در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک اطلاعاتی در مورد لقی مهره کمری: لیزیس و لیستزیس
اطلاعاتی در مورد لقی مهره کمری: لیزیس و لیستزیس چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 05 بهمن 1386 ساعت 14:20

یکی از شایعترین مشکلات و دردهای جامعه ی انسانی ،

کمردرد است . لقی مهره (لیزیس) و یا در رفتگی های

خودبخودی مهره ای (لیستزیس) از جمله علت های

مهم کمردرد بشمار میروند.


کالبد شناسی مفاصل بین مهره ای :

هر مهره با مهره ی مجاورش دارای

سه نقطه ی اتصال اصلی بوده و بدین طریق مجموعه ی

ستون فقرات در کنار هم قرار میگیرد و انسان و سایر

موجودات را قادر می سازد تا اقداماتی را انجام دهند

که از بی مهره ها ساخته نیست .


مفصل معروف این مجموعه همان دیسک بین مهره ایست

که در بخش های مختلف این سایت به آن پرداخته ایم ،

دو مفصل دیگر در حقیقت مفاصلی هستند که در

بخش عقبی مهره ها قرار دارند و اصطلاحا فاست

جوینت نامیده می شوند.


اسپوندیلولیزیس یا در اصطلاح عامیانه اش

لقی مهره کمری در اثر نقصی مادرزادی یا اکتسابی

در محل اتصال این مفاصل ( فاست ها )با بدنه ی

مهره پدید می آیند ، در صورتیکه علاوه بر این مشکل

درجاتی از جابجائی مهره هم وجود داشته باشد ،

اصطلاح اسپوندیلولیستزیس یا در رفتگی

خودبخودی مهره بکار برده می شود.


این بیماری می تواند در هر کدام از مهره های ستون فقرات

دیده شود اما معمولا در مهره های چهارم یا پنجم کمری

شایعتر از سایرمهره ها دیده می شوند.


چه عواملی فرد را مستعد این اختلالات می کند؟

شواهدی دال بر استعداد ژنتیکی ابتلا به برخی انواع

اسپوندیلولیزیس  و لیستزیس وجود دارد ، اما نه بدینمعنی

که همه ی بیماران چنین زمینه ای دارند ، بیمارانی که

دچار موارد مادرزادی این بیماری ها هستند معمولا

در حوالی بلوغ علامتدار می شوند.


lysis , lysthesis , pain , spine , low back pain فشاروحرکات بیش از حد: برخی ورزش ها نظیر فوتبال،

ژیمناستیک و وزنه برداری مستلزم فشار بیش از حد

روی ستون فقرات (خصوصا با حرکات مکرر خم شدن به عقب)

بوده و بیماران را مستعد پیدایش چنین حالاتی می سازند .


تغییرات ناشی از افزایش سن و آرتروزهای پیشرفته :

از جمله علتهائی هستند که سبب افزایش احتمال

اسپوندیلولیزی و اسپوندیلولیستزی می گردند.ضربه های ستون فقرات :

بندرت لیزیس و لیستزیس بر اثر ضربه های حاد و سوانح پدید می آیند.


علایم و نشانه ها :

بسیاری ازافراد مبتلا به این بیماری ها

ممکنست تا مدت ها هیچ علامتی

را نشان ندهند.


اما علامت اصلی این بیماران کمردرد و در موارد

کمتری دردهای انتشاری به اندام تحتانی می باشد .

اگر لغزندگی شدید باشد، ممکن است سبب

فشار روی ریشه های نخاعی و درد یا فلج پاها

و اختلال کنترل ادرار و مدفوع گردد.


درمان :lysis , lysthesis , low back pain , pain, spine

در مواردی که علائم مختصر باشند و اشکالی در زندگی

روزمره ی بیماران ایجاد نکنند ، می توان از درمان های داروئی

( جهت تسکین درد ) و نیز فیزیوتراپی ، و اصلاح روش های زندگی

استفاده کرد اما در صورتیکه دردها آزار دهنده و زمینگیر کننده باشند

و یا با علائم و عوارض عصبی همراه باشند درمان جراحی برای

بیماران بسیار مفید خواهد بود .

 

توجه :

مطالب متنوع و جالب دیگر مرتبط با این مطلب

، و معرفی بیمارانی که با این تشخیص تحت عمل جراحی

قرار گرفته اند هم در سایت ما وجود دارد .

 

 

توجه :

مطالب جالب و خواندنی دیگری در این زمینه

در سایت ما وجود دارد که مطالعه ی آنها را به شما پیشنهاد می کنیم .

 

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد . 

