در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سایر دانستنی ها تیک های عصبی را بیشتر بشناسیم
تیک های عصبی را بیشتر بشناسیم چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /تلخیص از منابع مختلف روانپزشکی   
دوشنبه, 13 اسفند 1386 ساعت 04:08
تیک ها حرکات غیر اردای و انقباضات عضلانی نا گهانی بوده و حداقل بطور گذرا در درصد قابل توجهی از افراد دیده می شوند ...

تیک های صوتی نیز بیشتر به صورت اصواتی مثل سرفه کردن، صاف کردن گلو،
تیک هایی که به تازگی آغاز شده اند، اغلب نیاز به درمان ندارند.
توصیه مناسب به والدین و اطرافیان کودک مبتلا به تیک این است که توجهی به تیک ها نداشته باشند، چرا که تمرکز روی تیک، باعث تشدید آن می شودغرغر کردن، بالا کشیدن بینی و... تظاهر می کند.

اکثر تیک هایی که تازه آغاز شده اند، مسیر محدود و گذرایی دارند و به سمت اختلال جدی تری پیش نمی روند و حداکثر در طی دوره های استرس آور عود می کنند.

معدودی از تیک ها بیشتر از یک سال طول  می کشند.

تیک در مردها سه برابر بیشتر از زن هاست و تیکهای مزمن بیشتر بین سنین شش تا دوازده سالگی دیده می شود.

 تیک می تواند با رفتارهایی نظیر بالا انداختن شانه ، پلک زدن، تنگ کردن چشمها، تکانهای تند سر یا شانه، شکلک در آوردن، تکان دادن سر به طرفین یا پایین آوردن سر و یا چین دادن بینی دیده شود. این تیکهای حرکتی در دوران کودکی کاملاً معمول هستند. با آماری که انجمن روانپزشکی آمریکا گزارش داده است، پنج الی بیست و چهاردرصد از کودکان دارای نوعی تیک هستند.
 

شایع ترین نواحی از بدن که تیک های حرکتی در آنها دیده می شوند، عبارت اند از: سر و صورت و دست ها و بازوها و بیشترین حرکات به صورت چشمک زدن، شکلک در آوردن، چین دادن به پیشانی، بالا انداختن ابروها، پلک زدن زیاد، چرخش سر، پرتاب کردن دست ها و بازوها، بالا انداختن شانه و نیز تکان دادن پا و ... است.

تیکهای گذرا

تیکهای حرکتی معمول که اغلب در حدود سه و نیم سالگی شروع می شوند به کودکان کمک می کنند تا انرژی عصبی را آزاد کنند. هفتاد و پنج درصد از کودکان این نوع تیک را در عرض شش ماه پست سر می گذارند.

اگر کودک شما گرفتار تیک شد، بهترین راه ، نادیده گرفتن آن است. هیچگاه او را سرزنش نکرده و یا تنبیه نکنید.

شما می توانید برای جلوگیری  از تبدیل شدن این عمل به یک عادت، با تمرین کردن روشهای پیشگیرانه که بعداً در این سلسله مقالات توضیح داده می شود، به کودکانتان کمک کنید ولی تیکهای گذرا نباید در برنامه ی کامل ترک عادت مورد توجه قرار گیرد.

تیکهای مزمن

اگر تیک بیش از دوازده ماه ادامه یابد، تیک مزمن محسوب می شود.

تیکهای مزمن پایدار هستند و معمولاً انقباض ماهیچه در آنها بیش از حد و بسیار شدید است.

این تیکها مشخصاً به صورت حمله های دوره ای صورت می گیرند و غالباً شدت آنها ماه به ماه، روز به روز یا حتی ساعت به ساعت تغییر می کند. در حقیقت رفتار تیکی ممکن است برای هفته ها یا ماهها کاملاً محو شود اما دوباره ظاهر گردد.
استرس ، اضطراب ، کودک ، اطفال
علتها

زمانی اعتقاد بر این بود که تیکها علامت بیرونی احساسات سرکوب شده و تعارضات و کشمکشهای درونی اند. امروزه در بسیاری از نقاط جهان آن را ترکیبی از عوامل محیطی و زیستی می دانند.

تقریباً در یک سوم موارد پایه ی ژنتیکی دارد اما در برخی حالات ممکن است این عادت از طریق تقلید به دست آید.

