادی که هنوز غذای جامد نمی خورد ، سفت باشد یا بوی زننده ای بدهد، دو احتمال وجود دارد: 
1- بایستی آب و مایعات بیشتری بنوشد(خصوصاً در هوای گرم). 
2- نشانه ای از یک بیماری است. 
بنابراین موضوع را با یک متخصص اطفال در میان بگذارید. 
اگر سن نوزاد کمتر از یک ماه بود و برای 4 روز مدفوع نکرد، حتماً او را نزد یک متخصص کودکان ببرید. 
اگر نوزاد، تغذیه تکمیلی را شروع کند، مدفوع دوباره تغییر می کند و ممکن است نرم تر یا سفت تر از قبل شود، ولی بوی آن بدتر از قبل می شود. 
اگر دریافت غذایی کودک متعادل باشد، یعنی در مصرف یک نوع ماده غذایی زیاده روی یا کوتاهی نکند، حالت مدفوع طبیعی خواهد بود. 
اگر مدفوع کودک خیلی سفت بود ، به او آبمیوه بدهید. بهترین آنها ، آب سیب است که باید دو بار در روز به کودک بدهید. اگر باز هم خوب نشد، آب آلو به کودک بدهید که موثرتر است. اگر دیدید کودک به خودش فشار می آورد و می خواهد مدفوع کند، پائین تنه او را در آب گرم قرار دهید. این کار باعث می شود عضلات این ناحیه شل شده و مدفوع آسان تر خارج شود. اگر مصرف آب میوه و سایر موادغذایی باعث بهبود یبوست نشد، از شیاف گلیسیرین استفاده کنید و آن را در مقعد نوزاد بگذارید. اگر باز هم بهبود نیافت، حتماً به یک متخصص کودک مراجعه کنید. می توانید از مواد ملین برای نوزاد استفاده کنید، البته بایستی تحت نظر پزشک و با توصیه او باشد؛ مثلاً نصف قاشق مرباخوری سبوس که با مواد غذایی دیگر مخلوط شده باشد، دوبار در روز به او بدهید. البته همانطور که گفتم بایستی تحت نظر متخصص کودکان باشد، زیرا فیبر بالای موجود در سبوس ممکن است به معده و دستگاه گوارش کودک آسیب وارد کند. 
اگر نوزادی که شیرمادرش را می خورد، تا سه روز مدفوع نکرد، هیچ جای نگرانی ندارد، بلکه مایه خوشحالی است، چون پوشک های کمتری را کثیف کرده است. 
تا وقتی که برای نوزاد خود از پوشک استفاده می کنید، باید مراقب باشید تا به محض کوچکترین خروج مدفوع ، او را وارسی کرده و در صورت لزوم پوشک او را عوض کنید. 
یادآوری می کنم که شیر مادر غذای کاملی برای کودک است که مادر آن را از وجود خودش به فرزندش هدیه می کند و دارای مواد زائد کمی است. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 18 بهمن 1388 ساعت 14:23
سلام و خسته نباشيد كودك من اداراش خودش نگر ميدارد شايد به يازده روز طول ميكشه 
اگر راه حلي در اين مورد داريد لطفا من راهنماي كنيد / پاسخ:پیشنهاد میکنم با همکاران جراح اطفال مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 08:50
با سلام 
مطالب ارزشمند و مفيدي در سايت ارائه شده است. ضمن تشکر خواهشمند است در مورد استفاده از شياف بيزاکوديل و نيز درمان روانشناختي يبوست‌هاي شايع در کودکان که ريشه سايکوژنيک دارند نيز راه حل هاي قابل اجرا توسط والدين ارائه فرمائيد. 
باز هم از زحمات شما تشکر مي کنم. 
حمزه لويي 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 26 بهمن 1388 ساعت 07:20
باسلام كودك 4 ساله من جند ماهي است كه دچاديبوست ميباشد وگاهي دفع مدفوع 10 روز يكبار انجام ميگيرد . البته بدون درد . همچنين دچاربي اشتهايي بوده و داروهاي گياهي و ملين نظير آب انجير . روغن زيتون . بارهنگ وشربت سناگل تاثيري نداشته است . لطفا مراراهنمايي كنيد . باتشكراززحمات شما 
/ پاسخ: استفاده از این مطلب تنها جهت افزایش دانستنیهای بازدید کنندگان سایت است ، لطفآ با همکاران پزشک اطفال در این زمینه مشورت فرماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهدی(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 17 مرداد 1389 ساعت 07:59
با سلام 
من از مطالبتان در مورد کودکان استفاده زیادی کردم 
ممنون 
موفق باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 06 مهر 1389 ساعت 10:08
با سلام مطالب کار آمد ومناسب است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 06 مهر 1389 ساعت 10:28
مطب خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 06 مهر 1389 ساعت 10:31
با سلام وتشکر ا ز مقاله مفید شما در مورد یبوست اطفال .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:32
با سلام کودک ما حدود 8 ماه دارد و دفع مدفوع ایشان هفته ای یکبار صورت میگیرد اما بسیار راحت و روان است ایا مشکلی دارد / پاسخ؛ این حالت در حیطه ی کار من نیست اما اغلب اینگونه موارد نرمال محسوب میشوند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آزمون مهمان در تاریخ شنبه, 01 مرداد 1390 ساعت 19:41
سلام  
ممنون از راهنماييتان 
خيلي استفاده كرديم  
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ب-حسینی مهمان در تاریخ جمعه, 31 تیر 1390 ساعت 16:13
خسته نباشید خیلی ممنون از عمل انسان دوستانه شما در اطلاع رسانی به عموم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 02 دی 1390 ساعت 12:07
خیلی ممنون خانم دکتر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:38
با سلام من پسر 3 ساله ای دارم که حدود 1.5 ماه پیش به خاطر شل شدگی مقداری از روده و خروج آن از ناحیه مقعد تحت عمل جراحی قرار گرفت(پرولاسم) ولی با وجود خوردن شربت ملین هنوز مدفوع ایشان سفت می شود و دفع آن همراه با درد است و بخاطر همین پسرم خود را نگه میدارد و این عمل ممکن است 3 یا 4 روز به طول بیانجامد از شما خواهشمندم راه چاره ای برای متعادل نگه داشتن مدفوع در چنین کودکانی که به هیچ وجه نباید دچار یبوست شوند بنویسید با سپاس فراوان /پاسخ: پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران اطفال مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:49
باسلام عضله ران پای چپم تحلیل رفته ولاغر شده است .زانویم هم درد میکنداز زانویم ام ار ای گرفته وهیچ مشکلی نداشته ام .40 ساله هستم وفوتبال بازی میکنم . نوار عصب -عضله هم گرفته ام و فقط کمی دیسک کمر گزارش داده است درحالیکه کمر درد ندارم . 
باتشکر وسپاس /پاسخ: با این شرح حال نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 26 خرداد 1391 ساعت 08:33
بسیار متشکرم خوبی این وبلاگ دراین است که شما پاسخ سوالات را میدهید باز هم ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:13
باسلام استفاده از مایع صابون در مقعد برای دفع مدفوع در یبوست مزمن مضر می باشد .  
با تشکر از شما /پاسخ: بهتر است با همکاران اطفال مشاوره کنید اما تا جائیکه میدانم مطلقا این کار پیشنهاد نمیشود چون میتواند موجب مشکلات جدی در کودک شود .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

تعداد مشاهده مطلب : 90005
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 282
بازدید دیروز 2192
بازدید کل 27542142
کاربران حاضر 113
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.