 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

شما باشد

نظر شما چیست ؟

 

نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگدارید:


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده دانیال(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 بهمن 1386 ساعت 19:01
با سلام 
آقای دکتر سایته عالیی دارین. بلاگه مارو هم ببینین.البته با ذکر منبع یک مطلب از شما گذاشتم. پدرم هم رفته ام آر ای . حالا باید فیزیوتراپی بره. نمی دونم خوب میشه یا نه؟ 
همش 2 لا 2 لا راه می ره. سمت راست باسنش میگیره. و......... 
iauparandsport.coo.ir 
 
 
با تشکر 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 15 بهمن 1386 ساعت 05:04
jaleb ast mowaffaq bashid

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ناصر (مهمان) در تاریخ یکشنبه, 21 بهمن 1386 ساعت 08:01
با سلام و تشکر از جناب آقای دکتر 
من در سال 79 تحت عمل تنگی کانال نخاعی در مشهد قرار گرفتم گرچه قبل از عمل فقط خواب رفتگی پا ی چپ داشتم اما بعد از عمل خواب رفتگی از بین رفته و دچار کمر دردهای شدید شدم و 2 بار به حهت درد کمر های شدید و عدم توانائی در راه رفتن به بیمارستان منتقل و هر بار یک هفته بستری و در نهایت اعلام کردند هنگام عمل جراحی دچار پریدگی در یکی از مهره ها شدم و بایستی مجدد عمل شوم که رضایت به این امر ندادم و طی این چند سال از درد کمر های شدید رنج میبرم ضمنا هنگام بیدار شدن از خواب در صبح شدت درد کمرم بسیار زیادتر است تا بین روز 
خواهشمندم راهنماییم کنید 
مشهد ناصر خ . 
/ پاسخ : دوست عزیز مشکل شما لقی مهره های کمری ناشی از برداشتن بیش از حد بخش های مفصلی حین عمل جراحی بوده است که اصطلاحا اسپوندیلولیزیس نامیده می شود ، مطلب بالا مرتبط با بیماری شما است ، در صورتیکه مشکل شما با رادیوگرافی ساده ( چهار جهت ) همین مسئله باشد ، شما نیازمند انجام عمل جراحی مجدد و فیکساسیون مهره ها ( مثل رادیوگرافی موجود در متن ) هستید . در صورتیکه عمل شما بدرستی و با ظرافت لازم صورت گیرد ، بهبودی قابل توجهی خواهید یافت .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سورنا(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:07
سلام آقای دکتر 
من 26 سالمه و از زمان 17 18 سالگی درد سیاتیک داستم و ساق پام همیشه درد داشت حالا می خواستم کامل تر بدونم که چطور میشه تشخیص داد که آیا دیسک کمر هم دارم یا نه ؟ در ضمن دنبالچه کمر من همیشه حالت درد داره و وقتی زیاد ثابت می نشینم درد میگیره و به طور عادی هم وقتی که دست میزنم به دنبالچه درد شدیدی رو احساس می کنم آیا به سایش مهره های نخاع مربوط میشه؟ 
خیلی ممنون میشم اگر به من جواب بدین در ضمن من می خواهم مطمئن شم که اگر مشکل دلرم واسه معافیت پزشکی سربازی اقدام کنم. 
از لطف شما ممنونم./ پاسخ : انجام معاينه باليني و ام.آر.آي كمر براي تشخيص ارزشمند است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:44
salam jenab dokto azaton moteshakeram ke in sayt ro ijad kardin ta baghiye befahman daghighan chikar bayad bokonana hadeaghal adam yekam roshan mishe man khodam laghi kamar daram ama kheyli dost daram varzesh konam mesle shena va do va kohnavardi mitonam ya na akhe daran azolatam tanbal va badanam hamash kofte hast motshakeram r / 
پاسخ : ضمن تشکر از ابراز لطف شما ، ورزش های آهسته ی آبی و دویدن نرم و ملایم معمولا مانعی ندارد . کوهنوردی را برایتان پیشنهاد نمی کنم. 
می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هاشمی(مهمان) در تاریخ جمعه, 14 تیر 1387 ساعت 00:46
باسلام خدمت آقای دکتر 35سال دارم مبتلا به اسپوندیلو لیستیزس درجه 2هستم درد شدید دارم اما با کمک کمر بند میتوانم کارهایم را انجام دهم آیا باید عمل کنم وآ یاعوارض آن به طوری هست که چشم پوشی کنم چون بعضی معتقدند که فیکس کردن مهره ها باعث ساییدگی مهره ها ودیسک میشود 
/ پاسخ : دوست عزیز بدون معاینه نمیتوانم اظهار نظر قطعی نمایم اما با توجه به تجربیاتم ، در صورتیکه عمل جراحی شما با دقت کافی و با تکنیک صحیح انجام شود ، میتواند تا آخر عمر مشکل شما را برطرف نماید . در غیر اینصورت شما باید در همه ی لحظات و در تمام زندگی از این مشکل در رنج باشید. و مشکلات متعاقب آن را نیز تحمل کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 تیر 1387 ساعت 18:55
