در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت ده نکته برای زیبائی یک زن !!!
ده نکته برای زیبائی یک زن !!! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط / ارسالی : دکتر فتانه تراب پرهیز   
چهارشنبه, 09 آبان 1386 ساعت 17:33

قابل توجه خانم هائی

که دوست دارند زیباتر شوند ...

 


 

1- برای داشتن لب های

جذاب کلام محبت آمیز به زبان آورید

۲ - برای داشتن چشمان

زیبا به زیبایی های مردم

و خوبیهای آنها توجه کنید

۳ - برای خوش اندام ماندن

غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید

۴ - برای داشتن موهای زیبا

بگذارید کودکی هر روز آن را نوازش کند

۵ ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید

که میدانید هرگز تنها نیستید

۶ - انسانها بیشتر از اشیا

احتیاج به تعمیر نو شدن

احیا شدن مرمت شدن و

رهاشدن دارند هیچ وقت

هیچ کدام را دور نریزید

۷ - به خاطر داشته باشید

هرگاه به دست یاری

نیاز داشتید همیشه یکی

در انتهای دست خودتان پیدا میکنید

همین طور که سنتان بالا

میرود شما متوجه میشوید

که ۲ دست دارید یکی برای

کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران

۸ - زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوش

به صورتش و به مدل مویش بستگی ندارد

زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشود

چرا که آنها دروازه های باز قلبش هستند

جایی که عشقش جای دارد

۹ - زیبایی یک زن در آرایشش نیست

بلکه در زیبایی واقعی روحش اوست ،

مهم این است که او مشتاقانه

عشقش را نثار میکند

۱۰ - زیبایی واقعی یک زن با

گذشت زمان افزایش می یابد

 

( برداشت مطالب ما فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز می باشد )

دکتر فتانه تراب پرهیز
همیشه زیبا باشید...

 

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد . 

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

 

 یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده oceandrop(مهمان) در تاریخ جمعه, 11 آبان 1386 ساعت 23:35
بسیار زیبا،اما این چیزی است که در مورد مردان هم کاملا صادق است و به زنان اختصاص ندارد.در کل بشر باید اینگونه باشد.اکه اگر چنین شدی صراط مستقیم را می یابی...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 آبان 1386 ساعت 23:46
salam afarin besyar besyar ziba va jaleb bod baz ham afarin

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 12 آبان 1386 ساعت 02:53
با همه اينها ولي تا زيبايي و ارااستگي و متانت ظاهري حفظ نشود اينها چندان اثر گذار نخواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سیمین(مهمان) در تاریخ شنبه, 12 آبان 1386 ساعت 13:15
موافقم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 12 آبان 1386 ساعت 13:59
KHILI KHILI ZIBAST AGAR HAME INTOR BODAN DONYA KHILI ZIBA MISHOD EI KASH ENSANHA SIRATE ZIBA DASHTAND VALI MOTASEFANE HAME DONBALE SORATE ZIBA HASTAND 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 آبان 1386 ساعت 03:02
salam vaghean ke harf nadasht kheyli matlabatoon jaleban mikham bishtaro bishtar bashe.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 18 آبان 1386 ساعت 10:54
با سلام 
جالب زیبا و خواندنی و کاربردی بود اما عشق با الزاماتش لازم است تا همه اینها عملی شود عشقی پاک و صمیمانه عشقی که هم آمزگار است و هم طبیب عشقی سرشار از دوست داشتن. شاد و پیروز باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعيد(مهمان) در تاریخ جمعه, 18 آبان 1386 ساعت 14:40
چه دكتر با فهم وكمالي ولي ديگه قرار نشد نون همكاراتون (متخصصين زيبايي) رو كلوخ كنيد در كل حرفهاي خيلي قشنگي بود ولي كو گوش شنوا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 آبان 1386 ساعت 05:47
oh age ye khanoomi in 10 noktaro dashte bashe,,, jash faghat tooye asemoone ,,na rooye zamin !!!!!! 
 
enghadr az in khanoomaaye zibaa vojood dashtan ke khoshbakht nashodan. 
 
moteasefane dar jameye ma aghayoon ya hala mardom cheshmeshoon be zavaher hastesh. 
 
age ham har khanoomi be zaheresh bish az batenesh ahamiat dade va be palayeshe soorat bish az palayeshe seerat ahamiat mide,,