همچنین مشخص شده است که رفتارهای تیکی در زمان فشارهای عصبی افزایش می یابد که این امر به «تیک عصبی» منجر می شود.

 در صورتیکه از وجود تیک های عصبی در کودکتان رنج می برید ، نکات زیر را مد نظر داشته باشید :

کاهش فشار روحی

به لحاظ این که رفتارهای تیکی غالباً با فشار روحی تشدید می شوند، عناصری را در زندگی کودکتان جستجو کنید که ممکن است منشأ ناراحتی یا نگرانی او گردند. آیا آنان تلاش می کنند که از تکالیف مدرسه و درسها عقب نمانند؟ آیا انتظارات ورزشی آنان بالاست؟ آیا مشکلات زناشویی شما باعث پریشانی آنها می شود؟

برای کاهش تنش های احتمالی کودکان، تا آن جایی که ممکن است برای ایجاد آرامش و اطمینان و حذف موقعیتهای فشارزا بکوشید و با آنان رئوف و مهربان باشید.

تعداد تیک اغلب با کاهش فشار روحی، تقلیل می یابد.

 

از نظرات شما استقبال می کنیم ، آن ها را با ما در میان بگذارید :


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 19 اسفند 1386 ساعت 21:16
بسیار زیبا و جالب بود آقای دکتر ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده narsis(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 20 اسفند 1386 ساعت 05:32
بسيار سپاسگزارم از توجه شما به اين مطلب " در بزرگسالان تيك را چطور ميتوان برطرف كرد؟"