با سلام من از فرانسه تماس می گیرم. من در یک سال گذشته 2 بار تحت عمل جراحی سیاتیک و بیرون زدگی دیسک قرار گرفتم . در باز اول درد در قسمت راست تا پائین کشیده می شد و پای چپ فقط در حالت راه رفتن خواب می رفت و دردی نداشت.به همین منظور در اصفهان ناچار به عمل جراحی شدم بعد از عمل به مدت 5 ماه نسبتا خوب بودم اما پس از آن مجددا درد در قسمت راست از لگن به پائین شروع شد و به مرور شدید گردید بطوری که پزشکان تشخیص به چراحی دوم درست یکسال پس از جراحی اول دادند. در حال حاضر 45 روز از جراحی دوم گذشته و اکنون درد خفیف در پای راست دارم و خواب رفتگی در پای چپ هنگام راه رفتن به سراعم آمده و این تا حدی مرا نگران کرده است و پزشکم می گوید که 2 ماه دیگر برای بهبودی وقت لازم است. در حال خاضر اجازه دارم راه بروم و به مدت کوتاهی بنشینم اما خیلی نمی توانم بنشینم و احساس خستگی ودرد به سراعم می آید و این در صورتی است که کار من کامپیوتر و نیاز مند نشستن طولانی هستم. ضمنا در جراحی دوم پزشکم گفت علاوه بر بیرون زدگی دیسک چسبندگی عصب به عضله هم وجود داسته که ایشان آنرا رفع کرده است. خواهشمند است در این خصوص نظرتان را بفرمائید. و اینکه خواب رفتگی نشانه بروز مجدد سیاتیک هست یا خیر؟ / 
پاسخ : نگران نباشید احساس خواب رفتگی پایتان بمرور کاهش خواهد یافت.در صورت موافقت پزشکتان بمرور فیزیوتراپی را شروع کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 13:48
با سلام خدمت شما دکتری که واقعا به آن عهدنامه ابتدایی عمل کرده‌اید این را بدانید که همیشه کسانی هستند که شما را برای ایجاد این سایت دعا خواهند کرد از خداوند منان طلب سلامتی همیشگی برای شما و خانواده‌تان را دارم 
من 20 سال سن دارم مبتلا به اسپوندیلولیزیس هستم و این مورد را هنگامی که برای استخدام نیروی انتظامی رفتم متوجه شدم و آن طور که یادم است پس از این تشخیص نوشته بودند اسپونیلولیستزیس ناحیه لگنی فکر کنم 
آقای دکتر من عاشق ورزش هستم و خیلی سال هست که ورزش می‌کردم الآن دچار شوک و افسردگی و ترس شدید شده‌ام نمی‌دانم چه کار کنم از عمل هم خیلی می‌ترسم معمولا وقتی کار زیاد می‌کنم کمر دردم شروع می‌شود  
قبل از این از داروهای هورمونی هم برای ورزش استفاده می‌کردم و دچار گرفتگی عضلات مخصوصا در ناحیه ساق پا می‌شدم ولی وقتی مصرف را قطع می‌کردم این مورد خوب می‌شد 
بیشتر از پائین کمر احساس درد می‌کنم اما درد آن قدر شدید نیست که نتوانم کار کنم 
همین الآن که با شما صحبت می‌کنم تمام بدنم می‌لرزه خیلی می‌ترسم 
کمکم کنید در ضمن چنانچه نیاز به عمل باشد هزینه آن به طور تقریبی چقدر است 
آیا باید ورزش را رها کنم در صورت انجام عمل می‌توان ورزش کرد 
از عمل می‌ترسم و یک دلیلش هم این است که می‌ترسم دچار امراض دیگر پس از عمل شوم چون خیلی‌ها به این موارد دچار شده‌اند 
آیا می‌توان بدون عمل این بیماری را محدود کرد 
چطور چه کتبی را پیشنهاد می‌کنید 
آقای دکتر وضع روحی من خیلی وخیم است اصلا دستم به کار نمی‌رود همش در فکر این بیماری هستم منو کمک کنید ./ پاسخ : بدون معاینه بالینی و بررسی رادیوگرافیهای شما نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم ، اما تاکید میکنم که شما پس از عمل جراحی درست و موفق ، خواهید توانست به زندگی عادی و حتی ورزش خود ادامه دهید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 13:43
سرورگرامی جناب اقای دکتر  
من مرد 75ساله هستم حدود 40روز پیش به دلیل ناراحتی جزئی در کمر به پزشک مراجعه کردم نتیجه آزمایش واسکن حاکی از شکستکی مهرههای کمری l2,l3بود ودکتر استراحت مطلق وداروی مسکن وکربند تجویز نمود متاسفانه علی رغم گذشت بیش از 40روز هنوز درد کمر نه تنها کاسته نشده بلکه رفته رفته برشدت آن افزوده میشود بطوری که در حد غیر قابل تحمل میباشد عنایتا" در درمان وکاهش درد آن ارائه طریق فرمائید . باتشکر / پاسخ : مطالب مندرج در بخش دردهای کمر و ستون فقرات همین سایت را بدقت مطالعه نمائید ، دستورات آن را بکار گیرید ، در صورت عدم بهبوذی بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دهقانپور یزد در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 13:37
من 18سال دارم ازدردشدید کمرازنوع لیزیس نزدیک 2سال است رنج می برم چندباربه دکترمتخصص مراجعه کرده ام حدود 30جلسه فیزیوتراپی انجام داده ام ولی خوب نشده ام لطفا شماراهنمایم کنید / پاسخ : بنظر میرسد شما نیازمند انجام عمل جراحی باشید اما بعنوان روشی مفید ، قبل از هرگونه تصمیم گیری ، می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید تا روش جدید و مناسبی را که اخیرا طرفداران قابل توجهی پیدا کرده است را به شما معرفی نمائیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 13 شهریور 1387 ساعت 11:05