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 آبان 1386 ساعت 11:42
بسیار با محتوا و زیبا بود خسته نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 آبان 1386 ساعت 02:52
salam az hosne entekhab va jomalat ziba mitavan be zibaie resied man movafegham mamnoon az yadavarihaie besyar jaleb shoma.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م ناظمی(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 آبان 1386 ساعت 06:11
سایت جالبی دارید . با این حجم بالا چکونه بروز هستید.؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 دی 1386 ساعت 14:00
salammatlab besyar ziba v bejai bod mamnon az karghashangeton

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمانDR nadereh /dadar در تاریخ یکشنبه, 07 بهمن 1386 ساعت 17:18
salam , nokate besiayr ziba va basandaee bode va omid dar in bayad dashte bashim ke hamegan injori fekr va amal konan .ama che khob mishod ke in khanom doctor, nevisande asli in nokato niz moarefi mikardan chon in kalamat ye engelisi mibashad . behar hal khaste nabashan az inke tarjomasho ferestadan. movafagho moayad bashand. 
/ پاسخ : خانم دکتر ، ضمن تشکر از ابراز نظرتان ، خوشحال خواهیم شد در صورتیکه نام نویسنده اصلی را می دانید برایمان ارسال فرمائید . ذکر این نکته نیز لازم است که خانم پیرایرانی ادعای نوشتن این متن را نکرده اند ، ایشان ارسال کننده ان بوده اند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 بهمن 1386 ساعت 12:03
آ فرين به روح بلندتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمدي8/11/86(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 بهمن 1386 ساعت 12:05
فكر زيبا انسان را زيبا مي كند

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 24 اسفند 1386 ساعت 12:49
با اینکه مطالب شما زیبا بود ولی زیبایی ظاهری چیزیه که بشر دنبالشه . هرکس زیبایی ظاهر نداشته باشه ، خیلی باید فشار بکشه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 فروردین 1387 ساعت 05:57
زیبایی ظاهری با زییایی درون کامل میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 خرداد 1387 ساعت 03:31
ياد گرفتيم هميشه بياموزيم اي كاش خيلي زود ياد بگيريم عمل كنيم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 خرداد 1387 ساعت 20:08
زيبايي يک نويسنده به درج نام واقعي نويسنده مطلبش است!!! اين مطالب گزيده اي از سخنان مشهور آدري هيپبورن بود که در اين سايت خواندم ولي شماره ارشيوش را به خاطر ندارم، خودتان پيدا کنيد،... www.goonagoon.net 
/ پاسخ : از اظهار نظر شما متشکریم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بابادي(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 14 آبان 1387 ساعت 08:30
در دنيايي كه همه سطحي شده اند و به ظواهر توجه ميكنند. مطلب بسيار جالبي بود. واقعاً همينطور است زيبايي ظاهر بدون زيبايي درون هيچ جذابيتي ندارد. متشكرم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده yasmin(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 03 آذر 1387 ساعت 05:48
سلام  
خسته نباشيد... 
من از مطالب زيبايتان كمال استفاده را ميبرم 
و  
با اجازه تون در بلاگم وارد ميکنم  
 
http://yasminfarhani.blogfa.com/ 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 اردیبهشت 1388 ساعت 12:49
سلام ، با تشكر از مطلب خيلي خيلي جالبتون، مطلبتون به جاو قابل احترامه ولي زماني مي شه دقيقاً قبولش كرد كه همه آدماي توي جامعه اين مطلبو قبول داشته باشن. اگه دختري به ظاهرش نرسه امل يا از زمانه عقب افتاده حساب مي شه حتي اگر درونش دقيقاً هميني باشه كه شما گفتيد. پاسخ : مرتب بودن و تميز و زيبا گشتن با مطلب فوق منافاتي ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فريده (مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 24 تیر 1388 ساعت 06:45
افسوس كه زيبايي خدادادي با تحمل دردهاي بي درمان به چهره‌اي زشت و غمگين تبديل ميشه كه براي عمري طولاني فقط درد و عذاب بدنبال داره .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 06 مرداد 1388 ساعت 09:16
عشق را نثار کردم بی چشم داشت و بی توقع، برای داشتن تمام آن زیبایی هایی که شما گفتید، اما کاش می گفتید به چه کسی و به چه هدفی، پشیمان نیستم ولی ذره ای محبت ندیدم، تا اینکه خسته شدم، شاید بهتر است زیبا نباشم.....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محدثه(مهمان) در تاریخ جمعه, 02 مهر 1389 ساعت 13:17
كاش همه مثل شما فكر مي كردند