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 16 فروردین 1387 ساعت 07:53
جالب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 13:22
با سلام و عرض خسته نباشید دختری هستم 24 ساله که از دوران کودکی دچار تیک عصبی هستم. با وجود مراجعات فراوانی که از دوران کودکی به پزشکان مختلف داشتم و از قرص های هالوپریدول استفاده کردم هنوز به طور کامل درمان نشده ام . لازم به ذکر است که از لحاظ روحی هیچ مشکلی در خود احساس نمی کنم و روابطم با خانواده و محیط اطرافم بسیار خوب است . می خواهم بدانم آیا درمان قطعی برای من وجود دارد ؟ و اگر وجود دارد راههای درمان چگونه است ؟ آیا استفاده از قرص های هالوپریدول به مدت طولانی مثلاً از دوران کودکی تا امروز می تواند عوارض سویی برایم در آینده داشته باشد ؟  
متشکرم / 
پاسخ : دوست عزیز ادامه یا قطع هالوپریدول را به متخصص شما واگذار میکنم اما بدون دستور ایشان مطلقا قطع آن را پیشنهاد نمی کنم . تیک ها علاوه بر دارو درمانی ، روان درمانی و برطرف کردن ریشه های ایجاد کننده استرس های نهان می باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 03 اردیبهشت 1387 ساعت 15:26
با سلام وتشکر از زحات جنابعالی  
خواهری 23 ساله دارم که مرتبا" سرش را تکان میدهد البته در بچگی هم چند بار این مشکل را داشت ولی الان خیلی بیشتر شده و دکتر هم رفته و دارو مصرف میکنه که فکر کنم یکی از داروهاش فلوکستین هست ، البته ایشان چند بار هم آزمایش دادند و ترشح پرولاکتین بالاتر از حد معمول داشتند ولی الان هم که دوباره آزمایش داده و پرولاکتین پایین آمده همچنان تکان دادن سر ادامه داره،البته او خیلی حساس و زودرنج هستش خواهشمندم اگر راهی برای درمان هست لطف بفرمایید و ما را راهنمایی کنید. با تشکر/ 
پاسخ : دوست عزیز انجام مشاوره حضوری با همکاران روانشناس بالینی و یا روانپزشک را برای ایشان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 15 اردیبهشت 1387 ساعت 22:06
با سلام می خواستم بدانم اگر زیر چشم مانند نبض بزند جزو تیکهای عصبی می باشد ممنون/پاسخ : نه نگران نباشيد كاملا نرمال است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 20 خرداد 1387 ساعت 23:20
باسلام دختری 26 ساله هستم از21 سالگی دندان قروچه شبانه دارم که خودم اصلا متوجه این حرکت نمی شوم دکترگفتند تیک عصبی هست ضمنا من زیاد عصبی نمی شوم لطفا مراراهنمایی کنید آیاواقعا تیک دارم آیا ادامه دارد؟ 
پاسخ : می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1387 ساعت 10:15
پسری 8 ساله دارم از زمان 4 سالگی اغلب اوقات شبها در خواب دندان قروچه می کند و تقریبا 6 ماهی است که پسرم در ناحیه صورت (( لب و چشم )) دچار تیک عصبی شده است و گاهی اوقات و گلوی خود را به طور مداوم صاف میکند که احساس میکنم تیک عصبی است دارد لطفا مرا راهنمائی کنید چکار کنم در ضمن پسرم بسیار مورد توجه من و پدرش است بسیار درسخوان است و یک برادر 15 ساله هم دارد / پاسخ : مشاوره حضوری با همکاران روانپزشک اطقال را برای ایشان پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 17 تیر 1387 ساعت 20:31
با عرض سلام  
فرزندم6سال دارد از4سالگی اغلب اوقات حرکات غیر ارادی به صورت چشمک انجام میداد وبعداز مدتی برطرف شد وحدود 6ماه است این حرکت برروی بینی انجام میدهد واین عمل مرا بشدت ازار میدهد عاجزانه خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید وبفرمایید به چه متخصصی مراجعه کنم/ 
پاسخ : پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران مشاوره روانشناس بالینی ملاقات داشته باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 مهر 1387 ساعت 04:41
باعرض سلام و خسته نباشید 
خانم 27 ساله ای هستم که در اثر یک خبر بد دچار تیک عصبی شدم که بصورت دوره ای است و هر وقت مشکلی برایم پیش بیاید دوباره عود میکند بطوریکه یک سمت ابروهایم را بالا میبرم جدیدا با عود تیک سردردهای شدیدی دارم ایا ممکن است که این تیک باعث انحراف چشم و یا نابینایی شود؟برای درمان ان چه کنم؟لطفا راهنمایی فرمایید.متشکرم. 
پاسخ: مشاوره با يكي از همكاران روانشناس باليني را برايتان پيشنهاد ميكنم. نگران نباشيد مشكلي براي بينايي شما ايجاد نخواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 04 آبان 1387 ساعت 09:44