سلام آقاي دكتر من خانمي 34 ساله هستم كه دچار لغزندگي مهره شماره 4 مي باشم كه در مواردي باعث ايجاد كمردردهاي شديد مي شود چه كنم ؟پاسخ : بوسيله ايميل با من در تماس باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لیلا(مهمان) در تاریخ شنبه, 23 شهریور 1387 ساعت 19:40
سلام وخسته نباشید آقای دکتر راستش من الان نزدیک به یک سال و نیم است که از کمردرد رنج میبرم 4 ماه پیش عمل جراحی دیسک کمر مهره 5 l داشتم با اینکه 2 ماه تمام استراحت داشتم و فیزیو تراپی باز کمر درد دارم البته مور مور شدن و گز گز پایم از بین رفته ولی دردی که ازپشت باسنم شروع میشه و تا پشت زانویم کشیده میشه هنوز ادامه دارد و طرف دیگرم یعنی سمت راست حالت پرانتزی دارد وقتی دردم شدید میشود پرانتز اونم بیشتر میشود و هر وقت درد ندارم اونم صاف میشود بااینحال سعی میکنم نرمش و رارفتن را به طور مرتب ادامه بدهم ولی هنوز درد دارم و میترسم این درد با من باشد من حددا 10 سال قبل هم این درد رو تجربه کردم ولی با استخر و ورزش کمنک مک خوب شدم اما بیشتر از یک سال طول کشید تا خوب بشم 42 سال دارم و زن هستم کارم خبر نگاریست بخاطر کمر درد کارم بسیار محدود شده پشت کامپیوتر زیاد نمیتونم بشینم وقتی هم فعالیتی نمیکنم اعصابم بهم میریزد و حتی خواب راحتی هم ندارم خیلی ممنونم میشم منو راهمنایی کنین تا منم از این درد خلاص بشم براتون آرزوی سلامتی دارم 
/پاسخ: بنظر میرسد شما مبتلا به کوتاهی و ضعف عضلات ناحیه کمر،شکم و لگن باشید. مطالب مرتبط با ستون فقرات در همین سایت را بدقت مطالعه نموده و دستورات آن را کاملا انجام دهید . ضمنا نرمش های کششی و تقویت عضلات نواحی نامبرده برای شما مفید خواهد بود. می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فاطمه (مهمان) در تاریخ سه شنبه, 28 آبان 1387 ساعت 09:12
با سلام خدمت شما دكتر گرامي  
من الان چند ساله كه دچار نوعي صدا در ستون فقرات شدم كه با اصطلاح عاميانه بهش مي گن قولنج مهره ها . در تمام ساعات روز حتي به مدت چند دقيقه كه خم مي شم و وقتي دوباره مي خواهم راست بايستم مهره هاي كمرم صدا مي دهد و اين صدا مانند تركيدن حباب است . بيشتر اوقات اذيتم مي كند و حتي با وجود اينكه هميشه سعي مي كنم در محل كارم درست نشستن را رعايت كنم باز هم دچار اين عارضه مي شوم . خواهشي كه از شما دارم اينه كه لطفاً بگوييد آيا اين نوعي بيماري خطرناك براي ستون فقرات به حساب مياد و درمان اين عارضه به چه صورت امكان پذير هست .  
با تشكر از شما  
موفق باشيد / پاسخ: اين حالت نگران كننده نيست اما پيشنهاد مي كنم نرمش هاي كششي و تقويتي ستون فقرات را بطور منظم انجام دهيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 02 آذر 1387 ساعت 09:44
با سلام و تشکر بابت سایت بسیار مفیدی که مدیریت می کنید. مطالب بسیار مفید آموزنده و واضح می باشد. به امید توفیقات روز افزون شما.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 03 آذر 1387 ساعت 13:46
با سلام و خسته نباشید 
مادر من عمل دیسک کمر به وسیله اندوسکپی انجام داده است 
و تا 2 روز بعد از عمل دردی نداشت اما از 3 روز بعد درد شدیدی در پاهایش دارد به طوری که حالش از قبل از عمل هم بدتر شده  
نظر شما در این زیمنه چیست 
ممنون 
/ پاسخ: ممكن است در طول عمل آسيبي به ريشه هاي عصبي رسيده باشد يا عفونت باعث ايجاد اين درد شده باشد. 
حتما سريعا با پزشك خود مشورت نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 03 آذر 1387 ساعت 15:36
سلام اقای دکتر خوبین انشالاه من 21سالمه پارسال تو یه تصادف دنبالچه ام شکسته میخواستم منو راهنمایی کنین / پاسخ: نوع شكستگي و علائم همراه را ذكر نكرده بوديد . ميتواند بوسيله ايميل با من در تماس باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 مرداد 1392 ساعت 03:45
با سلام و خسته نباشید  
خیلی ممنون از جواب قبلی شما در این زمینه  
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\" 
مادر من عمل دیسک کمر به وسیله اندوسکپی انجام داده است  
و تا 2 روز بعد از عمل دردی نداشت اما از 3 روز بعد درد شدیدی در پاهایش دارد به طوری که حالش از قبل از عمل هم بدتر شده  
نظر شما در این زیمنه چیست  
ممنون  
/ پاسخ: ممكن است در طول عمل آسيبي به ريشه هاي عصبي رسيده باشد يا عفونت باعث ايجاد اين درد شده باشد.  
حتما سريعا با پزشك خود مشورت نمائيد. 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\" 
من مادرم را به بیمارستان بردم و دکتر پس از ام ار آی گرفتن از کمر آمپول تی دی پی  
اگر اشتباه نکنم برایش زد ولی آنقدر درد دارد که در بیمارستان بستری شده است و نمی تواند حتی در تخت خواب هم جا به جا شود انواع مسکنها را هم برایش زده اند ولی درد پایش کم نمی شود  
نظر شما در این زمینه چیست؟ 
خیلی ممنون 