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان سنا مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 اسفند 1389 ساعت 09:32
سلام واقعا خسته نباشيد دنيا بهشت ميشد اگه مردها اينجوري فكر ميكردن /تو اين دنيا كسي سيرت و عشق پاك نمي خواد همه چيز شده ظاهر و زيبايي .ولي من به خدا ايمان دارم وصبر ميكنم تا يكي بياد دنبال عشق پاك ب.......

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:10
به قول حضرت حافظ : 
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست بدست مردم چشم از رخ تو گل چیدن 
 
از مطلب زیبایی که گذاشتین متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده 'گلی خانم مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 اردیبهشت 1390 ساعت 23:47
احسنت بر شما/پاسخ: ممنون از لطف شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده mahnaz مهمان در تاریخ دوشنبه, 26 اردیبهشت 1390 ساعت 09:28
salam khanom doktor kayli jaleb bud.makhsosan gozine7.man zendegimo madyone shoharetonn hastam va hamisae barashon doa mikonam.enshala movafagh bashan.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ستایش مهمان در تاریخ شنبه, 04 تیر 1390 ساعت 17:11
فوق العاده بود ممنون واقعا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 08:34
kheili khub buuud.thank,S

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فاطمه مهمان در تاریخ شنبه, 09 مهر 1390 ساعت 10:40
you wrote the beautiful informations here and i thanks to you.i hope the best wishes for you.bye

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده منصوره مهمان در تاریخ چهارشنبه, 27 مهر 1390 ساعت 05:50
سلام. مطالبتان فوق العاده است به دل مي نشيند من تازه وارد سايت شما شدم و خيلي خوشحالم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 آذر 1390 ساعت 09:09
سلام باتشکرازمطالب جالبتون ولی هشتاددرصدمردم ظاهربین هستنداونوقت شما میگید ازدرون زیبا باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 دی 1390 ساعت 21:55
ممنونم مطالب مفیدی بود امیدوارم یادمان نرودوعمل کنیم باید تمرین کرد ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 12:38
نوشته زیبایی بود و یاد گرفته ایم همیشه متن های زیبا را بخوانیم وتحسین کنم و بگویم چه زیباست آموزنده بود! بیایید این بار عمل کنیم تا دیگر با دیدن ما بگویند چه زیباست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 27 دی 1390 ساعت 16:02
سلام .خیلی اوقات فاکتورهای گفته شده رو رعایت کردم مخصوصا برای اینکه همیشه نرم خو و مددرسان باشم اما متاسفانه بیشتر اوقات از این برخوردم سواستفاده شده وضربه های زیادی خوردم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 27 دی 1390 ساعت 16:08
عزیز من دیگه خیلی وقته دوره این حرفا سر اومده . چون به ندرت میتونی نمونه واقعی اینجور ادمارو پیدا کنی . من ادم بدبینی نیستم فقط واقع بین هستم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 12 بهمن 1390 ساعت 08:42
نوشتتون واقعا عالئ بودفکر میکردم مثل همه ئ نوشته هوائ دیگه بازئبایی های ظاهر روبر مئشم اما فوق العاده بود ممنون/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 فروردین 1391 ساعت 09:47
مرسی عالی بود....واقعا در زمانه ای که رقابت بر سر زیبایی و ابزاری زنان است این مطلب چقدر می تواند تاثیر گذار و عمیق باشد...زنده باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 04 اردیبهشت 1391 ساعت 08:00
hameye zibayiha vaghti nemod peyda mikone k y eshghe vagheei dashte bashi bedone eshgh ensan ha moztareb v ghamginan.tnx

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 22 خرداد 1391 ساعت 14:19
خیلی خوب تمام ویژگی های ما به نوعی در چهره ما پدیدار میشه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 02 تیر 1391 ساعت 14:12
عالی بوداماکمترکسی هست که اینگونه باشن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 08:52
حقیقتا این طور هست...
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 اردیبهشت 1392 ساعت 18:26
تعداد مشاهده مطلب : 96660
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 9018
بازدید دیروز 7990
بازدید کل 18057766
کاربران حاضر 78
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.