آقای دکتر نوشته ی شما عالی بود 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 آذر 1387 ساعت 08:34
ممنون از اطلاعاتتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 18 آذر 1387 ساعت 09:27
من مریم دختر شانزده ساله هستم من دچار سردرد شدیدو سرگیجه شدیدی هستم و علائم بیماری من سرد شدن دست وپا ومیل به گریه کردن و میل به محیط ارام وبی سر صدا و تنهایی وکمخونی هم دارم وخیلی هم لاغر ورنگ پریده هستم / پاسخ: بنظر میرسد شما دچار افسردگی باشید. با همکاران روانپزشک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 09 دی 1387 ساعت 08:58
سلام من برای موضوع تحقیقم سر از وبلاگ شما در اوردم .این وب بسیار برای من عالی بو و ... از شما تشکر فراوان میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 09 دی 1387 ساعت 22:00
با سلام 
مدت یک سال است موقع استرس دچار لرزش شدید دست و ضربان بالا قلب میشوم ایا این تیک عصبی است 
با تشکر / پاسخ : نه این موارد از علائم استرس و اضطراب می باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 01 بهمن 1387 ساعت 19:27
با سلام 
شوهر من 25 سال دارد که تازه ازدواج کرده ایم ایشان یک تیک عصبی دارد که وقتی عصبی می شود سرش را پایین می آورد آیا گفتن به او که چرا این کار را انجام میدهد؟ یا برای درمان به پزشک مراجعه کند از جانب من کاری درست است؟ و او را ناراحت نمی کند؟ /پاسخ: بهتر است فعلا هیچگونه واکنشی نسبت به تیک ایشان نشان ندهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محبوبه از کرمان در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 06:53
با سلام جناب دکتر دختری هستم 20 ساله که به مدت 3 سال است که دچار تیک در ناحیه دستها شده ام اولین بار بر اثر بلند شدن ناگهانی بعد از خواب دچار تشنج چند دقیقه ای شدم و بعد از آن تیکهای متوالی به سراغم آمدند و من به دکتر مراجعه کردم که داروهای واپروات سدیم و کلونازپام و فولیک اسید را برایم تجویز کرده اند اکنون بعد از 3 سال مصرف دارو دچار عوارض خوابهای طولانی و احساس لرزش درونی در مغزم و احساس صدا و سوت کشیدن در گوشم را دارم . البته تیک ها کمتر شده اند و اگر گاهی تصمیم بگیرم که مصرف دارو را قطع کنم مجددا بطور مداوم دچار تیک میشوم . با تشکر . / پاسخ : بنظر ميرسد مسائل و مشكلات روحي و عصبي مثل اضطراب در بروز مشكلات شما نقش اساسي داشته باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 23 بهمن 1387 ساعت 05:26
با تشكر از اقاي دكتر . مطالب واقعا خواندني بودند . لطفا در مورد علت لرزش لب در بزرگسالان توضيح بفرماييد. (كه يك روز به صورت پيوسته بوده و دو روز است كه گهگاه اتفاق مي افتد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 خرداد 1388 ساعت 22:28
با سلام و تشکر از آقای دکتر 
مدت یک سال است که با نامزدم آشنا شده ام. به تازگی متوجه اختلالات عصبی در ناحیه صورت وی فقط بهنگام نماز خواندن شده ام. در موارد دیگر مشاهده نکرده ام.سوال من این است که آیا باید از خود او در این رابطه بپرسم یا خیر؟ آیا این یک اختلال عصبی است یا تیک عصبی محسوب می شود؟ آیا ممکن است بدلیل مشکلات روحی و خستگی روحی اخیر او بوده یا موقتی باشد؟ یا از زمان بچگی این رفتار شکل گرفته است؟چه باید کرد؟پاسخ:متاسفانه اظهار نظر در این مورد بدون مشاهده ی آن بسیار مشکل است. 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ماندانا(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 16 تیر 1388 ساعت 05:31
سلام. زن 29 ساله ای هستم که به تازگی ,,, مدت 3ماه است که دچار تیک ناگهانی در قسمت راست بینی میشوم که گاهی اوقات هفته ها از آن خبری نیست وگاهی اوقات بسیار فشار میاورد و گاهی همراه با آن دچار سردرد میشوم.به دکتر مراجعه کردم و به من داروی نورتریپتیلین 10 در دو نوبت تجویز نمود و در مواقع ناراحتی داروی آلپرازولام 5/0 که من تا کنون داروی اخیر را استفاده نکرده ام. اما با وجود استفاده از داروی اول هنوز بعد از یک هفته گاهی تیک ها ناراحتم میکنند.اگر لطف کنید و مرا راهنمایی کنید ممنون میشوم. / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 مهر 1388 ساعت 12:24