پاسخ:ایشان نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی هستند.اصولا این یکی از مشکلات روش اندوسکوپیک است و یکی از دلیل مخالفت اینجانب با این روش .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ایزد خواستی در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:43
جناب اقای دکتر ظهرابی - با سلام  
سالهاست که کاربر حرفه ای کامپیوتر هستم تا به حال از هیچ سایتی اینقدر لذت نبرده بودم 
چون از گردن درد و کمر درد رنج میبردم در اینترنت دنبال درمان ان بود تا اینکه با سایت 
شما اشنا شدم بهر حال خیلی خوشحالم بخش مسائل جانبی غیر پزشکی ان هم خیلی جذاب و دیدنی 
بود یک سوال دارم اگه ما هم مطالبی ارسال کنیم در خصوص سلامت جامعه و ایا در سایتتان از 
ان استفاده میکنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 اردیبهشت 1388 ساعت 12:52
با سلام حضور محترم آقای دکتر  
من 34 سال سن دارم مدت سه ماه است که به علت اسباب کشی دچار زانو درد و کمر درد شده ام و 14 جلسه فیزیوتراپی هم انجام داده ام با گرفتن عکس و MRI مشخص شد که دیسک خفیفی در مهره 4 و 5 دارم ودچار لقی مهره می باشم در این فاصله به چندین پزشک مغز و اعصاب و ستون فقرات مراجعه کردم که بعضی به دیسک توجهی نداشتند و آن را عامل درد نمی دانستند و بعضی هم به وجود مهره اضافی در کمر اشاره داشتند و تقریبا همه آنها لقی مهره راتایید کردند البته من اسکولیوز خفیف هم دارم که پزشک آن را عامل ثانویه می داند . یکی از پزشکان عمل جراحی را جهت لقی تجویز کرد و دیگران بستن کمر بند و شنا و مراقبت را تجویز کردند . اخیرا به یک ارتوپد فوق تخصص ستون فقرات مراجعه کردم که ایشان همه این موارد را یک جا تایید کردند و بستن کمر بند را مفید ندانستند و بستری در بیمارستان جهت کشش را توصیه کردند. در حال حال حاضر درد در بالای ستون مهره ها (پشت ریه) به شکل سوزش و درد و در پایین ترین ناحیه کمر و باسن سمت راست تا انتهای لگن و ابتدای استخوان ران است و بعضی اوقات به صورت خفیفتردر باسن سمت چپ نیزمی باشد که موقع راه رفتن و ایستادن مشکل ندارم ولی موقع نشستن بیشترین درد را در نواحی اشاره شده دارم . وبعضی اوقات هنگام بلند شدن و ایستادن صدای ناخوشایندی از مهره های کمرم احساس می کنم . البته چند سال است که ساق پای راستم حالت سرد شدن ودرد را داشت که با گرم کردن بهبود می یافت . با این تفاسیر من حیران وسرگردان مانده ام که چه کار کنم . نظر شما در این باره چیست ؟ آیا شما کشش را جهت لقی و دیسک و یا بستن کمر بند را مفید می دانید ؟ یا اینکه مستقیما به سراغ جراحی بروم ؟ 
البته در معاینه بالینی همه به لقی مهره اشاره داشته ولی با دیدن MRI به وجود دیسک نیز پی می برند .  
با تشکر 
/پاسخ: پيشنهاد ميكنم بوسيله ايميل ، درخواست مشاوره حضوري نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 01 اسفند 1388 ساعت 08:34
با سلام . من خانمی 29 ساله هستم . دچار اسپوندیلولایزتسیس میباشم . پزشکم گفته باید عمل جراحی انجام دهم . می خواستم بدانم روش دیگری نیزبرای درمان وچود دارد یا باید حتماً عمل شوم ؟ با تشکر / پاسخ: برای ازهر نظر قطعی ، انجام معاینه بالینی و مشاهده MRI شما ضروریست.در صورت تمایل میتوانید برای درخواست ویزیت حضوری بوسیله email با من در تماس باشید: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 12:46
با سلام من با مراجعه به پزشك متوجه شدم مهره 4 كمرم به اصطلاح دچار لب پريدگي شده است و اكنون نيز دردهاي آن در پايم جمع ميشود  
آيا با توجه به مشكلم ميتوانم بابت خدمت سربازي معافيت بگيرم يا معاف از رزم ميشوم/پاسخ: در زمینه ی قوانین سربازی هیچگونه اطلاعی ندارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:30
با سلام.دختری 24ساله هستم.خرداد سال 89 عمل فتق لاپاراسکوپی در ناحیه اینگوینال داشتم.حدود 2ماه است تقریبا در همان ناحیه هنگام ایستادن برجستگی ای احساس می کنم که مثل یک جسم سخت استوانه ایست و از 3 هفته پیش درد در پاها به خصوس ناحیه ران و روی پا و انگشتان احساس می کنم با توجه به مطالبی که در اینترنت خواندم شکم بر دیسک یا سیاتیک بود که با مطالعه وبلاگ شما برطرف شد سونوگرافی انجام دادم تشخیصشون توده هایپواکو بود و علایمی از عود فتق موجود نبود با این حال نظر پزشک جراحم اینست که باید صبرکرد ببینیم چه می شود!!!اگه ممکنه راهنماییم کنید درد خفیف است میتونم تحمل کنم اما نگرانم چیزی جز عود فتق باشه / پاسخ ؛ این مشکل در حیطه ی کار من نیست اما به هیچ وجه به مشکلات سیاتیک و ... مربوط نمیشود، برخلاف نظر همکار سونوگرافیست ، من به عود کردن فتق شما فکر میکنم !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 11:52
باسلام  
29 ساله هستم و سال پیش عمل لقی مهره کمر رو انجام دادم البته قبل ا زانجام عمل با ایمیل از شما اظهار نظر خواستم و بعد از اون جراحی شدم . الان حدوداً 13ماه از عمل جراحی من میگذره که یک دفعه یه روز که از خواب بلند شدم درد شدیدی در ناحیه باسنم به وجود اومد که تا بالای زانو ادامه داره . ماهیچه های پایم را تا مچ منقبض میشه و زیر زانوم درد عجیبی می گیره و این در حالیه که من تصمیم دارم که برای بارداری اقدام کنم ممکنه که برای مهره های دیگم مشکل به وجود اومده باشه و اگر اینطور باشه آیا وقتی دردم تسکین پیدا کرد می تونم برای بارداری اقدام کنم یا خیر ؟/پاسخ : متاسفانه بدون انجام معاینه و بر رسی های رادیوگرفیکی نمیتوانم پاسخ درست و دقیقی به شما بدهم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:58
سلام برای درمان قطعی سرخوردگی مهره 5 با چند جلسه فیزیو تراپی لازم است؟/ پاسخ: درمان قطعی سرخوردگی مهره فقط و فقط اصلاح آن با جراحی است و هیچیک از روش های جانبی نمیتوانند این مشکل را برطرف سازند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:44
سلام آقای دکتر. من دنبالچم مشکل داره. بعد از گرفتن ام آر آی مشخص شد که از سه ناحیه شکستگی داره و علاوه بر اون موهای زائد به داخل برگشتن. می خواستم بدونم که با این شرایط میتونم معافیت بگیرم؟/ پاسخ: متاسفانه اطلاعی در این زمینه ندارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 تیر 1390 ساعت 02:30
سلام 
مادر من لغزندگي مهره داردو از اين جهت بدليل درد شديد به عمل احتياج دارد ميخواستم بدانم اين بيماري بعد از عمل بهبود ميابد يا خير و مشكل بيمار حل ميشود ؤايا خطري دارد يا نه مثل فلج شدن/پاسخ: متاسفانه نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان اظهار نظر ،منطقی کرد، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید. 
 
دكترها هم گفته اند كه بايد پلاتين در كمرش بگذارد تو رو خدا زود جوابم بدين دلم شور ميزنه ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 22:02
salam man mahdi 21 az tehranam kamar dard daramm va pishee dokhtor maghzo asab raftambade ax goftan scoliosis kamarii daram ama bade ine ke vase moafie pezeshki eghdam kardam gbade ax goftan scoliosis va scorliosis va spondilolis dar pedikole L5 namayan asat albatee ino j axii ke emrooz bimarestan emam sajad gereft neveshtee aghaye doktor man belakhare moshkelam chieeee?mamnoon misham javabamo bedinnn?/پاسخ : اظهار نظر بدون انجام معاینه و مشاهده ی شما امکان پذیر نیست ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهدی مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 02 شهریور 1390 ساعت 20:23
باسلام.خدمت دکتر گرامی من مهدی19ساله هستم و بعد از تصادف مهره ی سوم کمرم شکست وسه تا از مهره هام به ترتیب دچار پیچیدگی شد الان عمل کردم و3ماه ازعملم گذشته مهره ی سومم پلاتینی شد و کمرم مشکلی نداره فقط حرکت مچ هام اوایل صفر والان در حدود دو سانت مچ راستم حرکت میکنه فقط.میخواستم بدونم احتمال داره حرکت مچ هام قطع بشه.والان نمیتونم راه برم چون عضلات چهار سرم ضعیفه.وچقدر طول میکشه که برگردم ناگفته نمونه که پرده ی نخاییمم آسیب دیده و مرتب فیزیو تراپی میرم.خیلی خیلی ممنون از سایت خوبتون./پاسخ: همچنان به حرکت درمانی ادامه دهید ، احتمال بهبودی در شما قابل توجه است اما نیاز به کار مداوم و زمان نسبتا زیادی دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 شهریور 1390 ساعت 17:39
با سلام خدمت دکتر ظهرابی  
من دختری 27 ساله هستم که شش سال پیش بر اثر تصادف مهره 3 کمری من شکسته و در عمل جراحی که بر روی من انجام شد از 2 عدد میله گمونم تیتانیومی و 6 عدد گیره استفاد شده من 9 پیش ازدواج کردم و الان حدود 25 روزه که یکی از میله های تیتانیوم ( سمت چپ ) شکسته است و دکتر جراح قبلی من گفته یا باید تعویض گردد یا میتونی به کلی میله ها روبردارید خواهشمند است نظر خود را در این مورد بفرمائید که چه کار کنتم که میله نیاز به تعویض دارد از چه جنسی باشد بهتر که انعطاف بیشتری دارد (( درضمن 20شهریور 90 وقت عمل مباشد خواهشمند است در اسرع وقت جواب دهید با تشکر )) آفاق از سنندج/پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده همکار داانشگاه ع .پ گیلان در تاریخ یکشنبه, 20 شهریور 1390 ساعت 19:46
آقای دکتر ظهرابی با سلام و آرزوی توفیق شما در خدمت به بیماران که دعای خیر آنها همیشه پشت و پناه شماست . 
آقای دکتر مادر من 65 سال سن دارد و از چند سال پیش دچار دردهایی در ناحیه زانو و کمر بود که در دو سال اخیر شدت یافته و گاهی اوقات پای ایشان برای لحظاتی دچار بی حسی می شود . تشخیص پزشک معالج تنگی کانال نخاع و درمان آن جراحی بوده است و همچنین بحث استفاده از پلاتین در کمر و مهره های ناحیه مطرح است . لطفاً نظر خود را در زمینه استفاده از پلاتین با توجه به تشخیص آرتروز و تنگی کانال نخاع ، مرقوم فرمائید . با تشکر از شما . بدلیل نزدیکی نوبت عمل جراحی پاسخ سریع شما موجب امتنان است .پاسخ: ضمن تشکر از شما بخاطر لطف و محبتتان نسبت به اینجانب ، برای اظهار نظر منطقی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی بیمار میباشد ، اما مجموعا در صورتیکه این عمل بدقت و درستی صورت گیرد پاسخ مناسبی خواهد داد ، در مورد استفاده از ایمپلنت یا به گفته ی شما پلاتین ، وسایل جدیدی که برای این روش بکار میروند میتوانند نقش زیادی در بهبود کیفیت عمل داشته باشند، در این زمینه توجه شما را به لینک زیر جلب میکنم :  
http://www.drzohrabi.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=131