با سلام هنوز به سوال من جواب داده نشده است دختری 25 ساله هستم که مدت چهار ماه است زی یک چشمم مانند نبض میزند طوریکه مشخص است به دکتر که مراجعه کردم داروی imipramine10 وchlordiazepoxide5 را تجویز کرد اما با وجود استفاده از داروها هنوز زیر چشمم میزند علت چیست وایا خوب میشود با تشکر / پاسخ: دوست عزيز با توجه به كثرت سوالات ارسالي ، و ضيق وقت ، امكان پاسخگوئي سريع به سوالات وجود ندارد. ، علامتي كه نوشته ايد ميتواند در اثر علل زيادي بوجود آيد . استرس ها ، تحريك پذيري بالا و برخي بيماريهاي ديگر از علل اصلي اين مشكل بشمار ميروند. در صورت عدم بهبودي ، ميتوانيد بوسيله ايميل درخواست مشاوره حضوري نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 07 خرداد 1389 ساعت 02:26
با سلام . پسری 27 ساله هستم.چندین ساله تیک عصبی دارم.من به هالوپیریدول حساسییت دارم.چی باید مصرف کنم؟/ پاسخ:دوست عزیزضمن تشکر از شما بخاطر سر زدن به این سایت ، خاطر نشان میکنم امکان تجویز دارو بدون معاینه وجود ندارد . پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره حضوری داشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:33
با سلام خدمت شما و ممنون از مطالب جالبتون ،دختری 22 ساله هستم که از 12 سالگی دجار تیک عصبی شدم و این تیک در هر دوره خودش را به شکلی جدید نشان می دهد .به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کردم و داروی آلپروزلام و نورو تریپتیلین مصرف کردم اما بی فایده بود با اینکه انسانی احتماعی هستم ولی حضور در اجتماع به خاطر تیک عصبی عذابم می دهد .اگر راهنمایی کنید ممنون میشم./ پاسخ ؛ داروهای تیک از همین دست داروهایی هستند که برای شما تجویز شده است ، اما اغلب موارد باید استرس های ایجاد کننده و تشدید کننده ی تیک را از بین برد تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:42
سلام پسر 5 ساله ای دارم که 14 روز است زیاد چشمک میزند نمد انم چکار کنم به نظر شما باید اون را پیش یک مشاور ببرم ؟/پاسخ؛ انجام مشاوره با یک روانشناس بالینی پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 فروردین 1390 ساعت 13:39
با سلام همسرم مدت سه ماه است که هر کاری می خواهد انجام بدهد سه یا چهار و گاهی اقات خیلی بیشتر ان کار را انجام میدهد مثلا : شال روی سرش اینقدر روی زمین می اندازد و بلند می کند تا که روی سرش بگذارد این مساله در همه کار هایش د یده میشود . سپاسگذار میشوم مرا راهنمایی کنید ./پاسخ: بنظر میرسد ایشان دچار مشکل وسواس میباشند ، پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران روانشناس بالینی مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 16 فروردین 1390 ساعت 19:08
salam , khaste nabashid , man dokhtari hastam 22 sale k az 13 ya 14 salegi divane var kasi ro dost dashtam va alan modat 9 mahe k tonestam bahash ertebat bargharar konam va ehsasatam ro barash bayan konam , ama ehsas mikonam az in masale so estefade karde va aziyatam mikone jori k baray khab az ghors khab avar estefade mikonam , vaghti hersam mide ya asabi misham sorfe hay shadidi migiram , lotfan rahnamaeem konid, moteshakeram / پاسخ: ارتباط برقرار کرده ید یا ازدواج کرده ید؟ ادامه ی این دوستی را پیشنهاد نمیکنم ...در نهایت همه چیز خودتان از جمله سلامت روحی خود را در این رابطه از دست خواهید داد ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:20
سلام دختری 29 ساله هستم دانشجوی ارشد مدت 6سال است ک مژه و ابروهایم را میکنم خیلی زجر میکشم و خیلی سعی کردم کنار بگذارم 2یا3 ماه انجام نمیدم اما دوباره شروع میکنم چه کنم؟/پاسخ: این حالت ها معمولا ناشی از استرس های روحی و فشار های عصبی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:18
سلام...دختری 17 ساله هستم. نزدیک سه سال است که وقتی از نزدیک تلویزیون میبینم یا وقتی نزدیک صفحه ی رایانه میشوم دستانم دچار تکان و پرشهای شدید میشود. در این اواخر موقع گریه کردن هم این اتفاق برایم میفتد... گاهی این لرزشها شدیدتر است... /پاسخ : این حالت ها میتوانند نوعی تشنج باشند ، انجام نوار مغز در تشخیص ارزشمند است .  
لطفا هرچه سریع تر به من پاسخ دهید و بگویید مشکل من چیست؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 28 شهریور 1390 ساعت 18:49
سلام