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اشرفی مهمان در تاریخ شنبه, 02 مهر 1390 ساعت 10:11
جناب آقای دکتر سلام و خسته نباشید 
بنده 35 سال سن دارم . از سن 22 سالگی دچار کمر درد شدم و و با وجود درد های مقطعی نسبتا زیاد در سند 33 سالگی ( بهمن 88 ) تن به عمل جراحی دادم . 
عمل نسبتا سنگینی بود و طی دو مرحله ( در مرحله اول از پهلو چپ دیسک درگیر که در قسمت تراسیک بود تخلیه شد و نوعی پلاتین نوعی پلاتین داخل مهره کار گذاشته شد و مرحله دوم عمل در هفته بعد از قسمت پشت و با فیکس کردن مهره های T10 تا L2 انجام شد) که 33 روز هم در بیمارستان بستری بودم . 
سنگینی عمل به حدی بود که جمعا 22 ساعت در اتاق عمل و 2 شب هم در ICU بودم . 
شکر خدا هرچند سخت بود ولی روز به روز بهتر شدم تا اینکه دوباره به زندگی عادی برگشتم و ورزش های سبک مثل پیاده روی و دویدن آرام و ایروبیک سبک انجام میدهم . 
اکنون بعد گذشت حدود 18 ماه از عمل احساس گزگز و خواب رفتگی خفیف در پایین پاهایم دارم . 
اندکی هم کشش روی ماهیچه ران هنگام سرفه و کمی هم درد در کمرم دارم ( البته ناگفته نماند که مشکل من علاوه بر دیسک تراسیک در ناحیه مهره های کمری L5 هم بوده و لقی مهره هم داشتم که به نظر پزشک معالجم در آن زمان نیاز به جراحی نداشت ) 
بنابراین چون مار گزیده بودم از ترس بازگش روزهای شدیدا دردناک گذشته مجددا MRI انجام دادم که نتیجه آن در زیر آوردم . 
تقاضا دارم با توجه به اینکه نیازمند مشورت بیشتر می باشم و اینکه خدای ناکرده راه را غلط نرفته باشم ! لطفا بگویید که بنده چه کنم و آیا نیاز به جراحی مجدد دارم یا خیر . 
با سپاس بسیار 
 