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بهزاد مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 آبان 1390 ساعت 09:22
سلام 
ممنون از اطلاعات خوبی که ارائه فرمودید. من 26 ساله هستم و گاهی بصورت ناخود آگاه گردنم حرکتی ناگهانی کوچکی معمولا به سمت راستف میکند(این حرکت برای دیگران محسوس نیست).تقریبا هر سه چهار روز یکبار اتفاق می افتد. نگران کننده است؟/پاسخ: این در حقیقت تیک عصبی است ، نگران کننده نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 آذر 1390 ساعت 10:39
با سلام از مطالب خوب وخواندنی جالب تان پسری دارم 9 ساله مدت سه روز است که دچار سرفه های کوتاه وشبیه به سرفه به دکتر مراجعه کردیم وگفتن سرما خورده نیست ایا این تیک عصبی است لطفا مارا از نگرانی نجات دهید./پاسخ: امکان دارد حساسیت راه های تنفسی باشد ، نمیتوان با چند روز صرفه تشخیص تیک عصبی گذاشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ شنبه 26 آذر مهم در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 10:09
با سلام حدود 2 سال هست که ازدواج کردم و شوهرم از بچگی به خاطر از دست دادن مادرش دچار تیک عصبی شده. در دوران نامردی من اصلا همچین مشکلی در اون نمیدیدم و بعد از عقد متوجه شدم و به خاطر حساسیتی که در انتخاب همسر داشتم الان از همچین مشکلی خیلی زجر میکشم من چند باری این موضوع رو باهاش مطرح کردم و نمیدونم چطور میتونم اول خودم با این موضوع کنار بیام و چطور باعث آرامش اایشون بشم من عاشق همسرم هستم و دوست دارم اونو در آرامش ببینم آیا راهی هست که مشکلش کاملا برطرف بشه.خواهش میکنم کمکم کنید؟/پاسخ: به نظر من بیشترین کمک شما بی توجهی به تیک ایشان و نادیده گرفتن آن است چرا که در غیر این صورت ، خود وسواس و توجه شما موجب افزایش استرس و تشدید تیک ها خواهد شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 15:52
سلام با عرض خسته نباشید شوهر من مشکل تیک عصبی صوتی دارد 17 سال است تهمل میکنم ولی دیگه جلوی دیگران خجالت میکشم. حرف زدم و گوشزد میکنم ولی فایده ندارد دیگه روانی شدم تو را به خدا مشکل من را حل کنید/پاسخ: احساس شما را درک میکنم ، برخی داروها برای کاهش تیک و یا درمان آن وجود دارند اما اینکه تا چه حد بتوانند برای مشکل ایشان مفید باشند را نمیتوانم تعیین کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 29 دی 1390 ساعت 12:17
سلام دوستان عزیز منهم مدتهای بسیار دجار تیک های عصبی بود م که با یوگا و مدیتیشن از بین رفت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده میلاد مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:40
سلام اقای دکتر.حدود 10 سال است دچار تیک های عصبی هستم اکثر دکتر ها گفتند حساسیت است.حدود سه سال است که بینی ام را بالا میکشم احساس میکنم خلت در گلویم است .بعضی اوقات احساس تنگ نفسی در ریه هایم میکنم دکتر میگه ریه هات کا ملا سالم .مشکل اعصاب هم دارم که قرص های دپاکین و لایموزن میخورم.خیلی سعی کردم این حالت را ترک کنم اما نشده میخوام کمکم کنید کلافه شدم دیگه.ممنون/پاسخ: شما نیاز به مشاوره بالینی و نیز مصرف دارو دارید ، پیشنهاد میکنم با همکاران روانپزشک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:21
با سلام پسر 22 ساله ام که دانشجو است مرتبا پاهایش را تکان می دهد (وقتی روی مبل یا صندلی نشسته است ) همچنین وقتی هیجان زده شده یا به موزیک گوش می دهد آهنگ ها را با صدای بسیار بلند گوش می دهد ) از جایش بلند شده در اتاق یا داخل هال شروع به دویدن می کند همیشه نیز از وقوع حوادث برای پدر مادر برادر ونزدیکانش نگران است واسترس دارد لطفا مارا راهنمایی بفرمایید./پاسخ: این علامت ها بیشتر در مبتلایان به استرس ها و افسردگی ها دیده میشوند ، انجام مشاوره با یکی از همکاران روانشناس بالینی را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 بهمن 1390 ساعت 11:00
سلام پسر من 16 سالشه آلان چند وقتیکه سرش رو تکون میده.بردمش دکتر بهش والپراوات سدیم،هالو پریدول و بی پریدون داد که 3 وعده میخوره ولی هنوز سرش رو تکون میده.ممنون میشم که یه راهی جلوی پای من بذارید./پاسخ: درمانهای دارویی صحیح بوده اند اما شاید بهتر باشد به مشکلات و حالتهای روحی ایشان نیز رسیدگی شود ، انجام مشاوره با یک روانشناس بالینی در کنار داروها را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 بهمن 1390 ساعت 08:23
ba tashakor faravan

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 بهمن 1390 ساعت 03:25
سلام پسرم مدتی است هر جند وقت از دهان خود صداهای ناجور در می آورد و یا هر چند دقیقه ناگهان می گوید نه ..نه و باز بلند تر می گوید نه نمی دانیم چکار کنیم و خیلی ناراحتیم مدت یک ماهی می گذرد نزد مشاور رفتیم فایده ای نداشت لطفا کمکمان کنید ممنون می شویم خیلی ناراحتیم پسرمان 15 ساله است / پاسخ: این حالت چندان غیر عادی نیست اما حساسیت نشان دادن شما میتواند آن را تشدید کند. اغلب مواقع خود بخود اصلاح میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:09
سلام پسر دومم که دو سال هشت ماه دارد از هشت ماهگی به دلیل تشنج سلام فنوباربیتال 60 مصرف می کند دو هفته ای است پس از بیداری دستانش دچار لرزش می شود .ایا این مساله نگران کننده است لطفا راهنمایی بفرمایید . 
باتشکر 
/پاسخ: این شرح حال برای اظهار نظر کافی نیست ، برای اطمینان بیشتر با همکاران داخلی اعصاب اطفال مشاوره کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:17
باسلام.من حدود2سال است که ازدواج کرده ام و زندگی ارام و خوبی دارم.شوهرم تیک عصبی گردن و شانه است و چند روزیاست که دچار تیک ابرو هم شده و خودش هم بسیار شاکی است.نمیدانم به چه متخصصی مراجعه کندو چگونه این مطلب را مطرح کنم. 
لطفا راهنماییبفرمایید.باتشکر 
/پاسخ: میتوانید به همکاران نورولوژیست یا روانپزشک مراجعه نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:08
با سلام-مدت چند سال پیش بر اثر مصرف آمفتامین(شیشه) دارای حالتی شده ام که واقعا زجر آور است.گاها فک پائین من از کنترل خارج میشود و باساییدگی به فک و دندانهای بالا سرعت میگیرد و در مراحل حاد دهان من خشک شده و اکثرا زبان من چسبیده به سقف دهانم است،و این حرکت کاملا غیر ارادی است و توان کنترل ان به صورت اگاهانه مدت زمان کوتاهی طول میکشد.لازم به ذکر است که من بعد از مصرف چند بار مواد مخدر شیشه به این حالت دچار شده ام و بعد از عدم مصرف این حالت بوجود امده و هیچ دارو یا درمانی را انجام نداده ام.لطفا راهنمایی بفرمایید باسپاس 
/پاسخ: لطفا با همکاران روانپزشک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 18:55
با سلام. دختر23ساله. 2سال قبل در اثر افسردگی خفیف به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم،قرص های هیدروکسی زین،کاربامول،اسنترا، هالوپریدول و پرانول بهم دادن،بعد از چندماه دچار تیک عصبی گردن شدو،دوباره به دکتر رفتم گفتن دز زیاد کاربامول باعث این شده،قرصارو قطع کردم هنوز تیک عصبیم خوب نشده و کتف و گردنم درد میکنه.بخصوص وقتایی که ناراحت و عصبیم .خیلی نگرانم..ولی ازدکتر رفتن میترسم.... لطفا کمکم کنید.... 
/پاسخ: لطفا با همکاران روانپزشک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی باحال مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:11
سلام ضمن تشکرازسایت جالب شما...آیاتجویزداروی سروکوئل برای درمان تیک عصبی یک بچه 10 ساله که سرفه وخرخرکردن است منطقی است؟پیشاپیش ازلطف شمامتشکرم 
/پاسخ: متاسفانه درمان تیک در حیطه ی تخصص اینجانب نیست . لطفا با همکاران روانپزشک اطفال مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده تکاور مطلق جاودانی در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:06
درود٬ 
من حدود دو روز است که دچار پرش نبض در سمت چپ فک ام شده ام و نگرانم که پیامد بدی در پی داشته باشد! جدا از اینکه این پرش نبض مرا عصبی میکند. راهی برای درمانش وجود دارد یا گذراست؟ 
 
سپاس 
/پاسخ: اغلب موارد خود بخود از بین خواهد رفت . سعی کنید به سمت مبتلا نخوابید و احیانا اگر بصورت عادتی آن ناحیه تحت فشار قرار میگیرد از آن اجتناب کنید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 13 اسفند 1386 ساعت 04:19
تعداد مشاهده مطلب : 48293
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 292
بازدید دیروز 2192
بازدید کل 27542148
کاربران حاضر 117
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.