نتیجه MRI 
 
Pedicle screw fixation is noted at T10 - L2 levels . 
Spondylolishesis grade 1 is shown at L5 - S1 levels . 
Disk hydrational channg , annular tear and disk bulging are persent at L2-L3 levels . 
Disk hydrational channg , spondylosis and irregularity of endplates are seen at L1-2 level . 
Rt paracentral disk protrusion is seen at T7-T8 level . 
spinal cord is unremarkable and no cord iniury s shown . 
conus mendullaris is normal . / پاسخ: از همکارم که زحمت انجام عمل جراحی شما را کشیده اند سپاسگزاری میکنم ، برای اظهار نظر قطعی و منطقی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی کلیشه های شما میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اشرفی مهمان در تاریخ دوشنبه, 04 مهر 1390 ساعت 18:32
با عرض سلام مجدد و پوزش 
جناب آقای دکتر بنده اطلاع از مرحمت شما دارم و نیز می دانم اکه امکان ارایه نظر و تشخیص درست نیازمند معاینه دقیق می باشد .  
ولی با توجه به بعد مسافت و گرفتاری ، امکان شرف یابی ندارم لذا خواهشمندم با توجه به اطلاعاتی که قبلا خدمتتان عرض کردم و نتیجه MRI بنده لطف بفرمایید در صورت امکان وضعیت مرا تشریح فرموده و از اقدامی که باید انجام دهم مرا مطلع سازید . 
با تشکر - اشرفی /پاسخ: اگر تنها مشکل شما کرختی مختصر پاست میتوانید فعلا درمانهای غیر جراحی انجام دهید اما اغلب اینگونه موارد نهایتا نیازمند انجام عمل جراحی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:06
سلام خسته نباشید28 سالمه 2 سال است از ناحیه دنبالچه به هنگام نشستن رنج میبرم 4 ماه پس از شروع درد از ناحیه ذکر شده هنگام نشستن درد از قسمت سر استخوان ران در قسمت مفصل دارم به طوری که روی صندلی چوبی یا خشک توانایی نشستن ندارم اول فکر کردم رماتیسمه ولی با اذمایش معلوم شد که نیست به نظر شما از چیه/پاسخ: اقلاب اینگونه موارد ناشی از فشار یا ضربه و یا نشستن به مدت طولانی بر روی جاهای سفت و یا ... میباشند ، استفاده از رینگ های مخصوص برای نشستن در هر مکان و پیشگیری از فشارهای اضافی بر این ناحیه اساس درمان را تشکیل میدهد ، در موارد کمی ، عمل جراحی مورد نیاز خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 04 اسفند 1390 ساعت 15:58
با سلام وخسته نباشید حدود 4 ساله که کمر درد دارم ولی الان دیگه خیلی اذیت میکنه به طوری که هنگام نشستن مفاصل باسنم احساس میکنم بی حس هستش و نمیتونم اصلا این طوری بشینم به طوری که تازگی ها زانو هام هم به شدت درد میکنه به طوری که برای خم شدن و بر داشتن چیزی از زمین باید پا های خودم رو به صورت ضر بدری باز کنم ولی باز به سختی و با درد میتونم خم بشم وشب ها هم که از درد خواب درستی ندارم ایا این زاو درد ها مربوط به کمر درد هست یا مشکل زانو یا ارتوروز دارم از دکتر هم وقت گرفتم واسه هفته دیگست خیلی نگرانم میشه بفر مایید مشکلم من چی میتونه باشه در ضمن من میتونم از این دردی که دارم برای مغافیت اقدم کنم با تشکر هادی 26 ساله از تبریز /پاسخ: پاسخ شما تنها پس از انجام معاینه و مشاهده ی رادیوگرافی و ام.آر.ای شما امکان پذیر است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 08:36
باعرض سلام جناب آقاي دكتر من از 18سالگي سابقه كمردرددارم وراديولوژي انجام دادم وساكراليزاسيون مادرزادي تشخيص داده شد والان كه 38سالمه وام ار اي انجام دادم وگفتند كه دچار لقي مهره پنجم كمر هستم حال خواهشمنداست بفرماييدبين اين دونوع كمردردرابطه ايي وجوددارد؟درضمن من روزي نيم ساعت دو در جا(بدون وسيله)انجام مي دهم وبعضي روزهابجز ورزش نيم ساعت پياده روي تند انجام مي دهم خواهشمنداست در اينمورد مرا راهنمايي فرماييد با تشكر از سنندج 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی و منطقی نمود.اما درمان قطعی اینگونه موارد انجام جراحی وایمپلانتاسیون است . در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:57
سلام اقای دکتر خسته نباشید از صمیم قلب ازتون تشکرمیکنم بخاطرراهنمایاتون..جناب اقای دکتر من 21سالمه ورزشه حرفه ای فوتبال میکنم کمردرد شدید ندارم ولی قسمت های پایینه کمرم ولگنم صدا میکنه انگاراستخوانام بهم میکشه واینکه بصورت کامل نمیتوانم خم بشوم میخواسم اگه لطف کنید راهنمایم کنید بازهم ازتون تشکرمیکنم 
/پاسخ: این حالت نیاز به اقدام خاصی ندارد .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 17:56
تعداد مشاهده مطلب : 42401
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4981
بازدید دیروز 2876
بازدید کل 27786020
کاربران حاضر 87
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.